Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

КМ Украины
Постановление КМ от 10.11.2010 № 1073
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2010 р. N 1073

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2013 року N 440)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р., N 7, ст. 326, N 45, ст. 1469), зміни, що додаються.

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.";

2) в абзаці другому:

у першому реченні слова "Центральний орган державного пожежного нагляду" замінити словами "Урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки";

у другому реченні слова "Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";

3) в абзаці третьому:

слова "територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах".

2. Перше речення пункту 5 викласти в такій редакції: "Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі.".

3. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є:

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.".

4. У пункті 7 слова "вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду)" замінити словами "урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду".

5. У пункті 11:

1) в абзаці другому слова ", капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

2) в абзаці третьому слова "відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду" замінити словами ", на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку".

6. У пункті 12 слова "та продукції" замінити словами ", транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки,".

7. Пункт 131 викласти в такій редакції:

"131. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.".

8. Доповнити Порядок пунктом 132 такого змісту:

"132. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з додатком 4.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права на подання документів на його отримання після усунення виявлених порушень.".

9. У додатку 4 до Порядку слова "факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов дії дозволу, що є підставою для його анулювання" замінити словами "зазначаються підстави для анулювання дозволу", а слова і цифру "пунктом 5 Порядку" - словами і цифрами "пунктом 132 Порядку".

____________

Опрос