Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Совете по делам инвалидов при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 14.07.2010 № 592
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2010 р. N 592

Київ

Про внесення змін до Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 6 квітня 2011 року N 271-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 березня 2013 року N 200
,
 від 7 серпня 2013 року N 537
,
від 25 червня 2014 року N 201

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2016 року N 628)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 837 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1016; 2006 р., N 5, ст. 221; 2007 р., N 53, ст. 2159), виклавши його в редакції, що додається.

2. Затвердити посадовий склад Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

координація дій органів виконавчої влади у вирішенні правових, економічних та соціальних питань інвалідів;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань соціального захисту інвалідів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері соціального захисту прав інвалідів;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із забезпечення соціального захисту інвалідів;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту інвалідів;

5) готує та подає рекомендації та пропозиції щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів;

6) розробляє рекомендації щодо вдосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади з підприємствами, установами та організаціями і громадськими організаціями інвалідів під час вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту інвалідів;

7) вивчає та аналізує досвід зарубіжних держав у розв'язанні соціальних проблем інвалідів з метою використання його у вітчизняній практиці, сприяє налагодженню та розширенню співробітництва з відповідними міжнародними органами та організаціями.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою керівників), а також фахівців та незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи відповідно до напрямів своєї роботи.

6. Рада взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова Ради затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

До складу Ради включаються представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, чисельність яких не повинна перевищувати кількість представників центральних органів виконавчої влади.

8. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Ради, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує її пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Мінпраці.

 

СКЛАД
Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

Віце-прем'єр-міністр України, голова Ради

Міністр соціальної політики, заступник голови Ради

Позицію виключено 

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра культури

Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів

Перший заступник начальника Управління експертизи соціально-трудових відносин Секретаріату Кабінету Міністрів

Народний депутат України - представник Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (за згодою)

Представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представники всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів (за згодою)

Директор Департаменту соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики, секретар Ради

(склад у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2011 р. N 271-р
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 200,
 від 07.08.2013 р. N 537
,
від 25.06.2014 р. N 201)

____________

Опрос