Идет загрузка документа (165 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы утилизации компонентов жидкого ракетного топлива на 2010 - 2014 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 29.09.2010 № 874
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2010 р. N 874

Київ

Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 червня 2011 року N 698
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству оборони, Міністерству екології та природних ресурсів, Державному космічному агентству та Міністерству фінансів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань та заходів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

4. Міністерству оборони подавати Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічний звіт про результати виконання Програми до 15 квітня наступного року і за перше півріччя - до 15 липня відповідного року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 29

 

ДЕРЖАВНА
цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

Мета Програми

Метою Програми є поетапне знищення всіх надлишкових запасів компонентів рідкого ракетного палива (далі - ракетне паливо), що зберігаються у Збройних Силах та ДКА, з використанням технологічних процесів, які відповідатимуть чинним вимогам техногенної та екологічної безпеки. Це дасть змогу запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням та утилізацією ракетного палива.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

Шляхи і способи розв'язання проблеми

З урахуванням результатів порівняльного аналізу можливих варіантів розв'язання проблеми утилізації ракетного палива, проведеного у схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 628 Концепції Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки, оптимальним є варіант, який передбачає утилізацію кислотних окислювачів шляхом переробки їх в мінеральне добриво типу КАС з використанням мобільних установок з продуктивністю не менш як 2 тонни на годину.

Результати порівняльного аналізу свідчать про те, що утилізація або знищення всієї кількості ракетного палива, яке зберігається в Україні, є технічно та економічно можливою.

Розв'язання проблеми передбачається здійснити шляхом:

утилізації ракетного палива за державним оборонним замовленням, за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти або за іншою процедурою, передбаченою законодавством;

отримання відповідної міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Способами розв'язання проблеми є:

проведення комплексу заходів у місцях зберігання ракетного палива щодо підготовки місць зберігання до проведення утилізації;

проектування та створення установки (обладнання) для утилізації ракетного палива;

виконання робіт з отримання міжнародної фінансової та технічної допомоги для утилізації ракетного палива;

утилізація або знищення надлишкових запасів ракетного палива технічно прийнятним та економічно ефективним способом;

проведення заходів щодо ліквідації місць зберігання ракетного палива та рекультивації земель, на яких вони перебували.

Строк виконання Програми - п'ять років.

Протягом трьох - чотирьох років необхідно здійснити утилізацію ракетного палива, а протягом наступного року - завершити роботу з ліквідації інфраструктури зберігання ракетного палива.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Для розв'язання проблеми знищення запасів ракетного палива передбачається виконання основних завдань Програми, до яких належать:

виключення загрози виникнення екологічної катастрофи, забезпечивши безаварійне зберігання ракетного палива у місцях зберігання до його утилізації;

утилізація запасів ракетного палива екологічно безпечним, технічно прийнятним та економічно ефективним способом з використанням будь-якого обґрунтованого і перевіреного технологічного рішення, яке існує на ринку;

ліквідація місць зберігання ракетного палива після його утилізації.

Перелік завдань та заходів з визначенням відповідальних виконавців, строків їх виконання та порядку і обсягів фінансування визначено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість утилізувати або знищити надлишкове ракетне паливо, що зберігається у Збройних Силах та ДКА, протягом трьох - чотирьох років та ліквідувати об'єкти їх зберігання.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

У результаті виконання Програми планується досягти:

1) в економічній сфері:

зменшення обсягів поточних витрат, пов'язаних з утриманням місць зберігання ракетного палива, що сприятиме економії близько 9 млн. гривень, які витрачаються на їх щорічне утримання;

часткової компенсації витрат державного бюджету на виконання заходів Програми за рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту і військового майна, які буде вивільнено після ліквідації місць зберігання, що дасть змогу поповнити державний бюджет на суму близько 31968 тис. гривень;

створення виробничих потужностей, необхідних для утилізації ракетного палива;

2) у соціальній сфері:

зниження соціальної напруженості і негативного ставлення громадськості до місць зберігання ракетного палива;

збільшення кількості робочих місць на державних підприємствах;

збереження чисельності працівників підприємств промисловості, які мають досвід роботи з ракетним паливом;

3) у сфері техногенної та екологічної безпеки:

поліпшення екологічного стану, ліквідації потенційної загрози здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу;

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Основні очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової і технічної допомоги, що надається відповідно до міжнародних договорів України, та інших передбачених законодавством джерел.

Загальний орієнтовний обсяг видатків на виконання Програми на 2010 - 2014 роки становить близько 115901 тис. гривень, у тому числі:

за рахунок державного бюджету 82344 тис.;

за рахунок фінансової допомоги 33557 тис. гривень.

