Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы, связанные с подготовкой и внесением представлений относительно лиц, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины или согласуется с Кабинетом Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.11.2010 № 1065
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2010 р. N 1065

Київ

Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 квітня 2012 року N 298)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам місцевих державних адміністрацій, керівникам державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, забезпечити добір компетентних претендентів для призначення на відповідну посаду, підготовку на належному рівні необхідних документів та їх своєчасне подання до Кабінету Міністрів України.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям привести у відповідність із цією постановою Порядок призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників голів районних, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду подання щодо:

1) призначення на посаду та звільнення з посади Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;

2) призначення на посаду перших заступників та заступників міністрів, заступників Міністра Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, голів, їх заступників і членів державних колегіальних органів;

3) призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників державних господарських об'єднань, підприємств, установ і організацій, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі - підприємства), їх перших заступників та заступників;

4) призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих держадміністрацій;

5) погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників та заступників голів - керівників апаратів обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, заступників та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

2. Відповідно до Конституції та Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про столицю України - місто-герой Київ":

1) Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Звільнення зазначених осіб з посади здійснюється за рішенням Президента України;

2) перший заступник та заступники Міністра Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

3) перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, голови, їх заступники і члени державних колегіальних органів призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

4) керівники урядових органів, їх перші заступники та заступники, керівники підприємств, їх перші заступники та заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України;

5) голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

6) перший заступник, заступник та заступник голови - керівник апарату обласної та Севастопольської міської держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

7) заступник та заступник голови - керівник апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади Київським міським головою за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

3. У разі порушення установленого порядку оформлення документи, що додаються до подання, повертаються органові або підприємству, що надіслали такі документи, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після надходження подання до Кабінету Міністрів України.

4. Опрацювання подання щодо призначення на посаду разом з необхідними документами до нього здійснюється:

за дорученням Прем'єр-міністра України структурним підрозділом з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;

за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України структурними підрозділами з питань кадрової політики і з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно голів місцевих держадміністрацій;

за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України структурним підрозділом з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників підприємств, їх перших заступників та заступників.

5. Опрацювання подання щодо призначення на посаду або погодження призначення разом з необхідними документами до нього здійснюється за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України:

структурним підрозділом з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно перших заступників та заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, голів, їх заступників і членів державних колегіальних органів;

структурними підрозділами з питань кадрової політики і з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно перших заступників, заступників голів - керівників апаратів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

6. Подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади або погодження призначення на посаду вноситься:

1) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;

2) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів України. Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України вносить Міністр Кабінету Міністрів України;

3) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних в Автономній Республіці Крим, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;

4) міністрами Кабінетові Міністрів України - стосовно керівників урядових органів, їх перших заступників та заступників, керівників підприємств, їх перших заступників та заступників;

5) головами обласних, Севастопольської міської держадміністрацій Кабінетові Міністрів України - стосовно перших заступників, заступників та заступників голів - керівників апаратів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій;

6) Київським міським головою Кабінетові Міністрів України - стосовно заступників голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади;

7) головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Прем'єр-міністрові України - стосовно голів районних, районних в Автономній Республіці Крим, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.

7. Подання щодо призначення на посаду вноситься:

1) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно перших заступників та заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, голів, їх заступників і членів державних колегіальних органів;

2) міністрами Прем'єр-міністрові України - стосовно перших заступників та заступників міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується відповідними міністрами, їх перших заступників та заступників.

8. Подання разом з необхідними документами готується у двох примірниках та вноситься Кабінетові Міністрів України. Один із примірників подається протягом доби Кабінетом Міністрів України для розгляду Адміністрації Президента України.

У поданні щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента на посаду, громадянство, найменування займаної ним посади, посади, на яку він рекомендується, її функціональний напрям, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, відповідність посаді, на яку він рекомендується, ділові та моральні якості, відсутність судимості або факту перебування під слідством.

У разі коли претендент на посаду не перебуває у кадровому резерві на відповідну посаду, в поданні зазначаються причини, з яких не рекомендується особа, зарахована до кадрового резерву на певну посаду.

