Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 01.03.2010 № 193
редакция действует с 18.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. N 193

Київ

Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 2013 року N 235

(Установлено, що на період дії експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування пункт 10 Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, до учасників експериментального проекту не застосовується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1043)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Загальна частина

1. Цей технічний регламент визначає вимоги до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам і розроблений з урахуванням вимог:

Директиви 91/440/ЄС Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних доріг Співтовариства;

Директиви 95/18/ЄС Ради ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування підприємств залізничного транспорту;

Директиви 96/49/ЄС Ради ЄС від 23 липня 1996 р. про наближення законів держав-членів про перевезення небезпечних вантажів залізницею, із змінами;

Директиви 2000/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 квітня 2000 р. щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом;

Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - виконавець) - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), діяльність якого спрямована на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

2) засоби залізничного транспорту - будівлі, споруди, колії, транспортні засоби, обладнання, механізми та пристрої, які використовуються під час надання послуг залізничного транспорту;

3) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - надання послуг) - це діяльність суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів та/або вантажів;

4) послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - послуга) - продукт діяльності виконавця, спрямований на задоволення потреб споживача;

5) призначені органи з оцінки відповідності надання послуг - це органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті та постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223) (далі - призначені органи);

6) регламентні технічні умови - нормативні документи, стандарти, технічні умови та технічна документація, які визначають технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок надання послуг та прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до компетенції;

7) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що виконавець забезпечує безпеку під час надання послуг;

8) споживач послуг (далі - споживач) - юридична або фізична особа, якій надаються послуги з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", нормативно-правових актах, директивах, міжнародних, регіональних і національних стандартах, якими запроваджується механізм надання послуг.

3. Перелік послуг визначається галузевим класифікатором транспортних послуг, який розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

4. Послуги вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті, пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та мають національний знак відповідності, який наноситься на документ, що підтверджує, що послуга буде надана та/або надана.

5. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту розробляє та затверджує перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність, складеної виконавцем за формою згідно з додатком.

Основні вимоги до надання послуг

6. Вимоги до надання послуг складаються з кваліфікаційних, організаційних, технологічних, технічних та інших вимог.

7. Виконавець повинен:

мати кваліфікований персонал, який відповідає встановленим законодавством вимогам, зокрема за безпеку та якість надання послуг;

дотримуватися технологічних вимог, зміст яких визначено в регламентних технічних умовах, які встановлюють послідовність, обсяг і строк надання послуги, процес експлуатації, ремонту та обслуговування засобів залізничного транспорту;

утримувати засоби залізничного транспорту у стані, що відповідає санітарним та іншим установленим нормам та правилам.

Регламентні технічні умови надання послуг

8. Порядок розроблення, погодження та затвердження регламентних технічних умов надання послуг затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до їх компетенції.

9. У регламентних технічних умовах обов'язково визначаються вимоги до безпеки та якості надання послуг.

Підтвердження можливості виконавця надавати послуги з установленим рівнем безпеки

10. Виконавець повинен мати сертифікат на надання послуги з установленим рівнем безпеки, виданий згідно з правилами оцінки відповідності надання послуг, що визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

11. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту публікує інформацію про зареєстровані сертифікати безпеки у своєму офіційному виданні.

Процедури оцінки відповідності

12. Підтвердження відповідності надання послуг вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виконавцем відповідності надання послуг із складенням декларації згідно з додатком або шляхом сертифікації призначеним органом і видачею сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

13. Для проведення оцінки відповідності надання послуг застосовуються модулі Aa, D та G.

14. Усі застосовані процедури оцінки відповідності надання послуг повинні бути задокументовані виконавцем.

15. Призначений орган повинен мати досвід діяльності у сфері виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як п'ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі залізничного транспорту.

16. Після проведення оцінки відповідності надання послуги, яка має позитивний результат, виконавець наносить національний знак відповідності згідно з правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

17. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність.

18. Декларація про відповідність та документація, зазначена в пункті 14 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися виконавцем протягом 10 років після надання послуги і подаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

____________________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування виконавця або його уповноваженої особи,
____________________________________________________________________________________
                                                                                  їх адреса, код згідно з ЄДРПОУ) 

в особі ______________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом ________
___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (повна назва послуги)
яка надається відповідно до ___________________________________________________________,
                                                                                                        (назва та позначення документації)
відповідає вимогам Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом згідно з _______________________________________________________
                                                                                                           (назва та позначення нормативних документів,
____________________________________________________________________________________
                                                                 добровільне застосування яких є підтвердженням
___________________________________________________________________________________,
                                                                     відповідності вимогам Технічного регламенту)
а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності ______________________________________________________________
                                                                                              (номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії,
____________________________________________________________________________________
                                      найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності) 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виконавця послуги, його уповноваженої особи.

Керівник

________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ р.

М. П.

 

 

 

 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 235)

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - Технічний регламент)

Мінтрансзв'язку

2010

2. Складення та опублікування переліку регламентних технічних умов, добровільне застосування яких доводить відповідність надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом вимогам Технічного регламенту

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

щороку

3. Приведення нормативно-правових актів Мінтрансзв'язку та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

- " -

4. Включення до плану державної стандартизації та розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

- " -

5. Розроблення та впровадження галузевого класифікатора транспортних послуг

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

2010

6. Здійснення заходів щодо підготовки вітчизняних підприємств, установ, організацій до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до вимог Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

2010 - 2012

7. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами, установами та організаціями Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

2010 - 2012

8. Призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів вимогам Технічного регламенту

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

2011 - 2012

9. Обов'язкове застосування підприємствами Технічного регламенту

підприємства, установи та організації

починаючи з 2012

____________

Опрос