Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 1998 г. N 1240

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.2010 № 783
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2010 р. N 783

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 жовтня 2019 року N 955)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1188) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240

1. У вступній частині постанови слова і цифри "Відповідно до статті 11 Закону України "Про професійно-технічну освіту" виключити.

2. У Положенні про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 3, 5 і 6 викласти у такій редакції:

"3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту" до професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Положення про зазначені професійно-технічні навчальні заклади затверджуються МОН.";

"5. Професійно-технічний навчальний заклад розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання в установленому законодавством порядку ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

6. Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства (для державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів) і банках (для приватних професійно-технічних навчальних закладів), штамп, печатку із своїм найменуванням і діє на підставі статуту.";

2) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:

"Професійно-технічний навчальний заклад, що не має статусу юридичної особи, діє на підставі положення, яке затверджує засновник цього навчального закладу, за погодженням з МОН.";

3) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:

"Відносини професійно-технічного навчального закладу з іншими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених договорів.";

4) у пункті 10:

підпункти "ж" і "з" викласти у такій редакції:

"ж) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

з) здійснення професійного навчання незайнятого населення, безробітних громадян та перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій;";

підпункт "і" після слова "забезпечення" доповнити словами "здійснення заходів";

доповнити пункт підпунктами "л" і "м" такого змісту:

"л) видача документів про освіту встановленого зразка;

м) надання платних послуг, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.";

5) абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:

"11. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює прийом учнів, слухачів за професіями відповідно до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1117 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст. 2656), Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" та за умови отримання ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.";

6) пункт 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити словами ", очно-заочною, дистанційною, екстернатною";

7) абзаци другий і третій пункту 14 викласти у такій редакції:

"Випускникам, які закінчили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

За зразкове ставлення до навчання і відмінні його результати випускник професійно-технічного навчального закладу може отримати документи про освіту з відзнакою встановленого зразка в порядку, визначеному МОН.";

8) доповнити пункт 19 підпунктом "о" такого змісту:

"о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

9) абзац перший пункту 28 викласти у такій редакції:

"28. До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, педагоги соціальні, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу.";

10) у пункті 32:

абзац перший після слів "професійно-технічні навчальні заклади" доповнити словами ", а у разі делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними закладами - місцеві органи виконавчої влади";

перше речення абзацу другого після слів "професійно-технічні навчальні заклади" доповнити словами ", а у разі делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними закладами - місцевими органами виконавчої влади";

11) підпункт "б" пункту 33 викласти у такій редакції:

"б) діє від імені навчального закладу, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває рахунки в органах Державного казначейства;";

12) абзац перший пункту 36 викласти у такій редакції:

"36. Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у державних або комунальних професійно-технічних навчальних закладах у межах обсягів державного замовлення здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.";

13) у тексті Положення слово "Міносвіти" замінити словом "МОН".

____________

Опрос