Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении порядков и правил обязательного страхования в сфере космической деятельности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Правила от 10.11.2010 № 1033
редакция действует с 24.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2010 р. N 1033

Київ

Про затвердження порядків і правил обов'язкового страхування у сфері космічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 467
,
від 18 липня 2018 року N 569

Відповідно до статті 24 Закону України "Про космічну діяльність", пунктів 24 і 25 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок і правила обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі;

Порядок і правила обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі.

2. Установити, що пункт 23 Порядку і правил обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених цією постановою, набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

1. Обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі (далі - страхування), проводиться з метою забезпечення захисту майнових інтересів держави.

2. У цих Порядку і правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

гарантійний строк активного існування - календарна тривалість експлуатації об'єкта космічної діяльності споживачем, протягом якої виробник гарантує відповідність якості об'єкта космічної діяльності встановленим вимогам;

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569,
у зв'язку з цим абзаци другий - двадцятий вважати
 відповідно абзацами третім - двадцять першим)

запуск - дії, спрямовані на виведення ракетою-носієм (включаючи спробу виведення) космічного апарата, розгінного блока, іншого об'єкта з поверхні Землі на розрахункову орбіту в космічному просторі;

істотні обставини страхового ризику - обставини, інформація про які наведена страхувальником у заяві на страхування, та відомості про які подано ним окремо на запит страховика під час укладання або дії договору страхування, а також інші обставини, інформація про які має суттєве значення для оцінки страхового ризику і є такою, якою страховик керується для прийняття рішення про страхування і для встановлення істотних умов договору страхування;

конструктивна загибель - такий стан об'єкта космічної діяльності, за якого його використання за цільовим призначенням є технічно неможливим, а здійснення заходів щодо його ремонту або відновлення контролю над ним є для страхувальника економічно недоцільним;

космічний сегмент - функціонально об'єднані супутникова і наземна підсистеми забезпечення виконання космічним апаратом основних цільових функцій;

об'єкти космічної діяльності (космічна інфраструктура) (далі - об'єкти космічної діяльності) - ракети-носії, космічні апарати, розгінні блоки та інші призначені для запуску в космос об'єкти, що є власністю України;

період страхування - зазначений у договорі страхування період між датою початку ризику та датою закінчення ризику, протягом якого страховик забезпечує страхування за договором;

(пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять другим)

підготовка до запуску - заходи, що здійснюються для підготовки об'єкта космічної діяльності до запуску, в тому числі його транспортування;

повернення на Землю - цілеспрямовані дії щодо повернення (включаючи спробу повернення) об'єкта космічної діяльності із земної орбіти або з космосу на Землю та керування поверненням;

повна загибель - такий безповоротний стан об'єкта космічної діяльності, за якого неможливе відновлення його функціональної спроможності та/або неможливе досягнення космічним апаратом розрахункової орбіти, та/або неможливе виконання ним цільових функцій у космічному просторі протягом 180 днів після запуску, якщо інший строк не встановлено договором страхування, або його повна втрата;

пошкодження - такий стан застрахованого об'єкта космічної діяльності, за якого використання об'єкта за цільовим призначенням в повному обсязі стає неможливим і необхідне проведення додаткових заходів щодо відновлення його функціональної спроможності та підготовки до подальшого використання;

ракета-носій - технічний засіб (пристрій), призначений для виведення космічного апарата (іншого об'єкта космічної діяльності) на розрахункову орбіту;

робочий ресурс - строк, протягом якого обладнання може функціонувати відповідно до технічних можливостей згідно з характеристиками, зазначеними в заяві на страхування, протягом строку активного існування;

розрахункова орбіта - орбіта у космічному просторі з параметрами, які відповідають експлуатаційній документації (угоді про пускові послуги);

страхувальник - Державне космічне агентство;

(абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

страховики - фінансові установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності, які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхові ризики - всі ризики повної чи конструктивної загибелі або часткової втрати, або пошкодження об'єкта космічної діяльності під час підготовки до запуску (включаючи транспортування до місця запуску), запуску та функціонування їх в космічному просторі;

уповноважена комісія - група спеціалістів, яка у разі потреби утворюється страхувальником одноосібно або разом з уповноваженим органом іноземної держави для визначення на державному або міждержавному рівні причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок;

функціонування в орбітальному польоті - перебування космічного апарата (супутника) на розрахунковій орбіті для виконання запланованої програми польоту, що включає етап приведення космічного апарата у стан готовності до використання за призначенням і етап виконання цільових завдань;

часткова втрата - стан застрахованого космічного апарата (його складової частини), за якого відсутні ознаки повної чи конструктивної загибелі, але має місце такий безповоротний його стан, коли використання апарата за цільовим призначенням в повному обсязі є неможливим, однак космічний апарат здатний виконувати частину своїх функцій, яка визначена договором страхування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про космічну діяльність" та "Про страхування".

3. До здійснення страхування об'єктів космічної діяльності страховики залучаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.

Страховики, що можуть бути залучені до страхування, повинні мати досвід діяльності на ринку страхування не менше ніж три роки. При цьому страховики-резиденти можуть бути залучені до здійснення страхування також за умови, що до них не застосовувалися заходи впливу, передбачені пунктами 4 - 7 частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Предметом договору страхування об'єктів космічної діяльності є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами космічної діяльності під час підготовки до запуску (включаючи транспортування до місця запуску), запуску та функціонування їх в космічному просторі.

5. Складові частини об'єктів космічної діяльності під час проведення їх льотних випробувань у складі інших об'єктів космічної діяльності не підлягають страхуванню згідно з цими Порядком і правилами.

Об'єкти космічної діяльності (мікросупутники, наносупутники), які розроблені та виготовлені підприємствами, організаціями, закладами освіти для навчально-освітніх цілей та/або для яких не встановлено гарантійний строк активного існування, та/або які створені без залучення бюджетних коштів, не підлягають страхуванню згідно з цими Порядком і правилами.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

6. Страховими випадками не вважаються події, які сталися внаслідок:

війни, вторгнення на територію держави військ противника, ворожих або інших воєнних дій, незалежно від того, оголошена війна чи ні;

страйків або інших способів розв'язання трудових спорів, громадянських конфліктів, масових заворушень та протидії їм органами державної влади;

конфіскації, націоналізації, арешту, присвоєння іноземною державою об'єкта космічної діяльності;

зловмисних дій, терористичних актів, саботажу;

негативного впливу іонізуючого випромінювання будь-яких джерел.

7. Під час транспортування об'єкта космічної діяльності до страхових випадків не належать повна загибель або часткова втрата чи пошкодження об'єкта космічної діяльності, що сталися внаслідок порушення визначених нормативними документами вимог щодо пакування та підготовки застрахованого об'єкта до перевезення.

8. Страховик не відшкодовує:

збитки від пошкоджень, що мають прогресуючий або накопичувальний характер (знос, старіння, корозія, поява втомних тріщин, розшарування тощо) та виявлені під час технічного обслуговування (ремонту) або проведення випробувань чи перевірок обладнання на стендах, в боксах, контрольних пунктах (крім випадків, коли внаслідок зазначених пошкоджень об'єкт космічної діяльності буде втрачено або він отримає додаткові пошкодження);

збитки від використання обладнання (приладу), робочий ресурс якого закінчився, або проведення експериментальних та/або дослідницьких робіт чи випробувань, якщо це не узгоджено окремо із страховиком.

9. Договори страхування укладаються за формою Типового договору обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі, наведеною в додатку. Під час укладання договору страхування сторони договору можуть змінювати окремі його умови або доповнювати зміст.

У випадках, коли страховик є нерезидентом, договори страхування можуть укладатись відповідно до вимог Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за умови, що такі договори не суперечать вимогам Закону України "Про страхування".

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

10. Страхувальник з метою забезпечення укладення договору страхування на умовах, найбільш вигідних для нього, може укладати із страховими брокерами договори про надання страхових брокерських послуг (брокерські угоди).

Розмір брокерської винагороди за договором страхування не повинен перевищувати 5 відсотків страхового платежу з урахуванням суми брокерської винагороди.