Підготовка місць зберігання меланжу, засобів транспортування та особового складу до утилізації компонентів ракетного палива - 2701 тис. гривень, з них: у 2010 році - 55 тис., у 2011 - 2128 тис., у 2012 - 259 тис., у 2013 - 259 тис. гривень.

Вилучення гептилу із стендів та сховищ ДКА - 2000 тис. гривень, у тому числі: у 2011 році - 200 тис., у 2012 - 1800 тис. гривень.

(абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

Здійснення перевезень ракетного палива залізницею до державного кордону - 5530 тис. гривень, у тому числі: у 2010 році - 2800 тис., у 2011 - 2730 тис. гривень.

Здійснення перевезень ракетного палива автомобільним транспортом - 560 тис. гривень, у тому числі: у 2012 році - 350 тис., у 2013 - 210 тис. гривень.

Здійснення утилізації ракетного палива - 65882 тис. гривень, у тому числі: у 2010 році - 12660 тис., у 2011 - 20897 тис., у 2012 - 19900 тис., у 2013 - 12425 тис. гривень.

Ліквідація місць зберігання ракетного палива - 16220 тис. гривень, у тому числі: у 2011 році - 2280 тис., у 2012 - 4460 тис., у 2013 - 4840 тис., у 2014 - 4640 тис. гривень.

Інноваційна діяльність (дослідження і розробки) - 12233 тис. гривень, у тому числі:

проектування установки з переробки меланжу - 3728 тис. у 2010 році;

виготовлення установки з переробки меланжу - 5450 тис. у 2011 році;

технологічне забезпечення роботи установки - 185 тис. у 2011 році;

одержання дозвільної документації на виконання робіт з переробки меланжу - 500 тис. гривень, з них: у 2011 році - 350 тис., у 2012 - 150 тис. гривень;

монтажні та пусконалагоджувальні роботи - 2350 тис. у 2011 році;

введення установки в експлуатацію - 20 тис. гривень у 2011 році.

Залучення міжнародної фінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 р. N 1264-VI, дасть змогу зменшити витрати з державного бюджету на виконання заходів Програми на суму близько 33557 тис. гривень.

Виконання Програми дасть можливість повернути до державного бюджету:

близько 13968 тис. гривень, що надійдуть від реалізації продуктів утилізації ракетного палива;

близько 18000 тис. гривень - від реалізації металобрухту та військового майна, що буде вивільнено після ліквідації місць зберігання.

Видатки з державного бюджету для виконання заходів Програми щороку уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 628.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 874.

3. Державний замовник-координатор - Міноборони.

4. Державний замовник - Мінприроди, ДКА.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

5. Керівник Програми - Міністр оборони.

6. Виконавці заходів Програми - суб'єкти господарювання усіх форм власності, які мають власні або орендовані потужності з утилізації компонентів рідкого ракетного палива та хімічних речовин, сертифіковані та атестовані відповідно до законодавства, виконують згідно з отриманими ліцензіями роботи з утилізації зазначеного ракетного палива, розробляють технології, модернізують існуючі і створюють нові потужності та виробництва з утилізації такого ракетного палива.

7. Строк виконання: 2010 - 2014 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Державний бюджет 

82344
(103241)* 

6583 

26468
(47365)* 

26919 

17734 

4640 

Інші джерела 

33557 

12660 

20897 

  

  

  

Усього 

115901 

19243 

47365 

26919 

17734 

4640 

____________
* У разі ненадходження коштів фінансової допомоги від ОБСЄ фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету у зазначеному обсязі.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 
  

Головний розпорядник бюджетних коштів 
  

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

усього 

за роками 

усього 
  

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Підготовка місць зберігання, особового складу, засобів транспортування до утилізації компонентів рідкого ракетного палива (далі - ракетне паливо) 

кількість ракетного палива, тис. тонн 

16,7 

16,5 

  

  

  

  

1) визначення якісного стану ракетного палива шляхом проведення лабораторних аналізів 

Міноборони 

державний бюджет 

45 

45 

  

  

  

  

  

  

0,2 

  

  

  

  

  

ДКА 

- " - 

10 

10 

  

  

  

  

кількість залізничних цистерн типу ЖКЦ-39, одиниць 

  

  

  

  

2) ремонт залізничних цистерн для перевезення ракетного палива 

Міноборони 

- " - 

203 

  

203 

  

  

  

кількість автомобільних цистерн, одиниць 

11 

  

11 

  

  

  

3) ремонт автомобільних засобів транспортування ракетного палива 

- " - 

- " - 

304 

  

