Идет загрузка документа (828 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой научно-технической программы "Нанотехнологии и наноматериалы" на 2010 - 2014 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 28.10.2009 № 1231
редакция действует с 21.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2009 р. N 1231

Київ

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2011 року N 750
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації та Національній академії наук:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750)

разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення наноіндустрії шляхом забезпечення розвитку її промислово-технологічної інфраструктури, використання результатів фундаментальних та прикладних досліджень, а також підготовки висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми необхідно:

провести фундаментальні та прикладні дослідження з пріоритетних напрямів, зокрема наноелектроніки, наноінженерії, функціональних і конструкційних наноматеріалів, колоїдних нанотехнологій, нанотехнологій для каталізу та хімічної промисловості, наноматеріалів та нанотехнологій для захисту навколишнього природного середовища, нанотехнологій для енергетики, нанотехнологій спеціального призначення, отримати нові знання щодо особливостей фізичних, хімічних, біологічних і більш складних процесів синтезу та атомного складення наносистем;

розробити нанобіотехнології виготовлення наноматеріалів, пристроїв та приладів медичного призначення, а також для наномедицини, нанофізики, нанохімії, наноматеріалознавства;

забезпечити дослідників сучасним обладнанням, необхідним для виготовлення наноматеріалів і дослідження їх властивостей;

створити цілісну систему підготовки дослідників, матеріалознавців і технологів, які володіють міждисциплінарними фундаментальними знаннями та вміють працювати на сучасному спеціальному обладнанні;

забезпечити проведення стандартизації та сертифікації наноматеріалів, оскільки на даний час в Україні відсутня система метрологічних вимірювань у діапазоні менш як 1 мікрон, що не дає можливості вимірювати геометричні параметри нанооб'єктів та перевіряти вимірювальне обладнання;

вивчити питання щодо потенційних ризиків шкідливого впливу нанотехнологій та наноматеріалів на людину і навколишнє природне середовище;

розробити план заходів щодо залучення інвестицій для створення наноіндустрії, в якому передбачити можливість звільнення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів під час ввезення на митну територію України обладнання, необхідного для виготовлення наноматеріалів і дослідження їх властивостей, а також утворення підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з впровадженням нанотехнологій.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

проведення фундаментальних досліджень з метою розроблення та удосконалення нанотехнологій, створення наносистем, наноструктур, новітньої елементної бази наноелектроніки і нанофотоніки та виготовлення наноматеріалів;

створення:

- технологічної системи виготовлення наноматеріалів, наноструктур та приладів;

- промислово-технологічної інфраструктури наноіндустрії;

- новітньої елементної бази для виготовлення приладів терагерцового діапазону, обладнання шляхом впровадження наноструктур на основі традиційних напівпровідників;

розроблення:

- нанотехнологій для каталізу;

- дослідно-промислових технологій виготовлення нанопорошків, наноматеріалів, зокрема наночастинок, нанотрубок, нанострижнів, нановолокон, нанодротів, а також функціональних консолідованих наноматеріалів і наноматеріалів з аморфно-нанокристалічною структурою, конструкційних наноструктурованих матеріалів з градієнтним та об'ємним зміцненням, нанодисперсних і наноструктурованих люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів;

- нанотехнологій виготовлення легких, міцних і корозійностійких конструкційних матеріалів для машинобудування та аерокосмічної техніки, захисних покриттів різноманітних конструкцій, нанофотокаталізаторів і вивчення фізичних та хімічних процесів з їх використанням, наносорбентів і нанопористих матеріалів, енергозберігаючих пристроїв з урахуванням досягнень оптоелектроніки та фотовольтаїки;

- колоїдних нанотехнологій виготовлення наноматеріалів різного функціонального призначення;

- оптичних джерел випромінювання (лазери і світлодіоди) на основі наноелектронних структур;

- методів виготовлення апаратури для діагностики і сертифікації наноматеріалів та приладів;

- наноконструкцій, що використовуються для підвищення ефективності біологічно активних речовин;

- порядку проведення оцінки впливу нанотехнологій та наноматеріалів на людину і навколишнє природне середовище;

вивчення питання щодо впливу наноматеріалів на біологічні об'єкти;

утворення:

- центру сертифікації наноматеріалів, наноструктур та приладів;

- у вищих навчальних закладах науково-навчальних центрів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

розробити нанотехнології для хімічної промисловості, енергетики, лікування найпоширеніших і найнебезпечніших хвороб, а також виготовлення біологічно активних речовин та багатофункціональних пристроїв наноелектроніки;

підготувати:

- нормативно-правові акти, стандарти та сертифікати, що регламентують розроблення і впровадження нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів;

- підручники та навчальні посібники для вищих навчальних закладів з питань щодо розроблення нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів;

утворити у вищих навчальних закладах науково-навчальні центри.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 1847,1 млн. гривень.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 331.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. N 1231.

