Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 г. N 64

КМ Украины
Постановление КМ от 15.09.2010 № 899
редакция действует с 23.12.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2010 р. N 899

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 64

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2011 року N 1290

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 64 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 123, N 30, ст. 1546, N 51, ст. 2672; 2004 р., N 28, ст. 1883; 2005 р., N 16, ст. 843) зміни, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2011 р. N 1290)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 113 "Про затвердження складу ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування";

пункт 49 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 39

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 64

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. У Положенні про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування.";

у пункті 7:

в абзаці другому слова ", заступником голови ради Конкурсу є Міністр Кабінету Міністрів України" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Формою роботи ради Конкурсу є засідання, яке проводить її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови ради Конкурсу.

Засідання ради Конкурсу є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.";

у пункті 8 слова "Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню" замінити словами "голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню";

у пункті 9:

абзац перший викласти у такій редакції:

"9. Посадовий склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України.";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Персональний склад ради Конкурсу затверджує її голова.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Рішення ради Конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації ради Конкурсу реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься відповідним центральним органом виконавчої влади в межах його повноважень.";

у пункті 12:

в абзаці другому слова "Фондом сприяння місцевому самоврядуванню" замінити словами "Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню";

в абзаці третьому слова "Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню" замінити словами "голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню".

 

СКЛАД
ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Склад втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2011 року N 1290)

____________

Опрос