Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выплаты компенсации гражданам за утраченное недвижимое имущество в случае отселения или самостоятельного переселения с радиоактивно загрязненной территории

КМ Украины
Постановление КМ от 18.11.2009 № 1243
действует с 28.11.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2009 р. N 1243

Київ

Про затвердження Порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території

Відповідно до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 755 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 50);

постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 875 "Про внесення змін до Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1400);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1284 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 755" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1691).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території

1. Цей Порядок визначає механізм виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації за майно, втрачене у зв'язку з їх відселенням або самостійним переселенням відповідно до статті 4 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Дія цього Порядку поширюється на громадян, які не отримали зазначену компенсацію на дату набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в тому числі тих громадян, які перебувають на черзі на отримання компенсації.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) втрачене нерухоме майно - житловий, дачний, садовий будинок, гараж, господарські будівлі та споруди, що розташовані на радіоактивно забрудненій території, перебували у приватній власності громадянина та залишені ним у разі використання права на переселення;

2) житлове приміщення у місці переселення - будинок садибного типу із земельною ділянкою та господарськими будівлями, що споруджені відповідно до затвердженого проекту, або квартира у багатоповерховому будинку, якими забезпечуються переселенці;

3) компенсація - відшкодування вартості нерухомого майна, втраченого на місці відселення на момент припинення права власності, розмір якого визначається шляхом проведення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки такого майна у порядку, встановленому Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

4) місце відселення - населений пункт, з якого здійснюється відселення (самостійне переселення) громадянина (його сім'ї);

5) місце переселення - населений пункт на території України, до якого здійснюється відселення (самостійне переселення) громадянина (його сім'ї);

6) переселенець - особа, що проживала на радіоактивно забрудненій території і відселена згідно із списком, складеним облдержадміністрацією, або переселилася самостійно на підставі направлення, виданого облдержадміністрацією місця відселення;

7) радіоактивно забруднена територія - частина території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Така територія поділяється на зони відповідно до статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

8) суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" провадить оціночну діяльність.

3. Вартість втраченого нерухомого майна визначається суб'єктом оціночної діяльності.

Відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється органами виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством. За результатами конкурсного відбору укладається двосторонній договір на проведення оцінки майна, в якому замовником оцінки та платником виступають органи виконавчої влади, а виконавцем робіт з оцінки - суб'єкт оціночної діяльності, який визначений переможцем конкурсу.

Замовник оцінки забезпечує надання суб'єкту оціночної діяльності вихідних даних, необхідних для проведення оцінки, та здійснення рецензування звіту про оцінку майна.

4. Для отримання компенсації переселенець подає до райдержадміністрації (виконавчого органу ради міста обласного значення) за місцезнаходженням втраченого нерухомого майна:

1) заяву;

2) копію ордера на житлове приміщення, виданого у зв'язку з переселенням (незалежно від того, на кого з членів сім'ї виписано ордер), або копію договору купівлі-продажу, що підтверджує факт придбання переселенцем у місці переселення житлового будинку садибного типу (квартири), або копію акта введення в експлуатацію у місці переселення житлового будинку садибного типу у разі індивідуального будівництва, або копію акта введення в експлуатацію будинку садибного типу, переданого переселенцю у приватну власність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 637 "Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 65), або копію свідоцтва про право власності на житло, яке громадянин отримав після переселення у власність на підставах, не заборонених законом;

3) довідку про передачу втраченого нерухомого майна органу місцевого самоврядування місця відселення (сільській, селищній, міській раді);

4) довідку про склад сім'ї та постійну реєстрацію у місці переселення;

5) копію паспорта громадянина України.

5. Сума компенсації перераховується за рішенням райдержадміністрації (виконавчого органу ради міста обласного значення), що прийнято на підставі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, відділенням Державного казначейства місця відселення на особистий рахунок переселенця або спадкоємця, відкритий ним у будь-якому банку України, у порядку черговості, встановленої райдержадміністрацією (виконавчим органом ради міста обласного значення) з урахуванням дати реєстрації заяви щодо отримання компенсації в обліковому журналі. Контроль та відповідальність за дотриманням черговості покладається на райдержадміністрацію (виконавчий орган ради міста обласного значення).

Спадкоємці громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на грошову компенсацію за втрачене спадкодавцем нерухоме майно, якщо така компенсація була нарахована, але не отримана переселенцем, відповідно до норм Цивільного кодексу України.

6. Втрачене нерухоме майно передається переселенцем відповідному органові самоврядування місця відселення (сільській, селищній, міській раді) у разі:

забезпечення його житловим приміщенням у місці переселення - відповідно до Порядку відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992 р. N 706 (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 23);

індивідуального будівництва у місці переселення або отримання на підставі рішення обласної або районної держадміністрації у приватну власність незавершеного будівництвом будинку садибного типу - у місячний строк з моменту підписання акта щодо введення в експлуатацію житлового будинку;

придбання житла у місці переселення на умовах договору купівлі-продажу - у місячний строк з моменту укладення договору.

7. Виплата компенсації проводиться один раз.

8. Переселенець, що отримав компенсацію, але продовжує користуватися втраченим нерухомим майном, несе відповідальність згідно із законом.

____________

Опрос