Идет загрузка документа (638 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011 - 2020 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 03.11.2010 № 1002
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2010 р. N 1002

Київ

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2012 року N 88
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 11 липня 2013 року N 488
,
від 24 грудня 2014 року N 708
,
від 23 травня 2018 року N 397
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству освіти і науки:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2014 р. N 708)

передбачати разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання заходів Програми;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА
науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми необхідно:

провести фундаментальні та прикладні наукові дослідження, зокрема геолого-геофізичні дослідження для виявлення та проведення оцінки запасів вуглеводнів (нафта, газ), мінерально-сировинних ресурсів (золото, алмази, уран тощо), фізичні (гідрометеорологічні, океанографічні, геокосмічні) дослідження для здійснення контролю за станом морського середовища та суходолу, верхньої атмосфери та геокосмосу, біологічні та медико-фізіологічні дослідження для визначення структури та функцій антарктичних організмів, їх стійкості до екстремальних факторів на молекулярно-генетичному рівні, одержання продуцентів біологічно активних речовин і технологічно перспективних штамів мікроорганізмів з метою їх застосування в медицині та промисловості;

провести міждисциплінарні дослідження для розроблення та впровадження нових технологій забезпечення захисту навколишнього природного середовища;

забезпечити функціонування та модернізацію станції "Академік Вернадський", організацію та проведення щороку антарктичних експедицій;

створити цілісну систему підготовки дослідників, матеріалознавців і технологів, які володіють міждисциплінарними фундаментальними знаннями та вміють працювати на сучасному обладнанні;

забезпечити співпрацю з міжнародними організаціями Договору про Антарктику, розробити та впровадити механізм територіального управління багатопрофільною діяльністю з метою збереження природно-географічних об'єктів та дослідницьких полігонів, які становлять особливий науковий інтерес;

провадити інформаційно-видавничу діяльність з висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці.

Проведення досліджень в Антарктиці окремими науково-дослідними установами призведе до збільшення обсягу видатків державного бюджету, пов'язаних з відрядженням і перебуванням дослідників на антарктичній станції "Академік Вернадський", а відсутність у зазначених установ науково-дослідного судна ускладнить організацію доставки на антарктичну станцію працівників, матеріалів, палива, продовольства, наукового та технічного обладнання.

Оптимальним способом розв'язання проблеми є організація та проведення антарктичних експедицій і досліджень із залученням підприємств, установ та організацій Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Мінекоенерго, що дасть змогу виконати міжнародні зобов'язання України, підготувати науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави в Антарктичному регіоні.

(абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88,
 від 11.07.2013 р. N 488
,
від 24.12.2014 р. N 708
,
від 04.12.2019 р. N 1065)

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити проведення досліджень на антарктичній станції "Академік Вернадський", модернізацію її науково-технічної бази;

визначити найперспективніші ділянки шельфу моря Беллінзгаузена на вуглеводну (нафта, газ) та рудну спеціалізацію;

розробити схему зміни великомасштабної, глобальної атмосферної циркуляції та погодних умов над районом Антарктичного півострова до середини XXI століття і методи прогнозування погоди;

створити сезонну науково-дослідну базу на Антарктичному півострові;

визначити закономірності впливу метеорологічних умов і динаміки океанічного середовища на формування і розподіл зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значущості західно-антарктичного сектору Південного океану;

визначити критерії оцінки стану людини під час тривалого перебування в екстремальних умовах та розробити комплексну технологію профілактики дизадаптаційних порушень, збереження здоров'я і працездатності учасників антарктичних експедицій;

розробити і впровадити нові технології, препарати та матеріали;

створити інформаційні системи і технології, спостережно-аналітичні системи для здійснення контролю за станом морського середовища;

провести дистанційний моніторинг стану верхньої атмосфери та геокосмосу та створити моделі перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу;

визначити структурно-функціональну та молекулярно-генетичну характеристику антарктичних організмів;

отримати нові продуценти біологічно активних речовин для створення нових лікувально-профілактичних засобів;

розробити новітні біотехнології знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод антарктичних станцій;

забезпечити участь представників України у роботі міжнародних антарктичних організацій та реалізацію міжнародних проектів Наукового комітету з антарктичних досліджень;

створити позитивний імідж України шляхом розвитку вітчизняного інтелектуального та промислового потенціалу.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 444,61 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету - 444,44 млн. гривень, інших джерел - 0,17 млн. гривень.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88,
 від 11.07.2013 р. N 488
,
від 24.12.2014 р. N 708
,
від 23.05.2018 р. N 397)

Обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету з урахуванням конкретизації завдань та заходів за підсумками виконання Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

(У тексті додатка слово "Держкомінформнауки" замінено словом "Держінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року N 88)

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 194 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 10, ст. 493).

