Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка списания непогашенных денежных обязательств или налогового долга после ликвидации плательщика налогов, не связанной с банкротством

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.12.2010 № 1231
редакция действует с 31.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1231

Київ

Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2017 року N 618

Відповідно до статті 97 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

1. Затвердити Порядок списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1056 "Про затвердження Порядку списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1464);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1854 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2290).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

1. Вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов'язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов'язаної з банкрутством, у зв'язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого боржника (далі - безнадійний податковий борг), зокрема, у разі:

ліквідації платника податків як юридичної особи - майна платника податків та засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності;

ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - майна юридичної особи незалежно від того, чи є така юридична особа платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов'язання та/або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) - майна такої фізичної особи, у тому числі у разі її смерті або оголошення судом померлою, або визнання судом безвісно відсутньою чи недієздатною, крім випадків, коли з'являються особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (його заступника) контролюючого органу згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (до 1 січня 2019 р. джерелом даних про відокремлені підрозділи іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації є Реєстр громадських об'єднань, а з 1 січня 2019 р. - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є підставою для зняття їх з обліку в контролюючих органах та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства;

повідомлення чи документального підтвердження інформації органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи відомостей з ЄДРПОУ (для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, копії свідоцтва про смерть фізичної особи;

судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною або оголошення її померлою;

документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє незалежну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

5. Податкові повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття контролюючим органом рішення про списання безнадійного податкового боргу в повному обсязі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

6. Сума безнадійного податкового боргу платника податків визначається контролюючими органами за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на день прийняття рішення про списання такого боргу.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

7. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу вносяться до інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів із зазначенням дати прийняття такого рішення.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

 

Місце для штампа
контролюючого органу

РІШЕННЯ
N _____ від ____________ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
на підставі
статті 97 Податкового кодексу України вирішив списати безнадійний податковий борг
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника податків,
_____________________________________________________________________________________
         податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
_____________________________________________________________________________________
                                      про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
за такими податками, зборами:

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

____________

Опрос