Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010 - 2017 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 11.11.2009 № 1249
редакция действует с 16.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2009 р. N 1249

Київ

Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 квітня 2011 року N 366
,
 від 9 червня 2011 року N 618
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
 від 28 грудня 2011 року N 1390
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
від 26 квітня 2017 року N 294

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати замовникам (забудовникам) земельні ділянки для будівництва доступного житла.

6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подавати щороку до 15 березня Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ДЕРЖАВНА
ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
будівництва (придбання) доступного житла
на 2010 - 2017 роки

Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним способом розв'язання проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки.

Для окремих категорій громадян, що мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

Розв'язати проблему можливо шляхом:

розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, що передбачає накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту;

удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

будівництва доступного житла.

Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:

посилення захисту прав власників іпотечних облігацій, розроблення додаткового механізму забезпечення виконання банками або небанківськими фінансовими установами функцій з управління іпотечним покриттям;

зменшення обсягу витрат, пов'язаних з оформленням документів, що підтверджують перехід права власності на житло, та наданням іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;

збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

- раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, а також будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС;

- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій;

- збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

Програма виконується трьома етапами.

На першому етапі (2010 - 2011 роки) передбачається:

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого Програмою, шляхом реалізації пілотних проектів;

здійснення заходів з подолання наслідків світової фінансової кризи у житловому будівництві.

На другому етапі (2012 - 2014 роки) передбачається:

впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС, модернізація об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури;

будівництво доступного житла;

формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

На третьому етапі (2015 - 2017 роки) планується впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити житлом 265,8 тис. сімей шляхом будівництва 16,6 млн. кв. метрів його загальної площі;

впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

побудувати службове житло для тих категорій громадян, що мають право на користування таким житлом;

створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі, збереження робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 88499,75 млн. гривень без урахування щорічної інфляції. Прогнозний розрахунок вартості будівництва (придбання) житла на 2010 - 2017 роки у розрізі регіонів наведено у додатку 5.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1406 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2896).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249.

3. Державний замовник - Мінрегіон.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

4. Керівник Програми - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

5. Виконавці заходів Програми: Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінагрополітики, МНС, МВС, СБУ, Управління державної охорони, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ДКА, Національна академія наук, Мін'юст, Мінінфраструктури, МОНмолодьспорт, Держземагентство, Нацдержслужба, Держмитслужба, ДСА, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Державна іпотечна установа, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 618,
 від 20.10.2011 р. N 1109
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

6. Строк виконання: 2010 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

23234,8

1028,15

1150,55

1967,3

2293,3

2987,6

3911,9

4520,1

5375,9

Місцеві бюджети

5442,8

5,2

258,3

477,9

559,3

732,8

963,8

1115,8

1329,7

Інші джерела

59822,15

53,85

2807,4

5399,7

6264,6

8103,4

10557,3

12178,4

14457,5

Усього

88499,75

1087,2

4216,25

7844,9

9117,2

11823,8

15433

17814,3

21163,1

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання,
млн. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

1. Нормативно-правове забезпечення будівництва (придбання) доступного житла

удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла

Мінрегіон

 

 

 

 

розроблення механізму накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту

- " -

 

 

 

 

підготовка рекомендацій щодо відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

Мінрегіон

 

 

 

 

розроблення порядку формування та ведення єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку

- " -

 

 

 

 

внесення змін до Державних будівельних норм з урахуванням архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень, санітарно-гігієнічних вимог до доступного житла

Мінрегіон

державний бюджет

0,3

0,2

0,1

підготовка пропозицій стосовно внесення змін до актів законодавства з метою здешевлення вартості будівництва доступного житла, зокрема щодо:

 

 

 

 

 

цільового виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла

органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерної, транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла

- " -

 

 

 

 

спрощення дозвільних процедур щодо будівництва доступного житла

Мінрегіон,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

2. Організаційне забезпечення будівництва (придбання) доступного житла

формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку

Мінрегіон,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

11,6

11,35

0,25

здійснення контролю за дотриманням архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень, санітарно-гігієнічних вимог, передбачених Державними будівельними нормами для доступного житла

