Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении отдельных вопросов по введению упрощенного порядка назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2010 № 861
действует с 23.09.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2010 р. N 861

Київ

Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р., N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552; 2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869), та постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129; 1999 р., N 20, ст. 886; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 511; 2001 р., N 20, ст. 855; 2003 р., N 21, ст. 932; 2007 р., N 2, ст. 69; 2010 р., N 55, ст. 1869) зміни, що додаються.

2. Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Міністерству палива та енергетики, Міністерству праці та соціальної політики врегулювати питання щодо призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - житлові субсидії) у випадках, коли громадяни похилого віку зареєстровані та проживають у приватизованих (приватних) житлових приміщеннях (будинках), користуються житлово-комунальними послугами, сплачуючи за них за особовими рахунками, відкритими на інших осіб (власників житла), які не зареєстровані у таких житлових приміщеннях (будинках).

3. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству юстиції, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Пенсійному фондові України розробити методику розрахунку доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), для врахування зазначених доходів у сукупному доході сім'ї під час призначення соціальної допомоги, утворивши для її розроблення відповідну робочу групу.

4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству праці та соціальної політики врегулювати питання щодо надання органами реєстрації місця проживання громадян органам праці та соціального захисту населення за їх запитами відомостей щодо складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

5. Надати управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад право призначати житлові субсидії на опалювальний період 2010/2011 року на підставі заяв, поданих протягом серпня - вересня 2010 р., якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані тільки пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, в інших випадках - за умови подання працездатними громадянами та працюючими пенсіонерами довідок про доходи за шість місяців або два квартали, що передують місяцю, в якому розпочався опалювальний період.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848:

1) у пункті 13:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою органу праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.".

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Органи праці та соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, підрозділів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для призначення субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням субсидій.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дванадцятим;

в абзаці одинадцятому слово "надходження" замінити словами "подання (відправлення)", а слова "з дня подання заяви" замінити словами "з дня подання (відправлення) заяви";

в абзаці дванадцятому слова "та всіх необхідних документів" замінити словами "та отримання відомостей, визначених абзацами п'ятим - восьмим цього пункту";

2) у пункті 14:

в абзаці першому слова ", а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком" виключити;

абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення провадиться за особистим зверненням громадян.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156:

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому:

у першому реченні слова "пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг" виключити;

після першого речення доповнити абзац реченням такого змісту: "При цьому розмір витрат на оплату послуги визначається пропорційно частці вартості цієї послуги у загальній сумі вартості житлово-комунальних послуг.".

____________

Опрос