Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы информирования о результатах работы в сфере предупреждения и противодействия коррупции

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.2009 № 1419
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2009 р. N 1419

Київ

Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1094)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах подавати відповідно до Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3283), Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики інформацію про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції за формою згідно з додатками 1 і 2 для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України за формою згідно з додатком 3.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції

______________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади)

1. Відомості про:

1) порушення вимог статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (далі - Закон);

2) результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, та дотримання вимог фінансового контролю (статті 9 і 10 Закону);

3) здійснені заходи щодо усунення виявлених прогалин у правовому регулюванні певної сфери суспільних відносин, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

4) результати здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням:

серед працівників органу виконавчої влади;

у рамках міжнародного співробітництва.

2. Пропозиції щодо удосконалення роботи із забезпечення виконання вимог Закону.

3. Узагальнені результати громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

4. Результати соціологічних досліджень, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення органу виконавчої влади, з питань поширення корупції.

5. Додатки, що містять:

1) відомості про осіб, зазначених у частині першій статті 2 Закону, притягнутих за рішенням суду, яке набрало законної сили, до відповідальності за корупційні правопорушення, за такою формою:

Найменування органу виконавчої влади 

Прізвище, ім'я та
по батькові, посада, категорія і ранг державного службовця, притягнутого до відповідальності 

Ознаки корупційного правопорушення  

Прийняте судом рішення (стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, гривень) 

Розмір збитків та дані про їх відшкодування 

Заходи, вжиті до державного службовця згідно із статтею 30 Закону України "Про державну службу" 

2) аналітичні довідки з окремих питань;

3) ілюстративний матеріал - графіки, діаграми, таблиці тощо.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції

_________________________________________________
(найменування спеціального підрозділу по боротьбі з організованою
_________________________________________________
злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією
_________________________________________________
та організованою злочинністю СБУ, Військової служби
_________________________________________________
правопорядку в Збройних Силах)

1. Відомості про:

1) порушення вимог статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (далі - Закон);

2) результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, та дотримання вимог фінансового контролю (статті 9 і 10 Закону);

3) здійснені заходи щодо усунення виявлених прогалин у правовому регулюванні певної сфери суспільних відносин, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

4) кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення корупційних правопорушень (у розрізі регіонів);

5) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення (у розрізі регіонів);

6) осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій статті 2 Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;

7) розміри завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування;

8) результати здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням:

серед працівників спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах (далі - спеціальні підрозділи);

у рамках міжнародного співробітництва.

2. Пропозиції щодо удосконалення роботи із забезпечення виконання вимог Закону.

3. Узагальнені результати громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

4. Результати соціологічних досліджень, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення спеціального підрозділу, з питань поширення корупції.

5. Додатки, що містять:

1) відомості про осіб, зазначених у частині першій статті 2 Закону, притягнутих за рішенням суду, яке набрало законної сили, до відповідальності за корупційні правопорушення, за такою формою:

Найменування спеціального підрозділу 

Прізвище, ім'я та по батькові, посада, категорія і ранг державного службовця, притягнутого до відповідальності 

Ознаки корупційного правопорушення 

Прийняте судом рішення (стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, гривень) 

Розмір збитків та дані про їх відшкодування 

Заходи, вжиті до державного службовця згідно із статтею 30 Закону України "Про державну службу" 

2) відомості про юридичних осіб, які відповідно до статті 2 Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, за такою формою:

Найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, її місцезнаходження 

Кваліфікація корупційного правопорушення (стаття Кримінального кодексу України)  

Розмір збитків та дані про їх відшкодування 

Вид стягнення відповідно до статті 3 Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" 

3) аналітичні довідки з окремих питань;

4) ілюстративний матеріал - графіки, діаграми, таблиці тощо.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції

1. Загальний аналіз стану справ у сфері запобігання та протидії корупції.

2. Відомості про результати діяльності щодо запобігання та протидії корупції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах.

3. Узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

4. Узагальнені результати здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в рамках міжнародного співробітництва.

5. Результати соціологічних досліджень, що проводилися протягом звітного періоду державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах, з питань поширення корупції.

____________

Опрос