Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственную целевую экономическую программу энергоэффективности на 2010 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 14.07.2010 № 587
действует с 23.07.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2010 р. N 587

Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

1. В абзаці дванадцятому розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" слово "теплової" виключити.

2. У розділі "Завдання і заходи":

абзац другий викласти у такій редакції:

"удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності:";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"розроблення стандартів у сфері енергоефективності;";

після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"адаптація законодавства України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС;".

У зв'язку із цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:";

після абзацу дев'ятого доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

"реалізація проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та задоволення потреб у гарячому водопостачанні;

будівництво та реконструкція електричних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;".

У зв'язку із цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

після абзацу чотирнадцятого доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

"розроблення проектно-технічної документації для реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії;

здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;".

У зв'язку із цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Санація будівлі бюджетної установи - це комплекс технічних заходів, спрямованих на її відновлення, що здійснюються з метою приведення теплотехнічних характеристик будівлі до сучасних вимог, норм і стандартів, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування у будівлі працівників.

До санаційних робіт належать:

проведення термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим облаштуванням її сонячними колекторами;

модернізація у будівлі теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж, переведення будівлі на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей до будівлі.".

3. Абзац тринадцятий розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" після слів "природного газу та нафтопродуктів," доповнити словами "вугілля і торфу,".

4. У розділі "Обсяги та джерела фінансування":

абзац перший викласти у такій редакції:

"Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 285,32 млрд. гривень, у тому числі 30,1 млрд. гривень - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих бюджетів, 240,22 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.";

доповнити розділ абзацом третім такого змісту:

"Кошти, передбачені для проведення санації будівель бюджетних установ у 2010 - 2011 роках, використовуються центральними органами виконавчої влади для розроблення проектно-кошторисної документації та реалізації проектів.".

5. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:

"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування млрд. гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

30,1 

0,91 

5,38 

5,47 

5,82 

6,14 

6,38 

Місцеві бюджети 

15 

1,8 

2,3 

2,65 

2,95 

3,3 

Інші джерела 

240,22 

12,27 

30,05 

34,15 

39,49 

58,75 

65,52 

Усього 

285,32 

14,98 

37,42 

41,92 

47,96 

67,84 

75,2 

".

6. Додатки 2 і 3 до Програми викласти у такій редакції:

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відповідальний за виконання 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками, млн. гривень 

усього 

за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності 

кількість розроблених технічних завдань до стандартів 

150 

25 

 

50 

 

75 

 

1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності 

НАЕР 

державний бюджет 

6,4 

1,1 

 

2,1 

 

3,2 

 

кількість розроблених стандартів 

155 

25 

 

50 

 

75 

2) розроблення стандартів у сфері енергоефективності 

- " - 

- " - 

17,6 

0,4 

2,9 

 

5,6 

 

8,7 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

 

 

 

 

 

3) адаптація законодавства України у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС 

- " - 

- " - 

0,3 

0,3 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

24,3 

1,8 

2,9 

2,1 

5,6 

3,2 

8,7 

2. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з відновлюваних джерел енергії 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

 

 

 

 

 

 

 

1) здійснення заходів, передбачених Концепцією формування енергетичного балансу, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1058 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3343) 

Держкомстат 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

17,8 

 

1,1 

2,2 

4,5 

8,9 

17,8 

2) впровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці, в тому числі у: 

НАЕР 

державний бюджет 

6546,1 

 

1156,6 

1200,6 

1344,8 

1388,9 

1455,2 

0,76 

 

0,05 

0,09 

0,19 

0,38 

0,76 

Автономній Республіці Крим 

- " - 

- " - 

282,9 

 

50,1 

51,9 

58,1 

60 

62,8 

0,64 

 

0,03 

0,08 

0,16 

0,32 

0,64 

Вінницькій області 

- " - 

- " - 

235,7 

 

41,6 

43,2 

48,4 

50,1 

52,4 

0,4 

 

0,02 

0,05 

0,1 

0,2 

0,4 

Волинській області 

- " - 

- " - 

151,2 

 

26,8 

27,8 

31 

32 

33,6 

1,3 

 

