Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных банком (налоговых расписок), выдаваемых для получения биоэтанола с акцизного склада, используемого субъектами хозяйствования - производителями биотоплива

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.02.2010 № 146
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. N 146

Київ

Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 року N 1257)

Відповідно до статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" та статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб'єктами господарювання до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується для виготовлення біопалива.

2. Терміни використовуються в цьому Порядку у такому значенні:

аваль - вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за оплату податкового векселя у разі нецільового використання біоетанолу та яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя;

акцизний склад підприємства, що виробляє біоетанол (далі - акцизний склад) - приміщення, в якому виробляється біоетанол, та місце його зберігання;

векселедавець - суб'єкт господарювання, який отримує біоетанол з акцизного складу для виробництва біопалива;

векселедержатель - орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель) - простий вексель, авальований банком, що видається на суму акцизного збору суб'єктом господарювання - виробником біопалива;

податковий пост - пост, що утворюється на території підприємства, де виробляється біопаливо з використанням біоетанолу. На податковому посту представниками органу державної податкової служби здійснюється контроль за цільовим використанням біоетанолу для виробництва біопалива.

3. Векселедавець зобов'язаний до отримання з акцизного складу біоетанолу видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

Вексельний бланк придбавається в установі банку.

4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з обсягу отримуваного біоетанолу відповідно до ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, передбаченою законодавством, та нульовою ставкою за 1 літр стовідсоткового спирту.

5. Податковий вексель видається суб'єктами господарювання - виробниками біопалива на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком.

6. Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в установі банку, другий - на ксерокопії вексельного бланка, що має однаковий з першим примірником номер.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для пред'явлення представникові органу державної податкової служби на акцизному складі при отриманні біоетанолу.

7. Використання неавальованих податкових векселів забороняється.

8. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

9. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

10. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

На зворотному боці першого і другого примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно з журналом обліку погашення податкових векселів і робиться напис "Взято на облік", який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

11. Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби в біоетанолі для виготовлення біопалива. Форма довідки затверджується центральним органом державної податкової служби.

12. Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби, та звітність про обсяг виробленої продукції за встановленою формою.

Довідка про цільове використання біоетанолу погоджується представником податкового посту на підприємстві, що виробляє біопаливо. Порядок роботи податкового посту затверджується центральним органом державної податкової служби.

13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом "ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі коли останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.

14. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

15. У разі коли податковий вексель не погашено у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в такому векселі.

16. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

17. Порушення платниками акцизного збору вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

____________

Опрос