Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления Министерством энергетики и угольной промышленности средств финансового резерва на приобретение государственных ценных бумаг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.02.2010 № 207
редакция действует с 13.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. N 207

Київ

Про затвердження Порядку спрямування Міністерством енергетики та вугільної промисловості коштів фінансового резерву на придбання державних цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2015 року N 848

(У назві та тексті постанови слова "Міністерством палива та енергетики" замінено словами "Міністерством енергетики та вугільної промисловості" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 848)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок спрямування Міністерством енергетики та вугільної промисловості коштів фінансового резерву на придбання державних цінних паперів, що додається.

2. Міністерству фінансів викуповувати облігації внутрішньої державної позики, пред'явлені Міністерством енергетики та вугільної промисловості до викупу, відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
спрямування Міністерством енергетики та вугільної промисловості коштів фінансового резерву на придбання державних цінних паперів

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 848)

(У тексті Порядку слово "Мінпаливенерго" замінено словом "Міненерговугілля" у відповідному відмінку, а слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 848)

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів фінансового резерву, який формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (далі - кошти фінансового резерву), на придбання Міненерговугілля державних цінних паперів для захисту від інфляції коштів фінансового резерву та отримання додаткового джерела його формування у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (далі - облігації).

2. Для проведення операцій, пов'язаних з придбанням облігацій, Казначейство в установленому порядку відкриває Міненерговугілля як головному розпоряднику бюджетних коштів рахунок за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Казначейства" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - рахунок 3711).

Міненерговугілля придбаває облігації, які пропонуються Мінфіном для розміщення на первинному ринку цінних паперів, строк погашення яких настає не менше ніж через один рік, лише за неконкурентними заявками.

3. На підставі розпорядження Мінфіну Казначейство перераховує кошти фінансового резерву з відповідного рахунка спеціального фонду державного бюджету, відкритого за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - рахунок 3122), на рахунок 3711 для подальшого їх спрямування на придбання облігацій та відображає зазначені операції в обліку виконання державного бюджету.

4. Для проведення операцій, пов'язаних з придбанням, обслуговуванням, погашенням та викупом облігацій, Міненерговугілля в установленому законодавством порядку відкриває в уповноваженому банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі - уповноважений банк) і має, крім ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, рахунок у цінних паперах та укладає з ним договір купівлі-продажу цінних паперів, в якому зазначається транзитний рахунок уповноваженого банку (далі - транзитний рахунок).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 848)

5. Для придбання облігацій Міненерговугілля складає в установленому законодавством порядку разове замовлення та перераховує кошти з рахунка 3711 на транзитний рахунок за два банківські дні до дати розміщення облігацій, зазначеної у повідомленні Мінфіну про їх розміщення.

6. Наступного дня після придбання облігацій уповноважений банк надсилає Міненерговугілля виписку про стан рахунка в цінних паперах, копію якої Міненерговугілля подає Мінфіну.

У разі наявності залишків коштів на транзитному рахунку після проведення операцій з придбання облігацій уповноважений банк не пізніше ніж наступного дня повертає зазначені кошти на рахунок 3711, після чого Міненерговугілля забезпечує перерахування невикористаних коштів на рахунок 3122.

7. Розрахунки з уповноваженим банком за послуги, пов'язані з придбанням, обслуговуванням, погашенням та викупом облігацій, здійснюються за рахунок коштів, що надійшли на транзитний рахунок як дохід за облігаціями, або інших коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Порядок здійснення розрахунків за надані уповноваженим банком послуги визначається у договорі, визначеному в пункті 4 цього Порядку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 848)

8. Не допускається вчинення Міненерговугілля правочинів, наслідком яких може бути перехід права власності на облігації, придбані за рахунок коштів фінансового резерву, та інших прав за такими облігаціями третім особам.

9. Операції, пов'язані з погашенням облігацій, виплатою відсоткового доходу за ними та викупом, проводяться відповідно до нормативно-правових актів Національного банку про депозитарну діяльність з державними цінними паперами.

10. Залишок коштів на рахунку 3122 після проведення операцій з придбання облігацій за підсумками тижня не повинен перевищувати 1 тис. гривень, крім випадків, коли розміщення облігацій Мінфіном на первинному ринку цінних паперів протягом тижня не проводилися або протягом наступного місяця передбачається фінансування розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки або(і) заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки.

11. У разі потреби у фінансуванні розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки або(і) заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, Міненерговугілля може пред'явити Мінфіну облігації до викупу. Мінфін викуповує облігації за балансовою вартістю на день, який передує дню викупу облігацій.

12. Для пред'явлення облігацій до викупу Міненерговугілля подає Мінфіну письмову заяву з обґрунтуванням необхідності отримання коштів для фінансування розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки, а у разі наявності такого проекту - затверджений Міненерговугілля та погоджений в установленому порядку з Держатомрегулювання план заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які необхідно здійснити у поточному році.

У заяві зазначається вид, міжнародний ідентифікаційний код та кількість цінних паперів, що пропонуються до викупу.

Міненерговугілля відповідно до договору, визначеному в пункті 4 цього Порядку, доручає уповноваженому банку укласти договір з Мінфіном про викуп облігацій на підставі разового замовлення.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 848)

Мінфін укладає договір про викуп облігацій з уповноваженим банком, у якому зазначається транзитний рахунок.

13. Після підписання договору про викуп облігацій Мінфін протягом одного робочого дня подає Казначейству розпорядження про перерахування коштів на транзитний рахунок для оплати облігацій, що викуповуються, а Національному банку як депозитарію - розпорядження про одержання зазначених облігацій.

14. Уповноважений банк після отримання коштів від погашення, викупу облігацій або сплати доходу за ними протягом одного банківського дня перераховує їх з транзитного рахунка на рахунок 3711.

Міненерговугілля наступного робочого дня забезпечує:

перерахування на рахунок 3122 коштів від погашення або викупу облігацій в обсязі, що був сплачений під час їх придбання;

перерахування доходу за облігаціями, а також різниці між обсягом коштів, отриманих від погашення або викупу облігацій, та обсягом коштів, сплачених під час їх придбання, на відповідний рахунок обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, які додатково обліковуються у Казначействі на відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації ядерних установок.

____________

Опрос