0,08 

0,16 

0,33 

0,65 

1,3 

Дніпропетровській області 

- " - 

- " - 

467,8 

 

82,4 

85,6 

96,2 

99,4 

104,2 

1,74 

 

0,11 

0,22 

0,43 

0,87 

1,74 

Донецькій області 

- " - 

- " - 

620,8 

 

109,2 

113,5 

127,6 

132,2 

138,3 

0,5 

 

0,03 

0,06 

0,12 

0,25 

0,5 

Житомирській області 

- " - 

- " - 

185,9 

 

32,9 

34,1 

38,2 

39,4 

41,3 

0,48 

 

0,03 

0,06 

0,12 

0,24 

0,48 

Закарпатській області 

НАЕР 

державний бюджет 

178,9 

 

31,7 

32,9 

36,7 

37,9 

39,7 

0,7 

 

0,04 

0,09 

0,18 

0,35 

0,7 

Запорізькій області 

- " - 

- " - 

257,2 

 

45,4 

47,2 

52,9 

54,5 

57,2 

0,53 

 

0,03 

0,07 

0,13 

0,27 

0,53 

Івано-Франківській області 

- " - 

- " - 

197,7 

 

35 

36,3 

40,6 

41,9 

43,9 

0,67 

 

0,04 

0,08 

0,17 

0,33 

0,67 

Київській області 

- " - 

- " - 

244,8 

 

43,3 

44,9 

50,3 

51,9 

54,4 

0,4 

 

0,02 

0,05 

0,1 

0,2 

0,4 

Кіровоградській області 

- " - 

- " - 

149,9 

 

26,6 

27,6 

30,8 

31,7 

33,2 

0,9 

 

0,05 

0,11 

0,22 

0,45 

0,9 

Луганській області 

- " - 

- " - 

326,6 

 

57,6 

59,8 

67,1 

69,4 

72,7 

0,98 

 

0,06 

0,12 

0,25 

0,49 

0,98 

Львівській області 

- " - 

- " - 

356,7 

 

62,9 

65,4 

73,3 

75,7 

79,4 

0,46 

 

0,03 

0,06 

0,12 

0,23 

0,46 

Миколаївській області 

- " - 

- " - 

172,7 

 

30,6 

31,7 

35,5 

36,6 

38,3 

0,92 

 

0,06 

0,12 

0,24 

0,46 

0,92 

Одеській області 

- " - 

- " - 

334,7 

 

59 

61,3 

68,8 

71,1 

74,5 

0,58 

 

0,04 

0,07 

0,15 

0,29 

0,58 

Полтавській області 

- " - 

- " - 

215,6 

 

38,1 

39,5 

44,3 

45,8 

47,9 

0,44 

 

0,03 

0,06 

0,11 

0,22 

0,44 

Рівненській області 

- " - 

- " - 

166,5 

 

29,5 

30,6 

34,2 

35,3 

36,9 

0,46 

 

0,03 

0,06 

0,11 

0,23 

0,46 

Сумській області 

- " - 

- " - 

170,9 

 

30,2 

31,4 

35,1 

36,3 

37,9 

0,42 

 

0,03 

0,05 

0,11 

0,21 

0,42 

Тернопільській області 

- " - 

- " - 

158,7 

 

28,1 

29,1 

32,6 

33,7 

35,2 

1,07 

 

0,07 

0,13 

0,27 

0,54 

1,07 

Харківській області 

- " - 

- " - 

387,9 

 

68,4 

71 

79,7 

82,4 

86,4 

0,42 

 

0,03 

0,05 

0,11 

0,21 

0,42 

Херсонській області 

- " - 

- " - 

159,3 

 

28,2 

29,3 

32,7 

33,7 

35,4 

0,53 

 

0,03 

0,06 

0,14 

0,27 

0,53 

Хмельницькій області 

- " - 

- " - 

192,5 

 

34,1 

35,4 

39,5 

40,8 

42,7 

0,5 

 

0,03 

0,06 

0,13 

0,25 

0,5 

Черкаській області 

- " - 

- " - 

187,2 

 

33,1 

34,4 

38,4 

39,7 

41,6 

0,35 

 

0,02 

0,04 

0,09 

0,17 

0,35 

Чернівецькій області 

- " - 

- " - 

133,2 

 

23,6 

24,5 

27,4 

28,2 

29,5 

0,43 

 

0,03 

0,05 

0,11 

0,22 

0,43 

Чернігівській області 

- " - 

- " - 

162,6 

 

28,8 

29,9 

33,4 

34,4 

36,1 

1,07 

 

0,07 

0,13 

0,27 

0,53 

1,07 

м. Києві 

- " - 

- " - 

385,3 

 

67,9 

70,5 

79,2 

81,9 

85,8 

0,15 

 

0,01 

0,02 

0,04 

0,07 

0,15 

м. Севастополі 

- " - 

- " - 

62,9 

 

11,5 

11,8 

12,8 

12,9 

13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

4312 

517,4 

574,9 

661,2 

761,8 

848 

948,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

47241,9 

1818 

2703,3 

4915 

9086,3 

13579,4 

15139,9 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

58100 

2335,4 

4434,8 

6776,8 

11192,9 

15816,3 

17543,8 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

5,8 

0,02 

0,16 

0,53 

1,49 

3,3 

5,8 

3) впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах: 

НАЕР 

державний бюджет 

5741,1 

210,5 

1134,4 

1268,5 

1002,7 

1036,8 

1088,2 

0,25 

 

0,01 

0,02 

0,06 

0,14 

0,25 

Автономної Республіки Крим 

- " - 

- " - 

241,5 

8,8 

47,2 

52,3 

42,7 

44,1 

46,4 

0,21 

 

0,01 

0,02 

0,05 

0,12 

0,21 

Вінницької області 

- " - 

- " - 

207 

7,7 

41 

45,9 

36 

37,3 

39,1 

0,13 

 

0,01 

0,02 

0,03 

0,07 

0,13 

Волинської області 

НАЕР 

державний бюджет 

136,5 

5,2 

28,3 

32,8 

22,5 

23,2 

24,4 

0,42 

 

0,01 

0,04 

0,1 

0,24 

0,42 

Дніпропетровської області 

- " - 

- " - 

401,3 

14,4 

75,8 

82 

73,4 

75,9 

79,7 

0,57 

0,01 

0,02 

0,05 

0,15 

0,32 

0,57 

Донецької області 

- " - 

- " - 

528,9 

18,9 

98,7 

105,7 

98 

101,3 

106,3 

0,16 

 

0,01 

0,01 

0,04 

0,09 

0,16 

Житомирської області 

- " - 

- " - 

165,8 

6,1 

33,6 

38,3 

28,1 

29,1 

30,5 

0,16 

 

0,01 

0,01 

0,04 

0,09 

0,16 

Закарпатської області 

- " - 

- " - 

159,7 

5,9 

32,5 

37,2 

26,9 

27,9 

29,3 

0,23 

 

0,01 

0,02 

0,06 

0,13 

0,23 

Запорізької області 

- " - 

- " - 

225,3 

8,2 

44,3 

49,3 

39,6 

40,9 

43 

0,17 

 

 

0,02 

0,04 

0,1 

0,17 

Івано-Франківської області 

- " - 

- " - 

175,4 

6,5 

35,4 

40,2 

30 

31 

32,5 

0,22 

 

 

0,02 

0,06 

0,12 

0,22 

Київської області 

- " - 

- " - 

214,5 

7,8 

42,4 

47,3 

37,5 

38,8 

40,7 

0,13 

 

 

0,01 

0,03 

0,07 

0,13 

Кіровоградської області 

- " - 

- " - 

135,4 

5,6 

28,1 

32,5 

22,2 

22,9 

24,1 

0,29 

 

0,01 

0,03 

0,08 

0,17 

0,29 

Луганської області 

- " - 

- " - 

283,2 

10,2 

54,7 

60,2 

50,7 

52,4 

55,1 

0,32 

 

0,01 

0,03 

0,08 

0,18 

0,32 

Львівської області 

- " - 

- " - 

308 

11,1 

59,1 

64,7 

55,5 

57,4 

60,2 

0,15 

 

 

0,01 

0,04 

0,09 

0,15 

Миколаївської області 

- " - 

- " - 

154,6 

5,7 

31,6 

36,2 

26 

26,9 

28,2 

0,3 

 