11. Місцем дії договору страхування є:

до запуску - територія на маршруті транспортування об'єкта космічної діяльності до місця запуску, в місцях підготовки до запуску та на космодромі запуску;

після запуску - будь-яке місце у повітряному та космічному просторі.

У разі коли об'єкт космічної діяльності вилучається з місця дії договору страхування, страхування такого об'єкта припиняється, якщо таке вилучення не було наслідком страхового випадку.

12. Строк дії договору страхування за потреби встановлюється на окремі етапи життєвого циклу об'єкта космічної діяльності, а саме:

транспортування об'єкта космічної діяльності до місця запуску;

підготовка до запуску;

запуск;

функціонування в космічному просторі;

повернення на Землю.

Початок і закінчення кожного етапу життєвого циклу об'єкта космічної діяльності визначається під час укладання договору страхування за умови наявності можливості реєстрації дати та/або часу його початку і закінчення з використанням засобів технічного контролю або підтвердження відповідними документами.

Договір страхування на окремі етапи життєвого циклу об'єкта космічної діяльності набирає чинності з початку періоду страхування за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та повідомлення страховику про настання цього періоду.

(пункт 12 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

Критерії готовності об'єкта космічної діяльності до запуску в космічний простір визначаються відповідно до конструкторської та технологічної документації.

(пункт 12 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569,
у зв'язку цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

При цьому строк дії договору страхування на етапі функціонування об'єкта космічної діяльності в космічному просторі встановлюється як правило на один рік або на більш тривалий час.

13. Строк дії договору страхування підлягає додатковому узгодженню у разі зміни дати запуску.

14. Страхувальник має право:

отримати страхове відшкодування згідно з умовами договору страхування у разі настання страхового випадку;

ініціювати внесення до договору страхування змін, якщо вони не суперечать цим Порядку і правилам та законодавству;

отримувати протягом строку дії договору страхування необхідну інформацію про умови страхування;

вимагати дострокового припинення дії договору страхування відповідно до цих Порядку і правил та умов, визначених договором страхування;

оскаржувати рішення страховика щодо відмови у виплаті страхового відшкодування в порядку, передбаченому законодавством.

15. Страхувальник зобов'язаний:

під час укладання договору страхування подати страховику інформацію про всі істотні обставини страхового ризику і узгодити із страховиком критерії визначення повної чи конструктивної загибелі або часткової втрати об'єкта космічної діяльності та порядок розрахунку розміру збитку (страхового відшкодування);

своєчасно вносити страхові платежі;

повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо об'єкта космічної діяльності, який страхується;

дотримуватись правил космічної діяльності;

інформувати страховика про всі випадки зміни істотних обставин страхового ризику.

16. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний:

вжити необхідних заходів для запобігання збільшенню розміру збитків та забезпечення права вимоги до винної особи;

повідомити страховика протягом трьох робочих днів про настання страхового випадку після того, як про нього стало відомо;

подати страховику протягом трьох робочих днів з моменту настання страхового випадку документи, які засвідчують право власності страхувальника на об'єкт космічної діяльності або право розпорядження ним;

у разі, коли договором страхування передбачено внесення платежу частинами, сплатити несплачену частину страхового платежу до подання заяви на виплату страхового відшкодування;

забезпечити участь представників страховика, у тому числі аварійного комісара, у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок;

утримуватися від будь-яких дій, які можуть зашкодити інтересам страховика (призвести до збільшення розміру збитків, неможливості визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок);

подати не пізніше ніж через сім днів після настання страхового випадку опис пошкодженого або втраченого майна;

узгодити із страховиком умови використання застрахованого об'єкта космічної діяльності, якщо таке використання можливе після настання страхового випадку;

подати страховику після закінчення роботи уповноваженої комісії складений комісією акт за результатами визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок.

17. Страховик має право:

отримувати у повному обсязі інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності;

брати участь у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок, а також самостійно з'ясовувати обставини та причини настання такої події;

перевіряти подану страхувальником інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності та контролювати виконання страхувальником умов, визначених договором страхування;

вимагати внесення змін до договору страхування і зміни розміру додаткового страхового платежу в разі зміни істотних обставин страхового ризику після початку дії договору страхування.

18. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами страхування та цими Порядком і правилами;

подавати страхувальнику всю інформацію про умови страхування;

внести зміни до договору страхування за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику або збільшення вартості застрахованого майна;

провести в установленому порядку розслідування обставин страхового випадку;

дотримуватися вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці або збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.

(абзац сьомий пункту 18 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається згідно з умовами договору страхування.

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором страхування сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

20. Спори, що виникають між сторонами під час виконання зобов'язань за договором страхування, розв'язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

21. Страхова сума, встановлена договором страхування, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість об'єкта космічної діяльності та не повинна перевищувати фактичної вартості об'єкта космічної діяльності, розрахованої за його місцезнаходженням на момент початку строку дії страхування (з урахуванням фактичних витрат на транспортування, передпускові роботи та запуск).

22. Розміри страхових тарифів встановлюються залежно від стану об'єкта космічної діяльності, істотних обставин страхового ризику, строку дії договору страхування, кон'юнктури міжнародного страхового ринку тощо. З метою страхування об'єкта космічної діяльності встановлюються такі максимальні розміри страхових тарифів за такими етапами:

транспортування до місця запуску - 2 відсотки страхової суми;

підготовка до запуску - 3 відсотки страхової суми;

запуск - 20 відсотків страхової суми;

функціонування в космічному просторі (включаючи повернення на Землю) - 10 відсотків страхової суми на рік.

Під час здійснення запуску об'єктів космічної діяльності, які проходять льотно-конструкторські випробування, а також об'єктів космічної діяльності, раніше виготовлені (запущені) зразки яких були частково або повністю втрачені під час запуску або функціонування в космічному просторі до закінчення встановленого для них строку експлуатації, максимальний розмір страхового тарифу під час здійснення запуску становить 40 відсотків страхової суми, а максимальний розмір страхового тарифу для функціонування об'єкта космічної діяльності в космічному просторі - 20 відсотків страхової суми на рік.

23. Під час здійснення страхування об'єктів космічної діяльності застосовуються страхові тарифи, розмір яких не може перевищувати величини, яка розраховується шляхом множення зазначених у пункті 22 цих Порядку і правил максимальних страхових тарифів на коефіцієнт 0,5.

У разі коли за результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів із закупівлі послуг із страхування об'єктів космічної діяльності страхувальник визнав торги такими, що не відбулися через те, що запропоновані страховиками тарифи є більшими за тарифи, розраховані відповідно до абзацу першого цього пункту, страхувальник подає в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект розпорядження стосовно зміни коефіцієнта 0,5 в межах максимальних розмірів страхових тарифів, визначених в пункті 22 цих Порядку і правил, під час проведення повторних конкурсних торгів.

24. Страховий платіж сплачується страхувальником одноразово або частинами в порядку, розмірі та строки, передбачені договором страхування.

Під час укладання договору страхування, в якому передбачено внесення страхових платежів частинами, складається графік їх внесення. У разі настання страхового випадку внесення чергового страхового платежу здійснюється відповідно до пункту 16 цих Порядку і правил.

За рахунок бюджетних коштів може здійснюватися внесення страхових платежів лише за об'єктами космічної діяльності, які створювалися за рахунок бюджетних коштів або перейшли у власність держави.

25. У договорі страхування визначаються вид та розмір франшизи, яка не повинна перевищувати 2 відсотки страхової суми.

26. Для встановлення обставин страхового випадку та розміру збитків, відповідно до якого здійснюється виплата страхового відшкодування, страховиком проводиться розслідування.

27. Розслідування страховиком обставин страхового випадку проводиться за участю уповноважених ним та страхувальником осіб, у тому числі аварійним комісаром, які відповідно до законодавства про захист державної таємниці та збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави, отримали право на доступ до об'єкта космічної діяльності, інформації про нього, а також до матеріалів розслідування, проведеного уповноваженою комісією. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів з моменту подання страхувальником заяви про страхове відшкодування та всіх необхідних документів, що стосуються обставин страхового випадку.

