Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 01.03.2010 № 193
редакция действует с 18.04.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. N 193

Київ

Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 2013 року N 235

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Загальна частина

1. Цей технічний регламент визначає вимоги до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам і розроблений з урахуванням вимог:

Директиви 91/440/ЄС Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних доріг Співтовариства;

Директиви 95/18/ЄС Ради ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування підприємств залізничного транспорту;

Директиви 96/49/ЄС Ради ЄС від 23 липня 1996 р. про наближення законів держав-членів про перевезення небезпечних вантажів залізницею, із змінами;

Директиви 2000/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 квітня 2000 р. щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом;

Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - виконавець) - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), діяльність якого спрямована на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

2) засоби залізничного транспорту - будівлі, споруди, колії, транспортні засоби, обладнання, механізми та пристрої, які використовуються під час надання послуг залізничного транспорту;

3) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - надання послуг) - це діяльність суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів та/або вантажів;

4) послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - послуга) - продукт діяльності виконавця, спрямований на задоволення потреб споживача;

5) призначені органи з оцінки відповідності надання послуг - це органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті та постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223) (далі - призначені органи);

6) регламентні технічні умови - нормативні документи, стандарти, технічні умови та технічна документація, які визначають технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок надання послуг та прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до компетенції;

7) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що виконавець забезпечує безпеку під час надання послуг;

8) споживач послуг (далі - споживач) - юридична або фізична особа, якій надаються послуги з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", нормативно-правових актах, директивах, міжнародних, регіональних і національних стандартах, якими запроваджується механізм надання послуг.

3. Перелік послуг визначається галузевим класифікатором транспортних послуг, який розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

4. Послуги вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті, пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та мають національний знак відповідності, який наноситься на документ, що підтверджує, що послуга буде надана та/або надана.

5. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту розробляє та затверджує перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність, складеної виконавцем за формою згідно з додатком.

Основні вимоги до надання послуг

6. Вимоги до надання послуг складаються з кваліфікаційних, організаційних, технологічних, технічних та інших вимог.

7. Виконавець повинен:

мати кваліфікований персонал, який відповідає встановленим законодавством вимогам, зокрема за безпеку та якість надання послуг;

дотримуватися технологічних вимог, зміст яких визначено в регламентних технічних умовах, які встановлюють послідовність, обсяг і строк надання послуги, процес експлуатації, ремонту та обслуговування засобів залізничного транспорту;

утримувати засоби залізничного транспорту у стані, що відповідає санітарним та іншим установленим нормам та правилам.

Регламентні технічні умови надання послуг

8. Порядок розроблення, погодження та затвердження регламентних технічних умов надання послуг затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до їх компетенції.

9. У регламентних технічних умовах обов'язково визначаються вимоги до безпеки та якості надання послуг.

Підтвердження можливості виконавця надавати послуги з установленим рівнем безпеки

10. Виконавець повинен мати сертифікат на надання послуги з установленим рівнем безпеки, виданий згідно з правилами оцінки відповідності надання послуг, що визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

11. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту публікує інформацію про зареєстровані сертифікати безпеки у своєму офіційному виданні.

Процедури оцінки відповідності

12. Підтвердження відповідності надання послуг вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виконавцем відповідності надання послуг із складенням декларації згідно з додатком або шляхом сертифікації призначеним органом і видачею сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

13. Для проведення оцінки відповідності надання послуг застосовуються модулі Aa, D та G.

14. Усі застосовані процедури оцінки відповідності надання послуг повинні бути задокументовані виконавцем.

15. Призначений орган повинен мати досвід діяльності у сфері виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як п'ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі залізничного транспорту.

16. Після проведення оцінки відповідності надання послуги, яка має позитивний результат, виконавець наносить національний знак відповідності згідно з правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

17. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність.

18. Декларація про відповідність та документація, зазначена в пункті 14 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися виконавцем протягом 10 років після надання послуги і подаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

____________________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування виконавця або його уповноваженої особи,
____________________________________________________________________________________
                                                                                  їх адреса, код згідно з ЄДРПОУ) 

в особі ______________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом ________
___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (повна назва послуги)
яка надається відповідно до ___________________________________________________________,
                                                                                                        (назва та позначення документації)
відповідає вимогам Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом згідно з _______________________________________________________
                                                                                                           (назва та позначення нормативних документів,
____________________________________________________________________________________
                                                                 добровільне застосування яких є підтвердженням
___________________________________________________________________________________,
                                                                     відповідності вимогам Технічного регламенту)
а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності ______________________________________________________________
                                                                                              (номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії,
____________________________________________________________________________________
                                      найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності) 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виконавця послуги, його уповноваженої особи.

Керівник

________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ р.

М. П.

 

 

 

 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 235)

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - Технічний регламент)

Мінтрансзв'язку

2010

2. Складення та опублікування переліку регламентних технічних умов, добровільне застосування яких доводить відповідність надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом вимогам Технічного регламенту

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

щороку

3. Приведення нормативно-правових актів Мінтрансзв'язку та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

- " -

4. Включення до плану державної стандартизації та розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

- " -

5. Розроблення та впровадження галузевого класифікатора транспортних послуг

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

2010

6. Здійснення заходів щодо підготовки вітчизняних підприємств, установ, організацій до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до вимог Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

2010 - 2012

7. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами, установами та організаціями Технічного регламенту

Мінтрансзв'язку
центральні органи виконавчої влади

2010 - 2012

8. Призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів вимогам Технічного регламенту

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку

2011 - 2012

9. Обов'язкове застосування підприємствами Технічного регламенту

підприємства, установи та організації

починаючи з 2012

____________

Опрос