Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов, поступивших в государственный бюджет, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.12.2010 № 1171
действует с 01.01.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2010 р. N 1171

Київ

Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Сума санкцій та пеня використовуються для:

1) надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів):

реабілітаційних установ для інвалідів, дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ, відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для інвалідів, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, стаціонарів первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики;

спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I - III ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) I - III ступеня, навчально-реабілітаційних центрів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, у яких навчаються учні та студенти з числа інвалідів (у тому числі забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів). Перелік зазначених обладнання, літератури та аудіозаписів затверджує Міністерство соціальної політики;

2) фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням Національного комітету спорту інвалідів). Форму розрахунку витрат на зазначені заходи затверджує Міністерство соціальної політики;

3) надання підприємствам, установам та організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю (далі - роботодавці), цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

4) фінансування витрат на:

професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на отримання допомоги по безробіттю, у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;

професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;

5) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі:

інвалідам I і II групи - шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім'ю інваліда), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів. Перелік цих друкованих видань визначає Міністерство соціальної політики;

бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення;

інвалідам шляхом оплати:

- протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);

- вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії;

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів для:

- здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);

- технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;

- технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, центрам професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек;

роботодавцям - для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;

6) надання роботодавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні;

7) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.".

2. У пункті 3:

абзаци перший - четвертий замінити абзацами такого змісту:

"3. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та отримання у році звернення фінансової допомоги на безповоротній основі;

сплати суми санкцій та пені.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

абзац четвертий після слів "використання коштів" доповнити словами і цифрами ", а також інвалідам - відповідно до абзаців другого, четвертого - шостого підпункту 5 пункту 2 цього Порядку".

3. У пункті 7:

абзац четвертий після слів "протягом останнього року" доповнити словами ", за винятком роботодавця, у якого чисельність штатних працівників не перевищує восьми осіб";

абзац п'ятий після слова "інвалідів" доповнити словами і цифрами "більше ніж на 10 відсотків".

4. Пункт 111 викласти в такій редакції:

"111. Кошти фінансової допомоги та цільової позики перераховуються відділеннями Фонду на рахунки роботодавців, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби.

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, витрачають бюджетні кошти згідно з планом, який складається та затверджується відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

Відділення Фонду для перерахування коштів фінансової допомоги та цільової позики роботодавцям, що не мають статусу бюджетної установи, подають територіальним органам Державної казначейської служби інформацію про включення їх до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти фінансової допомоги та цільової позики здійснюється відповідно до закону.".

5. У пункті 122 слово "та" замінити словом "або".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 983 "Про поліпшення забезпечення інвалідів по зору деякими засобами реабілітації".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1918 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 983".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1433 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 983".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 185 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 983".

____________

Опрос