28. Якщо розслідування обставин страхового випадку потребує проведення додаткових заходів, його строк може бути продовжено страховиком ще до 60 днів. У такому разі страховик надсилає страхувальнику вмотивоване рішення.

29. За результатами розслідування обставин страхового випадку складається страховий акт, а у разі залучення до розслідування аварійного комісара - аварійний сертифікат. Примірники страхового акта надаються страхувальнику та страховику.

30. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний згідно з договором страхування подати страховику оригінали або завірені в установленому порядку копії таких документів:

заява про страхове відшкодування;

документи, які засвідчують право власності страхувальника на застрахований об'єкт або право розпорядження ним;

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

документ, що підтверджує факт настання (реєстрації) страхового випадку;

документи, що підтверджують обставини та ймовірні причини страхового випадку, завдані збитки;

акт уповноваженої комісії (в разі її утворення);

план відновлення (ремонту) застрахованого об'єкта космічної діяльності та кошторис витрат у разі його пошкодження.

31. Рішення щодо виплати страхового відшкодування або щодо відмови у виплаті повинне бути прийнято страховиком не пізніше 10 днів з дня складення та підписання страхового акта або страхового сертифіката.

32. Страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми для кожного застрахованого об'єкта космічної діяльності залежно від обставин і розміру збитків, а саме:

у разі повної чи конструктивної загибелі застрахованого об'єкта космічної діяльності - у розмірі страхової суми, яка визначається з урахуванням ступеня зносу (використаного робочого ресурсу);

у разі часткової втрати - у розмірі згідно з розрахунком страхового відшкодування, визначеним у договорі страхування;

у разі пошкодження - страховик оплачує або відшкодовує підтверджені витрати, пов'язані з ремонтом об'єкта космічної діяльності.

33. Сума страхового відшкодування, що виплачується страхувальнику, розраховується з відрахуванням франшизи, вартості залишків майна і коштів, що одержані страхувальником від осіб, винних у заподіянні шкоди.

34. Повна чи конструктивна загибель або часткова втрата не вважаються такими, якщо вони не підтверджені засобами технічного контролю протягом строку дії договору страхування.

Інформація про об'єкт космічної діяльності, одержана з використанням засобів технічного контролю після закінчення строку дії договору страхування, може бути використана для визначення розміру заявлених збитків.

35. У разі настання події, в результаті якої може бути повна чи конструктивна загибель або часткова втрата чи пошкодження об'єкта космічної діяльності, страхувальник повинен використовувати всі придатні надлишкові та/або його резервні (запасні) компоненти з метою відновлення функціонування об'єкта космічної діяльності, що дасть змогу зменшити розмір страхового відшкодування.

36. Якщо розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, може бути зменшений шляхом використання додаткових наземних систем забезпечення функціонування об'єкта космічної діяльності або шляхом удосконалення таких систем, або за допомогою проведення будь-яких інших заходів для корегування роботи об'єкта космічної діяльності, страховик компенсує в межах страхової суми всі витрати страхувальника на проведення заходів з корегування роботи об'єкта космічної діяльності, зокрема, на вимогу страховика.

37. Страховик відшкодовує в межах страхової суми фактично понесені страхувальником витрати, здійснені з метою зменшення розміру збитків, якщо такі витрати були необхідні для відновлення функціонування об'єкта космічної діяльності або здійснені на виконання вимог страховика.

38. Якщо часткова втрата відбулася протягом строку дії договору страхування і страхувальник доведе, що зниження робочого ресурсу продовжиться також після закінчення строку дії договору страхування внаслідок страхового випадку, що стався під час дії зазначеного договору, то збитки від такого зниження робочого ресурсу враховуються під час розрахунку суми страхового відшкодування.

39. У разі коли космічний сегмент є втраченим, пошкодженим або непридатним до використання і встановлений договором страхування порядок розрахунку розміру страхового відшкодування не може бути застосовано, в заяві про страхове відшкодування повинні бути зазначені причини неможливості дотримання існуючого порядку розрахунку розміру страхового відшкодування і запропоновано альтернативний порядок розрахунку розміру відшкодування.

При цьому страхувальник зобов'язаний довести нездатність космічного сегмента виконувати властиві йому функції шляхом подання страховику підтвердних документів, а страховик повинен виплатити страхувальнику суму страхового відшкодування згідно з альтернативним порядком розрахунку.

40. Страховий акт чи аварійний сертифікат складається відповідно страховиком або уповноваженим ним аварійним комісаром після отримання від страхувальника всіх документів, передбачених пунктом 30 цих Порядку і правил, та проведення розслідування обставин страхового випадку і разом із заявою страхувальника є підставою для виплати страхового відшкодування.

Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком протягом 30 днів від дати прийняття згідно з пунктом 31 цих Порядку і правил рішення про здійснення такої виплати.

41. У разі повної чи конструктивної загибелі або часткової втрати об'єкта космічної діяльності та після виплати страхового відшкодування страхувальник може використовувати такий об'єкт виключно за умови погодження його використання із страховиком та за умови, що це не призведе до його подальшої втрати або збільшення вже існуючого розміру збитків, втрати об'єкта або його частини. Таке використання об'єкта космічної діяльності не призводить до зменшення розміру страхового відшкодування.

42. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо недостовірної інформації про застрахований об'єкт космічної діяльності або обставини страхового випадку та ймовірні причини його настання;

(абзац третій пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних причин про настання страхового випадку або перешкоджання ним у з'ясуванні страховиком обставин страхового випадку та визначення розміру завданих збитків;

невиконання страхувальником зобов'язань за договором страхування, що призвело до неможливості встановлення обставин страхового випадку, необхідних для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

навмисного порушення страхувальником правил космічної діяльності;

неповідомлення страховику в письмовій формі про проведення заміни, доробки або модифікації об'єкта космічної діяльності, які здійснюються після укладення договору страхування.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

43. Страховик зобов'язаний у письмовій формі повідомити страхувальнику про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин такої відмови протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

44. Усі зміни та доповнення до договору страхування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткових угод, які є невід'ємною частиною договору страхування.

45. Дія договору страхування припиняється відповідно до статті 28 Закону України "Про страхування".

46. Якщо дія договору страхування достроково припиняється на вимогу страхувальника або страховика відповідно до його умов, одна з його сторін зобов'язана повідомити іншу сторону про намір достроково припинити дію такого договору не пізніше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення дії договору.

(пункт 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

47. Затримка запуску не є підставою для припинення дії договору страхування.

48. У разі відміни запуску об'єкта космічної діяльності страховик зобов'язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії договору страхування з відрахуванням фактичних витрат страховика, пов'язаних з виконанням договору.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

______________________
   (місце укладення договору) 

___ ____________ 20_ р. 

Страховик ____________________________________________________________________________
                                                                           (повне найменування, серія і номер ліцензії, строк її дії)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові керівника, його повноваження)
з одного боку, та страхувальник _________________________________________________________
                                                                                                        (повне найменування)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові керівника, його повноваження)
з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене. 

Предмет договору

1. Страховик, відповідно до Порядку і правил обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1033 (далі - Порядок і правила), бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку, передбаченого в цьому договорі, здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику в межах визначеної цим договором страхової суми, а страхувальник зобов'язується вносити страхові платежі в установлені строки та виконувати інші умови договору страхування.

2. Предметом цього договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктом (об'єктами) космічної діяльності під час підготовки до запуску (включаючи транспортування до місця запуску), запуску та функціонування його в космічному просторі.

3. Інформація, наведена страхувальником у заяві на страхування, визначає істотні обставини страхового ризику і є невід'ємною частиною цього договору.