2. Програми затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 1002.

3. Державний замовник - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 708)

4. Керівник Програми - заступник Міністра освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 708)

5. Виконавці заходів Програми: Національний антарктичний науковий центр установи, підприємства та організації Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Мінекоенерго.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88,
 від 11.07.2013 р. N 488
,
від 24.12.2014 р. N 708
,
від 04.12.2019 р. N 1065)

6. Строк виконання: 2011 - 2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(пункт 7 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88
,
 від 11.07.2013 р. N 488
,
від 24.12.2014 р. N 708
,
від 23.05.2018 р. N 397)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Геолого-геофізичні дослідження

1. Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу

кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики

19

 

2

2

 

1

3

2

3

3

3

1) проведення досліджень рельєфу поверхні дна і суходолу, динаміки льодового покриву Західної Антарктики з використанням методу гравіметричної томографії та сейсмотомографії, комплексних аналітичних досліджень на основі геоінформаційних систем, розроблення апаратурно-методичного комплексу для створення інформативних моделей глибинної структури Західної Антарктики

МОН

державний бюджет

1,16

 

0,09

0,07

 

0,04

0,19

0,18

0,21

0,18

0,2

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафтогазоносних ресурсів

4

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

2) впровадження технологій електромагнітного зондування, наземних і морських геологічних, геофізичних, аерогеофізичних та супутникових зйомок, створення автоматизованих систем обробки та інтерпретації геофізичної інформації, комплексного геофізичного та геодезичного полігона в районі антарктичної станції "Академік Вернадський", дво- та тривимірних моделей глибинних структур

МОН

державний бюджет

0,26

0,03

 

0,07

 

0,06

 

0,1

 

 

 

відсоток площ перспективних ділянок на нафтогазові та рудні поклади

100

5

5

5

 

 

 

20

25

19

21

3) проведення оцінки мінерально-сировинної бази Антарктичного півострова та його материкової частини, виявлення перспективних нафтогазових ділянок шельфу моря Беллінсгаузена, проведення геологічної та геофізичної зйомки, побудова геологічної, стратиграфічної, тектонічної схем району антарктичної станції "Академік Вернадський", визначення речовинного складу та рудоносності магматичних утворень та їх мінерально-ресурсного потенціалу

МОН

державний бюджет

0,86

0,02

0,09

0,07

 

 

 

0,1

0,22

0,17

0,19

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

відсоток виконаних робіт з визначення мінералогічних асоціацій, віку донних відкладів та вмісту полютантів

100

 

 

 

 

 

 

 

30

30

40

4) вивчення мінералогії, полютантів, органічних решток та віку донних відкладів шельфу моря в районі антарктичної станції "Академік Вернадський"

МОН

- " -

0,34

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,14

відсоток виконаних робіт з встановлення механізму геодинамічних процесів у земній корі регіону

100

 

 

 

 

 

 

 

37

30

33

5) дослідження сучасної геодинаміки земної кори на геофізичному та геодезичному полігонах в районі антарктичної станції "Академік Вернадський"

МОН

- " -

0,57

 

 

 

 

 

 

 

0,21

0,17

0,19

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Разом за завданням 1

державний бюджет

3,25

0,05

0,18

0,21

 

0,1

0,19

0,38

0,74

0,65

0,75

2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів

кількість мас-балансових моделей

3

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1) впровадження високоточних засобів вимірювальної техніки, проведення оцінки і прогнозування впливу глобального потепління на перерозподіл та руйнування стійких органічних забруднень, моніторинг геофізичних факторів, що впливають на зміну навколишнього природного середовища, створення відповідних мас-балансових моделей

МОН

державний бюджет

0,27

 

 

0,07

 

0,08

 

0,12

 

 

 

відсоток виконаних робіт з розроблення механізму впливу геофізичних чинників на кліматичні параметри

100

 

 

 

 

 

 

 

30

30

40

2)дослідження механізмів впливу геофізичних чинників на параметри верхньої атмосфери та довгострокові кліматичні зміни

МОН

державний бюджет

0,53

 

 

 

 

 

 

 

0,17

0,17

0,19

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Разом за напрямом "Геолого-геофізичні дослідження"

державний бюджет

4,07

0,05

0,18

0,28

 

0,18

0,19

0,5

0,91

0,83

0,95

Гідрометеорологічні дослідження

3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери та стратосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

