Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, внесения изменений в строительные нормы и признания их утратившими силу

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.06.2010 № 543
редакция действует с 14.05.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2010 р. N 543

Київ

Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390
,
від 1 березня 2017 року N 112
,
від 28 березня 2018 року N 340
,
від 24 квітня 2019 року N 352

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про будівельні норми" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність (додається).

2. У пункті 13 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415), слова "і будівельних норм" виключити.

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ПОРЯДОК
розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

(У тексті Порядку слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність.

2. Державні та галузеві будівельні норми (далі - будівельні норми) розробляються відповідно до основних напрямів державної політики у сфері нормування у будівництві та з урахуванням міжнародного досвіду і вітчизняних науково-технічних досягнень.

3. Будівельні норми розробляються Мінрегіоном та іншими міністерствами, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві (далі - суб'єкти нормування), відповідно до технічного завдання, сформованого за результатами аналізу питань, що потребують унормування.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.04.2019 р. N 352)

4. Технічне завдання затверджується суб'єктом нормування за результатами аналізу питань, що потребують унормування, та з урахуванням пропозицій базових організацій, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб та оприлюднюється на офіційному веб-сайті суб'єкта нормування.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.04.2019 р. N 352)

5. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві і визначаються суб'єктом нормування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном (далі - організація-розробник).

6. Проект будівельних норм розробляється організацією-розробником відповідно до технічного завдання, затвердженого суб'єктом нормування.

Розроблені організацією-розробником істотні умови щодо змісту проекту будівельних норм оприлюднюються на офіційних веб-сайтах суб'єкта нормування та організації-розробника.

Організація-розробник протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм забезпечує їх обговорення з базовими організаціями, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами у разі надходження від них пропозицій.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.04.2019 р. N 352)

7. Проект будівельних норм розробляє організація-розробник з урахуванням істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм, визначених за результатами обговорення, та оприлюднює його разом з пояснювальною запискою до нього шляхом розміщення на власному офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті суб'єкта нормування.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту будівельних норм суб'єктом нормування приймаються пропозиції до проекту будівельних норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб. Суб'єкт нормування та/або організація-розробник можуть проводити узгоджувальні наради щодо отриманих пропозицій.

Організація-розробник аналізує одержані пропозиції до проекту будівельних норм, складає протокол погодження позицій, доопрацьовує проект з урахуванням зазначених пропозицій. Проект і протокол разом з пояснювальною запискою надсилається організацією-розробником суб'єктові нормування.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.04.2019 р. N 352)

8. Суб'єкт нормування надсилає копії проекту будівельних норм, пояснювальної записки та протоколу погодження позицій центральним органам виконавчої влади, які відповідно до компетенції беруть участь у погодженні проекту будівельних норм (далі - заінтересовані органи).

9. Заінтересований орган вивчає проект будівельних норм і не пізніше ніж протягом 15 робочих днів після його надходження надсилає листа, в якому висловлює свою позицію щодо проекту (погодження або погодження із зауваженнями), за підписом керівника.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112,
від 24.04.2019 р. N 352)

10. У разі коли до проекту будівельних норм заінтересований орган висловив зауваження, проект погоджується із зауваженнями.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 340)

11. Якщо у суб'єкта нормування та заінтересованого органу виникають розбіжності щодо проекту будівельних норм, які не можуть бути врегульовані на рівні їх фахівців, представники суб'єкта нормування та заінтересованого органу проводять узгоджувальні консультації, наради, робочі зустрічі.

12. У разі погодження проекту будівельних норм із зауваженнями, складається протокол погодження позицій з наведенням неврегульованих розбіжностей і відповідним обґрунтуванням та/або врахованих зауважень і способом їх врахування, який додається до проекту будівельних норм.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 340)

13. Суб'єктом нормування забезпечується встановлення відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами та актуалізації.

У разі розроблення нових будівельних норм або будівельних норм на заміну чинних проект будівельних норм також підлягає перевірці базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві за відповідним напрямом (далі - базова організація) на відповідність вимогам законодавства та інших будівельних норм.

(абзац перший пункту 13 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 340,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами третім і четвертим)

Базова організація визначається суб'єктом нормування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном.

Оригінали проекту будівельних норм і пояснювальної записки разом з копіями технічного завдання, протоколом погодження позицій із заінтересованими органами суб'єкт нормування надсилає базовій організації.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 340)

14. Базова організація готує пропозиції щодо затвердження проекту будівельних норм, які протягом 15 робочих днів після надходження проекту подає суб'єктові нормування.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112)

15. У разі виникнення розбіжностей між організацією-розробником та базовою організацією, які не можуть бути врегульовані під час проведення узгоджувальних консультацій, нарад та робочих зустрічей, відповідний суб'єкт нормування надсилає проект будівельних норм на повторну перевірку іншій базовій організації за відповідним напрямом.

16. Повторна перевірка проекту будівельних норм проводиться згідно з пунктами 13 - 15 цього Порядку.

17. Після надходження позитивного висновку базової організації оригінали проекту будівельних норм, що надсилався для вивчення і погодження, і проекту будівельних норм, що пройшов перевірку, разом з пояснювальними записками організація-розробник подає суб'єктові нормування для формування справи.

18. Суб'єкт нормування надсилає копію проекту галузевих будівельних норм на погодження Мінрегіону разом з копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, погоджень із заінтересованими органами і висновку базової організації.

19. Галузеві будівельні норми затверджуються відповідним суб'єктом нормування після їх погодження з Мінрегіоном.

20. Державні будівельні норми затверджуються Мінрегіоном.

У разі коли державні будівельні норми розроблено іншим суб'єктом нормування, Мінрегіону надсилаються на затвердження оригінали:

проекту, який надсилався підприємствам, установам та організаціям для вивчення і погодження, пояснювальної записки до нього та протоколу погодження позицій;

проекту, який пройшов перевірку, що проводилася базовою організацією, разом з пояснювальною запискою;

погоджень із заінтересованими органами;

висновку базової організації.

21. Кодове позначення і найменування будівельних норм та дата набрання ними чинності визначаються наказом суб'єкта нормування.

У разі потреби наказом визнаються такими, що втратили чинність, будівельні норми (в цілому або окремі положення).

(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 340)

22. Проект будівельних норм, погоджений та перевірений в установленому порядку, але не затверджений суб'єктом нормування протягом шести місяців після надходження погодження із заінтересованими органами, надсилається на повторне погодження.

23. Розроблення проекту акта про внесення змін до будівельних норм, його погодження та затвердження здійснюються організацією-розробником відповідних будівельних норм згідно з цим Порядком.

У разі припинення діяльності організації-розробника шляхом її ліквідації або виключення з переліку базових організацій, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, суб'єкт нормування визначає іншу організацію-розробника.

24. Будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця після їх затвердження підлягають реєстрації в Мінрегіоні.

25. Офіційне оприлюднення будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах баз даних з актуалізованими текстами, і безоплатний доступ до них забезпечують суб'єкти нормування.

____________

Опрос