Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об организации и проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля

КМ Украины
Постановление КМ от 23.12.2009 № 1405
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2009 р. N 1405

Київ

Про внесення змін до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 2011 року N 1064)

Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного
 суду міста Києва від 19 березня 2010 року у справі N 2а-365/10/2670
опубліковано в
 "Офіційному віснику України" від 17 серпня 2012 року N 60

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 4, 1 лютого 2010 р.
,
"Офіційний вісник України", N 4, 1 лютого 2010 р.)
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 січня 2010 року,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 березня 2010 року
,
 
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 22 липня 2010 року
,
 від 22 листопада 2010 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 3 жовтня 2012 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 567, N 20, ст. 834; 2001 р., N 23, ст. 1032; 2004 р., N 51, ст. 3364; 2006 р., N 20, ст. 1439, N 21, ст. 1564; 2007 р., N 1, ст. 21), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля

1. Пункт 4 після абзацу двадцять четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"проводить щокварталу (за місяць до початку кварталу) у порядку, затвердженому Мінекономіки за погодженням з Антимонопольним комітетом, акредитацію потенційних покупців - учасників аукціонів з продажу нафти та газового конденсату з визначенням під час її проведення переліку покупців, пов'язаних між собою відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції";

не допускає реєстрацію для участі в торгах за одним лотом більше ніж одного з покупців, пов'язаних між собою відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції";".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий і двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим.

2. У пункті 6:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Додатково подається інформація про умови транспортування нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля з використанням трубопровідної системи, залізничного та інших видів транспорту відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати гарантовану можливість подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівні умови доступу для всіх покупців до ресурсу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля.";

друге речення абзацу шостого виключити;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Додатковий аукціон проводиться також у разі, коли аукціон не відбувся у призначений день чи запропоновані до продажу обсяги нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля були реалізовані не в повному обсязі. Додатковий аукціон проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати проведення аукціону, який не відбувся або на якому запропоновані до продажу обсяги нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля були реалізовані не в повному обсязі, без зміни умов транспортування.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.

3. Доповнити пункт 9 абзацами такого змісту:

"Рівень стартової ціни без ПДВ визначається продавцем з урахуванням рівня світових цін на нафту, газовий конденсат, природний, скраплений газ та вугілля і визначених згідно з умовами контрактів термінів і умов поставки та якісних характеристик кожної партії, які виставляються продавцем на аукціон. Рівень стартових цін для нафти та газового конденсату визначається на підставі даних Держмитслужби щодо митної вартості за 10 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону з продажу відповідної сировини.

Комітет не розглядає пропозиції продавців, які заявили не про всі обсяги наявних у них скрапленого газу власного виробництва, видобутої ними нафти, газового конденсату, крім обсягу, що використовується для власних технологічних потреб.".

4. Абзац третій пункту 11 викласти у такій редакції:

"аукціон вважається таким, що відбувся, якщо для участі у торгах за одним лотом зареєстровано не менш як два покупці, які не пов'язані між собою відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції";". 

5. У пункті 12:

абзац двадцятий після слова "бюлетені" доповнити словами "(зазначають не менш як два рахунки біржі, відкриті у різних банківських установах)";

в останньому абзаці слова "аукціонним комітетом, довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу" замінити словами "комітетом, довідку, погоджену із заінтересованими органами виконавчої влади та виконавчими органами міських рад, про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу".

6. Пункти 26 і 32 викласти у такій редакції:

"26. Проведення аукціону тимчасово припиняється, якщо ціна 1 тонни нафти, газового конденсату, скрапленого газу, вугілля або ціна 1 тис. куб. метрів природного газу з однаковими якісними характеристиками і базисними умовами поставки за результатами торгів змінюється більш як на 10 відсотків порівняно із стартовою ціною, та поновлюється за рішенням комітету. Відповідне рішення комітету оголошується в день аукціону, проведення якого було тимчасово припинено.

Рішення комітету стосовно поповнення аукціону з продажу нафти та газового конденсату приймається на підставі результатів оцінки світових публічних цінових котирувань нафти марки "Urals" за три попередні дні.";

"32. Для відшкодування біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі 0,1 відсотка загальної вартості придбаних обсягів нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та 0,01 відсотка загальної вартості придбаних обсягів вугілля.".

7. У пункті 33:

слово "трьох" замінити словом "двох";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі коли представник покупця, який подав заявку на участь в аукціоні, не з'явився для участі в аукціоні з поважних причин, попередній внесок повертається покупцю у повному обсязі протягом двох робочих днів.".

____________

Опрос