Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.03.2010 № 258
редакция действует с 03.11.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. N 258

Київ

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 липня 2013 року N 559
,
від 15 листопада 2019 року N 948
,
від 28 жовтня 2020 року N 1019

З метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

2. Пункт 2 виключено

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів (далі - послуги).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційна складова - кошти, передбачені в тарифі на послугу з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів (далі - майданчик), що спрямовуються на розвиток існуючих та організацію нових майданчиків та засобів виробничої діяльності, необхідних для утримання таких майданчиків, провадження пов'язаної з цим господарської діяльності (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм), а також на реалізацію заходів, пов'язаних з будівництвом, виготовленням, реконструкцією, модернізацією, придбанням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів;

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначених обсягу та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

обсяг надання послуг - кількість послуг, які надаються оператором на визначеній кількості місць для паркування транспортних засобів за певний проміжок часу;

оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка відповідно до рішення сільської, селищної, міської ради організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках, здійснює їх утримання, облаштування та обладнання, надає послуги з користування майданчиками та забезпечує відповідно до Податкового кодексу України сплату збору за місця для паркування транспортних засобів;

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

операційна діяльність - основна діяльність оператора, крім інвестиційної та фінансової;

планована виробнича собівартість послуг - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та загальновиробничих витрат;

повна планована собівартість послуг - економічно обґрунтовані плановані витрати, які включають плановані витрати з операційної діяльності та фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю;

послуги - господарська діяльність, спрямована на використання майданчиків для паркування за їх призначенням, а також санітарного очищення, збереження та облаштування майданчиків відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху та вимог, затверджених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради;

(абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559,
від 28.10.2020 р. N 1019)

тарифи на послуги - вартість надання послуг із розрахунку на одне місце для платного паркування за визначений проміжок часу з урахуванням місця розташування майданчика, часу користування ним, типу транспортного засобу та категорій осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках, що встановлюється органом місцевого самоврядування.

(абзац десятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

3. Тарифи на послуги визначаються окремо для відведених і спеціально обладнаних майданчиків як відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості майданчика та коефіцієнтів, що встановлюються органами місцевого самоврядування для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

4. Обсяг надання послуг визначається з урахуванням наявності на майданчику місць для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", місць, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, місць для безоплатного або пільгового паркування, визначених відповідно до закону та рішення відповідної міської, селищної, сільської ради, а також з урахуванням фактичної завантаженості майданчика.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559,
від 15.11.2019 р. N 948
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

5. Коефіцієнт завантаженості майданчика визначається органами місцевого самоврядування залежно від місця його розташування на основі моніторингу завантаженості.

6. Вартість послуг визначається відповідно до тарифу на послугу, встановленого органом місцевого самоврядування. Тариф на послугу розраховується, виходячи з розміру повної планованої собівартості послуг, планованого прибутку, розміру податків та зборів (обов'язкових платежів).

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

Повна планована собівартість послуг

7. Визначення повної планованої собівартості послуг здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням планованих витрат з операційної діяльності та фінансових витрат.

8. До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

планована виробнича собівартість послуг;

адміністративні витрати.

9. Витрати, об'єктивне визначення яких із застосуванням нормативного методу неможливе, плануються на основі фактичних витрат за попередній рік з урахуванням прогнозу індексу цін на промислову продукцію, індексу інфляції, змін мінімальної заробітної плати.

10. Перелік і склад статей витрат, пов'язаних з наданням послуг з користування майданчиками згідно з переліком основних послуг, визначається відповідно до Податкового кодексу України.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

11. Калькулювання повної планованої собівартості послуг здійснюється у розрахунку на рік.

Планована виробнича собівартість послуг

12. До планованої виробничої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.

13. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням:

електроенергії для живлення платіжних пристроїв, паркувальних автоматів, в'їзних та виїзних терміналів, вартість якої визначається на основі норм використання електроенергії та тарифів на електроенергію, встановлених відповідно до законодавства, з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

матеріалів, комплектувальних виробів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів, діючих цін (тарифів) на них та зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі надання послуг).

14. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з наданням послуг, що визначаються виходячи з чисельності виробничого персоналу за штатним розписом та установлених оператором тарифних ставок;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій.

15. До складу інших прямих витрат включаються:

суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на недержавне пенсійне забезпечення відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", страхування персоналу оператора;

(абзац другий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат. Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

16. До складу загальновиробничих витрат включаються:

1) витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва, а саме:

управлінням виробництвом, які визначаються виходячи з чисельності апарату управління виробництвом за штатним розписом і встановлених оператором окладів (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, відрахування на соціальні заходи, оплата службових відряджень);

утриманням, експлуатацією, ремонтом, оперативною орендою, страхуванням основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, які використовуються для надання послуг з паркування;

(абзац третій підпункту 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

абзац четвертий підпункту 1 пункту 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, водопостачанням, водовідведенням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням твердих побутових відходів, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

придбанням спеціального одягу виробничого персоналу майданчиків;

забезпеченням охорони праці, дотриманням вимог техніки безпеки;

оплатою послуг інших підприємств;

(абзац десятий підпункту 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, які використовуються для надання послуг з паркування;

3) податки та збори (обов'язкові платежі), які включаються до планованої виробничої собівартості.

Адміністративні витрати

17. До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

утриманням апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, що визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених оператором окладів (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на соціальні заходи, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією нематеріальних активів загальногосподарського призначення, які використовуються для надання послуг з паркування;

утриманням основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання;

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські) для забезпечення господарської діяльності, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний тощо).

(абзац шостий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

18. До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати загальногосподарського призначення (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, судові витрати, передплата періодичних професійних видань тощо) з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді (прогнозу індексу цін на промислову продукцію, індексу інфляції, змін мінімальної заробітної плати).

19. Адміністративні витрати включаються до повної планованої собівартості послуг у розмірі, що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості послуг. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

Фінансові витрати

20. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування отриманими кредитами, з фінансової оренди тощо та витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності, крім фінансових витрат, пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу.

21. Розмір фінансових витрат визначається відповідно до законодавства, кредитних та інших договорів.

Витрати на збут

211. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:

утриманням платіжних пристроїв, паркувальних автоматів та автоматичних в'їзних і виїзних терміналів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних з наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення тощо);

(абзац другий пункту 211 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

гарантійним ремонтом і гарантійним обслуговуванням паркувальних автоматів та автоматичних в'їзних і виїзних терміналів.

Витрати на збут визначаються з урахуванням пункту 10 цього Порядку та на підставі аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки і змін рівня витрат, які передбачаються у планованому періоді.

Витрати на збут включаються до планованих витрат з операційної діяльності у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Рентабельність та інвестиційна складова

(назва розділу у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

22. Рентабельність обчислюється як відношення планованого прибутку до повної планованої собівартості послуг.

23. Планований прибуток визначається як вартість послуг за вирахуванням повної планованої собівартості послуг, податків та зборів (обов'язкових платежів).

До планового прибутку може включатися інвестиційна складова за вирахуванням амортизаційних відрахувань, коштів державного та/або місцевого бюджету.

(пункт 23 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

24. Рівень рентабельності не повинен перевищувати 12 відсотків, крім випадків, коли до планового прибутку включена інвестиційна складова.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

25. Тарифи, які встановлюються на рівні повної планованої собівартості послуг, фіксуються на один рік.

Розрахунок тарифів на послуги

26. Тариф на послуги (Т) визначається за формулою:

Т =

Вр х Кр1 х Кр2 х Кр3 х Кр4    
                Ор х Кз

,

 

де Вр - річна вартість послуг;

Ор - річний обсяг надання послуг;

Кз - коефіцієнт завантаженості майданчика, Кз і 0,5;

Кр1 - коефіцієнт, що враховує місце розташування майданчика для паркування;

Кр2 - коефіцієнт, що враховує час користування майданчиком для паркування;

Кр3 - коефіцієнт, що враховує тип транспортного засобу, що розміщується на майданчику для паркування;

Кр4 - коефіцієнт, що враховує категорію осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчику для паркування.

