Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2000 г. N 599

КМ Украины
Постановление КМ от 21.07.2010 № 601
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 липня 2010 р. N 601

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 2011 року N 1064)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 567, N 20, ст. 834, N 33, ст. 1407, N 41, ст. 1746; 2001 р., N 23, ст. 1032; 2003 р., N 4, ст. 109; 2004 р., N 51, ст. 3364; 2006 р., N 20, ст. 1439, N 21, ст. 1564; 2007 р., N 1, ст. 21; 2008 р., N 31, ст. 999; 2009 р., N 101, ст. 3532; 2010 р., N 16, ст. 742, ст. 743, N 37, ст. 1262) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599

1. У постанові:

1) у пункті 5:

у підпункті "а":

абзаци третій, четвертий та сьомий виключити;

абзац восьмий замінити абзацами такого змісту:

"Продавцями нафти, газового конденсату, скрапленого газу виступають підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 та більше відсотків акцій, господарські товариства, 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, в яких держава володіє контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств, та/або уповноважені такими договорами особи.

Дія цього Положення поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, частка держави у статутному фонді яких відповідно до таких договорів становить 50 та більше відсотків акцій, господарські товариства, 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, в яких держава володіє контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, частка держави у статутному фонді яких становить 50 та більше відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

Продавцями природного газу та вугілля виступають державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 та більше відсотків акцій;";

абзац другий підпункту "г" виключити;

2) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

"Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству палива та енергетики і аукціонному комітетові за формою, затвердженою аукціонним комітетом, зведену інформацію з обґрунтуванням кількості суб'єктів господарювання, що реалізують скраплений газ населенню у відповідному регіоні, зареєстрованих газобалонних установок у відповідному регіоні, газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у кожного суб'єкта господарювання, що реалізують скраплений газ населенню у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки.

Державна податкова адміністрація за поданням Міністерства палива та енергетики разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями проводять контроль за цільовим використанням скрапленого газу, реалізованого на спеціалізованих аукціонах з його продажу для потреб населення.";

3) пункт 9 виключити.

2. У Положенні про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац шостий пункту 2 викласти у такій редакції:

"скраплений газ - газ вуглеводневий, отриманий в результаті нафтогазопереробки;";

2) у пункті 4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Персональний склад комітету затверджується спільним наказом Мінекономіки та Мінпаливенерго. Для організації та проведення аукціону з продажу вугілля персональний склад комітету затверджується спільним наказом Мінекономіки та Мінвуглепрому. Мінекономіки затверджує окремого секретаря комітету на кожній з бірж, на базі яких проводяться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, природного та скрапленого газу за погодженням з Мінпаливенерго, а у разі проведення аукціону з продажу вугілля - за погодженням з Мінвуглепромом.";

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"має право відхилити заявку на участь в аукціоні у разі, коли заявлений не весь наявний обсяг скрапленого газу власного виробництва, видобутої ними нафти, газового конденсату, крім обсягу, що використовується для власних технологічних потреб, а також рівень стартової ціни на нафту, газовий конденсат та скраплений газ не відповідає вимогам цього Положення.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять дев'ятим;

абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий виключити;

3) у пункті 6:

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Передача покупцям нафти та газового конденсату здійснюється згідно з умовами, визначеними статтею 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".";

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Покупці до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, подають на біржу інформацію про планові обсяги закупівлі такого газу. Біржа узагальнює зазначену інформацію, подає її протягом двох робочих днів продавцям, які на підставі такої інформації формують пропозицію з продажу скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні та подають її комітету для погодження.";

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в абзаці сьомому слово "біржа" замінити словом "комітет";

в абзаці восьмому:

друге речення викласти у такій редакції: "Додатковий аукціон проводиться того ж календарного місяця.";

доповнити абзац реченнями такого змісту: "У разі коли запропоновані до продажу обсяги нафти та газового конденсату не були реалізовані на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною, визначеною для додаткового аукціону. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені їй обсяги нафти і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.";

після абзацу восьмого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі коли спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення не відбувся у призначений день чи запропоновані до продажу обсяги скрапленого газу не реалізовані у повному обсязі, але потреба покупців у скрапленому газі не була задоволена, такі обсяги газу виставляються на додатковий спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, рішення про проведення якого приймає комітет і який проводиться того ж календарного місяця.

У разі коли потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому аукціоні, була задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні, нереалізовані обсяги газу виставляються для реалізації на аукціоні, рішення про проведення якого приймає комітет і який проводиться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати проведення спеціалізованого аукціону.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

4) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Рівень стартової ціни на нафту та газовий конденсат визначається Мінпаливенерго за погодженням з Мінекономіки відповідно до Порядку визначення стартових цін, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рівень стартової ціни (без урахування витрат на поставку і зберігання) на нафту та газовий конденсат визначається на підставі митної вартості нафти за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, з урахуванням надбавок за якість для нафти та газового конденсату.

Зниження ціни на нафту та газовий конденсат на аукціонах нижче визначених стартових цін не допускається.

Рівень стартової ціни на природний, скраплений газ та вугілля, крім ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, визначається продавцем з урахуванням рівня світових цін на природний, скраплений газ та вугілля згідно з умовами контрактів (строків і умов поставки) та якісної характеристики кожної партії природного, скрапленого газу та вугілля, які виставляються продавцем на аукціон.

Рівень стартових цін на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, визначається відповідно до рівня цін на природний газ для потреб населення за формулою

Сц = Ср х Кз,

де Сц - стартова ціна;

Ср - середньозважена ціна реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах у 2009 році, яка дорівнює 2130 гривень за одну тонну;

Кз - коефіцієнт зміни ціни на природний газ для потреб населення, який розраховується як співвідношення ціни природного газу для потреб населення станом на перше число місяця, в якому проводитиметься спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, і ціни природного газу для потреб населення станом на 1 січня 2010 року.";

5) в абзаці третьому пункту 11 слова і цифру ", які не пов'язані між собою відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" виключити.

____________

Опрос