 

0,03 

0,08 

0,17 

0,3 

Одеської області 

- " - 

- " - 

290,2 

10,5 

55,9 

61,4 

52,1 

53,8 

56,5 

0,19 

 

0,01 

0,02 

0,05 

0,11 

0,19 

Полтавської області 

- " - 

- " - 

190,2 

38,1 

42,8 

32,8 

34 

35,6 

0,14 

 

 

0,01 

0,04 

0,08 

0,14 

Рівненської області 

- " - 

- " - 

149,7 

5,6 

30,7 

35,3 

25 

25,9 

27,2 

0,15 

 

 

0,01 

0,04 

0,08 

0,15 

Сумської області 

- " - 

- " - 

152,9 

5,7 

31,3 

35,9 

25,7 

26,5 

27,8 

0,14 

 

 

0,01 

0,04 

0,08 

0,14 

Тернопільської області 

- " - 

- " - 

142,8 

5,3 

29,5 

34,1 

23,7 

24,5 

25,8 

0,35 

 

0,01 

0,04 

0,09 

0,2 

0,35 

Харківської області 

- " - 

- " - 

334,3 

12 

63,8 

69,6 

60,5 

62,6 

65,7 

0,14 

 

 

0,01 

0,04 

0,08 

0,14 

Херсонської області 

- " - 

- " - 

143,5 

5,3 

29,6 

34,1 

23,9 

24,7 

25,9 

0,17 

 

 

0,02 

0,04 

0,1 

0,17 

Хмельницької області 

- " - 

- " - 

171,1 

6,3 

34,7 

39,2 

29,1 

30,1 

31,6 

0,16 

 

 

0,01 

0,04 

0,09 

0,16 

Черкаської області 

- " - 

- " - 

166,8 

6,2 

33,8 

38,5 

28,3 

29,3 

30,7 

0,11 

 

 

0,01 

0,03 

0,06 

0,11 

Чернівецької області 

- " - 

- " - 

121,2 

4,6 

25,6 

30 

19,6 

20,2 

21,2 

0,14 

 

 

0,01 

0,04 

0,08 

0,14 

Чернігівської області 

- " - 

- " - 

146,1 

5,4 

30,1 

34,6 

24,4 

25,2 

26,4 

0,35 

0,01 

0,01 

0,03 

0,09 

0,2 

0,35 

м. Києва 

- " - 

- " - 

333 

12 

63,5 

69,4 

60,3 

62,4 

65,4 

0,05 

 

 

0,01 

0,01 

0,03 

0,05 

м. Севастополя 

- " - 

- " - 

62,2 

2,5 

15,1 

19 

8,2 

8,5 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

3226,9 

387,2 

430,3 

494,8 

570,1 

634,6 

709,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

40956,3 

1655,5 

2533,9 

4375,9 

7893,4 

11585,2 

12912,4 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

49924,3 

2253,2 

4098,6 

6139,2 

9466,2 

13256,6 

14710,5 

4,68 

1,2 

1,9 

2,2 

2,76 

3,25 

4,68 

4) реалізація проектів з будівництва сонячних установок для: виробництва електроенергії в: 

Мінпаливенерго 

інші джерела 

43145,7 

5489,9 

19350,8 

13972,1 

1382,9 

1435,9 

1514,1 

2,29 

0,05 

0,95 

1,26 

1,76 

1,9 

2,29 

Автономній Республіці Крим в Сімферопольському (на території Родніковської, Перовської, Трудовської сільських рад) та Сакському (на території Охотніковської, Митяєвської, Сизовської сільських рад) районах загальною потужністю 680 МВт 

- " - 

- " - 

26320 

4620 

3850 

13860 

1270 

1320 

1400 

1,89 

0,03 

0,2 

0,91 

1,22 

1,56 

1,89 

Одеській області в Арцизькому (на території Павлівської та Донилівської сільських рад), Кілійському, Болградському та Ренійському районах загальною потужністю 420 МВт 

Мінпаливенерго 

інші джерела 

16170 

770 

15400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задоволення потреби у гарячому водопостачанні: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,03 

