Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки для реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.06.2010 № 476
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 2010 р. N 476

Київ

Деякі питання надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2010 року N 937

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 782)

(Установлено, що кошти, зазначені у підпункті 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 року N 949, використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів, що додається.

2. У пункті 1 Положення про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415, слова "реалізації інвестиційних проектів" замінити словами "реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку (далі - інвестиційні проекти)".

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 5 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держінвестицій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

здешевлення кредитів, залучених у національній валюті України та/або в іноземній валюті, у тому числі за кредитами, залученими від іноземних фінансових установ, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (далі - інноваційні та інвестиційні проекти);

надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування.

4. Бюджетні кошти надаються на конкурсних засадах.

Конкурс проводиться у порядку, визначеному Держінвестицій за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

До складу конкурсної комісії, затвердженого Держінвестицій, входять представники Мінфіну, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку, Мінпромполітики, Мінрегіонбуду, Держінвестицій, НАЕР, Держкомнауки, Національної академії наук, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та державного підприємства "Державна інвестиційна компанія".

Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд інноваційних та інвестиційних проектів, за результатами якого Держінвестицій подає Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415 (далі - координаційна комісія), попередні висновки щодо надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів.

Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу.

Конкурсна комісія оформлює з урахуванням рішення координаційної комісії протокол щодо надання державної підтримки і надсилає його координаційній комісії.

5. Здешевлення кредитів здійснюється шляхом компенсації суми відсоткових ставок за користування кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів.

Суб'єкт господарювання для участі у конкурсі обов'язково подає Держінвестицій:

нотаріально засвідчену копію кредитного договору;

копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами;

довідку-розрахунок фінансової установи про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами;

довідку фінансової установи про цільове використання кредитів відповідно до бізнес-плану інноваційного та інвестиційного проекту;

звіт про здійснення заходів, передбачених таким бізнес-планом.

Зазначена компенсація надається за фактично сплачену суму відсоткових ставок за користування кредитами у розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування таких відсотків.

Компенсація відсоткової ставки за користування іноземними кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, сплаченої суб'єктами господарювання в іноземній валюті, здійснюється в національній валюті України за офіційним курсом, встановленим Національним банком на дату сплати таких відсотків.

Держінвестицій інформує у тижневий строк після прийняття рішення конкурсної комісії учасників конкурсу про його результати та укладає із суб'єктами господарювання - переможцями конкурсу (далі - переможці конкурсу) договори про компенсацію відсоткової ставки, орієнтовні умови яких затверджуються Агентством за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

Компенсація не може бути спрямована на оплату штрафних санкцій та пені за порушення умов договору про користування кредитом.

6. Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування (далі - державні інвестиції) здійснюється за умови співфінансування реалізації інвестиційного проекту суб'єктом господарювання за рахунок власних та/або залучених (позичкових) коштів.

7. Для участі у конкурсі суб'єкт господарювання обов'язково подає Держінвестицій:

довідку про фінансування інвестиційного проекту із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора;

гарантійні листи співінвесторів, у яких передбачаються зобов'язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту;

витяг з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб'єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме Державна інноваційна фінансово-кредитна установа або державне підприємство "Державна інвестиційна компанія" (далі - державний інвестор).

8. На підставі рішення конкурсної комісії державний інвестор укладає із переможцем конкурсу інвестиційний договір, в якому обов'язково визначаються:

частка державних інвестицій у загальній кошторисній вартості інвестиційного проекту;

положення щодо обов'язкового цільового використання державних інвестицій;

строк реалізації інвестиційного проекту;

зобов'язання переможця конкурсу щодо обов'язкового дотримання строків проведення робіт та використання коштів відповідно до інвестиційного проекту, забезпечення безперешкодного допуску представників державного інвестора для проведення моніторингу та контролю за ходом реалізації інвестиційного проекту;

відповідальність переможця конкурсу за невиконання зобов'язань за інвестиційним договором;

механізм повернення коштів до державного бюджету в разі невиконання переможцем конкурсу умов інвестиційного договору;

положення про те, що майно або майнові права, створені (придбані) за рахунок державних інвестицій, оформлюються в установленому законодавством порядку як державна власність;

положення щодо внесення державного майна до статутного фонду переможця конкурсу та управління державним інвестором корпоративними правами держави.

Державні інвестиції надаються за умови, що розмір корпоративних прав держави становитиме більш як 25 відсотків статутного фонду переможця конкурсу.

9. Держінвестицій проводить моніторинг стану виконання інвестиційних проектів на стадії їх реалізації та протягом трьох наступних років і подає щокварталу звіт про його результати Мінфіну і Мінекономіки за формою, погодженою із зазначеними міністерствами.

10. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, що:

визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стані реорганізації або ліквідації чи мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України;

одержують або одержали для реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс, фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій у 2010 році;

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 р. N 937)

мають заборгованість перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою;

за даними бухгалтерського обліку, є збитковими протягом трьох останніх років.

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Головний розпорядник бюджетних коштів бере зобов'язання за бюджетними коштами виключно в межах відповідних фактичних надходжень на зазначені цілі.

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос