Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Совете по вопросам социальной защиты бездомных лиц и лиц, освобожденных из мест лишения свободы

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 30.06.2010 № 538
редакция действует с 16.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2010 р. N 538

Київ

Про Раду з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 червня 2011 року N 570
,
 від 5 червня 2013 року N 399
,
від 26 квітня 2017 року N 294

(У назві, пунктах 1 і 2 постанови слова "бездомних громадян" замінено словами "бездомних осіб" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року N 570)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1035 "Про утворення Координаційної ради з питань соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 92, ст. 3052).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

СКЛАД
Ради з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Міністр соціальної політики, голова Ради

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Ради

Представник Мінсоцполітики, секретар Ради

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра фінансів

заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра доходів і зборів

Позицію виключено

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представники громадських організацій, народні депутати України тощо (за згодою)

(склад у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2011 р. N 570
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399,
від 26.04.2017 р. N 294)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

(У назві та тексті Положення слова "бездомних громадян" замінено словами "бездомних осіб" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року N 570)

1. Рада з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - Рада), є постійно діючим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється ним для вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

координація дій органів виконавчої влади з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації зазначеної державної політики;

сприяння діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

удосконалення нормативно-правової бази з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, пов'язаних з вирішенням питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Міністр соціальної політики.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 570
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399)

Голова Ради затверджує персональний склад Ради та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради. Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує її пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінсоцполітики.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 570)

____________

Опрос