Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 сентября 1996 г. N 1099

КМ Украины
Постановление КМ от 03.02.2010 № 123
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2010 р. N 123

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2018 року N 552)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099 "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 489; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38, число 33, с. 28; 1999 р., N 9, ст. 335) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099

1. У назві та пункті 1 постанови слова "із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" замінити словами ", заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства".

2. Порядок перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

ПОРЯДОК
перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства

1. Цей Порядок визначає процедуру перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності), в акціонерні товариства.

2. З боку держави засновниками акціонерних товариств, утворених на базі майна підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва в районах і містах, органи приватизації Автономної Республіки Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації України (далі - державні органи приватизації), а з боку орендаря - господарське товариство, утворене орендарями.

3. Рішення про перетворення підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, в акціонерні товариства та затвердження їх статутів приймається на підставі планів приватизації підприємств у десятиденний строк з дня їх затвердження:

державними органами приватизації - щодо державних підприємств (шляхом видання наказу державного органу приватизації);

державними органами приватизації разом з іншими засновниками - щодо орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності (шляхом видання протоколу установчих зборів засновників).

4. Керівник підприємства у тижневий строк з дня затвердження статуту акціонерного товариства подає державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи документи відповідно до законодавства.

5. Акціонерне товариство з моменту державної реєстрації стає правонаступником прав і обов'язків підприємства, що приватизується, відповідно до передавального балансу.

6. До скликання загальних зборів акціонерів виконання обов'язків голови та членів виконавчого органу товариства (правління) покладається на:

керівника державного підприємства, що перетворюється в акціонерне товариство згідно з цим Порядком, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

керівника орендного підприємства або підприємства, заснованого на змішаній формі власності, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації разом з іншими засновниками відповідно до протоколу установчих зборів засновників.

Перші загальні збори акціонерів скликаються протягом одного року з дня державної реєстрації акціонерного товариства, утвореного згідно з цим Порядком.

7. Особа, що виконує обов'язки голови та членів виконавчого органу товариства (правління), у тижневий строк з дня державної реєстрації цього товариства подає в установленому порядку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіального органу заяву про реєстрацію випуску акцій та документи, необхідні для такої реєстрації.

8. Реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, утвореного згідно з цим Порядком, здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи в місячний строк з дня надходження відповідних документів.

9. Продаж акцій утвореного згідно з цим Порядком акціонерного товариства, що належать державі, здійснюється відповідним державним органом приватизації згідно з планом приватизації (планом розміщення акцій).".

____________

Опрос