Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования

КМ Украины
Постановление КМ от 15.12.2010 № 1143
действует с 24.12.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2010 р. N 1143

Київ

Про внесення змін у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167; 2009 р., N 64, ст. 2246), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

1. Особливі примітки 1 і 2 викласти у такій редакції:

"Особливі примітки. 

1. Цей Список складається з двох категорій товарів (технічні засоби категорії I та II, під якими розуміються обладнання, матеріали, "програмне забезпечення" та "технології"). Якщо обладнання, включене у категорію I цього Списку, є частиною будь-якої системи, така система також належатиме до категорії I, за винятком випадків, коли таке обладнання не може бути відокремлене, видалене або замінене. 

  

2. Щодо закінчених ракетних систем та атмосферних БЛА, зазначених у розділі 19 цього Списку, а також обладнання, матеріалів, "програмного забезпечення" або "технологій", наведених у цьому Списку і призначених для використання у таких ракетах та літальних апаратах, повинна бути врахована можливість співвідношення (розміну) значень "дальності" та ваги "корисного навантаження", у результаті чого такі засоби доставки можуть належати до категорії I цього Списку."

2. У розділі 3:

позицію "3.A.1" викласти у такій редакції:

"3.A.1. [9A001.a -
9A001.c, 9A101 або ML10.c] 

Турбореактивні і турбовентиляторні двигуни: 

8411 11 90 00"; 

позицію "3.A.2" доповнити технічною приміткою такого змісту:

"Технічна примітка. 

Зазначені у позиції 3.A.2 двигуни з комбінованим паливним циклом - це двигуни, в яких використовуються два або більше робочих циклів таких типів двигунів: газотурбінного (турбореактивного, турбогвинтового, турбовентиляторного та турбовального), прямоточного повітряно-реактивного та прямоточного з організацією процесу згоряння у надзвуковому потоці двигунів, пульсуючого повітряно-реактивного, імпульсного детонаційного, ракетних (твердо /рідиннопаливних та гібридних)."

примітку до позиції "3.B.3.b" викласти у такій редакції:

"Примітка. 

Згідно з позицією 3.B.3 контролю не підлягають верстати, які непридатні для використання у "виробництві" компонентів (елементів) конструкції ракетних двигунів (наприклад, корпусів двигунів) для систем, зазначених у позиції 1.A."

3. У розділі 4:

позиції "4.C.2.b.14", "4.C.2.b.17" і "4.C.2.f" викласти у такій редакції:

"4.C.2.b.14. 

14) дигідразиндіімідооксалат (CAS 3457-37-2);"; 

  

"4.C.2.b.17. 

17) гідразиндиперхлорат (CAS 13812-39-0);"; 

  

"4.C.2.f.
[ML8.b] 

f) високоенергетичні речовини, придатні до використання у системах, зазначених у позиціях 1.A або 19.A: 

2901 10 00 10 
2902 19 80 00
2902 42 00 00
3602 00 00 00 

4.C.2.f.1. 

1) сумішеві палива, що складаються з твердого та рідинного горючих компонентів (наприклад, суспензії з вмістом бору) з питомою густиною теплової енергії 40 х 106 Дж/кг (за вагою) або вище; 

  

4.C.2.f.2. 

2) інші високоенергетичні палива та паливні домішки (наприклад, кубан, іонні розчини, JP-10) з питомою густиною теплової енергії 37,5 х 109 Дж/м3 (за об'ємом) або більше, виміряну при температурі 20° C та тиску в одну атмосферу (101,325 кП) 

  

Примітка. 

Згідно з позицією 4.C.2.f.2 контролю не підлягають очищені викопні види пального та біопального, виготовленого із сировини рослинного походження, а також паливо для двигунів, сертифікованих для використання у цивільній авіації, якщо такі двигуни спеціально не розроблені для систем, зазначених у позиціях 1.A або 19.A."; 

примітку до позиції "4.C.4.a.6" і позицію "4.C.6.c.2.h" викласти у такій редакції:

"Примітка. 

Згідно з позицією 4.C.4.a.6 контролю не підлягає газоподібний трифторид азоту (NF3) (CAS 7783-54-2) як компонент, що не використовується для ракетних систем."; 

"4.C.6.C.2.h. 

h) диетилфероцен (CAS 1273-97-8);"; 

  

позицію "4.C.6.C.2.o" доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. 

Згідно з позицією 4.C.6.c.2.o контролю не підлягають похідні фероцену, що містять шестивуглецевий ароматичний радикал (функціональна група вуглецю 6), прикріплений до молекули фероцену."

