Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг)

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 29.12.2009 № 1417
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2009 р. N 1417

Київ

Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2010 року N 408
,
 від 23 листопада 2011 року N 1235
,
 від 25 січня 2012 року N 35
,
 від 7 листопада 2012 року N 1024
,
 від 19 грудня 2012 року N 1184
,
від 23 грудня 2015 року N 1093
,
від 19 лютого 2020 року N 132

Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. N 136 "Про вдосконалення управління у сфері соціального захисту населення" слова ", очолювані заступниками начальників управління" виключити.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити координацію роботи, пов'язаної з приведенням до 1 липня 2010 р. статутних документів територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у відповідність з цією постановою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в ході організації діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) керуватися Типовим положенням та переліком, затвердженими цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(У тексті Типового положення слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики", а слова "Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках - словами "Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 35)

(У тексті Типового положення слова "здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", "соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)" у всіх відмінках замінено словами "надання соціальних послуг" у відповідному відмінку; слова "головне управління праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" у відповідному відмінку; слова "районне, міське, районне в містах управління праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року N 1093)

1. Територіальний центр надання соціальних послуг (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до цього Типового положення.

3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
від 19.02.2020 р. N 132)

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
від 19.02.2020 р. N 132)

5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради, погодженою відповідно з Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, затверджується місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який його утворив.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує керівник органу, що його утворив.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Типового положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

забезпечення якісного надання соціальних послуг;

установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення.

9. У територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи:

1) відділення (не менш як два різного спрямування):

соціальної допомоги вдома;

денного перебування;

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

(підпункт 1 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

2) інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення.

91. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього Типового положення, за їх місцем проживання.

(Типове положення доповнено пунктом 91 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за пропозицією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради, погодженою відповідно з Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

11. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає органу, що утворив територіальний центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що його утворив.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

17. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

 

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(У тексті переліку слова "здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", "соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)" у всіх відмінках замінено словами "надання соціальних послуг" у відповідному відмінку; слова "управління праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради" у відповідному відмінку; слова "Стаціонарне відділення" і "стаціонарне відділення" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "Відділення стаціонарного догляду" і "відділення стаціонарного догляду" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року N 1093)

(У тексті переліку слова "інвалід" і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "особа з інвалідністю" і "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року N 132)

Загальні положення

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

догляд стаціонарний;

денний догляд;

соціальна адаптація.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

паліативний/хоспісний догляд;

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація);

соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

транспортні;

інші соціальні послуги.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1235
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

3. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
 від 07.11.2012 р. N 1024
,
від 23.12.2015 р. N 1093)

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п'ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб'єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів 6, 7, 71, 10 та 11 цього переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

(абзац другий і третій пункту 3 замінено чотирма абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради за місцем проживання.

5. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
від 23.12.2015 р. N 1093)

6. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
 від 07.11.2012 р. N 1024)

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 42; 2007 р., N 37, ст. 1494) та цим переліком:

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

(абзац перший пункту 7 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 759) і затверджуються його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

(абзац п'ятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

71. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

(перелік доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408
,
 пункт 71 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

8. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

9. Працівники територіального центру, які надають соціальні послуги, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

10. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інших закладах постійного проживання;

(підпункт 3 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

(підпункт 4 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

(підпункт 10 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

11) підпункт 11 пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

(пункт 11 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

(пункт 11 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

(пункт 11 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

(пункт 11 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024
,
абзац пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

12. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина територіальним центром надсилається до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру

13. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

(абзац перший пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

похилого віку;

осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

14. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

15. У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

16. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

17. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

18. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

19. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

20. Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

21. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

22. Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором територіального центру.

23. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

24. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

25. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п'ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

26. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

(підпункт 3 пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

(підпункт 5 пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

(підпункт 6 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

(підпункт 7 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

8) копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

(підпункт 8 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
 від 07.11.2012 р. N 1024)

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

(пункт 26 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

(пункт 26 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

(пункт 26 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

27. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням денного перебування територіального центру

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

28. Відділення денного перебування територіального центру (далі - відділення соціально-побутової адаптації) утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
від 23.12.2015 р. N 1093)

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

(абзац другий пункту 28 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

29. Відділення денного перебування надає такі послуги:

соціальна адаптація;

денний догляд.

