Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по поддержке связей с зарубежными украинцами

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.08.2010 № 715
действует с 20.08.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 серпня 2010 р. N 715

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків із закордонними українцями

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків із закордонними українцями, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків із закордонними українцями

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МЗС.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є закордонні дипломатичні установи України.

3. Бюджетні кошти використовуються згідно із затвердженим МЗС за погодженням з Мінфіном планом заходів щодо виконання бюджетної програми з необхідними розрахунками та визначенням обсягів видатків, які будуть спрямовуватися на проведення зазначених заходів.

МЗС за погодженням з Мінфіном у разі потреби може вносити до плану заходів зміни.

Для проведення передбачених планом заходів МЗС видає у кожному конкретному випадку наказ, в якому зазначаються найменування заходу, відповідальний за його виконання, дата і місце проведення, сума витрат.

До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проведення за кордоном форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців;

забезпечення участі представників України та закордонних українців в окремих заходах, що проводяться в рамках Днів культури України за кордоном, фестивалів та свят мистецтв, організованих громадами закордонних українців;

проведення вікторин, присвячених Україні, виставок творів мистецтва, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії;

сприяння організації гастролей театрів, що діють під егідою громад закордонних українців;

висвітлення історії та культури України і української діаспори в іноземних засобах масової інформації;

здійснення перекладу творів класиків української літератури на іноземні мови та видання відповідних збірок для громад закордонних українців;

видання наукових, публіцистичних, художніх творів закордонних українців українською мовою для забезпечення бібліотек України;

сприяння підготовці та проведенню концертів художніх колективів закордонних українців;

здійснення заходів для ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України;

придбання (виготовлення) друкованої, фото-, аудіо-, відео- та електронної продукції, предметів національної символіки для громад закордонних українців;

сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів у державах, в яких проживають закордонні українці;

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном;

облаштування приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем;

виготовлення та встановлення за кордоном пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям;

догляд та впорядкування місць поховань (місць пам'яті) видатних українців за кордоном;

передплату української періодики і надсилання її до громад закордонних українців, їх навчальних закладів та осередків культури;

виготовлення бланків посвідчення закордонного українця.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення заходів, придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними в пункті 4 цього Порядку;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання товарів, робіт і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією таких заходів та участю в них;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. МЗС спрямовує бюджетні кошти розпорядникам нижчого рівня відповідно до затверджених Міністром закордонних справ або його заступником, уповноваженим на підпис фінансових документів, кошторисів та планів асигнувань.

8. Закордонні дипломатичні установи подають квартальні звіти про використання бюджетних коштів МЗС до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом, а річний звіт - до 12 січня 2011 року.

9. МЗС подає щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів, а річний - до 20 січня 2011 року.

10. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання і повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос