Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы предупреждения и выявления коррупции в органах исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 08.12.2009 № 1422
редакция действует с 06.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2009 р. N 1422

Київ

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 листопада 2011 року N 1126
,
 від 18 квітня 2012 року N 606
,
 від 4 вересня 2013 року N 706
,
 від 22 липня 2016 року N 465

З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 втратив чинність

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.09.2013 р. N 706)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Пункт 3 втратив чинність

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.09.2013 р. N 706)

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції

Типове положення втратило чинність

(Типове положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126
,
 втратило чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 706)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р., N 47, ст. 1575):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";

у пункті 1:

в абзаці третьому слова "законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією" замінити словами "законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами.";

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Рішення щодо проведення службового розслідування приймається вищими посадовими особами України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, керівником державного органу (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з питань запобігання та протидії корупції відповідного органу.";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац другий пункту 3 після слів "Першим віце-прем'єр-міністром України," доповнити словами "Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики,";

пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами 1 - 3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", підлягає відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду справи судом.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 10:

в абзаці другому слова "державний службовець" замінити словами "особа, стосовно якої проводилося службове розслідування";

в абзаці третьому слова "притягнення державного службовця до відповідальності" замінити словами "притягнення зазначеної особи до відповідальності";

в абзаці четвертому пункту 12 слова "державному службовцю надається копія акта службового розслідування" замінити словами "особі, стосовно якої проводилося службове розслідування, надається копія акта службового розслідування";

у тексті Порядку слова "державний службовець" та "державний орган" в усіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами "особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" та "орган державної влади" у відповідному відмінку і числі.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 606)

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 606)

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

____________

Опрос