Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном агентстве по инвестициям и развитию

КМ Украины
Постановление КМ от 17.05.2010 № 356
редакция действует с 13.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2010 р. N 356

Київ

Про Державне агентство з інвестицій та розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 червня 2010 року N 570
,
 від 21 березня 2011 року N 283
,
 від 7 вересня 2011 року N 937

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Державне агентство України з інвестицій та інновацій на Державне агентство України з інвестицій та розвитку.

2. Реорганізувати Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку шляхом його приєднання до Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

3. Затвердити Положення про Державне агентство України з інвестицій та розвитку, що додається.

4. Установити, що Державне агентство з інвестицій та розвитку є правонаступником Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку.

5. Державне агентство з інвестицій та розвитку розміщується на умовах оренди у частині приміщень робочою площею 1011,38 кв. метра на другому, п'ятому та шостому поверхах будинку по вул. Великій Житомирській, 11, у м. Києві, а також у приміщеннях на четвертому поверсі робочою площею 202,6 кв. метра та п'ятому поверсі (праве крило) робочою площею 250 кв. метрів у будинку по вул. Саксаганського, 1а, у м. Києві.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

8. Державному агентству з інвестицій та розвитку:

здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку;

поінформувати до 1 липня 2010 р. Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 42

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з інвестицій та розвитку

1. Державне агентство України з інвестицій та розвитку (Держінвестицій) є центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.

Діяльність Держінвестицій спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України.

Держінвестицій у своїй діяльності взаємодіє з Мінекономіки як головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної інвестиційної політики.

2. Держінвестицій у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Держінвестицій узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства, організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держінвестицій є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;

сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, а також стимулювання вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої становить значну частку на ринку України.

4. Держінвестицій відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо:

забезпечення провадження інвестиційної діяльності, у тому числі у реальному секторі економіки;

розроблення разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування регіональних програм з питань інвестицій та розвитку, їх виконання та фінансування за рахунок коштів державного бюджету;

запровадження механізму стимулювання підвищення вітчизняного потенціалу експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту прав та підтримки національного товаровиробника;

визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інноваційні та інвестиційні проекти, виробляють експортоорієнтовану або імпортозамінну продукцію;

надання державної підтримки в реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки;

розвитку венчурного та проектного інвестування в Україні;

реалізації проектів, що передбачають залучення кредитів під державні гарантії;

2) вживає заходів до залучення іноземних та внутрішніх інвестицій в національну економіку;

3) вивчає світовий досвід залучення інвестицій та запровадження механізму стимулювання розвитку економіки, подає пропозиції щодо поширення його в Україні;

4) проводить аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання та впливу інвестиційних процесів на стан національної економіки, за результатами якого готує відповідні пропозиції;

5) вживає заходів до поліпшення інвестиційного клімату в Україні та розвитку інвестиційного ринку;

6) розробляє у межах своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань провадження інвестиційної діяльності і подає їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

7) бере участь у:

розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

підготовці в межах своїх повноважень пропозицій щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства, проектів нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної регуляторної політики, політики у сфері ліцензування та з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

підготовці пропозицій та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, залученні інвестицій за економічним механізмом, визначеним Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

здійсненні моніторингу ефективності інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням державних коштів;

8) сприяє співробітництву центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з установами та організаціями інших країн, міжнародними фінансовими установами у сфері інвестиційної діяльності;

9) подає в установленому порядку пропозиції щодо створення, у тому числі за підтримки або участі держави, інвестиційної інфраструктури в регіонах, яка активізує інвестування в реальний сектор економіки, та забезпечення її розвитку;

10) сприяє залученню інвестицій в реальний сектор економіки, у тому числі для забезпечення збільшення обсягу експорту вітчизняних товарів і розвитку імпортозамінного виробництва;

11) визначає за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України:

порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів;

разом з Державним комітетом з питань науково-технічного та інноваційного розвитку порядок конкурсного відбору інноваційних проектів;

12) проводить відповідно до законодавства конкурсний відбір і експертну оцінку інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

13) формує базу даних інвестиційних проектів;

14) забезпечує на регіональному рівні вдосконалення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки суб'єктів господарювання у сфері інвестиційної діяльності;

15) розробляє та запроваджує механізм залучення інвестицій в економіку країни;

16) розробляє в межах своїх повноважень концепції та проекти державних цільових програм, вживає заходів до їх реалізації;

17) вживає заходів до розвитку системи інформаційного забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності;

18) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері інвестиційної діяльності;

19) затверджує порядок формування і використання коштів державною інноваційною фінансово-кредитною установою, що належить до сфери його управління, і здійснює контроль за її діяльністю;

20) сприяє реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

21) забезпечує надання інвесторам комплексної безоплатної допомоги під час оформлення та реалізації стратегічно важливих інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна";

22) забезпечує разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розроблення проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

23) організовує підвищення кваліфікації спеціалістів, бере участь в організації навчання та подає пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інвестиційної діяльності;

24) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок;

25) залучає в установленому порядку громадськість до обговорення питань інвестиційної діяльності у реальному секторі економіки;

26) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

27) організовує видання бюлетеня з питань, що належать до його компетенції;

28) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;

29) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Держінвестицій має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) утворювати у разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комісії та експертні групи і залучати фахівців для підготовки проектів актів законодавства та надання консультацій.

6. Держінвестицій під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями.

7. Держінвестицій видає у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

У разі потреби Держінвестицій видає разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держінвестицій підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

8. Держінвестицій очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держінвестицій має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

9. Голова Держінвестицій:

1) здійснює керівництво діяльністю Агентства, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держінвестицій завдань;

2) визначає відповідно до законодавства напрями роботи та шляхи виконання покладених на Держінвестицій завдань;

3) за дорученням Кабінету Міністрів України представляє його у відносинах з іншими органами, організаціями на території України та за її межами;

4) погоджує у межах своїх повноважень проекти актів законодавства;

5) організовує роботу колегії Агентства і головує на її засіданнях;

6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Агентства;

8) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держінвестицій;

9) притягає в установленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держінвестицій;

10) видає накази;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держінвестицій, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Агентстві утворюється колегія.

До складу колегії входять Голова Держінвестицій (голова колегії), заступники Голови, керівники структурних підрозділів Агентства та представники Мінекономіки, визначені Міністром.

У разі потреби до складу колегії Держінвестицій можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держінвестицій.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Держінвестицій.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держінвестицій.

11. Для розгляду пропозицій щодо виконання основних завдань, вирішення інших питань у Держінвестицій можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Держінвестицій.

12. Граничну чисельність працівників Держінвестицій затверджує Кабінет Міністрів України.

13. Структуру Держінвестицій затверджує його Голова за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України.

14. Штатний розпис і кошторис Держінвестицій затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держінвестицій є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.06.2010 р. N 570)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.03.2011 р. N 283)

3. Підпункт 631 пункту 4 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 667 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1296; 2008 р., N 16, ст. 416, N 26, ст. 822; 2009 р., N 64, ст. 2251), виключити.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.09.2011 р. N 937)

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 888 "Про заходи щодо реалізації стратегічно важливих інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2251):

у пункті 1 слова "Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва" замінити словами "Державного агентства з інвестицій та розвитку";

пункти 2 - 4 виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 749 "Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1497).

2. Пункт 20 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 416).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1000 "Про доповнення пункту 1 переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2974).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 48 "Про утворення Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 8, ст. 246).

____________

Опрос