Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о центральном фонде строительных норм и Типового положения о фонде отраслевых строительных норм

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 23.06.2010 № 483
редакция действует с 09.06.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 червня 2010 р. N 483

Київ

Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390
,
від 2 червня 2021 року N 577

Відповідно до статті 8 Закону України "Про будівельні норми" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про центральний фонд будівельних норм;

Типове положення про фонд галузевих будівельних норм.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центральний фонд будівельних норм

(У тексті Положення слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Центральний фонд будівельних норм (далі - центральний фонд) формується з метою зберігання контрольних примірників державних та галузевих будівельних норм у паперовій формі.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

контрольний примірник будівельних норм - документ, що зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про будівельні норми".

3. Центральний фонд формується з контрольних примірників:

державних будівельних норм разом з їх справами;

галузевих будівельних норм.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

5. Контрольний примірник будівельних норм разом з їх справами підлягають постійному зберіганню.

6. Мінрегіон визначає організацію, підприємство або установу, на яку покладається виконання функції із зберігання та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм (далі - утримувач центрального фонду).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

7. Мінрегіон забезпечує:

передачу до центрального фонду зареєстрованих контрольних примірників державних будівельних норм разом з їх справами і контрольних примірників галузевих будівельних норм;

взаємодію утримувача центрального фонду з базовими організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві.

8. Основними завданнями утримувача центрального фонду є:

зберігання контрольних примірників державних будівельних норм на паперових носіях разом з їх справами і контрольних примірників галузевих будівельних норм на паперових носіях;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

підготовка текстів державних будівельних норм до видання та публікації;

ведення обліку наявних у центральному фонді документів;

забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;

взаємодія з утримувачами фондів галузевих будівельних норм;

надання користувачам інформації про наявні у центральному фонді документи;

взаємодія з базовими організаціями у будівництві.

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

9. Утримувач центрального фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у центральному фонді документів;

підготовку та передачу текстів державних будівельних норм до видання та публікації;

проведення аналізу та узагальнення довідкової і бібліографічної інформації про державні будівельні норми;

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

подання інформації про наявні у центральному фонді документи, зокрема, стосовно їх чинності;

абзац шостий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац сьомий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

підготовку до періодичного видання та публікації каталогу державних і галузевих будівельних норм, чинних в Україні, з урахуванням інформації суб'єктів нормування;

забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

(пункт 9 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим)

абзац десятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац одинадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац дванадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац тринадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац чотирнадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац п'ятнадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

абзац шістнадцятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

11. Зберігання документів центрального фонду здійснюється у спеціальному сховищі, обладнаному відповідно до встановлених законодавством вимог.

12. Утримувач центрального фонду має право:

одержувати від утримувачів галузевих фондів відомості про наявність будівельних норм у зазначених фондах, довідкову інформацію про такі норми;

брати участь у діяльності робочих груп з питань організації робіт з нормування у будівництві.

13. Фінансування центрального фонду здійснюється за рахунок коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про фонд галузевих будівельних норм

(У тексті Типового положення слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Фонд галузевих будівельних норм (далі - фонд) формується із справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм.

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

2. Фонд формується суб'єктом нормування у будівництві.

Утримувачем фонду є організація, підприємство або установа, що визначені суб'єктом нормування.

Суб'єкт нормування у будівництві зберігає до прийняття рішення про створення фонду справи і контрольні примірники галузевих будівельних норм.

3. Утримувач фонду у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та цим Положенням.

4. Суб'єкт нормування у будівництві:

1) організовує роботу з формування фонду;

2) забезпечує передачу справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм для формування фонду;

3) підпункт 3 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

5. Основними завданнями утримувача фонду є:

1) зберігання справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм;

2) ведення обліку наявних у фонді документів;

3) надання користувачам в установленому порядку інформації про наявні у фонді документи.

4) підпункт 4 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді документів;

2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві будівельні норми;

3) надання інформації про наявні у фонді документи, зокрема стосовно чинності галузевих будівельних норм;

4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм до видання та публікації;

5) забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 577)

7. Утримувач фонду має право:

одержувати від центрального та інших утримувачів фондів відомості про наявність будівельних норм у зазначених фондах і довідкову інформацію про такі норми;

брати участь у діяльності робочих груп з питань організації робіт з нормування у будівництві.

8. Фінансування фонду галузевих будівельних норм здійснюється за рахунок коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

____________

Опрос