Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 июля 2010 г. N 591 и от 11 августа 2010 г. N 704

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2010 № 1188
действует с 31.12.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1188

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 591 і від 11 серпня 2010 р. N 704

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 591 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 53, ст. 1785) і від 11 серпня 2010 р. N 704 "Питання виконання у 2010 році Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 61, ст. 2115) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 591 і від 11 серпня 2010 р. N 704

1. Пункт 1 Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 591, доповнити абзацом такого змісту:

"Бюджетні кошти, що передані НАЕР згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 704 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 61, ст. 2115) для виконання бюджетної програми, зазначеної в абзаці першому цього Порядку, використовуються відповідно до Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, затвердженого зазначеною постановою.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 704:

1) пункт 2 постанови доповнити абзацами такого змісту:

"Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.";

2) у Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, затвердженому зазначеною постановою:

абзаци другий і третій пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"1) Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р. N 16, ст. 762), а саме на:

адаптацію законодавства України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС;

будівництво та реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з використанням відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, зокрема:

- будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська та пристанційного вузла з реконструкцією і розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська";

- будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз та пристанційного вузла з реконструкцією і розширенням підстанції "Арциз" 330 кВ;

проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії;

здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;

2) планом заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 1376.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом десятим;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, НАЕР як головний розпорядник бюджетних коштів за програмою 6361060 "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки" передає бюджетні призначення:

Мінпаливенерго - у сумі 100000 тис. гривень для здійснення заходів, зазначених в абзацах четвертому - шостому;

Мінжитлокомунгоспу - у сумі 203820 тис. гривень для здійснення заходів, зазначених в абзаці сьомому;

Держкомстату - у сумі 2000 тис. гривень для виконання плану заходів, зазначеного в абзаці дев'ятому.

Для здійснення заходів, передбачених абзацами третім і восьмим пункту 3 цього Порядку, складається відповідний план, у якому наводяться обсяги їх фінансування. Зазначений план затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

Бюджетні кошти, що передбачені для здійснення заходу, зазначеного в абзаці сьомому пункту 3 цього Порядку, спрямовуються на реалізацію проектів, перелік яких затверджується Мінжитлокомунгоспом за погодженням з НАЕР на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в межах коштів, передбачених їм на 2010 рік для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки.

Перерахування бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, зазначених в абзацах третьому - восьмому пункту 3 цього Порядку, здійснюється на підставі договорів, укладених розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з виконавцями проектів (робіт).";

доповнити Порядок пунктами 10 - 12 такого змісту:

"10. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), і Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

11. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідуються.

12. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувачем об'єкта.".

____________

Опрос