304 

  

  

  

кількість об'єктів зберігання, одиниць 

  

4) відновлення технологічного обладнання на об'єктах зберігання ракетного палива 

- " - 

- " - 

459 

  

206 

126,5 

126,5 

  

  

  

  

  

  

  

ДКА 

- " - 

130 

  

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5) підготовка складів до прийому некондиційного гептилу 

- " - 

- " - 

800 

  

800 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6) вилучення гептилу із стендів 

- " - 

- " - 

1400 

  

  

1400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7) вилучення еніту, проніту із стендів 

- " - 

- " - 

400 

  

  

400 

  

  

кількість засобів нейтралізації, тонн 

1500 

  

1000 

250 

250 

  

8) створення нормативних запасів засобів нейтралізації 

Міноборони 

державний бюджет 

720 

  

470 

125 

125 

  

кількість особового складу, який залучається до виконання заходів, осіб 

350 

  

140 

70 

70 

70 

9) допідготовка штатного особового складу об'єктів зберігання 

- " - 

- " - 

30 

  

15 

7,5 

7,5 

  

кількість продукту, що підлягає перевезенню, тонн 

8963 

3200* 

5763* 

  

  

  

10) здійснення перевезень ракетного палива залізницею 

- " - 

- " - 

5530 

2800 

2730 

  

  

  

  

97 

97 

  

  

  

  

11) вилучення меланжу із сховищ та перевезення до місць утилізації 

ДКА 

- " - 

200 

  

200 

  

  

  

  

83,7 

  

  

69 

14,7 

  

12) здійснення перевезень автомобільним транспортом 

Міноборони 

- " - 

560 

  

  

350 

210 

  

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

10791 

2855 

5058 

2409 

469 

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

7851 

2845 

3928 

609 

469 

  

ДКА 

державний бюджет 

2940 

10 

1130 

1800 

  

  

2. Створення потужностей для утилізації окислювачів (меланж, аміл) 

строк розроблення (місяць) 

  

січень - травень 

  

  

  

  

1) проектування установки з переробки меланжу у мінеральні добрива: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

січень - березень 

  

  

  

  

  розроблення вихідних даних щодо проектування установки з переробки меланжу у мінеральні добрива 

Міноборони 

державний бюджет 

513 

513 

  

  

  

  

  

  

січень - березень 

  

  

  

  

  розроблення технічного проекту установки з переробки меланжу у мінеральні добрива 

Міноборони 

державний бюджет 

291 

291 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  розроблення конструкторської документації
на нестандартизоване обладнання установки утилізації окислювача ракетного палива (меланжу) 

- " - 

- " - 

487 

487 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  проектування допоміжних елементів установки з переробки меланжу у мінеральні добрива 

- " - 

- " - 

320 

320 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  розроблення, узгодження та експертиза робочого проекту створення виробництва з переробки меланжу в мінеральні добрива на території бази зберігання ракетного палива у смт Любашівка Одеської області 

- " - 

- " - 

1311 

1311 

  

  

  

  

  

  

січень - березень 

  

  

  

  

  розроблення і державна реєстрація нормативної документації на добриво 

Міноборони 

державний бюджет 

150 

150 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  розроблення, узгодження та експертиза розділу робочого проекту створення виробництва з переробки меланжу в мінеральні добрива "Оцінка впливів на навколишнє природне середовище" 

- " - 

- " - 

80 

80 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  розроблення плану ліквідації аварійних ситуацій та аварій під час виробництва з переробки меланжу в мінеральні добрива на території бази зберігання ракетного палива у смт Любашівка Одеської області 

- " - 

- " - 

88 

88 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  проектування комплексу автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення 

- " - 

- " - 

308 

308 

  

  

  

  

  

  

лютий - травень 

  

  

  

  

розроблення технології утилізації невилучених залишків меланжу 

Міноборони 

державний бюджет 

180 

180 

  

  

  

  

  

  

  

березень - квітень 

  

  

  

2) виготовлення установки з переробки меланжу в мінеральні добрива: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

березень 

  

  

  

  виготовлення робочого блока установки 

- " - 

- " - 

4650 

  

4650 

  

  

  

  

  

  

квітень 

  

  

  

  виготовлення допоміжних елементів установки 

- " - 

- " - 

800 

  

800 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) технологічне забезпечення роботи установки: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  розроблення технічної та технологічної документації 

- " - 

- " - 

100 

  

100 

  

  

  

потреба у сировині, тонн 

  

  

150 

  

  

  

  придбання сировини (карбамід, аміачна вода) для переробки 50 тонн меланжу в мінеральні добрива 

- " - 

- " - 

85 

  

85 

  

  

  

строк виконання робіт (місяць) 

  

  

лютий 

січень 

  

  

4) одержання дозвільної документації на виконання робіт з переробки меланжу в мінеральні добрива на базі зберігання ракетного палива: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

лютий 

  

  

  

  страхування виробництва 

Міноборони 

державний бюджет 

180 

  

120 

60 

  

  

склад ракетного палива в смт Любашівка Одеської області 

  

  

березень 

  

  

  

  дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки 

- " - 

- " - 

60 

  

40 

20 

  

  

відділ зберігання ракетного палива в м. Білій Церкві Київської області 

  

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

склад ракетного палива в смт Шевченкове Харківської області 

  

  

  

січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

квітень 

  

  

  

  ліцензія на провадження господарської діяльності з переробки рідких відходів (утилізація меланжу) 

- " - 

- " - 

50 

  

50 

  

  

  

  

  

  

- " - 

- " - 

  

  

  укладення договору на постійне та обов'язкове обслуговування державною аварійно-
рятувальною службою (на один рік) 

- " - 

- " - 

210 

  

140 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5) монтажні та пусконалагоджувальні роботи: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

травень 

  

  

  

  монтаж модулів установки 

- " - 

- " - 

1350 

  

1350 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  монтаж системи комплексу автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

  

- " - 

850 

  

850 

  

  

  

  

  

  

травень 

  

  

  

  переробка
50 тонн меланжу у мінеральні добрива 

  

державний бюджет 

150 

  

150 

  

  

  

  

  

  

червень 

  

  

  

6) введення установки в експлуатацію 

Міноборони 

- " - 

20 

  

20 

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

12233 

3728 

8355 

150 

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

12233 

3728 

8355 

150 

  

  

3. Створення потужностей для утилізації ракетного палива (гептилу, еніту, проніту, саміну, ізоніту) 

строк готовності (місяць) 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення методики утилізації ракетного палива: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

січень 

  

  

  

  розроблення методики утилізації ізоніту та саміну 

- " - 

- " - 

150 

  

150 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  розроблення методики утилізації проніту та еніту 

ДКА 

- " - 

500 

  

500 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) проектування обладнання для утилізації ракетного палива: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

травень 

  

  

  

  проектування обладнання для утилізації ізоніту та саміну 

Міноборони 

- " - 

250 

  

250 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  проектування обладнання для утилізації проніту та еніту 

ДКА 

- " - 

1750 

  

1750 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

3) отримання дозволів на створення обладнання 

Міноборони 

- " - 

75 

  

75 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

ДКА 

- " - 

75 

  

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) виготовлення обладнання для утилізації: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жовтень 

  

  

  

  виготовлення обладнання для утилізації ракетного палива 

ДКА 

державний бюджет 

2000 

  

2000 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

ремонтно-
відновлювальні роботи станції і стенду для утилізації гептилу 

- " - 

- " - 

5100 

  

5100 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

5) розроблення та погодження технології (технологічних процесів) утилізації ракетного палива 

- " - 

- " - 

500 

  

500 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

6) отримання дозволів на експлуатацію обладнання та проведення утилізації 

Міноборони 

- " - 

25 

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДКА 

  

350 

  

350 

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

10775 

  

10775 

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

500 

  

500 

  

  

  

ДКА 

державний бюджет 

10275 

  

10275 

  

  

  

4. Утилізація компонентів ракетного палива 

обсяги, тонн 

  

  

  

  

  

  

1) утилізація окислювачів ракетного палива: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7557 

  

  

5070 

2487 

  

  утилізація меланжу на вітчизняних підприємствах 

Міноборони 

державний бюджет 

25005 

  

  

16900 

8105 

  

  

8963* 

3200* 

5763* 

  

  

  

  утилізація меланжу у разі залучення коштів інвесторів 

- " - 

фінансова допомога країн ОБСЄ 

33557* 

12660* 

20897* 

  

  

  

 

державний бюджет 

20897** 

  

20897** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) утилізація ракетного палива: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

96,7 

  

  

36,7 

60 

  

  гептилу 

ДКА 

державний бюджет 

2900 

  

  

1000 

1900 

  

  

  

  

  

  

  еніту 

ДКА 

державний бюджет 

500 

  

  

  

500 

  

  

10,8 

  

  

8,3 

2,5 

  

  проніту 

- " - 

- " - 

2820 

  

  

2000 

820 

  

  

6,4 

  

  

  

6,4 

  

  ізоніту 

Міноборони 

- " - 

500 

  

  

  

500 

  

  

65,5 

  

  

  

65,5 

  