4. Маршрут транспортування об'єкта (об'єктів) космічної діяльності до місця запуску та кількість перевантажень:

Застрахований об'єкт космічної діяльності 

Маршрут транспортування до місця запуску 

Кількість перевантажень та місця перевантажень 

5. Космодром запуску та місце підготовки до запуску:

Космодром запуску 

_______________________________ 

Місце підготовки до запуску 

_______________________________ 

6. Місце дії договору страхування:

до запуску - територія на маршруті транспортування об'єкта космічної діяльності до місця запуску, в місцях підготовки до запуску та на космодромі запуску;

після запуску - в будь-якому місці у повітряному та космічному просторі.

У разі коли об'єкт космічної діяльності вилучається з місця дії цього договору, страхування такого об'єкта припиняється, якщо тільки таке вилучення не було наслідком страхового випадку.

7. Запланована дата запуску ___ ____________ 20__ року.

Застраховані об'єкти космічної діяльності, страхова сума

Порядковий номер 

Застрахований об'єкт космічної діяльності 

Заводський номер 

Дата випуску 

Страхова сума  

Страхові випадки та обмеження страхування

8. Страховим випадком вважається повна чи конструктивна загибель або часткова втрата чи пошкодження об'єкта космічної діяльності внаслідок зареєстрованої протягом строку дії договору страхування події, крім випадків, зазначених у пунктах 10 - 12 цього договору.

9. Критеріями визначення повної чи конструктивної загибелі або часткової втрати об'єкта космічної діяльності є:

у разі повної загибелі _________________________________________;

у разі конструктивної загибелі _________________________________;

у разі часткової втрати ________________________________________.

10. Страховими випадками не вважаються події, які сталися внаслідок:

війни, вторгнення на територію держави військ противника, ворожих або інших воєнних дій незалежно від того, оголошена війна чи ні;

страйків або інших способів розв'язання трудових спорів, громадянських конфліктів, масових заворушень та протидії їм органами державної влади;

конфіскації, націоналізації, арешту, присвоєння іноземною державою об'єкта космічної діяльності;

зловмисних дій, терористичних актів, саботажу;

негативного впливу іонізуючого випромінювання будь-яких джерел.

11. Під час транспортування об'єкта страхування до страхових випадків не належать повна загибель або часткова втрата чи пошкодження об'єкта космічної діяльності, що сталися внаслідок порушення визначених нормативними документами вимог щодо пакування та підготовки застрахованого об'єкта до перевезення.

12. Страховик не відшкодовує:

збитки від пошкоджень, що мають прогресуючий або накопичувальний характер (знос, старіння, корозія, поява втомних тріщин, розшарування тощо) та виявлені під час технічного обслуговування (ремонту) або проведення випробувань чи перевірок обладнання на стендах, в боксах, контрольних пунктах (крім випадків, коли внаслідок зазначених пошкоджень об'єкт космічної діяльності буде втрачено або він отримає додаткові пошкодження);

збитки від використання обладнання (приладу), робочий ресурс якого закінчився, або проведення експериментальних та/або дослідницьких робіт чи випробувань, якщо це не узгоджено окремо із страховиком.

Розміри страхових платежів і строк їх внесення

13. Загальна сума страхового платежу становить ________________ гривень.

Строк внесення страхового платежу встановлюється до ___________ (у разі потреби складається графік внесення платежів, у якому передбачаються розміри та строки їх внесення).

Страховий платіж вважається внесеним з дати його списання з рахунка страхувальника.

Строк дії договору, страховий тариф та страховий платіж

(визначається окремо для кожного застрахованого об'єкта за наявності відмінностей)

Застрахований етап життєвого циклу 

Строк дії договору страхування 

Страховий тариф 

Нормативні витрати на ведення справи 

Страховий платіж 

початок 

закінчення 

Транспортування до місця запуску 

  

  

  

  

  

Підготовка до запуску 

  

  

  

  

  

Запуск 

  

  

  

  

  

Функціонування у космічному просторі 

  

  

  

  

  

Повернення на Землю 

  

  

  

  

  

Примітка.

Визначені у таблиці моменти початку і закінчення дії цього договору відповідно до застрахованих етапів життєвого циклу об'єктів космічної діяльності встановлюються відповідними актами або у разі потреби реєструються засобами технічного контролю.  

Порядок внесення змін до договору і припинення його дії

14. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього договору.

15. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії цього договору або виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

невнесення страхувальником чергового страхового платежу в установлені цим договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дати пред'явлення такої вимоги страхувальнику;

відміни запуску;

ліквідації страховика або страхувальника, крім випадків, передбачених законодавством;

ухвалення судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Дія цього договору у разі його припинення згідно з абзацом третім цього пункту поновлюється після погашення страхувальником заборгованості з внесення страхових платежів.

16. Дія цього договору може бути достроково припинена на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення його дії.

17. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому страхові платежі, внесені ним за період, що залишається до закінчення строку його дії, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування згідно з договором. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

18. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі, внесені ним за період, що залишається до закінчення строку дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування згідно з договором.

19. У разі відміни запуску об'єкта космічної діяльності страховик зобов'язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії цього договору з відрахуванням фактичних витрат страховика, пов'язаних з виконанням договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

20. Страхове відшкодування здійснюється страховиком за умови настання страхового випадку, передбаченого цим договором, на підставі заяви страхувальника та страхового акта, складеного страховиком (аварійного сертифіката, складеного аварійним комісаром), протягом 30 днів від дати прийняття рішення про здійснення такої виплати.

21. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний подати страховику оригінали або завірені в установленому порядку копії таких документів:

заява про страхове відшкодування;

документи, які засвідчують право власності страхувальника на застрахований об'єкт або право розпорядження ним;

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

документ, що підтверджує факт настання (реєстрації) страхового випадку;

документи, що підтверджують обставини та ймовірні причини страхового випадку, завдані збитки;

акт уповноваженої комісії (в разі її утворення);

план відновлення (ремонту) застрахованого об'єкта космічної діяльності та кошторис витрат у разі його пошкодження.

22. Страховий акт чи аварійний сертифікат складається відповідно страховиком або уповноваженим ним аварійним комісаром після отримання від страхувальника всіх документів, передбачених пунктом 21 цього договору, та проведення розслідування обставин страхового випадку і разом із заявою страхувальника є підставою для здійснення виплати страхового відшкодування.

23. Строк проведення розслідування становить _____ днів з моменту подання страхувальником заяви про страхове відшкодування та всіх необхідних документів, що стосуються обставин страхового випадку. Якщо розслідування обставин страхового випадку потребує проведення додаткових заходів, його строк може бути продовжено страховиком ще до 60 днів, про що страховик надсилає страхувальнику вмотивоване рішення.

24. Страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми для кожного застрахованого об'єкта космічної діяльності залежно від обставин і розміру збитків, а саме:

у разі повної чи конструктивної загибелі застрахованого об'єкта космічної діяльності - у розмірі страхової суми, яка визначається з урахуванням ступеня зносу (використаного робочого ресурсу);

у разі часткової втрати - у розмірі згідно з розрахунком відшкодування, визначеним у пункті 25 цього договору;

у разі пошкодження - страховик оплачує або відшкодовує підтверджені витрати, пов'язані з ремонтом об'єкта космічної діяльності.

25. Порядок розрахунку збитків (розміру страхового відшкодування):

______________________________________________________________________________________
                                 (визначається залежно від функціональних можливостей об'єкта космічної діяльності та
______________________________________________________________________________________
                                                   ступеня втрати ним робочого ресурсу у разі його часткової втрати) 

26. Конструктивною загибеллю об'єкта космічної діяльності вважається така втрата робочого ресурсу, що дорівнює розрахованому згідно з пунктом 25 цього договору показнику 

 ______________________________________________________________________________________
                                                                      (визначається залежно від цільового призначення
______________________________________________________________________________________
                                                      об'єкта космічної діяльності, якості та цінності його використання) 

27. Здійснення заходів, пов'язаних з ремонтом або відновленням контролю за застрахованим об'єктом космічної діяльності чи його складовими частинами, вважається економічно недоцільним, якщо загальний розмір страхового відшкодування (включаючи витрати на ремонт або відновлення контролю) перевищує 80 відсотків страхової суми.