Крім того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги:

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація).

(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

30. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій міститься:

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному догляді та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

(підпункт 2 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

(підпункт 3 пункту 30 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

4) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

(підпункт 4 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

(підпункт 5 пункту 30 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

6) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

(підпункт 6 пункту 30 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

7) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

(пункт 30 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

8) індивідуальний план надання соціальної послуги;

(пункт 30 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

9) договір про надання соціальної послуги;

(пункт 30 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

10) копія рішення (розпорядження) органу, яким утворено територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

(пункт 30 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

11) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

(пункт 30 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

31. Відділення денного перебування очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

32. У складі територіального центру може утворюватися кілька відділень денного перебування залежно від місця проживання громадян, яких він обслуговує, стану їх здоров'я та потреб.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Розділ виключено 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024,
від 19.12.2012 р. N 1184,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

38. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру (далі - відділення стаціонарного догляду) утворюється для обслуговування не менш як 10 і не більш як 50 одиноких громадян (обмеження щодо граничної чисельності громадян у відділенні стаціонарного догляду, що встановлено цим пунктом, набирає чинності з 1 січня 2017 р.), до якого на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

(пункт 38 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

39. У відділенні стаціонарного догляду громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

(абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

3) цілодобовим медичним обслуговуванням;

4) слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

40. Одиноким пенсіонерам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

41. За наявності вільних місць до відділення стаціонарного догляду на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

42. За рішенням органу, що утворив територіальний центр, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

43. Право на позачергове влаштування до відділення стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

(абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

44. Громадяни, які уклали договір довічного утримання (догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

45. До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються за направленням (путівкою) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради за місцем проживання/перебування. Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про не здатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

(пункт 45 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

46. На кожного громадянина, який перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3) направлення (путівка);

4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

5) довідка про розмір призначеної пенсії;

6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

(підпункт 6 пункту 46 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

7) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

(підпункт 7 пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

8) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);

(підпункт 8 пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

9) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

(підпункт 9 пункту 46 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

10) копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

(пункт 46 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408
,
  підпункт 10 пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

11) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

(пункт 46 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

12) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

(пункт 46 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

13) індивідуальний план надання соціальної послуги;

(пункт 46 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

14) договір про надання соціальної послуги;

(пункт 46 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

15) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

(пункт 46 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

47. Громадяни, які приймаються до відділення стаціонарного догляду, проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

48. Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного догляду за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду на цей період він знімається з матеріального забезпечення. Про вибуття із відділення стаціонарного догляду громадянин завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувача відділення стаціонарного догляду.

49. Адміністрація територіального центру відповідно до законодавства може виконувати обов'язки опікуна (піклувальника) щодо громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, яким не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.

50. Перебування громадянина у відділенні стаціонарного догляду припиняється за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради на підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.

У разі припинення перебування у відділенні стаціонарного догляду громадянину видається одяг, білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери тощо), які зберігалися у відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.

51. Забезпечення громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю і відділень стаціонарного догляду територіальних центрів, затверджених Мінсоцполітики.

(пункт 51 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

52. Відділення стаціонарного догляду очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

Завідувач відділення стаціонарного догляду повинен мати вищу медичну або іншу вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру

53. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

(абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

похилого віку;

осіб з інвалідністю;

хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю.

Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

(абзац сьомий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

(абзац шостий пункту 53 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

внутрішньо переміщені особи.

(пункт 53 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

54. Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян, зазначених у пункті 53 цього переліку:

(абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

2) ліками, предметами медичного призначення;

3) предметами побутової гігієни;

4) продовольчими та промисловими товарами;

5) гарячими обідами тощо.

55. Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.

56. Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у пункті 53 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв'язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

(пункт 56 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

57. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім'ямолоддю від 15 листопада 2001 р. N 486/202/524/455/3370.

58. Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

59. Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім'ї.

(абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
 від 07.11.2012 р. N 1024)

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

(абзац другий пункту 59 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408)

60. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

(підпункт 2 пункту 60 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. N 1024)

3) довідки про доходи членів сім'ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

(підпункт 3 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1184)

4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;

5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

(пункт 60 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1093)

Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.

(абзац перший пункту 60 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 408,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами сьомим і восьмим)

У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається документ із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників.

У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

61. Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки.

____________

Опрос