кількість поповнених баз даних гідрометеорологічних, синоптичних і озонових спостережень

16

 

2

2

 

2

2

2

2

2

2

1) проведення спостережень за програмою Всесвітньої метеорологічної організації з використанням автоматизованої метеорологічної станції та дослідження поточної синоптичної ситуації в районі Антарктичного півострова

МОН

- " -

0,45

 

0,01

0,02

 

0,04

0,03

0,05

0,1

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість розроблених та впроваджених методів довгострокового прогнозування погоди

8

 

1

2

 

 

 

1

1

1

2

2) розроблення та впровадження методів довгострокового прогнозування погоди на один - два місяці для кожної пори року та методів деталізації погодних умов на один місяць для Антарктичного півострова і прилеглих морських басейнів

МОН

- " -

0,48

 

0,02

0,01

 

 

 

0,05

0,12

0,12

0,16

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела

2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3) створення моделей змін у льодовому покриві моря Веддела, вивчення характеристик шельфових льодовиків, процесів шельфової конвекції, визначення механізму формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

МОН

- " -

0,11

 

 

0,06

 

 

 

0,05

 

 

 

кількість схем та моделей зміни великомасштабної атмосферної циркуляції

11

 

2

3

 

 

3

 

1

1

1

4) розроблення схем та моделей зміни великомасштабної атмосферної циркуляції, погодних умов Антарктичного півострова та озонового шару до середини XXI століття

МОН

державний бюджет

0,34

 

0,01

0,01

 

 

0,02

 

0,1

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

кількість методів оцінки впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів

3

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

5) розроблення методів проведення оцінки змін поля тиску, атмосферної циркуляції, температури і пов'язаних з ними погодних умов Антарктичного півострова під впливом геомагнітної активності

МОН

- " -

0,13

 

 

0,01

 

 

 

0,05

 

0,07

 

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

Разом за напрямом "Гідрометеорологічні дослідження"

державний бюджет

1,57

 

0,04

0,11

 

0,04

0,05

0,2

0,32

0,43

0,38

Океанографічні дослідження

4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

відсоток виконаних робіт із створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів

100

10

10

10

 

 

10

 

24

18

18

1) створення вимірювальних систем і контрольно-калібрувальних океанографічних полігонів, впровадження систем комплексного моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів на базі супутникових, гідроакустичних, оптичних і дрифтерних технологій для здійснення навігаційно-гідрографічних прогнозів

МОН

- " -

0,43

0,01

0,02

0,03

 

 

0,04

 

0,13

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Мінекоенерго

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас

100

25

25

25

 

 

 

 

 

15

10

2) виявлення факторів, що визначають структуру Антарктичної полярної фронтальної зони, проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та вивчення механізму формування водних мас

МОН

державний бюджет

0,41

0,01

0,03

0,03

 

 

 

 

 

0,21

0,13

Національна академія наук

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виконаних робіт
з розроблення схеми просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена

100

 

 

20

 

 

 

 

25

23

32

3) проведення досліджень просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена, виявлення їх причинно-наслідкових зв'язків з льодовими умовами та атмосферними процесами для прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

МОН

державний бюджет

0,41

 

 

0,05

 

 

 

 

0,11

0,1

0,15

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Разом за напрямом "Океанографічні дослідження"

державний бюджет

1,3

0,02

0,05

0,11

 

 

0,04

 

0,24

0,43

0,41

Геокосмічні дослідження

5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу і впливу атмосферних та геокосмічних збурень на глобальні електромагнітні резонатори

4

 

 

1

 

 

 

1

1

 

1

1) визначення механізму та побудови моделей реагування глобальних електромагнітних резонаторів на кліматичні зміни та геокосмічні збурення і перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

МОН

- " -

0,27

 

 

0,02

 

 

 

0,07

0,09

 

0,09

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу змін клімату та сонячної активності на стан навколоземного плазмового оточення

100

10

10

5

 

10

10

10

12

19

14

2) проведення досліджень реакції іоносфери та магнітосфери на сонячну активність, геокосмічні бурі, потужні атмосферні фронти, впливу атмосферних збурень на стан космічної погоди

МОН

- " -

0,52

0,03

0,03

0,03

 

0,02

0,02

0,04

0,09

0,15

0,11

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії

100

10

10

20

 

 

30

 

15

15

 

3) створення на антарктичній станції "Академік Вернадський" електромагнітної обсерваторії як елементу системи підсупутникового іоносферного моніторингу для наземної підтримки національних і міжнародних супутникових місій та діагностики космічної погоди