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1019)

27. Річна вартість послуг визначається за формулою:

Вр = ППС + ПП + ПЗ,

де ППС - повна планована собівартість послуг;

ПП - планований прибуток;

ПЗ - податки та збори, які не включаються до планованої виробничої собівартості.

28. Рентабельність (Р) визначається за формулою:

  

  

ПП 

Р 

______

  

  

ППС 

29. Повна планована собівартість послуг визначається за формулою:

ППС = ВОД + ФВ,

де ВОД - плановані витрати з операційної діяльності;

ФВ - фінансові витрати.

30. Плановані витрати з операційної діяльності визначаються за формулою

ВОД = ПВС + АВ + ВЗ,

де ПВС - планована виробнича собівартість;

АВ - адміністративні витрати;

ВЗ - витрати на збут.

(пункт 30 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

31. Планована виробнича собівартість визначається за формулою:

ПВС = ПМВ + ВОП + ІПВ + ЗВ,

де ПМВ - прямі матеріальні витрати;

ВОП - прямі витрати з оплати праці;

ІПВ - інші прямі витрати;

ЗВ - загальновиробничі витрати.

32. Річний обсяг надання послуг визначається за формулою:

Ор = Км х 0,9 х Д х Г,

де Км - загальна кількість місць для паркування;

0,9 - коефіцієнт, який враховує наявність місць для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", обсяг яких становить 10 відсотків загальної кількості;

(абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559,
від 15.11.2019 р. N 948)

Д - кількість днів функціонування майданчика протягом року;

Г - кількість годин функціонування майданчика протягом доби.

Коригування тарифів на послуги

33. Якщо протягом строку дії тарифів на послуги змінюються ставки податків та зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються до державного бюджету, рівень заробітної плати (відповідно до законодавства, генеральної та галузевої угод), ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, вартість послуг інших спеціалізованих підприємств, необхідних для забезпечення утримання майданчиків в належному стані, здійснюється коригування тарифів, сформованих відповідно до цього Порядку.

Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості механізму коригування тарифів.

34. Коригування тарифів здійснюється за формулою:

Тк = Т х Кзв,

де Тк - скоригований тариф;

Т - тариф, що діє на момент коригування;

Кзв - коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг.

35. Коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг, визначається за формулою:

  

  

  

  

  

  

Взн - Взд 

  

  

  

Тен - Тед 

  

  

  

Цпн - Цпд 

  

  

  

Впн - Впд 

Кзв 

Пзп 

х 

__________ 

Пел 

х 

__________ 

Ппал 

х 

__________ 

Пвп 

х 

__________

  

  

  

  

  

  

Взд 

  

  

  

Тед 

  

  

  

Цпд 

  

  

  

Впд 

де Пзп - питома вага у структурі діючого тарифу витрат із заробітної плати та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

(абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Взн - витрати із заробітної плати та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу;

(абзац другий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Взд - витрати із заробітної плати та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на дату встановлення діючого тарифу;

(абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 559)

Пел - питома вага витрат з оплати електроенергії у структурі діючого тарифу;

Тен - тариф на електроенергію в розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу;

Тед - тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу;

Ппал - питома вага витрат із закупівлі палива і мастильних матеріалів у структурі діючого тарифу;

Цпн - ціна палива і мастильних матеріалів у розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу;

Цпд - ціна палива і мастильних матеріалів на дату встановлення діючого тарифу;

Пвп - питома вага витрат на послуги, що надаються оператору іншими спеціалізованими підприємствами у структурі діючого тарифу;

Впн - витрати на послуги інших спеціалізованих підприємств в розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу;

Впд - витрати на послуги інших спеціалізованих підприємств на дату встановлення діючого тарифу.

____________

Опрос