Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комиссии по координации осуществления мер, связанных с реализацией инвестиционных проектов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 17.05.2010 № 415
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2010 р. N 415

Київ

Про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 червня 2010 року N 476
,
 від 25 жовтня 2010 року N 966

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 782)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, що додається.

3. Міністерству фінансів та Міністерству економіки під час опрацювання проектів порядків використання коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету, спрямованих на надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам, а також порядку надання державних гарантій для фінансування інвестиційних проектів у 2010 та наступних роках передбачати включення до них положень щодо обов'язкового розгляду Комісією, утвореною відповідно до цієї постанови, інвестиційних проектів.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

СКЛАД
Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії

Віце-прем'єр-міністр України, заступник голови Комісії

Міністр економіки, заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України, секретар Комісії

Міністр фінансів

Міністр аграрної політики

Заступник Міністра вугільної промисловості

Заступник Міністра промислової політики

Заступник Міністра палива та енергетики

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Міністра транспорту та зв'язку

Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства

Заступник Міністра юстиції

Голова Держінвестицій

Голова НАЕР

Перший заступник Генерального директора НКАУ

Голова правління публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (за згодою)

Перший заступник голови правління відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (за згодою)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2010 р. N 966)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів

1. Комісія з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), є дорадчим постійно діючим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється для сприяння координації дій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку (далі - інвестиційні проекти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 476)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо:

- доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам;

- забезпечення взаємодії та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, фінансових установ, суб'єктів господарювання під час реалізації інвестиційних проектів;

підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань реалізації інвестиційних проектів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає за поданням Держінвестицій інвестиційні проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

2) готує пропозиції до поданих Держінвестицій інвестиційних проектів щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через механізм надання державних гарантій;

3) розглядає пропозиції щодо підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів та у разі потреби готує і подає Кабінетові Міністрів України рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правової бази у сфері інвестиційної діяльності;

4) аналізує стан і ефективність реалізації інвестиційних проектів, яким надана державна фінансова підтримка;

5) сприяє впровадженню передового досвіду реалізації інвестиційних проектів.

5. Комісія має право:

1) розглядати питання, пов'язані із здійсненням видатків державного бюджету на капітальні вкладення;

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) та організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Комісія розглядає інвестиційні проекти у 30-денний строк після їх надходження від Держінвестицій.

7. Комісія працює на громадських засадах.

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Комісія провадить свою діяльність за планом, який затверджує голова Комісії.

Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ, громадських організацій, народні депутати України та інші особи.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії, Держінвестицій та Кабінетові Міністрів України.

Про результати розгляду Комісією інвестиційних проектів Держінвестицій у триденний строк інформує заявників цих проектів.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть реалізовуватися шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держінвестицій.

____________

Опрос