Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению образовательных услуг в системе высшего образования и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной инспекцией учебных заведений

КМ Украины
Постановление КМ от 02.03.2010 № 238
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. N 238

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 жовтня 2014 року N 523
,
від 18 грудня 2017 року N 1103

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 листопада 2018 року N 982)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, згідно з додатком.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів

(назва додатка із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі вищої освіти на підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого навчального закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм);

результати акредитації освітніх програм (за рівнем акредитації та/або спеціальністю (напрямом);

виконання планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб'єкта господарювання.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

2. З урахуванням встановлених критеріїв суб'єкти господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти, відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти (за наявності однієї з таких умов):

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого навчального закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм);

яким відмовлено в акредитації освітніх програм;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб'єкта господарювання.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

4. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти становить від трьох до десяти років;

які виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах суб'єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти, здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг у системі вищої освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

(додаток доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523
,
пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

8. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

(додаток доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. N 523)

____________

Опрос