Мінрегіон

 

 

 

 

3. Забезпечення концентрації матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва з метою використання їх як доступне житло

формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва

Мінрегіон,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

4. Забезпечення реалізації в кожному регіоні пілотних проектів будівництва доступного житла

організаційно-методичне супроводження пілотних проектів доступного житла

- " -

 

 

 

 

впровадження механізму будівництва доступного житла за умови надання державної підтримки

Мінрегіон,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

989,75

989,75

 

Разом за розділом I

 

 

- " -

1001,65

 

 

(розділ І додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян*

____________
* Вартість 1 кв. метра загальної площі житла становить 5267 гривень.

Найменування завдання

Кількість квартир, що планується збудувати (придбати)
________________________________________________
Загальна площа житла, тис. кв. метрів

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян доступним житлом

38350
_____
2396,9

246
____
15,37

3232
____
202

9533
_____
595,81

 10386
_____
649,12

3730
_____
233,13

3730
_____
233,13

3729
_____
233,06

3764
_____
235,26

надання пільгових довгострокових кредитів, часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими комерційними банками, надання субсидій молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на покриття витрат, пов'язаних з першим внеском на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

державний та місцевий бюджет,
інші джерела

12624,3

81

1063,9

3138,1

3418,9

1227,9

1227,9

1227,5

1239,1

2. Забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, інших службових осіб та членів їх сімей доступним житлом

 

27500
_____
1718,8

 

2000
____
125

2300
_____
143,77

2800
____
175

3500
_____
218,76

4500
_____
281,25

5500
_____
343,75

6900
_____
431,26

будівництво (придбання) житла

центральні органи виконавчої влади, що мають військові формування,
МНС,
Державна фельд'єгерська служба,
Державна кримінально-
виконавча служба,
Держмитслужба

- " -

9052,7

 

658,4

757,1

921,7

1152,2

1481,3

1810,5

2271,4

3. Забезпечення суддів апеляційних та місцевих судів житлом загального призначення

920
___
57,5

 

115
___
7,21

135
___
8,43

134
___
8,38

134
___
8,38

134
___
8,38

134
___
8,38

134
___
8,38

- " -

ДСА

державний бюджет,
інші джерела

302,9

 

38

44,4

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

4. Забезпечення інвалідів житлом

192
___
12

15
___
0,93

21
___
1,31

23
___
1,45

25
___
1,56

26
___
1,64

27
___
1,69

27
___
1,69

28
___
1,75

будівництво (придбання) житла загального призначення

Мінсоцполітики,
підприємства та організації УТОГ і УТОС

- " -

63,2

4,9

6,9

7,6

8,2

8,6

8,9

8,9

9,2

2288
____
143

 

245
____
15,32

299
____
18,69

338
____
21,14

342
____
21,38

344
___
21,5

360
___
22,5

360
___
22,5

будівництво (придбання) доступного житла

- " -

- " -

753,2

 

80,7

98,4

111,3

112,6

113,2

118,5

118,5

5. Забезпечення вчених та працівників Національної академії наук житлом

300
___
18,7

 

25
___
1,55

34
___
2,13

34
___
2,12

49
___
3,05

50
___
3,14

54
___
3,38

54
___
3,38

будівництво (придбання) доступного житла для молодих вчених

 

Національна академія наук

державний бюджет,
інші джерела

98,8

 

8,2

11,2

11,2

16,1

16,5

17,8

17,8

3747
____
234,2

 

421
____
26,31

499
___
31,2

512
___
32

524
____
32,76

557
____
34,82

596
____
37,26

638
____
39,88

будівництво (придбання) службового житла для вчених інших вікових категорій та працівників
 
 

- " -

державний бюджет

 

1233,5

 

138,6

164,3

168,5

172,5

183,4

196,2

210

6. Забезпечення державних службовців доступним житлом

55637
_____
3477,3

 

