Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера

КМ Украины
Постановление КМ от 20.10.2010 № 955
действует с 29.10.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2010 р. N 955

Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2939), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби) та їх складовими частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, які перебували в користуванні і були зареєстровані відповідно в Державтоінспекції або в інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - інспекція державного технічного нагляду).".

2. У пункті 3:

в абзаці другому слова "у департаменті Державтоінспекції МВС" замінити словами "відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики (далі - Держтехнагляд)";

в абзаці третьому слова "у департаменті Державтоінспекції МВС" замінити словами "відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Держтехнагляді";

в абзаці четвертому слова "в Законі України "Про захист прав споживачів" замінити словами "в Законах України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться Державтоінспекцією у порядку, встановленому МВС. Державтоінспекція формує та веде реєстр таких суб'єктів господарювання.

Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться Держтехнаглядом у порядку, встановленому Мінагрополітики. Держтехнагляд створює та веде реєстр таких суб'єктів господарювання.".

4. У пункті 5 після слів "Про дорожній рух"," доповнити словами "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та".

5. У пункті 6 слова "споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів" замінити словами "споживачів і покупців (далі - споживачі), визначених Законами України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

6. У пункті 7 слова "у департаменті Державтоінспекції МВС" замінити словами "відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Держтехнагляді".

7. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Нові трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що перебували в користуванні, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які були ввезені на митну територію України і для яких встановлено обов'язкові вимоги до забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, допускаються до продажу, якщо вони мають національний знак відповідності і декларацію про відповідність (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності).".

8. У пункті 12:

в абзаці третьому слово "Державтоінспекцією" замінити словами "відповідно Державтоінспекцією і Держтехнаглядом";

в абзаці четвертому слова "у Державтоінспекції" замінити словами "відповідно у Державтоінспекції і Держтехнагляді".

9. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок (додаток 1).

Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (додаток 4).

Зазначені журнали прошнуровуються, сторінки нумеруються. Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та скріплюються круглою печаткою відповідно департаменту Державтоінспекції МВС та Держтехнагляду. Журнали зберігаються як документи суворої звітності протягом 10 років.

Матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання і зберігаються протягом п'яти років.".

10. У пункті 16 слово і цифру "(додаток 2)" замінити словом і цифрами "(додатки 2 і 5)".

11. У пункті 17 слова "в Державтоінспекції" замінити словами "відповідно в Державтоінспекції і Держтехнагляді".

12. В абзаці другому пункту 20 слова "департамент Державтоінспекції МВС" замінити словами "відповідно департамент Державтоінспекції МВС і Держтехнагляд".

13. У пункті 21 слова "територіальний орган внутрішніх справ та департамент Державтоінспекції МВС" замінити словами "відповідно територіальний орган внутрішніх справ, департамент Державтоінспекції МВС, інспекцію державного технічного нагляду та Держтехнагляд".

14. У пункті 26 слова "із Закону України "Про захист прав споживачів" замінити словами "із Законів України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

15. Пункт 33 після слів "визнання відповідності" доповнити словами "(на транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які підлягають обов'язковій сертифікації)".

16. В абзаці третьому пункту 40 слова "Законом України "Про захист прав споживачів" замінити словами "Законами України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

17. У пункті 43:

в абзаці першому слова "в Державтоінспекції" замінити словами "відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду";

в абзаці другому слова "Державтоінспекції" та "Державтоінспекцією" замінити словами "відповідно Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду" у відповідному відмінку;

в абзаці третьому слово "Державтоінспекції" замінити словами "відповідно Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду".

18. У пункті 44 слова "в Державтоінспекції" замінити словами "відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду".

19. У пункті 47:

в абзаці другому слова "в Державтоінспекції" замінити словами "відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду";

в абзаці четвертому слова "підрозділу Державтоінспекції" замінити словами "відповідно підрозділу Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду".

20. У пункті 48:

в абзаці другому слова "територіальному органові внутрішніх справ" замінити словами "відповідно територіальному органові внутрішніх справ та інспекції державного технічного нагляду";

в абзаці третьому слово і цифру "(додаток 3)" замінити словом і цифрами "(додатки 3 і 6)".

21. Абзац перший пункту 55 після слів "(гарантійний талон)," доповнити словами "номерні знаки для разових поїздок або номерні знаки "Транзит",".