0,06 

0,12 

0,25 

0,5 

будівництво сонячних установок в Автономній Республіці Крим для виробництва теплової енергії 

- " - 

- " - 

655,7 

99,9 

100,8 

112,1 

112,9 

115,9 

114,1 

Разом за завданням 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151172 

10080,5 

27884,2 

26888,1 

22042 

30508,8 

33768,4 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

12289,2 

212,5 

2291 

2469,1 

2347,5 

2425,7 

2513,4 

місцевий бюджет 

7538,9 

904,6 

1005,2 

1156 

1331,9 

1482,6 

1658,6 

інші джерела 

131343,9 

8963,4 

24588 

23263 

18362,6 

26600,5 

29566,4 

3. Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель, на яких проведена санація 

6,94/7173 

0,07/1249 

0,43/1272 

0,87/1253 

1,74/1167 

3,47/1103 

6,94/1129 

1) проведення санації будівель таких бюджетних установ, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації: 

 

державний бюджет 

13171,1 

138 

2359,4 

2554,8 

2742,7 

2683 

2693,2 

0,28/293 

51 

0,02/52 

0,04/52 

0,07/48 

0,14/44 

0,28/46 

Мінагрополітики 

Мінагрополітики 

 

540,6 

5,2 

103,5 

104,8 

106 

110,7 

110,4 

0,56/ 573 

0,01/102 

0,03/101 

0,07/100 

0,14/93 

0,28/86 

0,56/91 

МОН 

МОН 

- " - 

1061,9 

11,2 

202,9 

206 

208,2 

216,6 

217 

0,07/74 

13 

13 

0,01/13 

0,02/12 

0,04/11 

0,07/12 

Державної судової адміністрації 

Державна судова адміністрація 

- " - 

132,2 

1,5 

25,2 

25,6 

26 

27 

26,9 

0,04/38 

0,01/6 

0,02/5 

0,04/6 

Пенсійного фонду України 

Пенсійний фонд України 

- " - 

64,5 

0,9 

12,2 

12,5 

12,5 

13,2 

13,2 

0,23/233 

41 

0,01/42 

0,03/41 

0,06/38 

0,11/35 

0,23/36 

Національної академії аграрних наук 

Національна академія аграрних наук 

- " - 

424,8 

5,1 

81 

82,3 

83,1 

86,6 

86,7 

2,37/2462 

0,02/427 

0,15/433 

0,3/429 

0,59/401 

1,18/389 

2,37/383 

Міноборони 

Міноборони 

- " - 

4528,6 

45,3 

806 

878,7 

948,5 

924,2 

925,9 

0,22/224 

39 

0,01/40 

0,03/39 

0,05/37 

0,11/34 

0,22/35 

МНС 

МНС 

державний бюджет 

410,2 

4,2 

78,4 

79,6 

80,4 

83,7 

83,9 

0,06/60 

10 

11 

0,01/10 

0,01/10 

0,03/9 

0,06/10 

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України) 

