Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы паспорта аптечного заведения (структурного подразделения)

КМ Украины
Постановление КМ, Паспорт от 04.10.2010 № 906
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2010 р. N 906

Київ

Про затвердження форми паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1045
,
 від 16 листопада 2011 року N 1171

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 2012 року N 699)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1045)

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 259 "Деякі питання діяльності, пов'язаної з торгівлею лікарськими засобами" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17, ст. 785).

4. Міністерству охорони здоров'я, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ПАСПОРТ
аптечного закладу (структурного підрозділу)*

________________________________________________________________
(найменування та/або номер аптечного закладу (структурного підрозділу) 

I. ВІДОМОСТІ
про аптечний заклад (структурний підрозділ)**

1. ___________________________________________________________________________________
                                          (найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

2. Ідентифікаційний код (номер) _________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________
                                                                                                                                                   (поштовий індекс,
_____________________________________________________________________________________
                                                       область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону ______________________ Форма власності _________________________________

4. Місце провадження діяльності _________________________________________________________
                                                                                                                        (поштовий індекс, область, район,
_____________________________________________________________________________________
                                                          місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

5. Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (освіта, номер і дата укладення трудового договору)

6. Режим роботи з __________ до _________

Вихідні дні ___________________________________________________________________________

7. Приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):
_____________________________________________________________________________________
                 (зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване),
_____________________________________________________________________________________
                                                                     наявність окремого входу та умов для вільного доступу
_____________________________________________________________________________________
                                                                             осіб з обмеженими фізичними можливостями,
_____________________________________________________________________________________
                                           запасного чи пожежного виходів, суміщеність з іншими приміщеннями будівлі)

8. Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на ____ поверсі _______________ будинку.
                                                                                                                                                              (житлового/нежитлового)

9. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):
_____________________________________________________________________________________
                                                (цегляна, дерев'яна, інша; капітальна/некапітальна; кількість будівель;
_____________________________________________________________________________________
                                                                       основне використання будівлі; кількість поверхів)

10. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду): 

теплопостачання 

___________________________________________
(централізоване, автономне) 

вентиляції 

___________________________________________
(механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням) 

водопостачання 

___________________________________________
(центральне, автономне) 

освітлення 

___________________________________________
(електричне, природне) 

каналізації 

___________________________________________
(центральна, автономна) 

11. Структура аптечного закладу (структурного підрозділу) із зазначенням площі приміщення: 

загальна площа, кв. метрів; 

_____________________ 

у тому числі: 

  

торговельного залу 

_____________________ 

виробничих приміщень 

_____________________ 

службово-побутових приміщень 

_____________________ 

додаткових приміщень 

_____________________ 

допоміжних приміщень 

_____________________ 

зони робочих місць персоналу
(для аптечних кіосків) 

 
_____________________ 

зони обслуговування населення
(для аптечних кіосків) 

 
_____________________ 

12. План-схема будівлі (будівель) аптечного закладу (структурного підрозділу) та його приміщень.

На плані-схемі слід зазначити нумерацію, назву, площу (кв. метрів) кожного приміщення, вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу), до кожного виробничого, службово-побутового, додаткового, допоміжного приміщення, зону (місце) приймання та відвантаження продукції, рукомийник чи місце для санітарної обробки рук, зону розміщення обладнаних робочих місць персоналу, зону обслуговування населення, вантажно-розвантажувальний майданчик для під'їзду машин (для аптечного складу), за наявності окремих будівель додається план-схема кожної такої будівлі.

13. Аптечний заклад (структурний підрозділ) облаштований:

обладнанням для зберігання та відпуску лікарських засобів у торговельному залі _________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (шафи, стелажі, холодильники,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    екран для захисту від прямої крапельної інфекції тощо)
та виробничих приміщеннях ____________________________________________________________
                                                                                                                          (шафи, стелажі,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         холодильники, сейфи, піддони)
технічними засобами для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря
_____________________________________________________________________________________,

іншими засобами вимірювання __________________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування та
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                      мета застосування) 

Службово-побутові приміщення обладнані: ________________________________________________
                                                                                                                                      (шафи, холодильники тощо)
_____________________________________________________________________________________

14. Щоденне вологе прибирання _________________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити періодичність його проведення та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        застосування дезінфікуючих засобів)

Суб'єкт господарювання
(уповноважена ним особа)

__________________________
        (посада, ініціали та прізвище)
________________
             (підпис)
___ ____________ 20__ р.

М. П. 

II. Відомості про наявність матеріально-технічної бази,  
її стан та освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу)***

___ ____________ 20__ р.                                                               _______________________________
                                                                                                                                                                    (назва населеного пункту)

Посадовою особою ____________________________________________________________________
                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали)
проведено огляд аптечного закладу (структурного підрозділу):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування та/або номер)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область,
_____________________________________________________________________________________
                                                 район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)
щодо наявності матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу.

Огляд проведено у присутності суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Під час проведення огляду встановлено, що аптечний заклад (структурний підрозділ) здійснює/має намір здійснювати торгівлю лікарськими засобами _________________________________________.
                                                                                                                                (зазначається вид торгівлі - оптова, роздрібна)

Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (капітальна/некапітальна, житлова/нежитлова)
основне використання будівлі ___________________________________________________________.

Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на __________ поверсі __________________________ приміщення. 
        (ізольованого/неізольованого)

Загальна площа приміщень аптечного закладу (структурного підрозділу) ___ кв. метрів.

Приміщення аптечного закладу (структурного підрозділу) належить суб'єкту господарювання на праві власності, використовується на умовах оренди ________________________________________
                                                                                                                                             (документи, що підтверджують право
_____________________________________________________________________________________
                                                                користування приміщенням або право власності на нього)

Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом):
_____________________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я та по батькові, освіта, номер і дата укладення трудового договору)

Посадова особа Держлікслужби або її територіального органу
________________________________ _______________ _____________________________________
                                        (посада)                                                (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

М. П. ___ ____________ 20__ р. 

____________
* Сторінки паспорта нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання.
** Розділ заповнюється суб'єктом господарювання.
*** Розділ заповнюється суб'єктом господарювання за участю представників Держлікслужби або її територіальних органів з наданням ними безоплатної консультативно-методичної допомоги. 

(Паспорт із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1171)

____________

Опрос