МОН

державний бюджет

0,29

0,02

0,03

0,02

 

 

0,02

 

0,1

0,1

 

відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності

100

 

 

15

 

 

 

20

19

27

19

4) введення в експлуатацію пункту приймання сигналу наднизькочастотного інтерферометра на антарктичній станції "Академік Вернадський", створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра та проведення синхронних спостережень планетарної грозової активності

-"-

-"-

0,34

 

 

0,02

 

 

 

0,05

0,08

0,11

0,08

відсоток виконаних робіт із створення та поповнення бази даних електромагнітних полів

100

5

5

10

 

20

20

5

10

14

11

5) проведення моніторингу електромагнітних полів Землі на антарктичній станції "Академік Вернадський" для відтворення та візуалізації стану космічної погоди

- " -

- " -

0,53

0,02

0,03

0,01

 

0,03

0,02

0,04

0,1

0,16

0,12

Разом за напрямом "Геокосмічні дослідження"

державний бюджет

1,97

0,07

0,09

0,1

 

0,05

0,06

0,2

0,46

0,53

0,41

Біологічні дослідження

6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем

кількість колекцій форм та видів типових та екстремофільних організмів

9

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1) вивчення біорізноманіття наземних та морських екосистем (віруси, мікроорганізми, водорості, лишайники, мохи, судинні рослини, безхребетні та хребетні тварини), запасів рідкісних організмів та організмів з цінними властивостями

МОН

- " -

0,48

0,01

0,03

0,03

 

0,02

0,04

0,05

0,1

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

8

1

1

1

 

0

1

1

1

1

1

2) створення узагальнених тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

МОН

державний бюджет

0,4

0,01

0,02

0,02

 

 

0,04

0,04

0,09

0,09

0,09

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Разом за завданням 6

державний бюджет

0,92

0,02

0,05

0,05

 

0,02

0,08

0,09

0,19

0,21

0,21

7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем

відсоток виконаних робіт із створення кореляційної моделі та оцінки впливу кліматичних та антропогенних факторів на суходільні та морські екосистеми

100

10

10

10

 

10

10

10

13

12

15

проведення оцінки впливу кліматичних змін та антропогенного чинника на структуру, біогеохімічну активність, біопродуктивність та трофічні зв'язки суходільних і морських екосистем, а також системного біологічного та фізико-хімічного моніторингу

МОН

державний бюджет

0,64

0,02

0,05

0,04

 

0,03

0,04

0,09

0,12

0,11

0,14

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів

кількість схем векторних потоків біогенних елементів

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1) вивчення закономірностей формування векторних потоків біогенних елементів

МОН

- " -

0,26

 

0,01

0,02

 

 

 

0,02

0,07

0,07

0,07

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

2) вивчення кількісних та якісних змін у екосистемах під впливом кліматичних факторів

МОН

- " -

0,4

 

0,02

0,02

 

 

 

0,05

0,11

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів

100

 

 

10

 

 

 

10

25

25

30

3) вивчення закономірностей синтезу та поглинання парникових газів антарктичними екосистемами

МОН

- " -

0,35

 

 

0,01

 

 

 

0,02

0,1

0,1

0,12

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Разом за завданням 8

державний бюджет

1,07

 

0,03

0,05

 

 

 

0,09

0,28

0,3

0,32

9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів

відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК

100

10

10

10

 

10

0

10

18

18

14

створення бази даних генів, що зумовлюють стійкість до екстремальних факторів, проведення досліджень стійкості антарктичних вірусів, мікроорганізмів, флори та фауни до екстремальних факторів (низькі температури, ультрафіолетове випромінювання, токсичні метали) на молекулярно-генетичному рівні

МОН

- " -

0,79

0,02

0,04

0,04

 

0,01

 

0,09

0,22

0,22

0,15

10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

відсоток виконаних робіт із створення колекції і депонування продуцентів біологічно активних речовин для енергозберігаючих технологій і медицини

100

 

10

10

 

10

10

10

13

20

17

1) проведення пошуку, визначення характеристик та депонування антарктичних організмів - продуцентів біологічно активних речовин для їх використання в енергозберігаючих технологіях і медицині

МОН

державний бюджет

0,63

 

0,02

0,04

 

0,02

0,03

0,09

0,11

0,17

0,15

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин

100

10

10

10

 

 

10

10

16

15

19

2) вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин, виділених з антарктичних організмів

- " -

- " -

0,58

0,02

0,04

0,04

 

 

0,02

0,09

0,12

0,11

0,14

кількість виявлених та депонованих в колекціях технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

22

 

3

3

 

 

3

2

2

7

2

3) вивчення та депонування металрезисцентних мікроорганізмів для розроблення нових природоохоронних технологій

- " -

- " -

0,64

 

0,04

0,04

 

 

0,03

0,09

0,11

0,19

0,14

Разом за завданням 10

державний бюджет

1,85

0,02

0,1

0,12

 

0,02

0,08

0,27

0,34

0,47

0,43

11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій

відсоток виконаних робіт з розроблення біотехнологій знешкодження органічних відходів

100

 

 

4

 

 

 

 

30

36

30

розроблення природоохоронних біотехнологій знешкодження рідких та твердих органічних відходів, апробація, оптимізація та впровадження біотехнологій на антарктичній станції "Академік Вернадський"

- " -

- " -

0,33

 

 

0,01

 

 

 

 

0,1

0,12

0,1

12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

7

 

 

2

 

1

 

1

1

1

1

обґрунтування доцільності створення біогеографічних полігонів на островах, мисах, острівному шельфі та узбережжі Антарктичного півострова, створення узагальнених тривимірних моделей біогеографічних полігонів

- " -

- " -

0,51

 

 

0,03

 

0,02

 

0,08

0,12

0,13

0,13

Разом за напрямом "Біологічні дослідження"

державний бюджет

6,13

0,08

0,27

0,34

 

0,1

0,2

0,71

1,37

1,57

1,49

Медико-фізіологічні дослідження

13. Розроблення сучасних технологій збереження здоров'я та працездатності учасників антарктичних експедицій

відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів та контролю стану їх здоров'я під час зимівлі

100

10

10

10

 

10

10

10

13

13

14

1) удосконалення методики відбору кандидатів для участі в антарктичних експедиціях, встановлення біомедичних показників оцінювання професійної придатності та контролю стану здоров'я учасників експедиції під час зимівлі

МОН

державний бюджет

0,53

0,02

0,02

0,04

 

0,04

0,02

0,09

0,1

0,1

0,1

Національна академія наук

-"-

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Національна академія медичних наук

-"-

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість діагностично-лікувальних методик та технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму

9

 

2

2

 

 

1

1

1

1

1

2) розроблення нових медико-фізіологічних підходів та технологій оцінювання психофізіологічного стану при адаптації учасників антарктичних експедицій під час тривалого перебування в Антарктиці, профілактики захворюваності, реабілітації та відновлення функціональних резервів організму

МОН

-"-

0,44

 

0,03

0,04

 

 

0,03

0,04

0,1

0,1

0,1

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

Національна академія медичних наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

кількість методичних рекомендацій

2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3) розроблення методичних рекомендацій щодо медичного та санітарно-гігієнічного забезпечення учасників антарктичних експедицій

МОН

- " -

0,1

 

 

0,03

 

 

 

0,07

 

 

 

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму адаптації учасників експедицій

100

 

 

 

 

 

 

 

22

34

44

4) вивчення механізму адаптації учасників антарктичних експедицій під час тривалого перебування в Антарктиці

МОН

 

0,36

 

 

 

 

 

 

 

0,08

0,12

0,16

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

Національна академія медичних наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

Разом за напрямом "Медико-фізіологічні дослідження"

державний бюджет

1,53

0,02

0,05

0,11

 

0,04

0,05

0,2

0,28

0,38

0,4

Розроблення та впровадження нових технологій

14. Утворення Національного центру антарктичних даних

відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень

100

10

10

20

 

12

24

19

5

 

 

1) створення та впровадження геоінформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень, системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень, удосконалення телекомунікаційних систем, розроблення нормативних документів щодо використання та розповсюдження результатів антарктичних досліджень

МОН

державний бюджет

0,86

0,07

0,1

0,1

 

0,04

0,1

0,35

0,1

 

 

відсоток виконаних робіт із удосконалення інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень

100

 

 

 

 

 

 

 

 

49

51

2) удосконалення інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень

МОН

- " -

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,12

Національна академія наук

- " -

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

Разом за завданням 14

державний бюджет

1,09

0,07

0,1

0,1

 

0,04

0,1

0,35

0,1

0,1

0,13

15. Створення автоматизованої системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції "Академік Вернадський"

відсоток виконаних робіт із створення програмно-апаратного комплексу

100

15

15

15

 

12

 

20

 

23

 

виконання дослідно-конструкторських робіт із створення програмно-апаратного комплексу забезпечення контролю за функціональним станом паливного бака та автоматизованої системи запобігання витокам палива на антарктичній станції "Академік Вернадський"

МОН

державний бюджет

0,59

0,03

0,04

0,1

 

0,07

 

0,16

 

0,19

 

Національна академія наук

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

Мінекоенерго

- " -

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

Разом за завданням 15

державний бюджет

0,63

0,03

0,04

0,1

 

0,07

 

0,16

 

0,23

 

16. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції "Академік Вернадський"

відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції "Академік Вернадський"

100

 

 

10

 

 

 

 

18

36

36

оптимізація та регламентація процесів деструкції твердих та рідких органічних відходів, проведення дослідно-промислового випробування біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції "Академік Вернадський"

МОН

державний бюджет

0,49

 

 

0,1

 

 

 

 

0,08

0,15

0,16

Разом за напрямом "Розроблення та впровадження нових технологій"

державний бюджет

2,21

0,1

0,14

0,3

 

0,11

0,1

0,51

0,18

0,48

0,29

Організація та проведення антарктичних експедицій

17. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій

кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій

МОН

державний бюджет

80,93

2,3

4,73

2,56

3,12

6,02

12,59

14,49

11,06

11,64

12,42

відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"

100

 

 

15

 

 

 

 

65

1

19

2) модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об'єктів інфраструктури станції

- " -

- " -

20,39

 

 

0,99

 

 

 

 

15,07

0,14

4,19

відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

3) розроблення проекту, будівництво та введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури нової сезонної станції

- " -

- " -

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

кількість антарктичних експедицій

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4) забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій

- " -

- " -

232,97

12,97

9,58

11,64

16,76

33,3

29,87

31,78

28,37

31,4

27,3

кількість екологічних заходів

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5) здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу

МОН

державний бюджет

1,71

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1,32

0,05

0,05

0,05

кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів, планів заходів та робіт

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру

- " -

державний бюджет

52,89

3,74

4,45

5,77

2,92

3,93

4,89

5,63

7,26

7,11

7,19

 

інші джерела

0,11

0,03

0,01

0,07

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 17

 

389,2

19,08

18,81

21,07

22,84

43,29

47,39

53,22

61,81

50,44

51,25

у тому числі

державний бюджет

389,09

19,05

18,8

21

22,84

43,29

47,39

53,22

61,81

50,44

51,25

інші джерела

0,11

0,03

0,01

0,07

 

 

 

 

 

 

 

18. Підготовка учасників антарктичних експедицій

чисельність спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

1) проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення методик і планів щодо підготовки фахівців, медичне обстеження учасників антарктичних експедицій

- " -

державний бюджет

1,03

0,03

0,05

0,17

0,04

0,04

0,05

0,05

0,2

0,2

0,2

добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень

 

254,21

258

261,26

366

338,89

360

630

720

720

720

2) польове забезпечення учасників антарктичних експедицій

- " -

- " -

19,64

1,1

1,04

1,36

1

1,44

1,56

2,69

3,15

3,15

3,15

Разом за завданням 18

державний бюджет

20,67

1,13

1,09

1,53

1,04

1,48

1,61

2,74

3,35

3,35

3,35

Разом за напрямом "Організація та проведення антарктичних експедицій"

 

409,87

20,21

19,9

22,6

23,88

44,77

49

55,96

65,16

53,79

54,6

у тому числі

державний бюджет

409,76

20,18

19,89

22,53

23,88

44,77

49

55,96

65,16

53,79

54,6

інші джерела

0,11

0,03

0,01

0,07

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

19. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці

кількість методик управління різними видами діяльності

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення методик управління різними видами діяльності (логістичною, науково-пошуковою, природоохоронною)

МОН

державний бюджет

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість методик утворення нових антарктичних районів та планів їх управління

5

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

2) розроблення методик утворення нових антарктичних районів з особливим режимом охорони і управління відповідно до Договору про Антарктику

МОН

державний бюджет

0,21

 

 

0,01

 

 

 

0,05

0,05

0,05

0,05

Разом за завданням 19

 

0,23

0,01

0,01

0,01

 

 

 

0,05

0,05

0,05

0,05

у тому числі

державний бюджет

0,22

 

0,01

0,01

 

 

 

0,05

0,05

0,05

0,05

інші джерела

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, та впровадження їх результатів

кількість звітів та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів

17

 

3

 

 

 

 

3

4

3

4

1) проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику, надання міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності

- " -

державний бюджет

1,39

 

0,01

 

 

 

 