4. У розділі 6 позицію "6.C.7" викласти у такій редакції:

"6.C.7.
[1C117] 

Матеріали для виготовлення ракетних компонентів, які використовуються в системах, зазначених у позиціях 1.A, 19.A.1 або 19.A.2: 

8101 10 00 00 
8102 10 00 00 

6.C.7.a. 

a) вольфрам та його сплави у формі частинок із вмістом вольфраму 97 відсотків (за вагою) або більше та діаметром частинок 50 х 10-6 м (50 мкм) або менше; 

  

6.C.7.b. 

b) молібден та його сплави у формі частинок із вмістом молібдену 97 відсотків (за вагою) або більше та діаметром частинок 50 х 10-6 м (50 мкм) або менше; 

  

6.C.7.c 

c) матеріали з вольфрамом у твердій формі, які мають усі такі характеристики: 

  

6.C.7.c.1. 

1) мають будь-який із складів: 

  

6.C7.c.1.i. 

i) вольфрам та його сплави із вмістом вольфраму 97 відсотків (за вагою) або більше; 

  

6.C.7.c.1.ii. 

ii) вольфрам, просочений міддю, із вмістом вольфраму 80 відсотків (за вагою) або більше; або 

  

6.C.7.c.1.iii. 

iii) вольфрам, просочений сріблом, із вмістом вольфраму 80 відсотків (за вагою) або більше; та 

  

6.C.7.c.2. 

2) можливість отримання шляхом машинної обробки будь-якого з виробів: 

  

6.C.7.c.2.i. 

i) циліндри діаметром 120 мм або більше та довжиною 50 мм або більше; 

  

6.C.7.c.2.ii. 

ii) труби з внутрішнім діаметром 65 мм або більше, товщиною стінки 25 мм або більше та довжиною 50 мм або більше; або 

  

6.C.7.c.2.iii. 

iii) блоки (плити) розміром 120 х 120 х 50 мм або більше". 

  

5. У розділі 9 технічні примітки до позиції "9.A.3.b" викласти у такій редакції:

"Технічні примітки. 

1. Систематична погрішність (зсув) акселерометра визначається за відсутності прикладеного прискорення.
2. Масштабний коефіцієнт визначається як співвідношення зміни вихідного сигналу до зміни вимірюваного вхідного сигналу в межах заданого (робочого) діапазону.
3. Значення систематичної погрішності (зсуву) акселерометра та масштабного коефіцієнта відповідають стандартному відхиленню (1 сигма) відносно фіксованої каліброваної величини протягом одного року.
4. Повторюваність (стабільність) згідно із стандартом 528-2001 IEEE визначається як збіг результатів багаторазових вимірювань однієї і тієї самої перемінної у одних і тих самих робочих умовах, коли в проміжках між вимірюваннями відбулись зміни у робочому режимі або мали місце неробочі періоди."

6. У розділі 12 технічну примітку та примітку до позиції "12.A.6" викласти у такій редакції:

"Технічна примітка. 

У термобатареях разового застосування як електроліт використовуються тверді непровідні неорганічні солі. За допомогою пускового пристрою займаються піролітичні матеріали, які розплавляють електроліт та активують батарею. 

Примітка. 

Згідно з позицією 12.A.6 контролю не підлягають термобатареї, спеціально призначені для ракетних систем або атмосферних БЛА, з максимальною "дальністю" менш як 300 км."

7. У розділі 19 технічні примітки та примітку до позиції "19.A.3" викласти у такій редакції:

"Технічні примітки. 

1. Аерозоль складається з порошків або рідин, інших ніж компоненти палива, побічних продуктів або домішок, які є частиною "корисного навантаження", що розпилюється в атмосфері (наприклад, рідкі пестициди для запилення полей або сухі хімікати для примусового виділення дощових опадів із хмар).
2. Система /механізм розпилення аерозолів включає усі пристрої (механічні, електричні, гідравлічні тощо), необхідні для зберігання та розпилення аерозолів в атмосфері, що включає можливість інжекції аерозолю у струмінь вихлопних газів, які утворюються при згорянні палива, та у вихровий струмінь, що утворюється повітряним гвинтом.
 

Примітка. 

Згідно з позицією 19.А.3 контролю не підлягають авіамоделі, спеціально призначені для використання під час відпочинку або спортивних змагань."

8. У пункті 1 розділу "Загальні примітки" термін "Виробничі потужності" викласти у такій редакції:

"Виробничі потужності" [Production facilities] - "виробниче обладнання" і спеціально призначене для нього "програмне забезпечення", об'єднані у єдиний комплекс для "розробки" або однієї чи більше стадій "виробництва".

____________

Опрос