Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила предоставления населению услуг с газоснабжения, О внесении изменений в Правила предоставления населению услуг с газоснабжения

КМ Украины
Постановление КМ от 17.02.2010 № 165
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. N 165

Київ

Про внесення змін до Правил надання населенню послуг з газопостачання

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2016 року N 442)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2446; 2004 р., N 16, ст. 1101; 2006 р., N 27, ст. 1965, N 50, ст. 3321; 2007 р., N 44, ст. 1796; 2008 р., N 29, ст. 926), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання населенню послуг з газопостачання

1. Абзац перший пункту 1 після слова "особами" доповнити словом "(населенням)".

2. У пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення своїх потреб у природному газі;";

абзац тринадцятий після слова "майстерня" доповнити словами ", літня кухня";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"споживач - фізична особа (населення), якій надаються послуги з газопостачання для побутових потреб (приготування їжі, підігріву води та опалення приміщень) відповідно до договору;".

3. У пункті 4:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Договір підписується газопостачальним підприємством і споживачем протягом 14 календарних днів з дня отримання відповідної заяви від споживача.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі зміни власника об'єкта споживача укладається новий договір.".

4. У пункті 6:

в абзаці четвертому слово "чотирнадцятому" замінити словом "п'ятнадцятому";

після абзацу п'ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.

5. У пункті 10:

в абзаці другому слова "фактичного використання природного газу (зафіксованого на кожному особовому рахунку споживача)" замінити словами "використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі нового підключення внутрішньобудинкової системи газопостачання споживача до газорозподільної мережі або зміни власника об'єкта споживача у поточному році застосовуються роздрібні ціни, що затверджені НКРЕ і диференційовані залежно від річного обсягу споживання, який не перевищує 2500 куб. метрів.";

абзац четвертий після слова "споживачеві" доповнити словами "на правах власності або користування";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"у разі нового підключення внутрішньобудинкової системи газопостачання споживача до газорозподільної мережі або зміни власника об'єкта споживача - залежно від обсягів використаного природного газу з моменту підключення або зміни власника об'єкта споживача до кінця попереднього року;";

абзац тринадцятий після слова "газу" доповнити словами "у попередньому році";

в абзацах чотирнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому та двадцять четвертому слово "фактичний" в усіх відмінках виключити;

після абзацу двадцять сьомого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Визначення річного обсягу використання природного газу здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до зняття показників лічильника у грудні попереднього року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні грудня у разі незняття показників лічильника газу газопостачальним підприємством станом на 1 січня.

Розрахунковий обсяг використання природного газу за необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року та грудні попереднього року, що помножена на кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями показників лічильника.

Визначення річного обсягу використання природного газу в попередньому році з урахуванням розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні здійснюється за формулою

Vр = Vг + [n х (Vс - Vг) / N],

де Vр - обсяг природного газу, використаний споживачем у попередньому році;

Vс - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року;

Vг - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у грудні попереднього року;

N - сумарна кількість днів між контрольними зняттями показників лічильника газу в січні поточного року та грудні попереднього року;

n - кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року.

У разі незняття станом на 1 липня показників лічильника газу газопостачальним підприємством визначення обсягу природного газу, використаного споживачем у першому півріччі поточного року, здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку поточного року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні червня з урахуванням контрольних показників лічильника, знятих газопостачальним підприємством у червні та липні поточного року.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - тридцять дев'ятим.

6. У пункті 15:

абзац другий викласти в такій редакції:

"самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

7. Абзац перший пункту 16 після слів "крім послуг з" доповнити словом "періодичного".

8. У пункті 161:

абзац другий викласти в такій редакції:

"На період зняття лічильника газу для проведення його періодичної/позачергової повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, або для проведення ремонту за заявою споживача газорозподільне підприємство встановлює лічильники газу з обмінного фонду. У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника неможливо встановити інший, розрахунки із споживачем здійснюються залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту газорозподільне підприємство зобов'язане встановити його протягом двох місяців з моменту зняття.".

9. Перше речення абзацу другого пункту 17 після слова "щомісяця" доповнити словами і цифрою "станом на 1 число місяця, що настає за розрахунковим".

10. Абзац одинадцятий пункту 28 після слова "строк" доповнити словами "з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду".

11. У пункті 29:

абзац другий після слова "договір" доповнити словами "в письмовій формі";

після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"знімати фактичні показники лічильника газу;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"- звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим.

12. У пункті 32:

абзац п'ятий після слова "надавати" доповнити словом "споживачам";

абзац одинадцятий після слів "із споживачем" доповнити словами "у письмовій формі";

після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"відкрити споживачеві особовий рахунок;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим;

в абзаці тринадцятому слова "розподільний рахунок" замінити словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання";

в абзаці дев'ятнадцятому слово "фактичних" виключити;

в абзаці двадцятому після слів "що діяли в попередньому році" доповнити словами ", та знімати показники лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року", а слово "фактичного" виключити;

в абзаці двадцять першому після слова "проводити" доповнити словами "за заявою споживача", а слово "фактичного" виключити.

____________

Опрос