28. Із суми страхового відшкодування, що підлягає виплаті страхувальнику, вираховуються франшиза, вартість залишку майна і залишок коштів, що одержані страхувальником від осіб, винних у заподіянні шкоди.

29. Страховик відшкодовує в межах страхової суми фактично понесені страхувальником витрати, здійснені з метою зменшення збитків, якщо такі витрати необхідно було здійснити для відновлення функціонування об'єкта космічної діяльності або на виконання вимог страховика.

30. Після здійснення виплати страхового відшкодування до страховика переходить у межах виплаченої ним суми право вимоги, яке страхувальник має до осіб, винних у заподіянні шкоди. Страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи, а також розпочати проведення інших дій, необхідних для передачі страховику права вимоги до винних осіб.

31. Використання об'єкта космічної діяльності страхувальником в наукових, дослідних, демонстраційних або інших комунікаційних цілях після здійснення страховиком виплати страхового відшкодування у зв'язку з його повною загибеллю допускається тільки після укладення угоди про повернення виплаченої суми страхового відшкодування (її частини) з доходу або інших надбань, які будуть одержані страхувальником від використання застрахованого об'єкта космічної діяльності в зазначених цілях.

32. Франшиза ____________________________________.

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

33. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником недостовірної інформації про застрахований об'єкт космічної діяльності або обставини страхового випадку та ймовірні причини його настання;

несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних причин про настання страхового випадку або перешкоджання ним у з'ясуванні страховиком обставин страхового випадку та визначення розміру завданих збитків;

невиконання страхувальником зобов'язань за договором страхування, що призвело до неможливості встановлення обставин страхового випадку, необхідних для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

навмисного порушення страхувальником правил космічної діяльності;

неповідомлення страховику в письмовій формі про проведення заміни, доробки або модифікації об'єкта космічної діяльності, які настали після укладення договору страхування.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

34. Страховик зобов'язаний письмово повідомити страхувальника про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин такої відмови протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Права та обов'язки сторін

35. Страхувальник має право:

отримати страхове відшкодування згідно з умовами договору страхування у разі настання страхового випадку;

ініціювати внесення змін до цього договору, якщо вони не суперечать Порядку і правилам та законодавству;

отримувати протягом строку дії договору необхідну інформацію про умови страхування;

вимагати дострокового припинення дії договору страхування відповідно до Порядку і правил та умов, визначених цим договором;

оскаржувати рішення страховика щодо відмови у виплаті страхового відшкодування в порядку, передбаченому законодавством.

36. Страхувальник зобов'язаний:

під час укладання цього договору подати страховику інформацію про всі істотні обставини страхового ризику і узгодити із страховиком критерії визначення повної чи конструктивної загибелі або часткової втрати об'єкта космічної діяльності та порядок розрахунку розміру збитку (страхового відшкодування);

своєчасно вносити страхові платежі;

повідомити страховика про наявність інших чинних договорів страхування щодо об'єкта космічної діяльності, який страхується;

дотримуватись правил космічної діяльності;

інформувати страховика про всі випадки зміни істотних обставин страхового ризику.

37. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний:

вжити необхідних заходів для запобігання збільшенню розміру збитків та забезпечення права вимоги до винної особи;

повідомити страховика протягом трьох робочих днів про настання страхового випадку після того як, про нього стало відомо;

подати страховику протягом трьох робочих днів з моменту настання страхового випадку документи, які засвідчують право власності страхувальника на об'єкт космічної діяльності або право розпорядження ним;

у разі, коли цим договором передбачено внесення платежу частинами, сплатити несплачену частину страхового платежу до подання заяви на виплату страхового відшкодування;

забезпечити участь представників страховика, у тому числі аварійного комісара, у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання події з об'єктом космічної діяльності, яка може бути визнана як страховий випадок;

утримуватися від будь-яких дій, які можуть зашкодити інтересам страховика (призвести до збільшення розміру збитків, неможливості визначення причин настання події з об'єктом космічної діяльності, яка може бути визнана як страховий випадок);

подати не пізніше ніж через сім днів після настання страхового випадку опис пошкодженого або втраченого майна;

узгодити із страховиком умови використання застрахованого об'єкта космічної діяльності, якщо таке використання можливе після настання страхового випадку;

подати страховику після закінчення роботи уповноваженої комісії складений комісією акт за результатами визначення причин настання події з об'єктом космічної діяльності, яка може бути визнана як страховий випадок.

38. Страховик має право:

отримувати у повному обсязі інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності;

брати участь у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання події з об'єктом космічної діяльності, яка може бути визнана як страховий випадок, а також самостійно з'ясовувати обставини та причини його настання;

перевіряти подану страхувальником інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності та контролювати виконання страхувальником умов, визначених цим договором;

вимагати внесення змін до цього договору і зміни розміру додаткового страхового платежу в разі зміни істотних обставин страхового ризику після початку дії договору.

39. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами страхування та Порядком і правилами;

подавати страхувальнику всю інформацію про умови страхування;

внести зміни до цього договору за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику або збільшення вартості застрахованого майна;

провести в установленому порядку розслідування обставин страхового випадку;

дотримуватися вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці або збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається згідно з умовами, визначеними цим договором.

Відповідальність сторін і порядок розв'язання спорів

40. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

41. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла протягом періоду, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення, але не більш як 10 відсотків суми страхового відшкодування.

42. Спори, що виникають між сторонами під час виконання зобов'язань за цим договором, розв'язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Інші умови

43. У разі необхідності застосування у цьому договорі додаткових умов та застережень, що приймаються сторонами на міжнародному страховому ринку (включаючи, але не обмежуючись формами Асоціації авіаційних андерайтерів Ллойдс), складається додаток до цього договору з викладенням умов та застережень, що застосовуються.

Строк дії договору

44. Цей договір набирає чинності з початку періоду страхування, визначеного відповідно до таблиці пункту 13 Типового договору, за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та письмового повідомлення страховику про настання цього періоду.

45. Дія цього договору припиняється після закінчення строку дії договору або після виконання сторонами зобов'язань у повному обсязі, або у випадках, наведених в пункті 15 цього договору.

46. У разі зміни дати запуску об'єкта космічної діяльності строк дії договору узгоджується сторонами додатково.

47. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Адреси та реквізити сторін

                          СТРАХОВИК 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

________________________
              (підпис керівника)

МП* 

                    СТРАХУВАЛЬНИК 

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

_______________________
             (підпис керівника)

МП* 

____________
* За наявності печатки.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467,
від 18.07.2018 р. N 569)

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

1. Обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі (далі - страхування), спрямоване на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих під час провадження діяльності з підготовки до запуску космічної техніки на космодромі, запуску та експлуатації її у космічному просторі.

2. У цих Порядку і правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

запуск - дії, спрямовані на виведення ракетою-носієм (включаючи спробу виведення) космічного апарата, розгінного блока, іншого об'єкта з поверхні Землі на розрахункову орбіту в космічному просторі;

істотні обставини страхового ризику - обставини, інформація про які наведена страхувальником у заяві на страхування та відомості про які подано ним окремо на запит страховика під час укладання або дії договору страхування, а також інші обставини, інформація про які має суттєве значення для оцінки страхового ризику і є такою, якою страховик керується для прийняття рішення про страхування і для встановлення істотних умов договору страхування;

об'єкти космічної діяльності (космічна інфраструктура) (далі - об'єкти космічної діяльності) - ракети-носії, космічні апарати, розгінні блоки та інші призначені для запуску в космос об'єкти, що є власністю України;

період страхування - зазначений у договорі страхування період між датою початку ризику та датою закінчення ризику, протягом якого страховик забезпечує страхування за договором;

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим)

підготовка до запуску - заходи, що здійснюються для підготовки об'єкта космічної діяльності до запуску;

повернення на Землю - цілеспрямовані дії щодо повернення (включаючи спробу повернення) об'єкта космічної діяльності із земної орбіти або з космосу на Землю та керування поверненням;

потерпілі - іноземні держави, треті особи (юридичні та фізичні), життю, здоров'ю та/або майну яких в результаті провадження діяльності з підготовки до запуску космічної техніки на космодромі, запуску та експлуатації її у космічному просторі, заподіяна шкода;

страхувальник - Державне космічне агентство;

(абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

страховики - фінансові установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхові ризики - ризики виникнення у страхувальника обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну об'єктом космічної діяльності:

на поверхні Землі або в польоті повітряному судну;

іншому об'єкту космічної діяльності, особам або майну на борту такого об'єкта в будь-якому іншому місці, крім поверхні Землі;

страховий випадок - виникнення у страхувальника обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну об'єктом космічної діяльності потерпілому;

уповноважена комісія - група спеціалістів, яка у разі потреби утворюється страхувальником одноосібно або разом з уповноваженим органом іноземної держави для визначення на державному або міждержавному рівні причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про космічну діяльність" та "Про страхування".

3. До здійснення страхування відповідальності страховики залучаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.

Страховики, що можуть бути залучені до страхування, повинні мати досвід діяльності на ринку страхування не менше ніж три роки. При цьому страховики-резиденти можуть бути залучені до здійснення страхування також за умови, що до них не застосовувалися заходи впливу, передбачені пунктами 4 - 7 частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Предметом договору страхування відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну потерпілого.

5. Страховими випадками не вважаються події, які сталися внаслідок:

війни, вторгнення на територію держави військ противника, ворожих або інших воєнних дій, незалежно від того, оголошена війна чи ні;

страйків або інших способів розв'язання трудових спорів, громадянських конфліктів, масових заворушень та протидії їм органами державної влади;

конфіскації, націоналізації, арешту, присвоєння іноземною державою об'єкта космічної діяльності;

зловмисних дій, терористичних актів, саботажу;

негативного впливу іонізуючого випромінювання будь-яких джерел;

шуму (що сприймається чи не сприймається людським вухом), вібрації, акустичного удару та інших явищ, які з цим пов'язані;

електромагнітних перешкод або радіоперешкод;

будь-якого забруднення та зараження;

створення перешкод використанню об'єкта космічної діяльності, якщо тільки вони не викликані або не стали наслідком аварії, зіткнення або настання іншої події, що зумовлена/викликана об'єктом космічної діяльності.

6. Страховик не відшкодовує:

шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну осіб, які перебувають із страхувальником у трудових або договірних відносинах та/або виконують операції, пов'язані із запуском, експлуатацією або поверненням на Землю об'єкта космічної діяльності;

шкоду, заподіяну на генетичному рівні здоров'ю осіб, які проживають на забрудненій (зараженій) території, що стала такою внаслідок діяльності страхувальника;

шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу;

шкоду від впливу на озоновий шар атмосфери;

моральну шкоду.

7. Договори страхування укладаються за формою Типового договору обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі, наведеною у додатку. Під час укладання договору страхування сторони договору можуть змінювати окремі його умови або доповнювати зміст.

У випадках, коли страховик є нерезидентом, договори страхування можуть укладатись відповідно до вимог Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за умови, що такі договори не суперечать вимогам Закону України "Про страхування".

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

8. Страхувальник з метою забезпечення укладення договору страхування на умовах, найбільш вигідних для нього, може укладати із страховими брокерами договори про надання страхових брокерських послуг (брокерські угоди).

Розмір брокерської винагороди за договором страхування не повинен перевищувати 5 відсотків страхового платежу з урахуванням суми брокерської винагороди.

9. Місцем дії договору страхування є територія України та територія за її межами відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, від 29 березня 1972 р. та інших правових актів у сфері космічної діяльності, стороною яких є Україна.

10. Строк дії договору страхування за потреби встановлюється на окремі етапи життєвого циклу об'єкта космічної діяльності, а саме:

підготовка до запуску;

запуск;

функціонування в космічному просторі;

повернення на Землю.

Початок і закінчення кожного етапу життєвого циклу об'єкта космічної діяльності визначаються під час укладання договору страхування за умови наявності можливості реєстрації дати та/або часу його початку і закінчення з використанням засобів технічного контролю або підтвердження відповідними документами.

Договір страхування на окремі етапи життєвого циклу об'єкта космічної діяльності набирає чинності з початку періоду страхування за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та повідомлення страховику про настання цього періоду.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

Критерії готовності об'єкта космічної діяльності до запуску в космічний простір визначаються відповідно до конструкторської та технологічної документації.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

11. Строк дії договору страхування підлягає додатковому узгодженню у разі зміни дати запуску.

12. Страхувальник має право:

отримати страхове відшкодування згідно з умовами договору страхування у разі настання страхового випадку;

ініціювати внесення до договору страхування змін, якщо вони не суперечать цим Порядку і правилам та законодавству;

одержувати протягом строку дії договору страхування необхідну інформацію про умови страхування;

вимагати дострокового припинення дії договору страхування відповідно до цих Порядку і правил та умов, визначених договором страхування;

оскаржувати рішення страховика щодо відмови у виплаті страхового відшкодування в порядку, передбаченому законодавством.

13. Страхувальник зобов'язаний:

під час укладання договору страхування подати страховику інформацію про всі істотні обставини страхового ризику;

своєчасно вносити страхові платежі;

повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо об'єкта космічної діяльності, який страхується;

дотримуватись правил космічної діяльності;

інформувати страховика про всі випадки зміни істотних обставин страхового ризику.

14. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний:

вжити необхідних заходів для запобігання збільшенню розміру збитків та забезпечення захисту права вимоги до винної особи;

повідомити страховика протягом трьох робочих днів про настання страхового випадку після того, як про нього стало відомо;

подати страховику протягом трьох робочих днів з моменту настання страхового випадку документи, які засвідчують право власності страхувальника на об'єкт космічної діяльності або право розпорядження ним;

у разі, коли договором страхування передбачено внесення платежу частинами, сплатити несплачену частину страхового платежу до подання заяви про виплату страхового відшкодування;

забезпечити участь представників страховика, у тому числі аварійного комісара, у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок;

утримуватися від будь-яких дій, які можуть зашкодити інтересам страховика (призвести до збільшення розміру збитків, визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок);

подати страховику після закінчення роботи уповноваженої комісії складений комісією акт за результатами визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок.

15. Страховик має право:

отримувати у повному обсязі інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності;

брати участь у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок, а також самостійно з'ясовувати обставини та причини настання такої події;

перевіряти подану страхувальником інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності та контролювати виконання страхувальником умов договору страхування;

вимагати внесення змін до договору страхування і зміни розміру додаткового страхового платежу в разі зміни істотних обставин страхового ризику після початку дії договору.

16. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами страхування та цими Порядком і правилами;

подавати страхувальнику всю інформацію про умови страхування;

внести зміни до договору страхування за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику або збільшення вартості застрахованого майна;

провести в установленому порядку розслідування обставин страхового випадку;

дотримуватися вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці або збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.

(абзац сьомий пункту 16 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається згідно з умовами договору страхування.

17. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором страхування сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

18. Спори, що виникають між сторонами під час виконання договору страхування, розв'язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

19. Страхова сума встановлюється у договорі страхування у розмірі, еквівалентному 500 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку, який встановлений на дату укладення договору страхування, на кожний кілограм стартової маси об'єкта космічної діяльності або маси об'єкта космічної діяльності, що повертається на Землю.

20. Розмір страхового тарифу визначається залежно від стану об'єкта космічної діяльності, істотних обставин страхового ризику, строку дії договору страхування, кон'юнктури міжнародного страхового ринку тощо. Для страхування за цими Порядком і правилами встановлюється максимальний розмір страхового тарифу - 2 відсотки страхової суми.

21. Страховий платіж сплачується страхувальником одноразово або частинами в порядку, розмірі та строки, передбачених договором страхування.

Під час укладання договору страхування, у якому передбачена сплата страхових платежів частинами, складається графік їх сплати. У разі настання страхового випадку сплата чергового страхового платежу здійснюється відповідно до пункту 14 цих Порядку і правил.

