Идет загрузка документа (1413 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 - 2020 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 01.03.2010 № 243
редакция действует с 02.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. N 243

Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447,
 від 11.11.2015 р. N 929
,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 08.11.2017 р. N 820
,
від 30.09.2020 р. N 896)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 липня 2010 року N 587
,
 від 27 квітня 2011 року N 447
,
 від 25 січня 2012 року N 105
,
 від 12 вересня 2012 року N 921
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 24 липня 2013 року N 687
,
від 3 вересня 2014 року N 449
,
від 8 квітня 2015 року N 231
,
 від 11 листопада 2015 року N 929
,
від 4 лютого 2016 року N 63
,
від 27 липня 2016 року N 589
,
від 23 листопада 2016 року N 857
,
від 8 лютого 2017 року N 69
,
від 12 липня 2017 року N 521
,
від 8 листопада 2017 року N 820
,
від 14 березня 2018 року N 158
,
від 19 жовтня 2018 року N 878
,
від 19 червня 2019 року N 556
,
від 22 липня 2020 року N 718
,
від 30 вересня 2020 року N 896

(У тексті постанови слова "Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" у всіх відмінках замінено словами "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 105)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447,
 від 11.11.2015 р. N 929
,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 08.11.2017 р. N 820
,
від 30.09.2020 р. N 896)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству фінансів, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про результати виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105)

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.42

 

ДЕРЖАВНА
цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447,
 від 11.11.2015 р. N 929
,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 08.11.2017 р. N 820
,
від 30.09.2020 р. N 896)

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

(абзац третій розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

(абзац четвертий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

(абзац сьомий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

(абзац дев'ятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. N 929)

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

(абзац дванадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 587)

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

(абзац тринадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

(абзац п'ятнадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

(абзац двадцять перший розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

(розділ доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий - тридцять шостий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять сьомим
)

- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

(розділ доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921)

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;

(розділ доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять сьомим
)

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

(абзаци дев'ятий - дванадцятий розділу замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять сьомий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять п'ятим
)

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

(розділ доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921)

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

(розділ доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921)

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

(розділ доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921
,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять сьомий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - сороковим
,
абзац шістнадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 р. N 449
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.11.2015 р. N 929)

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

(розділ доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231)

- стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

(розділ доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - шістдесят першим)

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;

(розділ доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921
,
 у зв'язку з цим абзаци
двадцять шостий - сорок другий
 вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сорок третім)

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

(абзац сорок третій розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921)

До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

для одноквартирних будинків:

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

для квартир у багатоквартирних будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.

(розділ доповнено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 921)

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 587
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

(розділ доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять п'ятим
)

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

абзац тринадцятий розділу виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447)

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

(абзац чотирнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 587)

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд. куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;

(абзац вісімнадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105)

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15 - 20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15 - 20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346,88 млрд. гривень, у тому числі 8,57 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 587
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447
,
 від 25.01.2012 р. N 105
,
 від 12.09.2012 р. N 921
,
від 03.09.2014 р. N 449
,
від 08.04.2015 р. N 231
,
від 04.02.2016 р. N 63
,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 12.07.2017 р. N 521
,
від 08.11.2017 р. N 820
,
від 19.10.2018 р. N 878
,
від 19.06.2019 р. N 556
,
від 30.09.2020 р. N 896)

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Держенергоефективності.

4. Керівник Програми - Голова Держенергоефективності.

5. Виконавці заходів Програми - Держенергоефективності, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010 - 2021 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 587
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 447
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 105,
 від 12.09.2012 р. N 921
,
від 03.09.2014 р. N 449
,
від 08.04.2015 р. N 231
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.11.2015 р. N 929
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 12.07.2017 р. N 521
,
від 08.11.2017 р. N 820
,
від 19.10.2018 р. N 878
,
від 19.06.2019 р. N 556
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 896)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансува-
ння (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів
для
виконання завдань,
млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення стандартів у сфері:

 

- " -

12,924

0,5

2,9

6,6

2,924

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

енергоефективності

 

 

9,971

0,5

2,247

5

2,224

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

5

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

 

 

2,953

 

