Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы урегулирования межбюджетных отношений

КМ Украины
Постановление КМ от 23.04.2010 № 327
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2010 р. N 327

Київ

Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 р. N 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2551).

У зв'язку з цим відновити дію постанов Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729) і від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19) - у редакції, що діяла на день набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 р. N 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2551).

2. Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328; 2007 р., N 68, ст. 2609, N 91, ст. 3328, N 99, ст. 3584; 2008 р., N 92, ст. 3053, N 100, ст. 3347), і Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 50, ст. 3329; 2007 р., N 4, ст. 151; 2008 р., N 1, ст. 14, N 2, ст. 55, N 100, ст. 3343), зміни, що додаються.

3. Установити, що на планований бюджетний період обсяг дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається на рівні показника року, що передує планованому.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами і Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

1. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195:

1) пункти 6 і 8 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (SDri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - - ((Ki1 - - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = E InKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1 Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт коригування доходів унаслідок впливу фінансової кризи, який визначається за такою формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2+ Ki3) / 3;

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 x (InKi1+ InKi2 + InKi3) / 3.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку підвищують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання (SDizak), який визначається за такими формулами:

якщо g > g', то SDizak = RDizak х 1 / g х g';

якщо g < g', то SDizak = RDizak,

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Dio,

де Dio - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році, що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Dio на 2009 рік визначається за такою формулою:

Dio = Dizat - Pgb - Sh,

де Dizat - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) на 2009 рік, закріплений за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району згідно з додатком N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", без урахування розрахункового обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Pgb - фактичні надходження плати за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у 2009 році;

Sh - розрахункові втрати від зниження ставки податку з доходів фізичних осіб у 2009 році відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";

g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів: зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя; бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період в Україні в цілому;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.";

"8. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai) 0,95, крім:

бюджетів міст - обласних центрів, чисельність наявного населення яких становить більш як 950 тис. осіб і для яких встановлено коефіцієнт вирівнювання (ai) 0,6;

бюджету м. Києва, для якого коефіцієнт вирівнювання (ai) становить 0,93.

Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на планований бюджетний період застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai) 1.";

2) у пункті 13:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vkapi + Vzsi" замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi";

виключити абзаци:

"Vkapi - розрахунковий обсяг видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів;";

"Vzsi - розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду місцевих бюджетів.";

3) таблицю пункту 16 викласти у такій редакції:

"Розмір коригувального коефіцієнта для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на планований бюджетний період

Чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому, тис. осіб 

Коригувальний коефіцієнт (Ky1

Понад 1500 

0,64 

1100,001 - 1500 

0,68 

1000,001 - 1100 

0,73 

700,001 - 1000 

0,77 

500,001 - 700 

0,82 

400,001 - 500 

0,87 

350,001 - 400 

0,91 

300,001 - 350 

0,96 

250,001 - 300 

200,001 - 250 

1,05 

150,001 - 200 

1,09 

100,001 - 150 

1,14 

80,001 - 100 

1,19 

30,001 - 80 

1,23 

До 30 включно 

1,27 

";

4) таблицю пункту 17 "Розмір коригувального коефіцієнта для бюджетів районів на 2009 рік" викласти у такій редакції:

"Розмір коригувального коефіцієнта для бюджетів районів на планований бюджетний період

Чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому, тис. осіб 

Коригувальний коефіцієнт (Ky2)  

Понад 150 

0,9 

100,001 - 150 

0,92 

75,001 - 100 

0,94 

50,001 - 75 

0,97 

35,001 - 50 

1,01 

25,001 - 35 

1,09 

До 25 включно 

1,15 

";

5) пункти 22 - 25 викласти у такій редакції:

"22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (для Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей та міста Києва), приведених контингентів дітей дошкільного віку на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів (для Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей та міста Києва) станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.

23. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою формулою:

Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi +
+ Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х
х (Uptnz(ark,lviv,kharkiv) + Uptnzc(ark,lviv,kharkiv) х Kptnzc + Uptnzg(Iviv) х Kptnzg) х
х (Kvptnz/Kwptnz) + Vark + Sst + Sgd,

де Ho - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

Uo - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;

Kob - коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, мм. Києва та Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим), на проведення інших заходів загальнообласного, загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення для загальної освіти. На планований бюджетний період Kob дорівнює 0,072;

Uf - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Kf - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kf дорівнює 6,5;

Uw - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

Kw - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kw дорівнює 8,4;

Ugt - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgt дорівнює 5,7;

Ut - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kt дорівнює 5;