4000
____
250

5307
_____
331,69

5787
_____
361,68

7227
_____
451,68

9947
_____
621,68

11386
_____
711,62

11983
_____
748,95

будівництво (придбання) житла,
пільгове кредитування

Нацдержслужба
 

 

- " -

18315

 

1316,8

1747

1905

2379

3274,4

3748,1

3944,7

7. Забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників доступним житлом

21743
_____
1358,9

 

2718
_____
169,84

3168
____
198

3168
____
198

3168
____
198

3168
____
198

3168
____
198

3185
_____
199,07

будівництво (придбання) житла

МОНмолодьспорт

- " -

7157,5

 

894,5

1042,9

1042,9

1042,9

1042,9

1042,9

1048,5

8. Забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів, у тому числі медичних працівників та інших категорій громадян, що мають право на його отримання

111723
_____
6982,7

 

 

1973
_____
123,32

3952
____
247

16658
_____
1041,12

23865
______
1491,57

28602
______
1787,62

36673
______
2292,06

- " -

Мінрегіон

державний та місцевий бюджет,
інші джерела

36777,8

 

 

649,5

1300,9

5483,6

7856,1

9415,4

12072,3

9. Забезпечення молодих спеціалістів державних підприємств космічної галузі службовим житлом

3400
____
212,5

 

30
___
 1,88

560
___
35

560
____
35,03

560
___
35

560
___
35

560
____
35,01

570
___
35,6

- " -

ДКА

- " -

1119,2

 

9,9

184,3

184,5

184,3

184,3

184,4

187,5

Разом за розділом II

265800
______
16612,5

261
____
16,3 

12807
____
800,4

23831
_____
1489,4

27696
_____
1731

35918
_____
2244,8

46882
______
2930,13

54116
______
3382,25

64289
______
4018,05

 

 

- " -

87498,1

85,9

4215,9

7844,9

9117,2

11823,8

15433

17814,3

21163,1

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88499,75

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ ІІ додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 366,
 від 28.12.2011 р. N 1390)

 

ОБСЯГ
потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів*

____________
* Середня норма забезпечення житлом сім'ї з трьох осіб становить 62,5 кв. метра.

Найменування регіону, міста

Кількість сімей та одиноких молодих громадян, які
перебувають на квартирному
обліку станом
на 1 січня 2009 року