0,653

1,6

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства ЄС

- " -

- " -

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за
завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,524

1,5

3,5

6,6

2,924

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зменшення
обсягу технологічних витрат і невиробничих
втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

 

 

 

 

 

 

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500

 

500

800

1100

1400

1700

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель

0,47/
1975

0,04/
1249

0,47/
726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
103

51

0,02/
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінагрополітики

 

 

7,83

5,2

2,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03/
203

0,01/
102

0,03/
101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНмолодьспорту

 

 

16,36

11,2

5,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
26

13

0,01/
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСА

 

 

2,14

1,5

0,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
15

7

0,01/
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійного фонду України

 

 

1,21

0,9

0,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
83

41

0,01/
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національної академії аграрних наук

 

 

7,16

5,1

2,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15/
502

0,02/
427

0,15/
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міноборони

 

 

65,8

45,3

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
79

39

0,01/
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСНС

 

 

6,19

4,2

1,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
21

10

0,01/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)

 

 

1,71

1,1

0,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
65

54

0,02/
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПтС

 

 

9,24

6,5

2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
38

30

0,01/
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держмитслужби

 

 

5,14

3,6

1,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
33

16

0,01/
17

0,01/
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

 

 

3,5

1,8

0,8

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03/
11

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

 

 

0,85

0,6

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03/
148

73

0,03/
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ

 

 

12,93

9,2

3,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
84

42

0,01/
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури

 

 

6,77

4,6

2,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
43

21

0,01/
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінфіну

 

 

3,39

2,3

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
11

5

0,01/
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мін'юсту

 

 

0,72

0,5

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
40

20

0,01/
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПС

 

 

3,09

2,1

0,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
75

37

0,02/
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національної академії наук

 

 

5,91

4

1,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
113

56

0,02/
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держводагентства

 

 

7,59

6

1,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
131

65

0,02/
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС

 

 

10,64

7,2

3,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04/
125

0,01/
120

0,04/
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держветфітослужби

 

 

17,8

12,9

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
14

9

0,01/
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держстату

 

 

1,56

1,1

0,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02/
11

5

0,02/
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національної академії медичних наук

 

 

0,94

0,7

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01/
1

0,01/
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НКРЕКП

 

 

0,43

0,4

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* / кількість будівель

0,6/
600

 

0,03/
60

0,075/
90

0,15/
120

0,3/
140

0,6/
190

 

 

 

 

 

 

3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8

 

 

 

 

 

 

інші
джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5

 

 

 

 

 

 

- " -

0,038/
45

 

 

0,038/
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

119,2

 

 

119,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36

 

1,1

 

4,3

5,1

10,36

 

 

 

 

 

 

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

619,9

 

30

9,4

580,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

 

 

 

 

 

 

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

52173,8

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

14427,4

16088,6

 

 

 

 

 

 

- " -

4,12

0,02

0,16

 

 

1,42

2,2

4,12

 

 

 

 

 

 

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

 

 

 

 

 

 

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

45121,3735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12219,8

13622,3

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* /
кількість котлів

2,81/
1304

0,08/
356

0,51/
461

 

1,95/
1119

2,25/
1245

2,81/
1304

 

 

 

 

 

 

8) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

424,8

 

128,1

 

296,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

 

 

 

 

 

 

інші
джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

998,3

25,6

164,2

61,8

406,3

160,9

179,5

 

 

 

 

 

 

9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефек-
тивності, Мінрегіон

державний бюджет

4,9

 

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії

 

 

2,1

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82;
1,25 та 2,5 МВт теплової енергії

 

 

1,6

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

- " -

- " -

16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей потужністю 2,5 і 4 МВт електричної енергії)

 

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

3

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей), потужністю 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії

 

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів,
у тому числі:

- " -

- " -

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею
2500 кв. метрів

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

Держенергоефек-
тивності, Мінрегіон

державний бюджет

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65

 

 

 

 

3,65

 

 

 

 

 

 

 

13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

- " -

- " -

1190,5830848

 

 

300,0071

299,85

443,3229928

 

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

 

 

 

 

 

 

14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1

 

 

 

 

 

 

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87

 

 

 

 

 

 