22. У тексті Порядку слова "свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт)" в усіх відмінках замінити словами "відповідно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини" у відповідному відмінку, а слова "номерні знаки для разових поїздок" в усіх відмінках - словами "відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит" у відповідному відмінку.

23. Доповнити Порядок додатками 4 - 6 такого змісту:

ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит"

Дата надходження, продажу/ передачі 

Серія, номер довідки-рахунка, акта прийняття-передачі 

Машина, складова частина (марка, заводський номер, номер двигуна, рік випуску, колір) 

Підстави для видачі довідки-рахунка, акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата видачі) 

Попередній номерний знак 

Виданий номерний знак "Транзит" 

Власник, продавець (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи) 

Покупець/ отримувач (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи) 

 

АКТ
приймання-передачі тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                                                             (найменування суб'єкта господарювання, його філії або
_____________________________________________________________________________________
                               уповноваженого дилера, реєстраційний номер у Державній інспекції по нагляду за технічним
_____________________________________________________________________________________
                                    станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики)
передав (повернув), а суб'єкт господарювання _____________________________________________
                                                                                                                                                 (найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                         господарювання, його філії або уповноваженого дилера, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________
                                            у Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту
_____________________________________________________________________________________
                                                                    інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики)
отримав машини або їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, що призначаються для реалізації 

Марка 

Модель 

Рік виготовлення 

Заводський номер (шасі, рами) 

Примітка 

На підставі дилерського договору N ___ від ___ __________ 20__ р.

Зазначені в акті машини або їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери: 

Передав 

Отримав 

______________________________
(підпис, прізвище та ініціали  

______________________________
(підпис, прізвище та ініціали  

______________________________
відповідальної особи) 

______________________________
відповідальної особи) 

М. П. 

М. П. 

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон/факс)
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(поточний рахунок у банку, МФО) 

АКТ N ___
технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери

Комісія комісіонера ____________________________________________________________________,
                                                                                                                (найменування посади)
а також комітент ______________________________________________________________________
                                                                                 (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                           паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер;
_____________________________________________________________________________________
                               для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код, організаційно-правова форма,
_____________________________________________________________________________________
                                                        місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника)
провели огляд технічного стану і комплектності та оцінку машини або її складової частини, що має ідентифікаційний номер,

або представник комітента, який діє згідно з дорученням N ___ від ____________ 20__, виданим ____________________________________, провели огляд технічного стану і комплектності та
оцінку машини або її складової частини, що має ідентифікаційний номер, _______________________
                                                                                                                                                                                      (марка і модель)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (номер свідоцтва про реєстрацію)
____________________________, ________________________________, ______________________
                                  (двигун)                                                          (заводський номер)                                             (рік випуску)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (наробіток згідно з показниками лічильника в мотогодинах)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (зовнішній стан із зазначенням дефектів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (номер двигуна)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (ходова частина)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (коробка передач і зчеплення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (кермо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (комплектність і стан електроприладів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (наявність і стан системи живлення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (наявність і стан системи охолодження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (акумуляторна батарея)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (гальмова система)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (укомплектованість салону)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (укомплектованість інструментів, запчастин)

Висновок про технічний стан машини або її складової частини, що має ідентифікаційний номер
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відсоток зносу ________________________________________________________________________
                                                                                                            (цифрами і словами)

Ціна продажу _________________________________________________________________________
                                                                                                            (цифрами і словами)

Розмір комісійної винагороди ___________________________________________________________
                                                                                                             (у відсотках, сума цифрами і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ______________________________________________________
                                                                                                                                     (цифрами і словами) 

Члени комісії

____________________________________
____________________________________
____________________________________
                                            (підпис) 

 
Комітент (довірена особа)

 
____________________________________
                      (прізвище, ініціали, підпис) 

Зниження ціни проведене ____________ 20__ р.

Ціна продажу після зниження ___________________________________________________________
                                                                                                                           (цифрами і словами)

Розмір комісійної винагороди ___________________________________________________________
                                                                                                                          (цифрами і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ______________________________________________________
                                                                                                                                        (цифрами і словами) 

Члени комісії

____________________________________
____________________________________
____________________________________
                                             (підпис) 

 
Комітент (довірена особа)

 
____________________________________ "
                          (прізвище, ініціали, підпис) 

____________

Опрос