Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы поддержки социально-экономического развития малых городов на 2011 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 29.11.2010 № 1090
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2010 р. N 1090

Київ

Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 серпня 2011 року N 905
,
 від 31 травня 2012 року N 491
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2015 року N 499)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік враховувати за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповідних бюджетних програмах кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905)

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми у межах бюджетних призначень, встановлених державним та місцевими бюджетами на відповідний рік, та за рахунок інших джерел.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям подавати щороку до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 39

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки

Загальна частина

Малими містами є міста, наявне населення яких не перевищує 50 тис. осіб.

Малі міста становлять 75 відсотків загальної кількості міст, значна частина їх є адміністративними центрами районів. В Україні на 1 січня 2010 р. нараховується 366 малих міст, в яких проживає 6,4 млн. осіб, що становить майже 14 відсотків населення країни (більш як 20 відсотків міського населення). Малі міста відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі та забезпеченні розвитку національної економіки.

Світова фінансово-економічна криза загострила проблеми соціально-економічного розвитку малих міст, що залежать від роботи містоутворюючих підприємств.

На сьогодні відсутнє належне фінансування програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальних громад малих міст, механізм надання державної підтримки малим містам є неефективним.

Проблемами соціально-економічного розвитку малих міст є низький рівень розвитку містоутворювальної бази, ринку праці та інфраструктури, відсутність джерел формування фінансових ресурсів малих міст. Погіршується спроможність переважної більшості територіальних громад, органів місцевого самоврядування малих міст щодо здійснення власних і делегованих повноважень, що зумовлює низький рівень надання відповідних соціальних та адміністративних послуг населенню.

Мета Програми

Метою Програми є сприяння забезпеченню розбудови інфраструктури малих міст, підвищення якості послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування таких міст.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - поступове розв'язання проблем соціально-економічного розвитку малих міст шляхом виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм.

Недоліком такого способу є невизначеність державних пріоритетів соціально-економічного розвитку малих міст, відсутність координації діяльності органів влади різних рівнів з розв'язання проблем соціально-економічного розвитку малих міст, залишковий принцип фінансування програм та розпорошеність бюджетних ресурсів і, як наслідок, неефективність механізму надання державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст;

другий, оптимальний - запровадження ефективного механізму надання державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст шляхом концентрації ресурсів державного та місцевих бюджетів на розв'язанні пріоритетних проблем життєдіяльності таких міст, створення правових, організаційних умов для підвищення рівня спроможності та відповідальності органів місцевого самоврядування за надання населенню якісних послуг, що сприятиме розбудові інфраструктури малих міст, вирішенню соціальних, екологічних та економічних питань їх розвитку, подоланню кризових явищ.

Проблеми соціально-економічного розвитку малих міст передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази з питань стимулювання соціально-економічного розвитку малих міст;

запровадження ефективного механізму надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст за такими напрямами:

- розроблення містобудівної та землевпорядної документації;

- реалізація інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема впровадження енергозберігаючих технологій у сфері тепло- та водопостачання;

- забезпечення сучасною технікою для вивозу твердих побутових відходів;

- будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

- впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення.

Державна фінансова підтримка соціально-економічного розвитку малих міст надається як субвенція з державного бюджету бюджетам малих міст на соціально-економічний розвиток (далі - субвенція) за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на умовах співфінансування з бюджетів малих міст, обсяг якого становить не менш як 10 відсотків субвенції.

Переліки об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції, формуються органами місцевого самоврядування малих міст відповідно до визначених напрямів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст;

створення умов для збільшення обсягу фінансових ресурсів бюджетів малих міст;

залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку малих міст;

забезпечення стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних малих міст;

сприяння соціально-економічному розвитку малих міст як центрів економічної активності;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних відносин.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити інвестиційну привабливість малих міст;

забезпечити надання населенню якісних послуг;

розробити генеральні плани та землевпорядну документацію малих міст;

забезпечити споживачів стабільним електропостачанням, знизити нормативні і технологічні витрати;

забезпечити утилізацію твердих побутових відходів, ліквідувати стихійні звалища;

забезпечити населення якісною питною водою;

підвищити якість житлово-комунальних та соціальних послуг;

створити додаткові робочі місця, підвищити рівень зайнятості населення малих міст.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також коштів міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1732,5 млн. гривень, у тому числі 1575 млн. - за рахунок державного бюджету, 157,5 млн. - за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальних за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1695 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2373).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. N 1090.