Загальна площа житла, яке планується збудувати (придбати), кв. метрів

усього

у тому числі за роками

усього

таких, що планується забезпечити житлом

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Автономна Республіка Крим

77302

3797

237305

250

11375

21313

24688

32063

41875

48313

57428

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

31855

3694

230877

250

11125

20688

24063

31188

40688

47000

55875

Волинська

33624

10142

633878

625

30563

56813

66000

85688

111813

129063

153313

Дніпропетровська

65664

6486

405376

438

19500

36375

42250

54813

71500

82500

98000

Донецька

85857

25088

1568001

1438

75313

140625

163250

212000

276625

319375

379375

Житомирська

36867

4473

279564

313

13500

25125

29125

37750

49313

56875

67563

Закарпатська

10662

3423

213940

250

10313

19188

22250

28938

37688

43500

51813

Запорізька

53865

16920

1057503

1063

50938

94813

110188

142938

186500

215313

255750

Івано-Франківська

26653

2554

159628

188

7688

14313

16625

21563

28188

32500

38563

Київська

48168

2204

137751

125

6625

12375

14313

18625

24250

28000

33438

Кіровоградська

21554

4699

293690

313

14188

26375

30625

39688

51813

59750

70938

Луганська

42865

14877

929814

875

44813

83375

96875

125688

164000

189313

224875

Львівська

76376

21983

1373939

1313

66250

123188

143000

185625

242375

279813

332375

Миколаївська

26634

7886

492877

500

23813

44188

51375

66625

86938

100313

119125

Одеська

42140

11759

734940

688

35438

65875

76625

99313

129625

149688

177688

Полтавська

27074

7295

455939

500

22000

40875

47563

61625

80375

92813

110188

Рівненська

28821

6046

377876

375

18250

33875

39375

51063

66625

76938

91375

Сумська

60457

12710

794376

750

38250

71188

82813

107375

140125

161750

192125

Тернопільська

22672

2264

141501

125

6813

12625

14750

19125

24938

28750

34375

Харківська

60307

18705

1169064

1125

56375

104813

121875

158000

206188

238000

282688

Херсонська

22191

6323

395191

438

19063

35375

41188

53438

69688

80438

95563

Хмельницька

51753

2557

159815

188

7688

14313

16625

21563

28188

32500

38750

Черкаська

28344

5788

361751

375

17438

32375

37750

48875

63813

73625

87500

Чернівецька

21651

6488

405502

438

19563

36375

42313

54813

71500

82500

98000

Чернігівська

23012

6814

425878

438

20563

38188

44375

57563

75125

86688

102938

м. Київ

172239

48717

3044813

2813

146625

273000

317375

411125

537125

620125

736625

м. Севастополь

17670

2108

131752

125

6375

11813

13750

17813

23250

26813

31813

Усього

1216277

265800

16612541

16319

800445

1489444

1731004

2244883

2930131

3382256

4018059

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки*

____________
* Середня норма забезпечення житлом сім'ї з трьох осіб становить 62,5 кв. метра.

Категорія громадян

Вид житла

Кількість сімей, які планується забезпечити житлом

Загальна площа житла, що планується збудувати (придбати) кв. метрів 

усього

у тому числі за роками

усього 

у тому числі за роками 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010 

2011

2012 

2013 

2014 

2015

2016 

2017 

Молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни

доступне

38350

246

3232

9533

10386

3730

3730

3729

3764

2396887 

15379,5 

202000

595810

649124 

233130

233125

233062,5

235256

Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи, інші службові особи та члени їх сімей

- " -

27500

 

2000

2300

2800

3500

4500

5500

6900

1718776 

 

125000

143770

175000 

218755

281245

343750

431256

Судді апеляційних та місцевих судів

загального призначення

920

 

115

135

134

134

134

134

134

57540 

 

7210

8430

8380 

8380

8380

8380

8380

Інваліди

- " -

192 

15

21

23

25

26

27

27

28

12020,5 

939,5 

1310

1450

1562,5 

1635

1686

1687,5

1750

доступне

2288 

 

245

299

338

342

344

360

360

142996 

 

15311

18685

21125 

21375

21500

22500

22500

Молоді вчені Національної академії наук

- " -

300 

 

25

34

34

49

50

54

54

18740 

 

1555

2125

2125 

3050

3135

3375

3375

Вчені інших вікових категорій та працівники Національної академії наук

службове

3747 

 

421 

499

512

524

557

596

638 

234187,5

 

26310 

31177,5

32000 

32755 

34815 

37255

39875

Державні службовці

доступне

55637

 

4000

5307

5787

7227

9947

11386

11983

3477299,5 

 

250000

331685

361687,5 

451680

621680

711622

748945

Науково-педагогічні та педагогічні працівники

- " -

21743 

 

2718 

3168

3168

3168

3168

3168

3185

1358941 

 

169874

198000

198000 

198000

198000

198000

199067

Громадяни, що потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів

- " -

111723 

 

 

1973 

3952

16658

23865

28602

36673 

6982678,5

 

 

123311,5

247000

1041123 

1491565 

1787624

2292055

Молоді спеціалісти державних підприємств космічної галузі

службове

3400 

 

30 

560

560

560

560

560

570 

212475

 

1875 

35000

35000 

35000 

35000 

35000

35600

Усього

 

265800 

261 

12807 

23831 

27696

35918

46882

54116

64289 

16612541

16319

800445 

1489444

1731004

2244883 

2930131 

3382256

4018059

у тому числі

загального призначення

1112 

15 

136 

158 

159

160

161

161

162 

69560,5

939,5

8520 

9880

9942,5

10015 

10066 

10067,5

10130

службове

7147 

 

