Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в государственном бюджете для финансирования программы реновации

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 07.07.2010 № 561
действует с 16.07.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2010 р. N 561

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для фінансування програми реновації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для фінансування програми реновації, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для фінансування програми реновації

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 3 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" для фінансування програми реновації (далі - бюджетні кошти).

2. Мінвуглепром як головний розпорядник бюджетних коштів спрямовує їх одержувачам бюджетних коштів - вугледобувним підприємствам або господарським товариствам з видобування вугілля (далі - вугледобувні підприємства) на безповоротній основі для фінансування програми реновації з урахуванням вимог Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69).

Бюджетні кошти не виділяються вугледобувним підприємствам, які визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які ліквідуються.

3. Перелік вугледобувних підприємств, яким спрямовуються бюджетні кошти для фінансування програми реновації, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінвуглепрому, погодженим з Мінекономіки і Мінфіном.

До переліку включаються вугледобувні підприємства або господарські товариства з видобування вугілля.

У переліку зазначаються:

найменування вугледобувних підприємств;

обсяг фінансування;

види та кількість гірничошахтного обладнання, передбачені програмою реновації.

4. Програма реновації розробляється Мінвуглепромом на підставі підготовлених вугледобувними підприємствами відповідно до програм розвитку гірничих робіт пропозицій щодо виконання робіт з реновації обладнання очисних і прохідницьких вибоїв, магістрального підземного транспорту для забезпечення планових обсягів вуглевидобутку та центральних водовідливних комплексів для забезпечення безпеки вугільних шахт і запобігання виникненню аварійних ситуацій, які відпрацювали встановлений нормативно-технічною документацією ресурс чи пошкоджені внаслідок аварії, що підтверджено відповідним актом.

У зазначеній програмі визначаються роботи з реновації гірничошахтного обладнання для забезпечення повного (не менш як 80 відсотків) відновлення його експлуатаційного ресурсу, види, типи і кількість даного обладнання, обсяг фінансування, строки проведення таких робіт та введення гірничошахтного обладнання в експлуатацію, а також об'єкти (лава, виробка), на яких буде експлуатуватися гірничошахтне обладнання.

5. Роботи з реновації гірничошахтного обладнання виконуються підприємствами, що проводять ремонт такого обладнання (за умови подання Мінвуглепрому відповідних документів), або підприємствами, що виробляють гірничошахтне обладнання (далі - ремонтні підприємства).

6. Вартість робіт з реновації гірничошахтного обладнання визначається відповідно до калькуляції, затвердженої керівником ремонтного підприємства за погодженням з вугледобувним підприємством, на балансі якого перебуває таке обладнання.

Вартість робіт з реновації гірничошахтного обладнання не може бути вищою, ніж різниця між середньоринковою вартістю такого обладнання у 2010 році та його залишковою вартістю згідно з даними бухгалтерського обліку.

7. Мінфін під час визначення бюджетної програми закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету та вносить в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

Під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов'язково передбачається умова щодо застосування штрафних санкцій у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань ремонтними підприємствами.

9. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється виключно у межах фактично перерахованих на рахунки бюджетних коштів.

Бюджетні кошти, що обліковуються на відкритих в органах Державного казначейства рахунках головного розпорядника або одержувачів бюджетних коштів і не використані на кінець бюджетного періоду, підлягають поверненню до Стабілізаційного фонду.

10. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Мінвуглепром подає щомісяця до 5 числа Мінфіну звіт у розрізі одержувачів бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

____________

Опрос