Usi - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ksi - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Ksi дорівнює 5,4;

Ugz - кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgz - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgz дорівнює 1,1;

Uz - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

Uh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Kh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kh дорівнює 6,6;

Ugh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgh дорівнює 7,5;

Ud - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що приходять на навчання;

Kd - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kd дорівнює 2,5;

Uc - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kc - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kc дорівнює 12,02;

Hu - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

Uptnz(ark,lviv,kharkiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc(ark,lviv,kharkiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzc дорівнює 1,9;

Uptnzg(lviv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах Львівської області, яким надано статус гірських;

Kptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzg дорівнює 1,1;

Kvptnz - коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у перехідний період залежно від значення коефіцієнта збільшення видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і має такі значення:

Kwptnz < 1,2100000 - Kvptnz 1,2100000;

Kwptnz > 1,2244345 - Kvptnz 1,2244345;

Kwptnz - коефіцієнт збільшення видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному періоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує планованому бюджетному періодові.

Якщо Kwptnz має значення більш як 1,2100000 або менш як 1,2244345, вирівнювання не проводиться і коефіцієнти Kvptnz і Kwptnz не застосовуються;

Vark - видатки на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за окремим розрахунком;

Sst - додаткові асигнування на планований бюджетний період, що визначаються за окремим розрахунком, для виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та медичних закладах, визначених органами управління освітою та охороною здоров'я;

Sgd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Львівської та Харківської областей, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою:

Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) +
+ Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr +
+ Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +
+ Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) +
+ Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Sd + Sgd + Vtzn(r),

де Hd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

Dm - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgm - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Ds - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgs - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Knm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knm) і районах (Knr) дошкільними закладами відповідно у сільській та міській місцевості (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах обласного значення (Kgnm) та районах (Kgnr) дошкільними закладами, що розташовані відповідно у сільській та міській місцевостях, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Ugm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного значення, яким надано статус гірських;

Kgm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgm дорівнює 0,968;

Ugmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості, якій надано статус гірської;

Kgmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgmr дорівнює 1,064;

Ugs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, якій надано статус гірської;

Kgs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на планований бюджетний період

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, учнів 

Коефіцієнт (Kgs

Понад 22,2 

1,162 

17,8 - 22,2 

1,355 

14,8 - 17,8 

1,5 

11,7 - 14,8 

1,645 

До 11,7 

1,936 

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Um - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Umr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kmr дорівнює 0,926;

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на планований бюджетний період

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, учнів 

Коефіцієнт (Ks

Понад 22,2 

1,01 

17,8 - 22,2 

1,178 

14,8 - 17,8 

1,305 

11,7 - 14,8 

1,431 

До 11,7 

1,684 

Віднесення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Ubm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kbm дорівнює 0,43; Kbr - 0,29;

Ujm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Kj - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kj дорівнює 2,5;

Hrdonv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади;

Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади;

Dmss(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років в містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmss(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості дітей у віці 0 - 6 років. На планований бюджетний період Kgdnz дорівнює 1,1;

Sd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді виповнюється 18 років, що визначаються за індивідуальним розрахунком;

Vtzn(r) - цільові видатки на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

25. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:

Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km +
Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt +
+ Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz(kyiv) +
+ Uptnzc(kyiv) х Kptnzc) х (Kvptnz / Kwptnz) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) +
+ Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev),

де Dmkyiv(sev) - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості мм. Києва та Севастополя на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dssev - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості м. Севастополя на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Knm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними закладами мм. Києва та Севастополя. На планований бюджетний період Knm має індивідуальне значення для мм. Києва та Севастополя;

Ukyiv(sev) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя, крім учнів сільської місцевості;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Ubkyiv(sev) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя;

Ujkyiv(sev) - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Uptnz(kyiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc(kyiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Dmssev(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах, селах, селищах та селищах міського типу, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmssev(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах, селах, селищах та селищах міського типу, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Vtznkyiv(sev) - цільові видатки на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мм. Києва та Севастополя сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.";

6) у пункті 26:

формулу

"Vsi = Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i + Vchmi + Vin1i,"

замінити такою формулою:

"Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vchmi + Vin1i,";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"Vs8i - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;";

абзац десятий виключити;

7) пункт 351 викласти у такій редакції:

"351. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (Vs8i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:

Vs8i = Qs8i х Hs8 х Kdi,

де Qs8i - кількість учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні;

Hs8 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на поховання одного учасника бойових дій або інваліда війни;

Kdi - коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в регіоні.";

