Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Межведомственной комиссии по решению вопроса целесообразности ликвидации дамбы на озере Сасык в Одесской области

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 18.08.2010 № 757
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2010 р. N 757

Київ

Про Міжвідомчу комісію з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 33

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області

Міністр охорони навколишнього природного середовища, голова Комісії

Заступник голови Одеської облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Начальник управління охорони водних ресурсів Мінприроди

Начальник відділу управління охорони водних ресурсів Мінприроди

Начальник відділу департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту Мінжитлокомунгоспу

Перший заступник Голови Держтуризмкурортів

Директор департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики

Начальник управління охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства Держкомрибгоспу

Начальник Державної служби заповідної справи

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Начальник Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря

Начальник відділу департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери Мінекономіки

Начальник управління комплексного використання водних ресурсів та моніторингу Держводгоспу

Народні депутати України (за згодою)

Голова постійної комісії Одеської обласної ради з питань екології, природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків (за згодою)

Головний державний санітарний лікар Одеської області

Директор державної установи "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва Академії медичних наук"

Начальник Одеського обласного виробничого управління по водному господарству

Директор державного регіонального проектно-вишукувального інституту "Укрпівдендіпроводгосп"

Голова Татарбунарської райдержадміністрації

Голова Татарбунарської райради (за згодою)

Директор державного підприємства "Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії"

Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук

Директор Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського Національної академії наук

Директор науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря"

Директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем

Директор Інституту гідробіології Національної академії наук

Голова Татарбунарської районної громадсько-екологічної організації "Відродження" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області

1. Міжвідомча комісія з вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій у вирішенні питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо вирішення питання доцільності ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблеми з урахуванням можливих соціально-економічних, екологічних та інших наслідків ліквідації дамби на озері Сасик в Одеській області;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів статистики інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань у встановленому порядку взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісію очолює голова, який має заступника.

Головою Комісії за посадою є Міністр охорони навколишнього природного середовища.

Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Одеської облдержадміністрації, наукових установ та громадських організацій.

8. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться щокварталу. В разі потреби голова Комісії має право проводити позачергові засідання.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінприроди.

____________

Опрос