Генеральна прокуратура України 

- " - 

121,4 

1,1 

24,1 

23,8 

24 

23,2 

25,2 

0,3/308 

54 

0,02/55 

0,04/54 

0,07/50 

0,15/47 

0,30/48 

Державного департаменту з питань виконання покарань 

Державний департамент з питань виконання покарань 

- " - 

564,1 

6,5 

107,6 

109,3 

110,5 

115 

115,2 

0,17/173 

30 

0,01/31 

0,02/30 

0,04/28 

0,08/27 

0,17/27 

Держмитслужби 

Держмитслужба 

- " - 

316,5 

3,6 

60,4 

61,3 

62 

64,5 

64,7 

0,09/93 

16 

0,01/17 

0,01/16 

0,02/15 

0,04/14 

0,09/15 

Мінпраці 

Мінпраці 

- " - 

164,5 

1,8 

31,4 

31,8 

32,3 

33,6 

33,6 

0,03/30 

0,01/5 

0,02/4 

0,03/5 

МКТ 

МКТ 

- " - 

51,7 

0,6 

9,8 

10 

10,1 

10,6 

10,6 

0,4/420 

73 

0,03/75 

0,05/74 

0,1/67 

0,2/66 

0,4/65 

МОЗ 

МОЗ 

- " - 

768,7 

9,2 

146,6 

148,9 

150,5 

156,6 

156,9 

0,24/242 

42 

0,01/42 

0,03/43 

0,06/40 

0,12/37 

0,24/38 

Мінтрансзв'язку 

Мінтрансзв'язку 

- " - 

446,4 

4,6 

85,2 

86,6 

87,6 

91,1 

91,3 

0,12/124 

21 

0,01/22 

0,02/22 

0,03/20 

0,06/19 

0,12/20 

Мінфіну 

Мінфін 

- " - 

223,7 

2,3 

42,7 

43,4 

43,9 

45,6 

45,8 

0,03/29 

0,01/4 

0,01/4 

0,03/5 

Мін'юсту 

Мін'юст 

- " - 

46,4 

0,5 

8,8 

9,1 

9,5 

9,5 

0,11/114 

20 

0,01/20 

0,01/20 

0,03/19 

0,06/17 

0,11/18 

ДПА 

ДПА 

- " - 

204,8 

2,1 

39,1 

39,6 

40,2 

41,8 

42 

0,21/218 

37 

0,01/38 

0,03/37 

0,05/36 

0,1/33 

0,21/37 

Національної академії наук 

Національна академія наук 

- " - 

392,6 

75 

76,2 

76,9 

80,2 

80,3 

0,31/322 

56 

0,02/57 

0,04/56 

0,08/53 

0,16/49 

0,31/51 

Держводгоспу 

Держводгосп 

- " - 

589,3 

62,7 

114,4 

165,3 

120,2 

120,7 

0,36/373 

65 

0,02/66 

0,05/66 

0,09/61 

0,18/57 

0,36/58 

МВС 

МВС 

- " - 

700,8 

7,2 

135,1 

136,4 

137,8 

140,3 

144 

0,67/684 

0,01/120 

0,04/121 

0,08/121 

0,17/110 

0,33/104 

0,67/108 

Держкомветмедицини 

Держкомветмедицини 

- " - 

1269,8 

12,9 

192,7 

246,4 

299,1 

259 

259,7 

0,05/55 

10 

0,01/9 

0,01/9 

0,03/8 

0,05/10 

Держкомстату 

Держкомстат 

- " - 

95,3 

1,1 

18,2 

18,4 

18,7 

19,4 

19,5 

0,03/30 

0,01/5 

0,01/4 

0,03/5 

Національної академії медичних наук 

Національна академія медичних наук 

- " - 

50,7 

0,7 

9,6 

9,8 

10 

10,4 

10,2 

0,03/1 

 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

НКРЕ 

НКРЕ 

- " - 

1,6 

0,4 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

житлових будинків 

 

місцевий бюджет 

7422 

890,7 

989,6 

1138 

1311,2 

1459,7 

1632,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

62741,7 

1439,7 

2721,3 

6009,1 

12268,4 

19016,5 

21286,7 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

83334,8 

2468,4 

6070,3 

9701,9 

16322,3 

23159,2 

25612,7 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

0,9 

0,01 

0,06 

0,11 

0,23 

0,45 

0,9 

2) проведення модернізації газотранспортної системи 

Мінпаливенерго 

інші джерела 

7200 

411,8 

751,7 

1074,3 

1428,5 

1592,6 

1941,1 

0,87 

 

 

 

0,06 

0,44 

0,87 

3) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей 

- " - 

- " - 

38400 

1434,2 

1953,1 

3742,6 

7327,8 

11387,2 

12554,9 

9,09 

 

 

 

4,75 

7,56 

9,09 

4) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі: 

- " - 

державний бюджет 

467 

150 

317 

 

 

 

 

0,95 

 

 

 

0,6 

0,72 

0,95 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська та пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська" 

- " - 

- " - 

65,2 

65,2 

 

 

 

 

 

0,97 

 

 

 

0,55 

0,81 

0,97 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла 

- " - 

- " - 

50 

50 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,45 

0,53 

0,75 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Митяєве 

- " - 

- " - 

50 

 

50 

 

 

 

 

1,01 

 

 

 

0,58 

0,89 

1,01 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз та пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції "Арциз" 330 кВ 

