Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 июня 2003 г. N 813

КМ Украины
Постановление КМ от 09.06.2010 № 414
действует с 18.06.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2010 р. N 414

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1049, N 51, ст. 2675) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813

1. У постанові:

у назві та пунктах 1 і 2 постанови слова "радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання" замінити словами "радіоактивних матеріалів";

у пункті 3 слова "Міністерству екології та природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

2. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слова "радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "радіоактивні матеріали" у відповідному відмінку і числі, а слова "Мінекоресурсів" і "Державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити відповідно словами "Мінприроди" і "Держсанепідемслужби";

2) пункти 2-6 викласти у такій редакції:

"2. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

державні системи обліку і контролю радіоактивних матеріалів - Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, державна система обліку і контролю ядерних матеріалів та державний реєстр радіоактивних відходів;

контрольована зона - територія, доступ до якої відповідно до вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту обмежується під час виконання заходів з реагування на виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта або радіоактивних матеріалів у незаконному обігу і за межами якої рівень потужності дози гамма-випромінювання не перевищує трикратної величини потужності дози природного радіаційного гамма-фону;

незаконний обіг радіоактивних матеріалів - перебування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, крім генеруючих технічних пристроїв, які створюють або за певних умов можуть створювати іонізуюче випромінювання, поза державними системами обліку і контролю радіоактивних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також придбання, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, перевезення і захоронення зазначених радіоактивних матеріалів без дотримання установлених законодавством вимог;

підозрюваний матеріал/об'єкт - фізичний об'єкт, який має зовнішні ознаки (попереджувальні написи про радіаційну небезпеку, маркування, спеціальні знаки тощо) та/або фізичні характеристики радіоактивних матеріалів;

характеристики підозрюваного матеріалу/об'єкта - зовнішній вигляд (наявність попереджувальних написів, знаків радіаційної небезпеки), фізичні та хімічні характеристики, на підставі яких можна зробити висновки про його природу, властивості, радіонуклідний та хімічний склад, а також про можливе призначення, походження.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та інших нормативно-правових актах з фізичного захисту.";

"3. Заходи щодо первинного обстеження виявленого підозрюваного матеріалу/об'єкта та попереднього встановлення меж контрольованої зони виконують:

місцеві органи виконавчої влади - у разі надходження інформації від фізичних або юридичних осіб, що не є органами дізнання або досудового слідства;

органи, які провадять оперативно-розшукову діяльність, - у разі коли підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено у результаті оперативно-розшукових дій зазначених органів;

Державна екологічна інспекція - у разі коли підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено під час здійснення екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць;

органи охорони державного кордону Держприкордонслужби - у разі виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта під час здійснення прикордонного контролю в місцевих пунктах пропуску через державний кордон, в яких відсутні пости екологічного контролю Мінприроди, або під час затримання осіб або транспортних засобів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску через державний кордон.

Координацію дій під час виконання заходів на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта здійснює місцевий орган виконавчої влади.

4. У разі коли підозра про наявність радіоактивних матеріалів підтверджується в результаті первинного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта з допомогою дозиметра-радіометра або отримання достовірної інформації іншим шляхом, до обстеження залучаються представники відповідних територіальних органів МНС, Мінприроди, Держсанепідемслужби та Держатомрегулювання. Вжиття заходів до забезпечення охорони місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, а також охорони та супроводження такого матеріалу/об'єкта під час транспортування до місця тимчасового зберігання або захоронення покладається на територіальні органи МВС або органи охорони державного кордону Держприкордонслужби (під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон).

Допуск представників відповідних територіальних органів МНС, Держсанепідемслужби та Держатомрегулювання в пунктах пропуску через державний кордон здійснюється відповідними органами охорони державного кордону Держприкордонслужби.

Допуск посадових осіб органів державної влади в зону митного контролю здійснюється з дозволу відповідного митного органу за погодженням з територіальним органом охорони державного кордону Держприкордонслужби і під контролем зазначеного органу.

5. Представники Мінприроди, Держсанепідемслужби і Держатомрегулювання проводять радіологічне обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, під час якого здійснюють вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, перевіряють наявність поверхневого радіоактивного забруднення, а також нейтронного випромінювання.

До проведення радіологічного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта можуть залучатися представники підприємства державної корпорації "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування та інші спеціалізовані підприємства, що мають відповідні дозволи згідно із законодавством.

Представники Мінприроди, Держсанепідемслужби і Держатомрегулювання:

готують за результатами радіологічного обстеження висновки про основні параметри радіаційної обстановки на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, де зазначаються тип радіоактивних матеріалів, їх характеристики і можливість зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу та населення, а також у разі потреби - рекомендації щодо якнайшвидшого приведення радіоактивних матеріалів у безпечний для населення і навколишнього природного середовища стан;

подають зазначені висновки представникові місцевого органу виконавчої влади, що здійснює координацію дій на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, Держатомрегулювання, а також правоохоронному органові, який забезпечує організацію огляду місця події та здійснення необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили.

6. У разі потреби представник місцевого органу виконавчої влади залучає представників підприємства державної корпорації "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування, іншого спеціалізованого підприємства, яке має відповідний дозвіл, до проведення робіт з дозиметричного контролю осіб, що зайняті на роботах у межах контрольованої зони, а також вживає інших заходів до забезпечення безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, зведення до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу.";

3) пункти 8 та 13 після слів "Держсанепідемслужби" доповнити словом ", Держатомрегулювання";

4) у пункті 11:

друге речення після слова "Держсанепідемслужби" доповнити словом ", Держатомрегулювання";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Зберігання виявлених радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними здійснюється уповноваженими органами відповідно до територіального підпорядкування у спеціально обладнаних приміщеннях або на майданчиках з урахуванням вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту.";

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. У разі потреби після перевезення вилучених радіоактивних матеріалів з місця їх виявлення, завершення огляду такого місця і вжиття необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили, здійснюється ліквідація наслідків радіаційної аварії та інформування відповідно до законодавства про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";

6) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Держатомрегулювання може призначати за результатами службового розслідування інспекційну перевірку підприємства, яке є власником або користувачем виявлених радіоактивних матеріалів, щодо дотримання таким підприємством вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту, обліку і контролю радіоактивних матеріалів.";

7) в абзаці четвертому пункту 16 слова "джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів" замінити словами "радіоактивних матеріалів";

8) назву розділу "Забезпечення радіаційної безпеки" доповнити словами "та фізичного захисту";

9) пункт 17 після слів "радіаційної безпеки" доповнити словами "та фізичного захисту";

10) пункти 18 і 19 викласти у такій редакції:

"18. Органи виконавчої влади та юридичні особи, які беруть участь у поводженні з радіоактивними матеріалами, виявленими у незаконному обігу, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту.

19. Фінансування заходів щодо обстеження, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу, ліквідації наслідків радіаційних аварій, а також інших витрат, пов'язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених відповідним органам виконавчої влади.

У разі встановлення власника (користувача) зазначених радіоактивних матеріалів витрачені кошти стягуються з нього на користь відповідного бюджету в установленому законодавством порядку.

У разі визнання власника (користувача) банкрутом повернення витрат, пов'язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється згідно із законодавством про банкрутство.

Особа, яка знайшла або виявила підозрюваний матеріал/об'єкт, не несе фінансової відповідальності за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

Якщо підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено у металобрухті, інших промислових відходах, фінансову відповідальність за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе відправник металобрухту.

У разі виявлення радіоактивних матеріалів під час здійснення прикордонного або екологічного та радіаційного контролю фінансову відповідальність за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе власник (користувач) вантажу.".

____________

Опрос