0,24

0,47

0,32

0,35

кількість внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

24

3

2

3

 

3

3

1

3

3

3

2) здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику - Секретаріат Договору про Антарктику (СДА), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР), Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)

- " -

- " -

13,54

0,32

0,41

0,46

 

1,21

4,72

0,31

2,93

1,59

1,59

Разом за завданням 20

державний бюджет

14,93

0,32

0,42

0,46

 

1,21

4,72

0,55

3,4

1,91

1,94

Разом за напрямом "Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику"

 

15,16

0,33

0,43

0,47

 

1,21

4,72

0,6

3,45

1,96

1,99

у тому числі

державний бюджет

15,15

0,32

0,43

0,47

 

1,21

4,72

0,6

3,45

1,96

1,99

інші джерела

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-видавнича діяльність

21. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці

кількість наукових видань

23

3

4

2

 

3

1

3

2

3

2

видання матеріалів науково-технічних конференцій та щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал", бібліографії наукових праць вітчизняних вчених і фахівців з питань дослідження Антарктики

МОН

державний бюджет

0,3

 

0,02

0,03

 

0,05

0,01

0,06

0,04

0,04

0,05

 

інші джерела

0,05

0,04

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук

державний бюджет

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

22. Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці

кількість науково-популярних видань

8

 

2

1

 

1

 

1

1

1

1

1) видання науково-популярного журналу "Експедиція-XXI"

МОН

державний бюджет

0,21

 

0,02

0,01

 

0,02

 

0,03

0,05

0,04

0,04

кількість експозицій

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

2) створення експозиції "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці"

- " -

- " -

0,11

 

0,02

0,01

 

 

 

0,02

0,02

0,02

0,02

кількість науково-популярних фільмів

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3) створення науково-популярних фільмів про Антарктику

- " -

- " -

0,02

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики

100

 

 

 

 

 

 

20

20

30

30

4) створення музею Антарктики

- " -

- " -

0,1

 

 

 

 

 

 

0,02

0,02

0,03

0,03

Разом за завданням 22

державний бюджет

0,43

 

0,04

0,03

 

0,02

 

0,07

0,09

0,09

0,09

Разом за напрямом "Інформаційно-видавнича діяльність"

 

0,8

0,04

0,06

0,07

 

0,07

0,01

0,13

0,13

0,14

0,15

у тому числі

державний бюджет

0,75

 

0,06

0,06

 

0,07

0,01

0,13

0,13

0,14

0,15

інші джерела

0,05

0,04

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

444,61

20,92

21,21

24,49

23,88

46,57

54,42

59,01

72,5

60,54

61,07

у тому числі

 

 

державний бюджет

444,44

20,84

21,2

24,41

23,88

46,57

54,42

59,01

72,5

60,54

61,07

 

 

інші джерела

0,17

0,08

0,01

0,08

 

 

 

 

 

 

 

за головними виконавцями

МОН

 

444,11

20,92

21,21

24,49

23,88

46,57

54,42

59,01

72,5

60,28

60,83

 

у тому числі

державний бюджет

443,94

20,84

21,2

24,41

23,88

46,57

54,42

59,01

72,5

60,28

60,83

 

 

інші джерела

0,17

0,08

0,01

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук

державний бюджет

0,42

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

0,2

 

Мінекоенерго

- " -

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,02

 

Національна академія медичних наук

- " -

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

0,02

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. N 488
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2014 р. N 708
,
від 23.05.2018 р. N 397
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Геолого-геофізичні дослідження

1. Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу

кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики

19

 

2

2

 

1

3

2

3

3

3

кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафтогазоносних ресурсів

4

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

відсоток площ перспективних ділянок на нафтогазові та рудні поклади

100

5

5

5

 

 

 

20

25

19

21

відсоток виконаних робіт з визначення мінералогічних асоціацій, віку донних відкладів та вмісту полютантів

100

 

 

 

 

 

 

 

30

30

40

відсоток виконаних робіт з встановлення механізму геодинамічних процесів в земній корі регіону

100

 

 

 

 

 

 

 

37

30

33

2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів

кількість мас-балансових моделей

3

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

відсоток виконаних робіт з розроблення механізму впливу геофізичних чинників на кліматичні параметри

100

 

 

 

 

 

 

 

30

30

40

Гідрометеорологічні дослідження

3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери та стратосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

кількість поповнених баз даних гідрометеорологічних, синоптичних і озонових спостережень

16

 

2

2

 

2

2

2

2

2

2

кількість розроблених та впроваджених методів довгострокового прогнозування погоди

8

 