451 

1059 

1072

1084

1117

1156

1208 

446662,5

 

28185 

66177,5

67000

67755 

69815 

72255

75475

доступне

257541 

246 

12220 

22614 

26465

34674

45604

52799

62919 

16096318

15379,5

763740 

1413386,5

1654061,5

2167113 

2850250 

3299933,5

3932454

 

ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК
вартості будівництва (придбання) доступного житла
на 2010 - 2017 роки у розрізі регіонів

Найменування регіону, міста

Загальна площа житла, кв. метрів

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, гривень

Вартість будівництва (придбання) житла,
млн. гривень

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Автономна Республіка Крим

237305

5551

1317,3

1,4

63,1

118,3

137

178

232,4

268,2

318,9

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

230877

4911

1133,8

1,2

54,6

101,6

118,2

153,2

199,8

230,8

274,4

Волинська

633878

5357

3395,7

3,3

163,7

304,3

353,6

459

599

691,4

821,4

Дніпропетровська

405376

5190

2103,9

2,3

101,2

188,8

219,3

284,5

371,1

428,2

508,5

Донецька

1568001

5221

8186,5

7,5

393,2

734,2

852,3

1106,9

1444,3

1667,5

1980,6

Житомирська

279564

4880

1364,3

1,5

65,9

122,6

142,1

184,2

240,6

277,6

329,8

Закарпатська

213940

4862

1040,2

2,2

50,1

93,3

108,2

140,7

183,2

211,5

251

Запорізька

1057503

5253

5555

5,7

267,6

498,1

578,8

750,9

979,7

1131

1343,3

Івано-Франківська

159628

4833

771,5

0,9

37,2

69,2

80,3

104,2

136,2

157,1

186,4

Київська

137751

5102

702,8

0,6

33,8

63,1

73

95

123,7

142,9

170,7

Кіровоградська

293690

4730

1389,1

1,6

67,1

124,8

144,9

187,7

245,1

282,6

335,4

Луганська

929814

4809

4471,5

4,2

215,5

401

465,9

604,4

788,7

910,4

1081,4

Львівська

1373939

5288

7265,4

6,9

350,3

651,4

756,2

981,6

1281,7

1479,6

1757,7

Миколаївська

492877

5212

2568,9

2,6

124,1

230,3

267,8

347,2

453,1

522,8

621

Одеська

734940

5255

3862,1

3,6

186,2

346,2

402,7

521,9

681,2

786,6

933,7

Полтавська

455939

5032

2294,3

2,5

110,7

205,7

239,3

310,1

404,4

467

554,6

Рівненська

377876

5273

1992,5

2

96,2

178,6

207,6

269,3

351,3

405,7

481,8

Сумська

794376

5177

4112,5

3,9

198

368,5

428,7

555,9

725,4

837,4

994,7

Тернопільська

141501

5246

742,3

0,7

35,7

66,2

77,4

100,3

130,8

150,8

180,4

Харківська

1169064

5371

6279

6

302,8

562,9

654,6

848,6

1107,4

1278,3

1518,4

Херсонська

395191

5034

1989,4

2,2

96

178,1

207,3

269

350,8

404,9

481,1

Хмельницька

159815

5334

852,5

1

41

76,3

88,7

115

150,4

173,4

206,7

Черкаська

361751

5356

1937,5

2

93,4

173,4

202,2

261,8

341,8

394,3

468,6

Чернівецька

405502

4855

1968,7

2,1

95

176,6

205,4

266,1

347,1

400,5

475,9

Чернігівська

425878

5220

2223,1

2,3

107,3

199,3

231,6

300,5

392,2

452,5

537,4

м. Київ

3044813

5920

18025,3

16,7

868

1616,2

1878,9

2433,9

3179,8

3671,1

4360,7

м. Севастополь

131752

5666

746,5

0,7

36,1

66,9

77,9

100,9

131,7

151,9

180,4

____________

Опрос