- " - 

- " - 

101,3 

34,8 

66,5 

 

 

 

 

0,96 

 

 

 

0,65 

0,81 

0,96 

будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів альтернативної енергетики до підстанцій 110 кВ "Кілія", "Рені", "Залізничне" 

- " - 

- " - 

200,5 

 

200,5 

 

 

 

 

 

0,87 

 

 

0,61 

0,76 

0,87 

5) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь -
Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь" 

Мінпаливенерго 

державний бюджет 

100 

100 

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів 

8,15/6217 

0,08/356 

0,51/461 

1,02/711 

2,04/1172 

4,08/1666 

8,15/1851 

6) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії 

Мінжитлокомунгосп 

- " - 

3944,49 

203,82 

408,83 

445,54 

725,04 

1024,44 

1136,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

39,1 

4,7 

5,2 

6,0 

6,9 

7,7 

8,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

534,4 

20,9 

30,9 

55,8 

102,7 

153,2 

170,9 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

4517,99 

229,42 

444,93 

507,34 

834,64 

1185,34 

1316,32 

кількість проведених заходів 

24 

24 

 

 

 

 

 

7) здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності 

НАЕР 

державний бюджет 

3,88 

3,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерозподілений залишок 

- " - 

- " - 

100 

100 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134123,7 

4897,7 

9537 

15026,3 

25913,2 

37324,3 

41425,2 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

17786,5 

695,7 

3085,2 

3000,3 

3467,7 

3707,4 

3830,2 

місцевий бюджет 

7461,1 

895,4 

994,8 

1144 

1318,1 

1467,4 

1641,4 

інші джерела 

108876,1 

3306,6 

5457 

10882 

21127,4 

32149,5 

35953,6 

Усього за Програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285320 

14980 

37424,1 

41916,5 

47960,8 

67836,3 

75202,3 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

30100 

910 

5379,1 

5471,5 

5820,8 

6136,3 

6382,3 

місцевий бюджет 

15000 

1800 

2000 

2300 

2650 

2950 

3300 

інші джерела 

240220 

12270 

30045 

34145 

39490 

58750 

65520 

____________
* Розраховано за наростаючим підсумком.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниці виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності 

кількість розроблених технічних завдань до стандартів 

одиниць 

150 

25 

 

50 

 

75 

 

кількість розроблених стандартів 

- " - 

155 

25 

 

50 

 

75 

кількість розроблених нормативно-правових актів 

- " - 

 

 

 

 

 

2. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з відновлюваних джерел енергії 

обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті впровадження когенераційних технологій 

млн. тонн умовного палива* 

17,8 

 

1,11 

2,23 

4,45 

8,9 

17,8 

обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання 

млн. тонн умовного палива* 

5,8 

0,02 

0,16 

0,53 

1,49 

3,3 

5,8 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті реалізації проектів будівництва сонячних установок 

- " - 

4,68 

1,2 

1,9 

2,2 

2,76 

3,25 

4,68 

3. Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів у результаті: 

- " - 

6,94 

0,07 

0,43 

0,87 

1,74 

3,47 

6,94 

санації житлових будинків та будівель бюджетних установ, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації 

кількість будівель 

7173 

1249 

1272 

1253 

1167 

1103 

1129 

модернізації газотранспортної системи 

млн. тонн умовного палива* 

0,9 

0,01 

0,06 

0,11 

0,23 

0,45 

0,9 

модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей 

- " - 

0,87 

 

 

 

0,06 

0,44 

0,87 

будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області 

- " - 

9,09 

 

 

 

4,75 

7,56 

9,09 

переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь" 

млн. тонн умовного палива* 

0,87 

 

 

 

0,61 

0,76 

0,87 

модернізації 

- " - 

8,15 

0,08 

0,51 

1,02 

2,04 

4,08 

8,15 

об'єктів комунального господарства 

кількість котелень 

6217 

356 

461 

711 

1172 

1666 

1851 

здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності 

кількість проведених заходів 

24 

24 

 

 

 

 

 

____________
* Розраховано за наростаючим підсумком."

____________

Опрос