22. Для встановлення обставин страхового випадку та розміру збитків, відповідно до якого здійснюється виплата страхового відшкодування, страховиком проводиться розслідування.

23. Розслідування страховиком обставин страхового випадку проводиться за участю уповноважених ним та страхувальником осіб, у тому числі аварійним комісаром, які відповідно до законодавства про захист державної таємниці та збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави, отримали право на доступ до об'єкта космічної діяльності, інформації про нього, а також до матеріалів розслідування, проведеного уповноваженою комісією. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів з моменту подання страхувальником заяви про страхове відшкодування та всіх необхідних документів, що стосуються обставин страхового випадку.

24. Якщо розслідування обставин страхового випадку потребує проведення додаткових заходів, його строк може бути продовжено страховиком ще до 60 днів. У такому разі страховик надсилає страхувальнику вмотивоване рішення.

25. За результатами розслідування обставин страхового випадку складається страховий акт, а у разі залучення до розслідування аварійного комісара - аварійний сертифікат. Примірники страхового акта надаються страхувальнику та страховику.

26. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або завірені в установленому порядку копії таких документів:

заява про страхове відшкодування;

документи, які засвідчують право власності страхувальника на застрахований об'єкт, або право розпорядження ним;

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

документ, що підтверджує факт настання (реєстрації) страхового випадку;

претензії третіх осіб або їх спадкоємців, викладені у письмовій формі, разом з документами, що підтверджують розмір завданих збитків;

акт уповноваженої комісії (в разі її утворення).

27. Рішення щодо виплати страхового відшкодування або щодо відмови у виплаті повинне бути прийнято страховиком не пізніше 10 днів з дня складення та підписання страхового акта або страхового сертифіката.

28. Страхове відшкодування здійснюється у межах страхової суми незалежно від кількості претензій та не повинне перевищувати розмір прямої шкоди, заподіяної потерпілому.

29. Страховий акт чи аварійний сертифікат складається відповідно страховиком або уповноваженим ним аварійним комісаром після отримання від страхувальника всіх документів, передбачених пунктом 26 цих Порядку і правил, та проведення розслідування обставин страхового випадку і разом із заявою страхувальника є підставою для виплати страхового відшкодування.

Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком протягом 30 днів від дати прийняття згідно з пунктом 27 цих Порядку і правил рішення про здійснення такої виплати.

30. Після виплати страхового відшкодування до страховика у межах виплаченої ним суми переходить право вимоги, яке страхувальник має до осіб, винних у заподіянні шкоди. Страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи, а також розпочати проведення інших дій, необхідних для передачі страховику зазначеного права вимоги.

31. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо недостовірної інформації про застрахований об'єкт космічної діяльності або обставини страхового випадку та ймовірні причини його настання;

(абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних причин про настання страхового випадку або перешкоджання ним у з'ясуванні страховиком обставин страхового випадку та визначення розміру завданих збитків;

невиконання страхувальником зобов'язань за договором страхування, що стало причиною неможливості встановлення обставин страхового випадку, необхідних для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

навмисного порушення страхувальником правил космічної діяльності;

неповідомлення страховику в письмовій формі про проведення заміни, доробки або модифікації об'єкта космічної діяльності, які здійснюються після укладення договору страхування.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

32. Страховик зобов'язаний у письмовій формі повідомити страхувальнику про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин такої відмови протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

33. Усі зміни та доповнення до договору страхування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткових угод, які є невід'ємною частиною договору страхування.

34. Дія договору страхування припиняється відповідно до статті 28 Закону України "Про страхування".

35. Якщо дія договору страхування достроково припиняється на вимогу страхувальника або страховика відповідно до його умов, одна з його сторін зобов'язана повідомити іншу сторону про намір достроково припинити дію такого договору не пізніше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення дії договору.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 569)

36. Затримка запуску не є підставою для припинення дії договору страхування.

37. У разі відміни запуску об'єкта космічної діяльності страховик зобов'язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії договору страхування з відрахуванням фактичних витрат страховика, пов'язаних з виконанням договору.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

________________________
       (місце укладення договору) 

___ ____________ 20_ р. 

Страховик ____________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування, серія і номер ліцензії, строк її дії)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові керівника, його повноваження)
з одного боку, та страхувальник _________________________________________________________
                                                                                                         (повне найменування)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові керівника, його повноваження)
з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене. 

Предмет договору

1. Страховик, відповідно до Порядку і правил обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1033 (далі - Порядок і правила), бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку, передбаченого в цьому договорі, здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику в межах визначеної цим договором страхової суми, а страхувальник зобов'язується вносити страхові платежі в установлені строки та виконувати інші умови цього договору.

2. Предметом цього договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну потерпілого.

3. Інформація, наведена страхувальником у заяві про страхування, визначає істотні обставини страхового ризику і є невід'ємною частиною цього договору.

4. Космодром запуску та місце підготовки до запуску:

Космодром запуску 

___________________________________ 

Місце підготовки до запуску 

___________________________________ 

5. Місце дії договору страхування:

до запуску - в місцях підготовки до запуску та на космодромі запуску;

після запуску - в будь-якому місці у повітряному та космічному просторі а також на поверхні Землі.

6. Запланована дата запуску ___ ____________ 20__ року.

Об'єкт космічної діяльності як джерело підвищеної небезпеки, страхова сума

7. За цим договором застрахована відповідальність за шкоду, заподіяну об'єктами космічної діяльності:

Порядковий номер 

Об'єкт космічної діяльності 

Заводський номер 

Дата випуску 

Страхова сума 

Страхові випадки та обмеження страхування

8. Страховим випадком вважається виникнення у страхувальника відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, від 29 березня 1972 р., та/або відповідно до закону обов'язку відшкодувати шкоду потерпілому, заподіяну об'єктом космічної діяльності як джерелом підвищеної небезпеки, крім випадків, зазначених у пунктах 9 - 10 цього договору.

9. Страховими випадками не вважаються події, які сталися внаслідок:

війни, вторгнення на територію держави військ противника, ворожих або інших воєнних дій незалежно від того, оголошена війна чи ні;

страйків або інших способів розв'язання трудових спорів, громадянських конфліктів, масових заворушень та протидії їм органами державної влади;

конфіскації, націоналізації, арешту, присвоєння іноземною державою об'єкта космічної діяльності;

зловмисних дій, терористичних актів, саботажу;

негативного впливу іонізуючого випромінювання будь-яких джерел;

шуму (що сприймається чи не сприймається людським вухом), вібрації, акустичного удару та інших явищ, які з цим пов'язані;

електромагнітних перешкод або радіоперешкод;

будь-якого забруднення та зараження;

створення перешкод використанню об'єкта космічної діяльності, якщо тільки вони не викликані або не стали наслідком аварії, зіткнення або настання іншої події, що зумовлена/викликана об'єктом космічної діяльності.

10. Страховик не відшкодовує:

шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну осіб, які перебувають із страхувальником у трудових або договірних відносинах та/або виконують операції, пов'язані із запуском, експлуатацією або поверненням на Землю об'єкта космічної діяльності;

шкоду, заподіяну на генетичному рівні здоров'ю осіб, які проживають на забрудненій (зараженій) території, що стала такою внаслідок діяльності страхувальника;

шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу;

шкоду від впливу на озоновий шар атмосфери;

моральну шкоду.

Розміри страхових платежів і строк їх внесення

11. Загальна сума страхового платежу становить __________________ гривень.

Строк внесення страхового платежу встановлюється до ___________ (у разі потреби складається графік внесення платежів, у якому передбачаються розміри та строки їх внесення).

Страховий платіж вважається внесеним з дати його списання з рахунка страхувальника.

Строк дії договору, страховий тариф та страховий платіж

(визначається окремо для кожного об'єкта космічної діяльності за наявності відмінностей)

Застрахований етап життєвого циклу 

Строк дії договору страхування 

Страховий тариф 

Нормативні витрати на ведення справи 

Страховий платіж 

початок 

закінчення 

Підготовка до запуску 

  

  

  

  

  

Запуск 

  

  

  

  

  

Функціонування у космічному просторі 

  

  

  

  

  

Повернення на Землю 

  

  

  

  

  

Примітка.

Визначені у таблиці строки початку і закінчення дії цього договору відповідно до застрахованих етапів життєвого циклу об'єктів космічної діяльності встановлюються відповідними актами або у разі потреби реєструються з використанням засобів технічного контролю.  

Порядок внесення змін до договору і припинення його дії

12. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього договору.

13. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії цього договору або виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником чергового страхового платежу в установлені цим договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли черговий страховий платіж не був внесений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дати пред'явлення такої вимоги страхувальнику;

відміни запуску;

ліквідації страховика або страхувальника, крім випадків, передбачених законодавством;

ухвалення судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Дія цього договору в разі його припинення згідно з абзацом третім цього пункту поновлюється після погашення страхувальником заборгованості з внесення страхових платежів.

14. Дія цього договору може бути достроково припинена на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії договору.

15. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому страхові платежі, внесені за період, що залишається до закінчення строку дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування згідно з договором. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

16. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі, внесені за період, що залишається до закінчення строку дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування згідно з договором.

17. У разі відміни запуску об'єкта космічної діяльності страховик зобов'язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії цього договору з відрахуванням фактичних витрат страховика, пов'язаних з виконанням договору.

Умови виплати страхового відшкодування

18. Страхове відшкодування здійснюється страховиком за умови настання страхового випадку, передбаченого цим договором, на підставі заяви страхувальника та страхового акта, складеного страховиком (аварійного сертифіката, складеного аварійним комісаром), протягом 30 днів від дати прийняття рішення про здійснення такої виплати.

19. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний подати страховику оригінали або завірені в установленому порядку копії таких документів:

заява про страхове відшкодування;

документи, які засвідчують право власності страхувальника на застрахований об'єкт, або право розпорядження ним;

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

документ, що підтверджує факт настання (реєстрації) страхового випадку;

претензії третіх осіб або їх спадкоємців, викладені у письмовій формі, разом з документами, що підтверджують розмір завданих збитків;

акт уповноваженої комісії (в разі її утворення).

20. Страховий акт чи аварійний сертифікат складається відповідно страховиком або уповноваженим ним аварійним комісаром після отримання від страхувальника всіх документів, передбачених пунктом 19 цього договору, та проведення розслідування обставин страхового випадку і разом із заявою страхувальника є підставою для виплати страхового відшкодування.

21. Строк проведення розслідування становить _____ днів з моменту подання страхувальником заяви про страхове відшкодування та всіх необхідних документів, що стосуються обставин страхового випадку. Якщо розслідування обставин страхового випадку потребує проведення додаткових заходів, його строк може бути продовжено страховиком ще до 60 днів, про що страховик надсилає страхувальнику вмотивоване рішення.

22. Страхове відшкодування здійснюється у межах страхової суми незалежно від кількості претензій та не повинне перевищувати розмір прямої шкоди, заподіяної потерпілому.

23. Після виплати страхового відшкодування до страховика у межах виплаченої ним суми переходить право вимоги, яке страхувальник має до осіб, винних у заподіянні шкоди. Страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи, а також розпочати проведення інших дій, необхідних для передачі страховику права вимоги до винних осіб.

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

24. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником недостовірної інформації про застрахований об'єкт космічної діяльності або обставини страхового випадку та ймовірні причини його настання;

несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних причин про настання страхового випадку або перешкоджання ним у з'ясуванні страховиком обставин страхового випадку та визначення розміру завданих збитків;

невиконання страхувальником зобов'язань за цим договором, що спричинило до неможливості встановлення обставин страхового випадку, необхідних для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

навмисного порушення страхувальником правил космічної діяльності;

неповідомлення страховику в письмовій формі про проведення заміни, доробки або модифікації об'єкта космічної діяльності, які здійснюються після укладення цього договору.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

25. Страховик зобов'язаний у письмовій формі повідомити страхувальнику про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин такої відмови протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Права та обов'язки сторін

26. Страхувальник має право:

отримати страхове відшкодування згідно з умовами цього договору у разі настання страхового випадку;

ініціювати внесення до цього договору змін, якщо вони не суперечать Порядку і правилам та законодавству;

одержувати протягом строку дії цього договору необхідну інформацію про умови страхування;

вимагати дострокового припинення дії цього договору відповідно до Порядку і правил та умов, визначених цим договором;

оскаржувати рішення страховика щодо відмови у виплаті страхового відшкодування в порядку, передбаченому законодавством.

27. Страхувальник зобов'язаний:

під час укладання цього договору подати страховику інформацію про всі істотні обставини страхового ризику;

своєчасно вносити страхові платежі;

повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо об'єкта космічної діяльності, який страхується;

дотримуватись правил космічної діяльності;

інформувати страховика про всі випадки зміни істотних обставин страхового ризику.

28. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний:

вжити необхідних заходів для запобігання збільшенню розміру збитків та забезпечення захисту права вимоги до винної особи;

повідомити страховика протягом трьох робочих днів про настання страхового випадку після того, як про нього стало відомо;

подати страховику протягом трьох робочих днів з моменту настання страхового випадку документи, які засвідчують право власності страхувальника на об'єкт космічної діяльності або право розпорядження ним;

у разі, коли цим договором передбачено внесення платежу частинами, сплатити несплачену частину страхового платежу до подання заяви про виплату страхового відшкодування;

забезпечити участь представників страховика, у тому числі аварійного комісара, у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок;

утримуватися від будь-яких дій, які можуть зашкодити інтересам страховика (призвести до збільшення розміру збитків, визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок);

подати страховику після закінчення роботи уповноваженої комісії складений комісією акт за результатами визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок.

29. Страховик має право:

отримувати у повному обсязі інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності;

брати участь у засіданнях уповноваженої комісії під час визначення причин настання з об'єктом космічної діяльності події, яка може бути визнана як страховий випадок, а також самостійно з'ясовувати обставини та причини настання такої події;

перевіряти подану страхувальником інформацію про застрахований об'єкт космічної діяльності та контролювати виконання страхувальником умов цього договору;

вимагати внесення змін до цього договору і зміни розміру додаткового страхового платежу в разі зміни істотних обставин страхового ризику після початку дії договору.

30. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами страхування та Порядком і правилами;

подавати страхувальнику всю інформацію про умови страхування;

внести зміни до договору страхування за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику або збільшення вартості застрахованого майна;

провести в установленому порядку розслідування обставин страхового випадку;

дотримуватися вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці або збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається згідно з умовами цього договору.

Відповідальність сторін і порядок розв'язання спорів

31. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

32. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла протягом періоду, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення, але не більш як 10 відсотків суми страхового відшкодування.

33. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Інші умови

34. У разі необхідності застосування у цьому договорі додаткових умов та застережень, що приймаються сторонами на міжнародному страховому ринку (включаючи, але не обмежуючись формами Асоціації авіаційних андерайтерів Ллойдс), складається додаток до цього договору з викладенням умов та застережень, що застосовуються.

Строк дії договору

35. Цей договір набирає чинності з початку періоду страхування, визначеного відповідно до таблиці пункту 11 Типового договору, за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та письмового повідомлення страховику про настання цього періоду.

36. Дія цього договору припиняється після закінчення строку дії договору або після виконання сторонами зобов'язань у повному обсязі, або у випадках, наведених в пункті 13 цього договору.

37. У разі зміни дати запуску об'єкта космічної діяльності строк дії договору узгоджується сторонами додатково.

38. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Адреси та реквізити сторін

                           СТРАХОВИК 

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

______________________
           (підпис керівника)

МП* 

                      СТРАХУВАЛЬНИК 

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

______________________
           (підпис керівника)

МП* 

____________
* За наявності печатки.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467,
від 18.07.2018 р. N 569)

____________

Опрос