8) в абзаці п'ятому пункту 352 цифри "3,6963" замінити цифрами "3,7043";

9) у пункті 45:

в абзаці другому цифри "60" замінити цифрами "67,3";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"На планований бюджетний період для бюджету м. Києва показник видатків на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" визначено у сумі 300 млн. гривень.";

10) у пункті 46:

формулу "Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vkapi + Vzsi) х Kb,"

замінити такою формулою:

"Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi) х Kb,";

абзац другий викласти у такій редакції:

"де Kb - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району. На планований бюджетний період Kb дорівнює 0,005.";

11) розділи "Розрахунок показника обсягу видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів" та "Розрахунок показника обсягу видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду місцевих бюджетів" виключити;

12) у тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2008 року", "на 2009 рік" і "у 2009 році" замінити відповідно словами і цифрою "на 1 січня року, що передує планованому", "на планований бюджетний період" і "у планованому бюджетному періоді".

2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782:

1) у пункті 5:

формулу

"Kifakt = [(Di4 + Li4) / Ni3] / [(Du4 + Lu4) / Nu3],"

замінити такою формулою:

"Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],";

абзац дев'ятий виключити;

2) у пункті 10:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi + Vzsi,"

замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi,";

останній абзац виключити;

3) пункти 16 - 18 викласти у такій редакції:

"16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення та селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:

Vomi = Hod х (Kdm х Dim + Kdmg х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) +
+ Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz),

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);

Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського типу (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). У планованому бюджетному періоді Kdm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських;

Kdmg - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. У планованому бюджетному періоді Kdmg має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dimg - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських;

Hrdonv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, що входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);

Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);

Dim(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dimg(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів та яким надано статус гірських, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dim(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dimg(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів та яким надано статус гірських, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості дітей у віці 0 - 6 років. На планований бюджетний період Kgdnz встановлено 1,1.

17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo - Vom - Vrd х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd,

де Vo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);

Vom - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, який визначається для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу за такою формулою:

Vom = SVomi;

Vrd - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки, що визначаються за такою формулою:

Vrd = Hrdonv х (Dis(nv) + Disg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dis(v) + Disg(v) х Kgdnz),

де Dis(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських), на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Disg(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, які розташовані в гірській місцевості, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dis(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських), на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Disg(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 - 6 років, що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0,5 до 1;

Di - загальна кількість дітей у віці 0 - 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу (кількість прикріплених дітей визначається відповідно до статті 7 Закону України "Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань");

Dr - загальна кількість дітей у селах, селищах району, крім селищ міського типу;

Kog - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0 до 0,5;

Gi - кількість груп у дитячих садках в і-му селі, селищі, крім селища міського типу;

Gr - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного району;

Kot - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад, який визначається за такою формулою:

Kot = 1 - Kod - Kog і 0;

Ti - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в і-му селі, селищі, крім селища міського типу;

Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного району.".

18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів сіл, селищ (крім селищ міського типу), адміністративно підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo - Vom - Voobm - Vrds) х (Kod х Di / Dm + Kog х Gi / Gm +
+ Kot х Ti / Tm) + Vrds,

де Voobm - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету міста без урахування адміністративно підпорядкованих йому інших міст, сіл, селищ, що визначається за такою формулою:

Voobm = Hod х (Kdobm х Dmm),

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729) для м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення;

Kdobm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними закладами, розташованими у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, без урахування адміністративно підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ міського типу). У планованому бюджетному періоді Kdobm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dmm - кількість дітей у віці 0 - 6 років у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення без урахування адміністративно підпорядкованих сіл, селищ, крім селищ міського типу;

Vrds - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ (крім селищ міського типу), адміністративно підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, що визначаються за такою формулою:

Vrds = Hrdonv х (Dis(nv) + Disg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dis(v) + Disg(v) х Kgdnz),

Dm, Gm, Tm - відповідно загальна кількість дітей у віці 0 - 6 років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують дошкільний заклад, у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу;

Di, Gi, Ti - відповідно кількість дітей у віці 0 - 6 років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують дошкільний заклад, в і-тому селі, селищі, крім селищ міського типу відповідного міста.

Величина коефіцієнтів Kod, Kog і Kot визначається виконавчим комітетом міськради міста, якому підпорядковані села, селища, крім селищ міського типу, в межах, установлених пунктом 17 цієї Формули.";

4) у пункті 21 цифру і слово "1 відсоток" замінити цифрами і словом "0,5 відсотка";

5) пункт 23 виключити.

____________

Опрос