Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка перечисления межбюджетных трансфертов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 15.12.2010 № 1132
редакция действует с 28.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2010 р. N 1132

Київ

Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2015 року N 12
,
від 22 квітня 2015 року N 227
,
від 2 грудня 2015 року N 998
,
від 13 січня 2016 року N 2
,
 від 6 грудня 2017 року N 1037
,
від 27 лютого 2019 року N 132
,
від 19 лютого 2020 року N 116
(яка застосовується з
1 січня 2020 року)

Відповідно до частини другої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
перерахування міжбюджетних трансфертів

(У тексті Порядку слова ", що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад," виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року N 132)

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації та міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

2. Казначейство перераховує обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам, бюджетам об'єднаних територіальних громад відповідно до розпису державного бюджету в рівних частинах:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 2,
від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

базову дотацію щодекади в останній день декади, за III декаду грудня - до 25 числа;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 998)

освітню і медичну субвенцію двічі на місяць до 10 та 25 числа.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 2)

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.04.2015 р. N 227)

3. Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, міських, міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві (далі - органи Казначейства) щодекади рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня - до 25 числа) відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 р. N 227,
від 13.01.2016 р. N 2
,
від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, крім субвенцій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету - також у межах і за рахунок відповідних надходжень).

5. Абзац перший пункту 5 виключено

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 2
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів головних розпорядників коштів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 2,
від 27.02.2019 р. N 132
,
від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

6. Абзац перший пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів головних розпорядників коштів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

7. Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

Учасники розрахунків додатково зазначають у графі "призначення платежу" платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

8. Відкриття рахунків в органах Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обсяг субвенцій з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України та/або законом про Державний бюджет України.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 132)

Абзац другий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1037
,
абзац другий пункту 9 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 132)

абзац третій пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1037
,
абзац третій пункту 9 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 132)

абзац четвертий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1037
,
абзац четвертий пункту 9 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 132)

10. Казначейство подає Мінфіну інформацію про суми субвенцій з державного бюджету, повернуті до нього, у розрізі місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України та/або розписі державного бюджету на відповідний рік, і видів субвенцій до 15 лютого.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:

загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;

спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

12. Одержані суми субвенцій та дотацій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

Учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

121. Дотації з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються дотації, на рахунки бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

(Порядок доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.

14. Стабілізаційна та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим бюджетам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховуються Казначейством на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Казначейства, один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Органи Казначейства перераховують протягом операційного дня після подання платіжних доручень додаткові та стабілізаційну дотації на відповідні рахунки.

(абзац другий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

15. Казначейство подає Мінфіну інформацію про перераховані суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та реверсну дотацію в розрізі:

зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, для яких у державному бюджеті визначений окремий міжбюджетний трансферт, - щодня;

місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, - щодекади та щомісяця.

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 116,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

(Порядок у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. N 12)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 "Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 412 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 617).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 62 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 226).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 95 "Про внесення змін до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 340).

____________

Опрос