Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для обеспечения жильем граждан, в том числе военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение, в частности путем предоставления государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья, и для осуществления компенсации Государственному ипотечному учреждению расходов на приобретение квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.06.2010 № 509
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2010 р. N 509

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 серпня 2010 року N 719

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2018 року N 819)

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян, що додається.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 436) абзацом такого змісту:

"Надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням особливостей, що встановлені відповідним порядком використання коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.".

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 10 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти у сумі 390000 тис. гривень, у тому числі виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2010 р. N 292 "Питання використання коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 25, ст. 982), спрямовуються на безповоротній основі з урахуванням Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69), на:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2010 р. N 719)

1) придбання житла на умовах пайової участі для:

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які перебувають в органах місцевого самоврядування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас або відставку;

подальшого пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996; 2003 р., N 9, ст. 390);

2) надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла громадянам, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов (далі - державна підтримка);

3) здійснення заходів, визначених у додатку 2 до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108), зокрема, щодо:

внесення змін до державних будівельних норм з урахуванням архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень, санітарно-гігієнічних вимог до доступного житла;

формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

4) компенсацію Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян, у тому числі витрат, що виникають у зв'язку з виконанням цього Порядку.

Джерелами покриття бюджетних коштів є надходження від цільового розміщення державних цінних паперів, приватизації державного майна та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надходитимуть від сплати штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів купівлі-продажу, а у разі їх недостатності - кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, або від повернення коштів, які надавалися на поворотній основі.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.08.2010 р. N 719)

3. Головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 55260,841 тис. гривень, виділених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2010 р. N 292 "Питання використання коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 25, ст. 982), є Міноборони, яке використовує бюджетні кошти відповідно до зазначеної постанови. Головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 334739,159 тис. гривень є Мінрегіонбуд, який:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.08.2010 р. N 719)

здійснює за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями та за напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку;

затверджує перелік житлових об'єктів, на будівництво (добудову) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти (далі - перелік житлових об'єктів).

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) визначаються Мінрегіонбудом.

4. До участі у відборі житлових об'єктів допускаються забудовники (замовники, управителі, продавці) (далі - забудовники), які подали засвідчені в установленому порядку гарантійний лист і погоджений з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі графік виконання будівельно-монтажних робіт.

Для розгляду пропозицій щодо формування переліку житлових будинків утворюється міжвідомча комісія, склад якої затверджується наказом Мінрегіонбуду.

Рішення комісії оформлюється протоколом.

5. Державна підтримка надається виходячи з норми не більш як на 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. метра на сім'ю.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується громадянином за ринковою вартістю, визначеною у договорі про будівництво.

Для розрахунку обсягу державної підтримки визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості 1 кв. метра житла згідно з додатком до цього Порядку.

У разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної площі житла перевищує граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок.

6. Одержувач:

1) для придбання житла на умовах пайової участі:

укладає із забудовником договір про придбання житла на умовах пайової участі;

перераховує на рахунок забудовника бюджетні кошти для придбання житла на умовах пайової участі згідно з графіком фінансування;

2) для надання державної підтримки:

укладає:

- з уповноваженими ним банками договори про відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян для надання державної підтримки, в яких обов'язково передбачається умова щодо безспірного списання одержувачем з поточного рахунка громадянина коштів для будівництва (придбання) доступного житла;

- із забудовником договір про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві;

- з громадянином договір про управління коштами для будівництва (придбання) доступного житла за державної підтримки або договір доручення, відповідно до якого громадянин доручає одержувачу управління коштами на поточному рахунку. Сума винагороди (відшкодування) за управління коштами, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш як 0,7 відсотка вартості договору;

- із забудовником договір про будівництво (придбання) доступного житла;

перераховує після укладення договору про будівництво (придбання) доступного житла та оплати громадянином до 70 відсотків вартості житла на поточний рахунок громадянина, відкритий у банку, бюджетні кошти у розмірі 30 відсотків вартості житла для надання державної підтримки;

здійснює оплату фактично виконаних робіт або придбаного житла, введеного в експлуатацію (за винятком суми винагороди (відшкодування) за управління коштами, визначеної у договорі, та за часткове виконання функцій замовника), шляхом перерахування повної їх вартості на рахунок забудовника з поточних рахунків громадян в уповноважених банках або 30 відсотків їх вартості за рахунок бюджетних коштів та 70 відсотків - з поточних рахунків громадян.

Бюджетні кошти спрямовуються в першу чергу на житлові об'єкти із строком введення в експлуатацію у 2010 році.

7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

8. Одержувачі подають щомісяця до 5 числа Мінрегіонбуду звіт про використання бюджетних коштів у розрізі об'єктів.

9. Мінрегіонбуд подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

10. Одержувачі беруть зобов'язання за бюджетними коштами виключно у межах їх фактичних надходжень.

11. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках одержувачів станом на 1 січня відповідного року за визначеною бюджетною програмою, повертаються до Стабілізаційного фонду.

12. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ
1 кв. метра загальної площі житла

Найменування регіону 

Вартість,
гривень 

Автономна Республіка Крим 

5148 

            Область: 

 

        Вінницька 

4290 

        Волинська 

4290 

        Дніпропетровська 

5148 

        Донецька 

5148 

        Житомирська 

4290 

        Закарпатська 

4290 

        Запорізька 

4290 

        Івано-Франківська 

4290 

        Київська 

6435 

        Кіровоградська 

4290 

        Луганська 

4290 

        Львівська 

5148 

        Миколаївська 

4290 

        Одеська 

5148 

        Полтавська 

4290 

        Рівненська 

4290 

        Сумська 

4290 

        Тернопільська 

4290 

        Харківська 

5148 

        Херсонська 

4290 

        Хмельницька 

4290 

        Черкаська 

4290 

        Чернівецька 

4290 

        Чернігівська 

4290 

м. Київ 

7990 

м. Севастополь 

5148 

____________

Опрос