3. Державний замовник - Мінекономрозвитку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905)

4. Керівник Програми - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905,
 від 31.05.2012 р. N 491)

5. Виконавці заходів Програми - Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, ДПС, Держземагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації, виконавчі комітети міських рад малих міст.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905)

6. Строк виконання: 2011 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

1575 

315 

315 

315 

315 

315 

Місцеві бюджети 

157,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

Усього 

1732,5 

346,5 

346,5 

346,5 

346,5 

346,5 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки

Найменування
завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування
заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансу-
вання (державний, місцевий бюджети, інші)  

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст 

кількість проектів нормативно-правових актів (проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік) 

1) надання субвенції з державного бюджету бюджетам малих міст на соціально-економічний розвиток  

Мінфін,
Мінекономрозвитку,
виконавчі комітети
міських рад малих міст 

державний бюджет 

1575 

315 

315 

315 

315 

315 

місцеві бюджети 

157,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

кількість переліків об'єктів 

1830 

366 

366 

366 

366 

366 

2) формування переліків об'єктів,
що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету бюджетам малих міст на соціально-економічний розвиток 

виконавчі комітети міських рад малих міст 

  

  

  

  

  

  

  

2. Створення умов для збільшення обсягу фінансових ресурсів бюджетів малих міст 

кількість проектів нормативно-правових актів 

  

  

  

  

удосконалення механізму адміністрування місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), забезпечення стабільних надходжень до місцевих бюджетів 

ДПС,
Мінфін 

  

  

  

  

  

  

  

3. Залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку малих міст 

- " - 

  

  

  

  

забезпечення надання малим містам міжнародної технічної допомоги, визначення механізму реалізації інвестиційно-інноваційних проектів на умовах державно-приватного партнерства 

Мінекономрозвитку,
Мінфін 

  

  

  

  

  

  

  

4. Забезпечення стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних малих міст*

 

кількість проектів програм  

  

  

  

  

  

  

розроблення
програм подолання депресивності малих міст 

Мінекономрозвитку,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

5. Сприяння соціально-економічному розвитку малих міст як центрів економічної активності 

кількість проектів нормативно-правових актів 

  

  

  

  

1) проведення експерименту з
об'єднання територіальних громад 

Мінрегіон,
Мінфін,
інші центральні органи виконавчої влади,
Донецька, Львівська, Сумська та Вінницька облдержадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість семінарів-тренінігів 

104 

26 

26 

26 

26 

  

2) організація та проведення для
органів місцевого самоврядування малих міст, громадських організацій та суб'єктів підприємницької діяльності навчальних семінарів-тренінгів з питань розроблення інвестиційних проектів, залучення інвестицій
та започаткування бізнесу 

Держінвестпроек,
Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

6. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних відносин 

кількість проектів нормативно-правових актів (законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності"

  

  

  

  

1) розмежування земель державної
та комунальної власності 

Держземагентство,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування малих міст  

  

  

  

  

  

  

  

кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель малих міст 

366 

122 

122 

122 

  

  

2) завершення робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель малих міст  

Держземагентство,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації  
разом з органами місцевого самоврядування малих міст 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за Програмою

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1732,5 

346,5 

346,5 

346,5 

346,5 

346,5 

у тому числі  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет  

1575 

315 

315 

315 

315 

315 

  

  

  

  

  

  

  

  

місцеві бюджети 

157,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

____________
* Кількість проектів програм подолання депресивності визначається відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 235 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними", а обсяги фінансування - такими програмами.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 905)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст 

реалізовані інвестиційні проекти* 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

2. Створення умов для збільшення обсягу фінансових ресурсів бюджетів малих міст 

проект нормативно-правового акта щодо вдосконалення механізму адміністрування місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) 

- " - 

  

  

  

  

3. Залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку малих міст 

проект нормативно-правового акта щодо удосконалення механізму залучення міжнародної технічної допомоги 

- " - 

  

  

  

  

4. Забезпечення стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних малих міст 

проекти програм подолання депресивності малих міст** 

- " - 

  

  

  

  

  

  

5. Сприяння соціально-економічному розвитку малих міст як центрів економічної активності 

проект нормативно-правового акта щодо проведення експерименту з об'єднання територіальних громад 

одиниць 

  

  

  

  

кількість осіб, що пройшли навчання з питань розроблення інвестиційних проектів, залучення інвестицій та започаткування бізнесу 

осіб 

2600 

650 

650 

650 

650 

  

6. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних відносин 

площа земель малих міст, нормативна грошова оцінка яких проведена 

відсотків 

100 

33,3 

33,3 

33,4 

  

  

____________
* Кількість інвестиційних проектів визначається міськими радами після затвердження Порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам малих міст на підтримку соціально-економічного розвитку.

** Кількість програм визначається після надання в установленому порядку малим містам статусу депресивних.

____________

Опрос