Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 15.09.2010 № 839
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2010 р. N 839

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2012 року N 729

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2015 року N 700)

Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що додаються.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1290 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3325) та від 26 квітня 2007 р. N 663 "Про внесення змін до Порядку фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1293).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 39

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

(назва Порядку у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

(У тексті Порядку слова "Державного казначейства" замінено словом "Казначейства" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року N 729)

1. Ці Порядок та умови визначають механізм перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція) для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори), а також повернення територіальними виборчими комісіями не використаних для підготовки та проведення місцевих виборів коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як субвенція, після закінчення виборчого процесу, відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій за умови незавершеного фінансування місцевих виборів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

2. Кошти субвенції спрямовуються на фінансове забезпечення заходів, що проводяться:

виборчою комісією Автономної Республіки Крим для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

обласною, Київською та Севастопольською міською виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районною в місті виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

районною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів районної ради;

міською (міста районного значення), сільською, селищною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад та сільських, селищних, міських голів.

3. Казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Мінфіном.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, а районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації і виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад - між бюджетами міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ виходячи з кількості територіальних виборчих комісій усіх рівнів і затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм видатків для підготовки та проведення місцевих виборів.

Під час проведення позачергових та перших місцевих виборів відповідно до прийнятих у встановленому порядку рішень розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахунків Центральної виборчої комісії, погоджених з Мінфіном.

5. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з підготовки та проведення місцевих виборів є територіальна виборча комісія в особі її голови, а в разі його відсутності - заступника голови. Територіальна виборча комісія як розпорядник зазначених коштів підзвітна та підконтрольна місцевій раді.

6. Територіальна виборча комісія в межах обсягу видатків складає, затверджує та узгоджує з головою відповідної місцевої ради кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету для підготовки і проведення чергових місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

Для підготовки і проведення чергових місцевих виборів територіальна виборча комісія відповідно до середніх норм видатків складає та затверджує єдиний кошторис із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

У разі потреби територіальна виборча комісія може здійснювати перерозподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків у межах загального обсягу коштів зазначеного єдиного кошторису.

Територіальна виборча комісія в межах обсягу видатків складає, затверджує та узгоджує із головою відповідної місцевої ради кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету і план використання бюджетних коштів для підготовки і проведення позачергових та перших місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

Отримана відповідною місцевою радою субвенція перераховується в установленому порядку на рахунок територіальної виборчої комісії, відкритий в органі Казначейства.

7. Територіальна виборча комісія:

не пізніше ніж у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повертає не використані нею кошти субвенції на рахунок відповідного місцевого бюджету;

у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та подає до відповідної місцевої ради (виконавчого органу ради) фінансовий звіт про надходження та використання коштів субвенції, відомості про зареєстровану в територіальному органі Казначейства бюджетну кредиторську заборгованість та документи, що її підтверджують.

8. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій, яка виникла внаслідок відкриття асигнувань державного бюджету та/або виділення коштів місцевого бюджету у сумі меншій, ніж передбачена бюджетними призначеннями, здійснюється до закінчення бюджетного періоду.

У разі коли бюджетна кредиторська заборгованість не погашена до подання звітності територіальною виборчою комісією відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов, розпорядником коштів, що отримані як субвенція для підготовки та проведення місцевих виборів і спрямовуються на погашення зазначеної заборгованості, є відповідна місцева рада (виконавчий орган ради), яка здійснює погашення заборгованості на підставі документів територіальної виборчої комісії, що підтверджують таку заборгованість.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

9. Орган Казначейства перераховує до державного бюджету не використані розпорядником коштів місцевого бюджету кошти субвенції в останній робочий день бюджетного періоду або раніше такого строку на підставі письмової вимоги Центральної виборчої комісії, погодженої з Мінфіном, а відповідна рада здійснює коригування показників місцевого бюджету.

10. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання коштів субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 729)

 

ЄДИНИЙ КОШТОРИС
територіальної виборчої комісії на ______ рік

_____________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

(найменування міста, району, області)
_____________________________________________ 

Вид бюджету ________________________________________________________________________

Код і назва відомчої класифікації видатків та кредитування __________________________________

Код і назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

(код і назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________) 

(гривень)

Найменування показника 

Код 

Загальний фонд 

Надходження, усього 

х 

  

  

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

  

  

Видатки, усього 

х 

  

  

Поточні видатки 

1000 

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

  

  

Заробітна плата 

1111 

  

  

Нарахування на заробітну плату 

1120 

  

  

Придбання товарів і послуг  

1130 

  

  

Оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м'якого інвентарю та обмундирування 

1131 

  

  

Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів 

1132 

  

  

Оплата продуктів харчування 

1133 

  

  

Оплата послуг (крім комунальних) 

1134 

  

  

Інші видатки 

1135 

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

  

  

Оплата природного газу 

1164 

  

  

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

  

  

Оплата інших енергоносіїв  

1166 

  

  

Голова (заступник голови)
територіальної виборчої комісії 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер
територіальної виборчої комісії 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

____________

Опрос