9. До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду особи додаються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764), такі документи:

1) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

2) проект рішення про призначення претендента на посаду, завізований керівником відповідного органу виконавчої влади;

3) рекомендаційний лист за формою згідно з додатком 1;

4) заява претендента на посаду (на ім'я посадової особи, що призначає);

5) особова картка форми П-2ДС з додатками;

6) три кольорові фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

7) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

8) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

9) копія військового квитка (для військовозобов'язаних), що засвідчується підписом керівника кадрової служби та скріплюється печаткою;

10) декларація про доходи (копія декларації), зобов'язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік;

11) довідка про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для державних службовців, підписана особою, яка претендує на зайняття посади (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників);

12) довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, підписана особою, яка претендує на зайняття посади (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників);

13) довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці;

14) медична довідка встановленої форми (оригінал і копія);

15) заява про надання претендентом на посаду згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей, наведених ним у документах (заява подається на ім'я Глави Адміністрації Президента України та Міністра Кабінету Міністрів України), згідно з додатками 2 і 3. У разі відсутності такої заяви перевірка не проводиться і питання про призначення особи на відповідну посаду не розглядається;

16) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

17) копія трудової книжки, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою.

До подання щодо призначення на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів особами, що претендують на зазначені посади, додаються документи, передбачені частиною третьою статті 7 та частиною п'ятою статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

10. Особова справа претендента на посаду опрацьовується структурним підрозділом з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України та подається на розгляд Прем'єр-міністру України та Міністру Кабінету Міністрів України разом з:

проектом доручення щодо проведення спеціальної перевірки і письмовою згодою претендента на посаду на її проведення, копіями документів, передбачених підпунктами 1, 4, 5, 7 - 10, 13, 14, 16 та абзацом другим підпункту 17 пункту 9 цього Порядку;

висновком структурного підрозділу з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України про результати вивчення ділових і моральних якостей претендентів на посаду, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 1 цього Порядку.

11. Орган чи посадова особа, які вносять подання про призначення на посади, зазначені у цьому Порядку, можуть звертатися з пропозицією про звільнення з цих посад.

У пропозиції щодо звільнення з посади обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються завізований керівником відповідного органу проект рішення про звільнення з посади, заява особи про звільнення, пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби - матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

У разі внесення пропозиції щодо відставки особи у поданні зазначається, що передбачені законодавством виплати відповідній особі здійснюються за рахунок фонду оплати праці органу, в якому вона працює. До подання додаються письмова заява особи з поясненням причин відставки, інші документи, що обґрунтовують мотиви відставки, проект рішення про відставку, завізований керівником відповідного органу.

12. Співбесіду претендентів на посаду:

перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, голів, їх заступників і членів державних колегіальних органів з Прем'єр-міністром України - організовує структурний підрозділ з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України;

голів місцевих держадміністрацій, перших заступників, заступників, заступників голів - керівників апаратів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, заступників, заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, з Прем'єр-міністром України - організовує структурний підрозділ з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, а з Першим віце-прем'єр-міністром України, з відповідним Віце-прем'єр-міністром України та Міністром Кабінету Міністрів України - структурний підрозділ з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Співбесіда проводиться з метою вивчення досвіду роботи претендента на посаду, визначення його професійного рівня, ділових та моральних якостей, оцінки відповідності посаді, на яку він рекомендується, рівня правової підготовки тощо.

Висновки за результатами співбесіди викладаються посадовою особою у картці погодження призначення на посаду згідно з додатком 4.

13. Повідомлення про погодження Кабінетом Міністрів України призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників, заступників голів - керівників апаратів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, заступників та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, за підписом Прем'єр-міністра України надсилається голові відповідної держадміністрації та Київському міському голові після прийняття позитивного рішення згідно з додатком 5.

Копії повідомлення про результати погодження Кабінетом Міністрів України призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників, заступників голів - керівників апаратів обласних, Севастопольської міських держадміністрацій, заступників та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, надсилаються структурним підрозділом з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України до Адміністрації Президента України.

14. У разі відхилення пропозиції стосовно призначення на посаду, непогодження призначення на посаду особи відповідний орган, підприємство вносять протягом 14 календарних днів Кабінетові Міністрів України подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду іншого претендента на посаду разом з необхідними документами.

