Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.10.2010 № 972
действует с 02.11.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 жовтня 2010 р. N 972

Київ

Про використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що додається.

2. Виділити Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту 5000 тис. гривень за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у пункті 11 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

3. Забезпечити:

Міністерству фінансів - відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державному казначейству - перерахування виділених відповідно до цієї постанови коштів.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у пункті 11 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі з урахуванням вимог Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69), та спрямовуються на придбання спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання (далі - обладнання) для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву державної та комунальної власності з відділенням олімпійських видів спорту, яким надана в установленому порядку вища категорія (далі - школи).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсім'ямолодьспорт.

3. Джерелами покриття бюджетних коштів є надходження від цільового розміщення державних цінних паперів, приватизації державного майна та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надходитимуть від сплати штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів купівлі-продажу, а у разі їх недостатності - кошти, що надійшли від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності та на яких розміщені об'єкти, що підлягають приватизації, або від повернення коштів, які надавалися на поворотній основі.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Мінсім'ямолодьспорту заявки про потребу в обладнанні (далі - заявки) за встановленою ним формою.

У заявці зазначаються відомості про:

наявність у школах приміщень чи спортивних споруд, у тому числі орендованих, що відповідають технічним вимогам щодо встановлення та експлуатації обладнання;

необхідність першочергового придбання обладнання безпосередньо для підготовки спортсменів з конкретних видів спорту;

відсутність у школі обладнання, яке пропонується придбати, або незадовільний технічний стан (включаючи фізичний і моральний знос) наявного;

можливість здійснення витрат, пов'язаних з перевезенням обладнання до школи, проведенням підготовчих робіт, необхідних для монтажу, та забезпеченням подальшої експлуатації обладнання, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел.

5. За результатами розгляду заявок Мінсім'ямолодьспорт з урахуванням показників діяльності шкіл з підготовки спортивного резерву для збірних команд України та виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у поточному та попередньому роках, а також з урахуванням принципу ефективного використання бюджетних коштів визначає перелік видів обладнання із зазначенням його характеристик.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється Мінсім'ямолодьспортом в установленому законом порядку.

7. Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" з учасником - переможцем процедури закупівлі укладається договір про закупівлю, в якому, зокрема, зазначаються:

строки (етапи) поставки товарів;

штрафні санкції, що застосовуються до суб'єкта господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання передбачених договором зобов'язань;

недопущення необґрунтованого завищення вартості товарів;

положення щодо коригування визначеної суми та зобов'язання сторін відповідно до обсягу бюджетних коштів, фактично перерахованих на рахунки Мінсім'ямолодьспорту.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

9. Державне казначейство відкриває бюджетне асигнування Мінсім'ямолодьспорту згідно з розписом державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

10. Мінсім'ямолодьспорт відповідно до укладених договорів про закупівлю може здійснювати попередню оплату зазначених товарів, робіт та послуг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

11. Мінсім'ямолодьспорт бере бюджетні зобов'язання та провадить видатки виключно в межах фактичних надходжень на зазначені цілі.

12. Державне казначейство подає щомісяця до 16 числа Мінфіну інформацію про обсяги виділених Мінсім'ямолодьспорту бюджетних коштів та про залишки невикористаних бюджетних коштів на його рахунках за відповідною бюджетною програмою.

Мінсім'ямолодьспорт подає щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за встановленою ним формою.

13. Мінсім'ямолодьспорт затверджує розподіл та передає придбане обладнання школам в установленому законодавством порядку.

14. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 р., повертаються до державного бюджету.

15. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос