Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам трудовой миграции граждан Украины при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.01.2010 № 42
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 січня 2010 р. N 42

Київ

Про утворення Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1036
,
 від 31 жовтня 2012 року N 996
,
 від 5 червня 2013 року N 399

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

З метою підготовки пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері трудової міграції громадян України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Раду з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України

1. Рада з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. N 996)

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері соціального захисту трудових мігрантів - громадян України (далі - трудові мігранти);

2) розгляд пропозицій трудових мігрантів та їх громадських організацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань соціального захисту трудових мігрантів;

3) внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо створення правових, економічних та організаційних умов для повернення трудових мігрантів до України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає питання соціального захисту трудових мігрантів, зокрема їх пенсійного страхування;

2) співпрацює з центральними органами виконавчої влади, комітетами та депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України, громадськими організаціями трудових мігрантів, експертами з питань формування державної політики у сфері соціального захисту трудових мігрантів;

3) розробляє пропозиції щодо вирішення спірних питань, які виникають у трудових мігрантів;

4) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо правового регулювання відносин, пов'язаних з перебуванням трудових мігрантів за кордоном, збереження ними громадянства України, недопущення обмеження прав трудових мігрантів;

5) систематично інформує громадськість про свою діяльність;

6) сприяє розробленню та виконанню комплексного плану заходів щодо підвищення міжнародного іміджу України;

7) бере участь у заходах щодо задоволення національно-культурних, інформаційних і мовних потреб трудових мігрантів;

8) розробляє пропозиції щодо заохочення трудових мігрантів до інвестування зароблених коштів у національну економіку для створення нових робочих місць.

5. Рада має право:

1) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові комісії, експертні та робочі групи;

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад, зборів та інших заходів;

5) звертатися в установленому порядку до державних органів і неурядових організацій країн перебування трудових мігрантів з пропозиціями щодо розширення співпраці.

6. Головою Ради є Міністр соціальної політики, заступниками голови - перший заступник Міністра соціальної політики та представник громадської організації трудових мігрантів, секретарем Ради - директор департаменту Мінсоцполітики.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399)

До складу Ради входять по одному заступнику Міністра закордонних справ, Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра охорони здоров'я, Міністра освіти і науки, Міністра інфраструктури, Міністра доходів і зборів, Голови Адміністрації Держприкордонслужби, Голови Держкомтелерадіо, Голови правління Пенсійного фонду України, Голови Державної служби зайнятості, а також за згодою по одному заступнику директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, всеукраїнських профспілок, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, наукових установ, громадських організацій трудових мігрантів, міжнародних організацій.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. N 996,
 від 05.06.2013 р. N 399)

Персональний склад Ради затверджує її голова.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1036)

7. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

8. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції Ради, утворюється президія, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Ради. Персональний склад президії затверджує голова Ради.

9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затвердженого нею плану роботи.

10. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

На засідання Ради можуть бути запрошені представники громадських організацій трудових мігрантів, які не є членами Ради. Зазначені громадські організації, що зареєстровані в іноземних державах, можуть надсилати свої пропозиції з питань, які розглядаються на засіданнях Ради, листом, оформленим на офіційному бланку організації, або висловлювати їх у режимі реального часу в разі проведення засідання Ради у формі відеоконференції.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1036)

11. На засіданнях Ради розробляються пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Ради оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

13. Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

15. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінсоцполітики.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. N 996)

____________

Опрос