15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

- " -

- " -

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9

 

 

 

 

 

 

рівень оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефек-
тивності, Мінрегіон

державний бюджет

103,15

 

 

81

22,15

 

 

 

 

 

 

 

 

приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Донецькій

 

 

28,54

 

 

23,64

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Житомирській

 

 

0,89

 

 

0,84

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Київській

 

 

3,6

 

 

 

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Луганській

 

 

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

 

1,6

 

 

1,5

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сумській

 

 

1,35

 

 

 

1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Черкаській

 

 

0,85

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

14,39

 

 

10,14

4,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

5,49

 

 

3,84

1,65

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вінницькій

 

 

15,44

 

 

15,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

 

25,6

 

 

25,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість домогосподарств, тис. одиниць

114,17

 

 

61,07

 

47

6,1

 

 

 

 

 

 

17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) (за кредитними договорами, укладеними до 27 серпня 2015 р.)

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

120,59587146

 

 

50

 

50

20,59587146

 

 

 

 

 

 

- " -

25,18

 

 

 

 

 

7,9

6,18

5,56

1,44

1,44

1,44

1,22

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

- " -

- " -

143,387424

 

 

 

 

 

27

56,869764

27,784

7,72122

7,72122

7,72122

8,57

- " -

339,25

 

 

 

 

 

41

94,5

98,25

31

31

31

12,5

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

- " -

- " -

2519,007869

 

 

 

 

 

255

784,779529

731,202

202,19878

202,19878

202,19878

141,43

кількість будинків, одиниць

12259

 

 

 

 

 

1600

427

899

2727

4752

1854

 

20) стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

1744,817034

 

 

 

 

 

97,92

52,196127

73,450127

290,08

570,75078

190,08

 

кількість заходів

112

24

24

 

 

32

32

 

 

 

 

 

 

21) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- " -

- " -

20,1025

 

3,9

3,8

2,8025

4,8

4,8

 

 

 

 

 

 

нерозподілений залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

- " -

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225250,67429126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

150

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

7676,37429126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

 

 

 

 

 

 

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33

 

 

 

0,94

3,62

7,33

 

 

 

 

 

 

1) будівництво та реконструкція
електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області,
у тому числі:
будівництво:

Держенергоефек-
тивності, Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі
110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Сонячна - Арциз")

 

 

68,8124

 

50

18,8124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі
110 кВ (Сонячна -
Кілія) - Кілія та пристанційного вузла
СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія") для приєднання об'єкта альтернативної
енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія"

 

 

118,4097

 

60

58,4097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна -
Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені"

 

 

84,707

 

50

34,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі
110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Придунайська") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне"

 

 

87,5

 

27,5

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,62

 

 

 

 

1,77

3,62

 

 

 

 

 

 

- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ "Західнокримська" і "Севастополь"

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі
110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ "Миколаївська"

 

 

8,9063

 

 

8,9063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

 

 

 

 

 

 

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ
СЕС - Західнокримська
і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції
330 кВ "Західнокримська"

 

 

85

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла

 

 

72,4

50

22,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установлення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені")

 

 

2,18

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія")

 

 

2,18

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефек-
тивності,

Міненерговугілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі
110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

інші джерела

45

 

 

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ "Підстанція 150 кВ "ГНС СОС" - пристанційний вузол СЕС"

 

державний бюджет

26,4

 

 

 

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ "Виноградово" - Виноградівська СЕС

 

 

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пристанційного вузла
150 кВ Калинівської СЕС

 

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ "Підстанція 35 кВ "Дудчино" - пристанційний вузол СЕС"

 

інші джерела

13

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС

 

 

68

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/10 кВ "Токмак-150", підстанції 35/10 кВ "Великий Токмак", повітряної лінії 35 кВ N 366 для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

17,55

 

 

2,55

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Плахтіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,6

 

 

1,15

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Сергіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,58

 

 

0,98

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Теплодар" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,25

 

 

0,95

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Глубоке" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,39

 

 

0,67

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Жовтий Яр" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,66

 

 

0,46

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Татарбунари" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,99

 

 

0,62

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Дивізія" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,94

 

 

0,62

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Ганновка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,28

 

 

