Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе подготовки, специализации и повышения квалификации государственных служащих, председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 07.07.2010 № 564
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2010 р. N 564

Київ

Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
від 27.09.2016 р. N 674
,
від 13.06.2018 р. N 482)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 809
,
від 13 січня 2016 року N 19
,
від 20 квітня 2016 року N 313
,
від 27 вересня 2016 року N 674
,
від 14 червня 2017 року N 423
,
від 13 червня 2018 року N 482

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 року N 106)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
від 27.09.2016 р. N 674
,
від 13.06.2018 р. N 482)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 13.06.2018 р. N 482)

(У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 809)

(У назві та тексті Положення слово ", перепідготовка" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року N 19)

(У тексті Положення слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року N 423)

(У тексті Положення слова "вищий навчальний заклад" та "навчальний заклад" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "заклад вищої освіти" та "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року N 482)

1. Система підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - система підготовки) створюється з метою задоволення потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і організацій, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування"), у високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

2. До системи підготовки належать: Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) та її регіональні інститути; інші заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; заклади післядипломної освіти.

Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки здійснює Національна академія як заклад вищої освіти з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Рішення щодо змін у змісті підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування приймаються НАДС на підставі звернень, порушених Національною академією.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

3. Підготовка державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування - успішне виконання особою відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями, спрямованими на роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Спеціалізація - професійна спеціалізована підготовка державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з метою набуття здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, необхідні для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
замінено абзацами першим та другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим
,
абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19)

Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування - навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

4. Мета, зміст, строки, форми і методи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у відповідних освітньо-професійних програмах підготовки та професійних програмах підвищення кваліфікації, що розробляються відповідними закладами освіти згідно з вимогами цього Положення і нормативно-правових актів МОН.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809,
від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

5. Прийом до закладів вищої освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1030) та Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
від 27.09.2016 р. N 674)

6. Підготовка магістрів з публічного управління та адміністрування здійснюється за освітньо-професійними програмами і передбачає здобуття поглиблених правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових та інших знань, необхідних для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
від 13.06.2018 р. N 482)

Освітньо-професійні програми розробляються університетами, академіями, інститутами згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимогами до професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, стандартами вищої освіти.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

7. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674)

8. Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є безперервним процесом і здійснюється за такими видами:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

тематичні постійно діючі семінари;

спеціалізовані короткострокові навчальні курси;

тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;

стажування в органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також за кордоном;

(абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

самостійне навчання (самоосвіта);

щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" (для державних службовців).

(абзац сьомий пункту 8 замінено абзацами сьомим та восьмим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

Строк та форма підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування визначаються з урахуванням сфери їх діяльності суб'єктом призначення або органом, до повноважень якого належить внесення пропозицій щодо підвищення кваліфікації зазначених осіб. При цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати (грошового забезпечення) не повинен перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, - двох місяців), без відриву від служби - шести місяців, для військовослужбовців, поліцейських - 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов'язків - 18 місяців).

(абзац дев'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 313,
від 13.06.2018 р. N 482)

9. Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на роботу в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед або за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 13.06.2018 р. N 482)

Професійна програма передбачає навчання:

за загальною складовою частиною - удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державного службовця, голови місцевої держадміністрації, його першого заступника та заступників, посадової особи місцевого самоврядування;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

за функціональною складовою частиною - здобуття додаткових знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимог до професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

(абзац п'ятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

за галузевою складовою частиною - здобуття додаткових знань з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

Вимоги до структури і змісту професійних програм розробляються Національною академією та затверджуються НАДС.

(абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19)

Професійні програми розробляються відповідними закладами освіти, узгоджуються з НАДС та органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", суб'єктом призначення або органом, до повноважень якого належить внесення пропозицій щодо підвищення кваліфікації зазначених осіб.

(абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Абзац дев'ятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19)

10. Тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться за програмами, що розробляються відповідними закладами освіти і затверджуються органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", суб'єктом призначення або органом, до повноважень якого належить внесення пропозицій щодо підвищення кваліфікації зазначених осіб.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

У разі потреби проводяться тематичні короткострокові семінари з вивчення актуальних проблем публічного управління та адміністрування, нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674)

Тренінги для державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування організовують і проводять Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до компетенції, Національна академія та її регіональні інститути, а також заклади освіти незалежно від форми власності, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності, і центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
від 14.06.2017 р. N 423
,
від 13.06.2018 р. N 482)

Тренінги для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", організовує і проводить Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 536 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 68, ст. 2288).

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19,
від 27.09.2016 р. N 674
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423)

Абзац п'ятий пункту 10 виключено

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423)

Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та отримання сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним службовцям, головам місцевих держадміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, посадовим особам місцевого самоврядування під час оцінювання службової діяльності.

(абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 13.06.2018 р. N 482)

11. Стажування державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування в органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також за кордоном проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних знань, набуття умінь і навичок за фахом.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Після стажування, що проводиться за індивідуальним планом, державний службовець, голова місцевої держадміністрації, його перший заступник та заступники, посадова особа місцевого самоврядування подають звіт про виконання плану стажування керівникові органу, в якому він проходив стажування, суб'єктові призначення або керівникові органу, який направляв на стажування.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

12. Іноземні фахівці, представники іноземних закладів освіти, інших установ та організацій залучаються до навчання за пріоритетними напрямами підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на підставі відповідних договорів, у тому числі про міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між українськими та іноземними закладами освіти, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно із законодавством України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 13.06.2018 р. N 482)

13. НАДС разом з органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" і до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти, у межах своїх повноважень здійснюють управління системою підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

(пункт 13 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
від 27.09.2016 р. N 674
,
від 14.06.2017 р. N 423
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

14. Мережа закладів освіти з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", а також підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування формується НАДС на конкурсній основі в порядку, установленому МОН.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
від 27.09.2016 р. N 674
,
від 14.06.2017 р. N 423
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

15. Чисельність науково-педагогічних працівників закладів освіти з підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та індивідуальні норми часу для розрахунку обсягу навантаження встановлюються відповідно до актів Кабінету Міністрів України та у межах коштів, передбачених на цю мету.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

16. НАДС разом з іншими органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", за результатами аналізу кадрового забезпечення відповідного органу та Державним управлінням справами щороку здійснюється підготовка заявки до проекту державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

17. Державними замовниками підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

підготовки магістрів за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці, і посадах, що віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування - НАДС;

(абзац другий пункту 17 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423,
від 13.06.2018 р. N 482)

підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, що проводиться Національною академією та її регіональними інститутами, - Державне управління справами;

(абзац третій пункту 17 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423,
від 13.06.2018 р. N 482)

підготовки магістрів за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, - органи, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

(абзац четвертий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 482)

Абзац п'ятий пункту 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423)

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674)

18. Фінансування підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та інших джерел.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 13.06.2018 р. N 482)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57) у частині затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1071 "Про доповнення пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1045).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 і від 14 липня 1999 р. N 1262, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1465).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1136 "Про внесення змін до пунктів 8 і 10 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3327).

____________

Опрос