  саміну 

- " - 

- " - 

600 

  

  

  

600 

  

очікувані обсяги реалізації продуктів утилізації, тис. тонн 

15,1 

  

  

10,14 

4,96 

  

3) проведення реєстрації мінеральних добрив, їх виробництво та використання*** 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65882 

12660 

20897 

19900 

12425 

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

32325
(53222)** 

  

20897** 

19900 

12425 

  

з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

26105
(47002)** 

  

20897** 

16900 

9205 

  

ДКА 

державний бюджет 

6220 

  

  

3000 

3220 

  

5. Ліквідація місць зберігання ракетного палива 

кількість об'єктів, одиниць 

  

  

  

  

  

  

1) нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання після вилучення ракетного палива: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання після вилучення ракетного палива на об'єктах Міноборони 

Міноборони 

державний бюджет 

5700 

  

2280 

1140 

1140 

1140 

  

  

  

нейтралізація, демонтаж і утилізація технологічного обладнання після вилучення ракетного палива на об'єктах ДКА

ДКА 

- " - 

6000 

  

  

2000 

2000 

2000 

  

  

  

2) нейтралізація ґрунтів та рекультивація місць зберігання ракетного палива 

Міноборони 

державний бюджет 

2320 

  

  

1320 

500 

500 

  

  

  

  

  

  

ДКА 

- " - 

1000 

  

  

  

  

1000 

  

  

  

  

  

3) післяліквідаційне екологічне обстеження місць зберігання ракетного палива 

Мінприроди 

- " - 

1200 

  

  

  

1200 

  

  

кількість,
тонн 

6000 

  

1500 

1500 

1500 

1500 

4) реалізація металобрухту та військового майна, що буде вивільнено після ліквідації місць зберігання*** 

Міноборони 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

16220 

  

2280 

4460 

4840 

4640 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

8020 

  

2280 

2460 

1640 

1640 

ДКА 

державний бюджет 

7000 

  

  

2000 

2000 

3000 

Мінприроди 

державний бюджет 

1200 

  

  

  

1200 

  

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

115901 

19243 

47365 

26919 

17734 

4640 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

82344
(103241)** 

6583 

26468
(47365)** 

26919 

17734 

4640 

з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міноборони 

державний бюджет 

54709
(75606)**
 

6573 

15063
(35960)** 

20119 

11314 

1640 

ДКА 

державний бюджет 

26435 

10 

11405 

6800 

5220 

3000 

Мінприроди 

державний бюджет 

1200 

  

  

  

1200 

  

фінансова допомога 

33557 

12660 

20897 

  

  

  

____________
* У разі надходження коштів фінансової допомоги заходи будуть виконуватися відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива), що ратифікований Законом України від 15 квітня 2009 р. N 1264-VI.

** У разі ненадходження коштів фінансової допомоги від ОБСЄ фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету у зазначеному обсязі.

*** Очікувані надходження до державного бюджету орієнтовно становитимуть 31968 тис. гривень за рахунок реалізації продуктів утилізації ракетного палива та металобрухту і військового майна, що буде вивільнено після ліквідації місць зберігання.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 698)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Зменшення поточних державних витрат з утримання об'єктів, на яких зберігаються компоненти рідкого ракетного палива (далі - ракетне паливо) 

обсяг економії бюджетних коштів 

тис. гривень 

28500 

1500 

4500 

6000 

7500 

9000 

2. Часткова компенсація державних витрат з утилізації ракетного палива за рахунок коштів, що надходять від реалізації продуктів утилізації ракетного палива 

обсяг надходжень до державного бюджету 

- " - 

13968 

  

  

9380 

4588 

  

3. Реалізація металобрухту та військового майна, що буде вивільнено після ліквідації місць зберігання 

обсяг реалізованого військового майна 

тонн 

18000 

  

4500 

4500 

4500 

4500 

4. Кількість утилізованого ракетного палива 

обсяг утилізованих компонентів 

тис. тонн 

16,7 

3,2 

5,8 

5,1 

2,6 

  

5. Площа земельних ділянок, що вивільниться у результаті рекультивації земель 

обсяг земельних ділянок 

гектарів 

250 

48,5 

65,5 

48,5 

37,3 

50,8 

6. Збільшення кількості робочих місць на державних підприємствах, установах 

кількість робочих місць 

місць 

1000 

  

1000 

  

  

  

7. Збереження чисельності спеціалістів підприємств промисловості, які мають досвід роботи з ракетним паливом та хімічними речовинами 

кількість осіб, залучених до роботи з ракетним паливом 

тис. осіб 

2 щороку 

____________

Опрос