0,63

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Надрічне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,35

 

 

0,55

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Красне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,2

 

 

0,8

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Ярове" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,14

 

 

0,94

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/
10 кВ "ГНС СОС"

 

 

82,5

 

 

 

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/
10 кВ "Дудчино"

 

 

48

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/
10 кВ "Виноградово"

 

 

5,6

 

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

411,03

 

 

15,92

395,11

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"

Держенергоефек-
тивності, Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефек-
тивності

- " -

27,5

 

10,4

 

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) проведення досліджень:

Держенергоефек-
тивності

державний бюджет

25,7

 

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики

 

 

8,2

 

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточного стану малих гідроелектростанцій

 

 

9,6

 

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання

 

 

7,9

 

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (ГВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/
15,12

 

1,07/
1,03

1,1/
2,04

1,14/
3,04

1,15/
4,02

1,15/
4,99

 

 

 

 

 

 

6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

- " -

інші джерела

76001

 

14452

14962

15462

15562

15563

 

 

 

 

 

 

0,61/
0,57

 

0,07/
0,06

0,1/
0,1

0,14/
0,13

0,15/
0,14

0,15/
0,14

 

 

 

 

 

 

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт

 

 

8190

 

890

1400

1900

2000

2000

 

 

 

 

 

 

5/
14,55

 

1/
0,97

1/
1,94

1/
2,91

1/
3,88

1/
4,85

 

 

 

 

 

 

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях

 

 

67811

 

13562

13562

13562

13562

13563

 

 

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/
1,57

 

50/
0,03

118/
0,07

255/
0,22

440/
0,46

590/
0,79

 

 

 

 

 

 

7) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

- " -

- " -

21650

 

1305

2445

4240

6308

7352

 

 

 

 

 

 

560/
0,5

 

30/
0,01

65/
0,03

110/
0,08

165/
0,15

190/
0,23

 

 

 

 

 

 

виробництва електроенергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60/
0,07

 

 

5

10/
0,01

20/
0,02

25/
0,04

 

 

 

 

 

 

- реалізація пілотних проектів

 

 

2316

 

82

194

386

771

883

 

 

 

 

 

 

500/
0,43

 

30/
0,01

60/
0,03

100/
0,07

145/
0,13

165/
0,19

 

 

 

 

 

 

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

16933,5

 

1153

2116

3464

4811,5

5389

 

 

 

 

 

 

893/
1,07

 

20/
0,02

53/
0,04

145/
0,14

275/
0,31

400/
0,56

 

 

 

 

 

 

виробництва теплової енергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/
0,07

 

 

8

15/
0,01

30/
0,02

40/
0,04

 

 

 

 

 

 

- реалізація пілотних проектів

 

 

283,5

 

12

25

46

80,5

120

 

 

 

 

 

 

800/
1

 

20/
0,02

45/
0,04

130/
0,13

245/
0,29

360/
0,52

 

 

 

 

 

 

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

2117

 

58

110

344

645

960

 

 

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/
0,23

 

0,8

4,7/
0,01

16,5/
0,03

26,5/
0,07

26,5/
0,12

 

 

 

 

 

 

8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефек-
тивності

інші джерела

1500

 

31

118

331

530

490

 

 

 

 

 

 

50/
0,13

 

 

 

10/
0,01

20/
0,04

20/
0,08

 

 

 

 

 

 

реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій

 

 

1000

 

15

25

200

400

360

 

 

 

 

 

 

25/
0,1

 

0,8

4,7/
0,01

6,5/
0,02

6,5/
0,03

6,5/
0,04

 

 

 

 

 

 

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій

 

 

500

 

16

93

131

130

130

 

 

 

 

 

 

- " -

791/
1,36

 

79,3/
0,06

158,6/
0,16

158,6/
0,26

158,6/
0,36

235,9/
0,52

 

 

 

 

 

 

9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

- " -

- " -

1069

 

106,9

213,8

213,8

213,8

320,7

 

 

 

 

 

 

770/
1,2

 

77/
0,05

154/
0,14

154/
0,23

154/
0,32

231/
0,46

 

 

 

 

 

 

електроенергії

 

 

299

 

29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

 

 

 