15. Особові справи осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, копії документів, що надсилаються до Адміністрації Президента України, зберігаються у структурному підрозділі з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

16. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України щодо призначення на посаду чи звільнення з посади особи видається наказ (розпорядження) за її місцем роботи, в якому зазначається дата початку роботи на відповідній посаді або припинення роботи.

Копія наказу (розпорядження) надсилається у триденний строк до Адміністрації Президента України (за винятком копії наказу (розпорядження) стосовно осіб, що призначаються Кабінетом Міністрів України) та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

17. На підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади першого заступника, заступника, заступника голови - керівника апарату обласної, Севастопольської міської держадміністрацій, заступника, заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, голова відповідної держадміністрації, Київський міський голова видає розпорядження. Копія розпорядження надсилається до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також стосовно заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - до Головдержслужби.

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
до подання щодо призначення (погодження призначення) на посаду

__________________________________________________
(найменування посади)

Прізвище, ім'я та по батькові 

____________________________________ 

Число, місяць, рік народження 

____________________________________ 

Громадянство 

____________________________________ 

Освіта, спеціальність 

____________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання 

____________________________________ 

Посада, яку обіймає на даний час, з якого часу 

____________________________________ 

Досвід роботи на господарській роботі 

____________________________________ 

Досвід роботи на державній службі 

____________________________________ 

Характеристика ділових якостей 

____________________________________ 

Рівень обізнаності із станом справ та соціально-економічною ситуацією в регіоні 

 
____________________________________ 

Рівень знань законодавства, що регламентує діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

 
 
____________________________________ 

Дані про перебування у кадровому резерві 

____________________________________ 

Відомості про підвищення кваліфікації, стажування 

____________________________________ 

Наявність державних нагород та відомчих відзнак 

____________________________________ 

Сімейний стан 

____________________________________ 

Характеристика моральних якостей 

____________________________________ 

Відомості про дисциплінарні та інші стягнення 

____________________________________ 

Відомості про судимість або перебування під слідством 

____________________________________ 

Посадові особи, що рекомендують кандидата для призначення на зазначену посаду 

 
____________________________________ 

_________________________
           (найменування посади) 

________________
               (підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЗАЯВА

Даю згоду на проведення спеціальної перевірки наданих мною відомостей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1624.

______________
(дата) 

______________
(підпис) 

 

ЗАЯВА

Даю згоду на проведення обов'язкової спеціальної перевірки наданих мною відомостей відповідно до Указу Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098.

______________
(дата) 

______________
(підпис) 

 

КАРТКА
погодження призначення на посаду

Подання _____________________________________________________________________________
                                                              (прізвище та ініціали керівника, найменування посади та назва органу)
Прізвище, ім'я та по батькові кандидата ___________________________________________________
Найменування посади, на яку рекомендується особа ________________________________________
Місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого року) _______________________________
Прізвища та ініціали посадових осіб, які додатково рекомендують кандидата
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Висновки за результатами співбесіди

Керівник структурного підрозділу з питань кадрової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України ____________________________________________________________________________ 

________________________
         (найменування посади) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник структурного підрозділу з питань регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України ____________________________________________________________________________ 

________________________
           (найменування посади) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Міністр Кабінету Міністрів України _____________________________________________________ 

________________________
            (найменування посади) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Перший віце-прем'єр-міністр України, Віце-прем'єр-міністр України (згідно з розподілом повноважень) _______________________________________________________________________ 

________________________
           (найменування посади) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Додаткові дані про результати співбесіди ________________________________________________
                                                                                                                        (заповнюються структурним підрозділом
___________________________________________________________________________________
                                                                                          з питань кадрової політики) 

 

____________________________________
(підпис керівника структурного
підрозділу з питань кадрової політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України) 

 

Державний Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шановний ______________________!

     Кабінет Міністрів України розглянув і погодив (не погодив) Вашу пропозицію щодо призначення (звільнення, продовження повноважень, припинення повноважень) __________________________
                                                                                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                                                             найменування посади)

     З повагою 

Прем'єр-міністр України 

_________________
(підпис) 

_____________________
(ім'я та прізвище) 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 880 "Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників органів виконавчої влади, урядових органів, державних підприємств та їх об'єднань" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1979).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 850 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 880 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2483).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. N 697 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 880" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 60, ст. 2091).

____________

Опрос