1

2

 

 

 

1

1

1

2

кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела

2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

кількість схем та моделей зміни великомасштабної атмосферної циркуляції

11

 

2

3

 

 

3

 

1

1

1

кількість методів оцінки впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів

3

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

Океанографічні дослідження

4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

відсоток виконаних робіт із створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів

100

10

10

10

 

 

10

 

24

18

18

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас

100

25

25

25

 

 

 

 

 

15

10

відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена

100

 

 

20

 

 

 

 

25

23

32

Геокосмічні дослідження

5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу і впливу атмосферних та геокосмічних збурень на глобальні електромагнітні резонатори

4

 

 

1

 

 

 

1

1

 

1

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу змін клімату та сонячної активності на стан навколоземного плазмового оточення

100

10

10

5

 

10

10

10

12

19

14

відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії

100

10

10

20

 

 

30

 

15

15

 

відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності

100

 

 

15

 

 

 

20

19

27

19

відсоток виконаних робіт із створення та поповнення бази даних електромагнітних полів

100

5

5

10

 

20

20

5

10

14

11

Біологічні дослідження

6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем

кількість колекцій форм та видів типових та екстремофільних організмів

9

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

8

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем

відсоток виконаних робіт із створення кореляційної моделі та оцінки впливу кліматичних та антропогенних факторів на суходільні та морські екосистеми

100

10

10

10

 

10

10

10

13

12

15

8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів

кількість схем векторних потоків біогенних елементів

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів

100

 

 

10

 

 

 

10

25

25

30

9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів

відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК

100

10

10

10

 

10

 

10

18

18

14

10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

відсоток виконаних робіт із створення колекції і депонування продуцентів біологічно активних речовин для енергозберігаючих технологій і медицини

100

 

10

10

 

10

10

10

13

20

17

відсоток виконаних робіт із вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин

100

10

10

10

 

 

10

10

16

15

19

кількість виявлених та депонованих в колекціях технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

22

 

3

3

 

 

3

2

2

7

2

11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій

відсоток виконаних робіт з розроблення біотехнологій знешкодження органічних відходів

100

 

 

4

 

 

 

 

30

36

30

12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

7

 

 

2

 

1

 

1

1

1

1

Медико-фізіологічні дослідження

13. Розроблення сучасних технологій збереження здоров'я та працездатності учасників антарктичних експедицій

відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів та контролю стану їх здоров'я під час зимівлі

100

10

10

10

 

10

10

10

13

13

14

кількість діагностично-лікувальних методик та технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму

9

 

2

2

 

 

1

1

1

1

1

кількість методичних рекомендацій

2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму адаптації учасників експедицій

100

 

 

 

 

 

 

 

22

34

44

Розроблення та впровадження нових технологій

14. Утворення Національного центру антарктичних даних

відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень

100

10

10

20

 

12

24

19

5

 

 

відсоток виконаних робіт з удосконалення інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень

100

 

 

 

 

 

 

 

 

49

51

15. Створення автоматизованої системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції "Академік Вернадський"

відсоток виконаних робіт із створення програмно-апаратного комплексу

100

15

15

15

 

12

 

20

 

23

 

16. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції "Академік Вернадський"

відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції "Академік Вернадський"

100

 

 

10

 

 

 

 

18

36

36

Організація та проведення антарктичних експедицій

17. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій

кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"

100

 

 

15

 

 

 

 

65

1

19

відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

кількість антарктичних експедицій

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість екологічних заходів

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

кількість переліків, необхідних матеріально-технічних ресурсів, планів заходів та робіт

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18. Підготовка учасників антарктичних експедицій

кількість спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень

 

254,21

258

261,26

366

338,89

360

630

720

720

720

Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

19. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці

кількість методик управління різними видами діяльності

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість методик утворення нових антарктичних районів та планів їх управління

5

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

20. Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, та впровадження їх результатів

кількість звітів та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів

17

 

3

 

 

 

 

3

4

3

4

кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески

24

3

2

3

 

3

3

1

3

3

3

Інформаційно-видавнича діяльність

21. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці

кількість наукових видань

23

3

4

2

 

3

1

3

2

3

2

22. Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці

кількість науково-популярних видань

8

 

2

1

 

1

 

1

1

1

1

кількість експозицій

6

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

кількість науково-популярних фільмів

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики

100

 

 

 

 

 

 

20

20

30

30

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 88
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. N 488
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2014 р. N 708
,
від 23.05.2018 р. N 397)

____________

Опрос