 

 

 

21/
0,16

 

2,3/
0,01

4,6/
0,02

4,6/
0,03

4,6/
0,04

4,9/
0,06

 

 

 

 

 

 

теплової енергії

 

 

770

 

77

154

154

154

231

 

 

 

 

 

 

- " -

111/
0,19

 

11,1/
0,01

22,2/
0,02

22,2/
0,03

22,2/
0,05

33,3/
0,08

 

 

 

 

 

 

10) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

- " -

- " -

147

 

14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

 

 

 

 

 

 

3/
0,02

 

0,3

0,6

0,6

0,6/
0,01

0,9/
0,01

 

 

 

 

 

 

електроенергії

 

 

39

 

3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

 

 

 

 

 

 

108/
0,17

 

10,8/
0,01

21,6/
0,02

21,6/
0,03

21,6/
0,04

32,4/
0,07

 

 

 

 

 

 

теплової енергії

 

 

108

 

10,8

21,6

21,6

21,6

32,4

 

 

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність
(млн. тонн) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) реалізація проектів з:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,08/
0,07

 

0,01

0,01/
0,01

0,01/
0,01

0,02/
0,02

0,03/
0,03

 

 

 

 

 

 

будівництва установок для виробництва біодизеля

 

 

4,2

 

0,4

0,8

0,8

1

1,2

 

 

 

 

 

 

0,6/
1,14

 

0,06/
0,11

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,18/
0,34

 

 

 

 

 

 

будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

 

 

1903

 

190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

 

 

 

 

 

 

0,75/
0,26

 

0,03/
0,01

0,08/
0,03

0,15/
0,05

0,2/
0,07

0,29/
0,1

 

 

 

 

 

 

перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

 

 

71,6

 

7,2

14,3

14,3

14,3

21,5

 

 

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/
2,54

 

8,5/
0,02

43/
0,14

87/
0,37

130/
0,73

193/
1,28

 

 

 

 

 

 

12) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

- " -

- " -

6000

 

113

565

1130

1695

2497

 

 

 

 

 

 

- " -

 

 

 

 

5/
0,02

41/
0,14

154/
0,61

 

 

 

 

 

 

13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефек-
тивності, Мінрегіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива

 

державний бюджет

2,5

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива

 

інші джерела

4000

 

 

 

100

800

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

4002,5

 

 

2,5

100

800

3100

 

 

 

 

 

 

200/
0,41

 

 

15/
0,01

30/
0,04

46/
0,1

109/
0,26

 

 

 

 

 

 

14) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефек-
тивності

інші джерела

2432,9

 

13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

 

 

 

 

 

 

100/
0,3

 

 

 

10/
0,02

20/
0,07

70/
0,21

 

 

 

 

 

 

вироблення
електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

- " -

1718,3

 

7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закарпатській

 

 

955,1

 

4,2

5,1

91,1

206,3

648,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Івано-Франківській

 

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Полтавській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Харківській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

100/
0,11

 

 

15/
0,01

20/
0,02

26/
0,03

39/
0,05

 

 

 

 

 

 

вироблення теплової енергії в:

- " -

 

714,6

 

6,3

106,8

142,8

186

272,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

 

66,4

 

0,6

9,9

13,3

17,3

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вінницькій

 

 

18,3

 

0,1

2,7

3,7

4,8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Волинській

 

 

14,1

 

0,1

2,1

2,8

3,7

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дніпропетровській

 

 

22,6

 

0,2

3,4

4,5

5,9

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Донецькій

 

 

18,9

 

0,1

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Житомирській

 

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закарпатській

 

 

50,5

 

0,5

7,6

10,1

13,1

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Запорізькій

 

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Івано-Франківській

 

 

10,7

 

0,1

1,6

2,1

2,8

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Київській

 

 

20,7

 

0,2

3,1

4,1

5,4

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кіровоградській

 

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Луганській

 

 

19

 

0,2

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

 

47,2

 

0,4

7,1

9,4

12,3

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Миколаївській

 

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Одеській

 

 

24,2

 

0,2

3,6

4,8

6,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Полтавській

 

 

52,3

 

0,5

7,8

10,5

13,6

19,9

 

<