3. Державний замовник-координатор - Держінформнауки.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750)

4. Державні замовники - Держінформнауки та Національна академія наук.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750)

5. Керівники Програми - перший віце-президент Національної академії наук Шпак А. П. та академік Національної академії наук Находкін М. Г.

6. Виконавці заходів Програми - підприємства, установи та організації національних академій, МОН, Агентство держмайна, Держінвестпроект і його регіональні центри інноваційного розвитку.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750,
 від 07.08.2013 р. N 538)

7. Строк виконання: 2010 - 2014 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Державний бюджет 

1682,3 

336,35 

356,25 

368,15 

325,7 

295,85 

Інші джерела 

164,8 

24,85 

35,75 

41,6 

32,8 

29,8 

Усього 

1847,1 

361,2 

392 

409,75 

358,5 

325,65 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходів 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Фізика наноструктур 

1. Проведення фундаментальних фізичних досліджень з метою розроблення нанотехнологій та фізичних основ нових приладів, створення наносистем, наноструктур та новітньої елементної бази наноелектроніки і нанофотоніки, виготовлення наноматеріалів 

кількість досліджень 

40 

11 

11 

1) проведення досліджень щодо визначення:
фізичного механізму керованого формування та самоорганізації наночастинок, наноструктур та наносистем з метою розроблення фізичних основ нанотехнологій і створення нових функціональних наноматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,25 

1,5 

1,5 

1,5 

1,25 

Національна академія наук 

  

1,25 

1,5 

1,5 

1,5 

1,25 

Разом 

  

  

14 

2,5 

2,5 

механічних та акустичних властивостей наноматеріалів та наноструктур з метою застосування наноелектромеханічних систем під час розроблення багатофункціональних сенсорних технологій 

Держінформнауки 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Національна академія наук 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Разом 

  

  

1,5 

1,5 

оптичних властивостей наноматеріалів та механізму взаємодії електромагнітного випромінювання з наноструктурами з метою виготовлення надшвидкодіючих нанофотонних та оптоелектронних пристроїв, діагностики і сертифікації наноматеріалів 

Держінформнауки 

  

11,5 

2,25 

2,5 

2,5 

2,25 

Національна академія наук 

  

11,5 

2,25 

2,5 

2,5 

2,25 

Разом 

  

  

23 

4,5 

4,5 

механізму та процесів маніпуляції атомами, молекулами та наночастинками, зокрема за допомогою світла, механічних, електричних та магнітних нанозондів, з метою розроблення нових методів прецизійної та сканувальної нанодіагностики та нанотехнологій 

Держінформнауки 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Національна академія наук 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Разом 

  

  

1,5 

1,5 

надпровідних наноматеріалів та наноструктур, розроблення наноплівкових надпровідних елементів з високою густиною критичного струму для функціональних застосувань та фізичних принципів новітніх квантових приладів 

Держінформнауки 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Національна академія наук 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Разом 

  

  

1,5 

1,5 

органічних наноматеріалів та молекулярних нанокомпозитних структур для систем відображення, збереження, обробки та передачі інформації, а також фотоенергетики 

Держінформнауки 

  

1,25 

1,5 

1,5 

1,5 

1,25 

Національна академія наук 

  

1,25 

1,5 

1,5 

1,5 

1,25 

Разом 

  

  

14 

2,5 

2,5 

надвисокочастотних електрофізичних властивостей напівпровідникових наноструктур, емісійних характеристик наноструктур з метою виготовлення приладів емісійної наноелектроніки, розроблення фізичних принципів генерації та детектування терагерцового електромагнітного випромінювання та наноелектроніки для комунікаційних і інформаційних технологій 

Держінформнауки 

  

1,75 

1,75 

1,5 

Національна академія наук 

  

1,75 

1,75 

1,5 

Разом 

  

  

18 

3,5 

3,5 

2) вивчення магнітних властивостей наноматеріалів і наноструктур з метою їх застосування у спінтроніці та нанорозмірних елементах пам'яті для інформаційних технологій 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Національна академія наук 

  

0,75 

0,75 

0,5 

Разом 

  

  

1,5 

1,5 

Разом за напрямом "Фізика наноструктур" 

  

  

- " - 

101 

19 

23 

23 

20 

16 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

50,5 

9,5 

11,5 

11,5 

10 

  

Національна академія наук 

  

50,5 

9,5 

11,5 

11,5 

10 

Технології напівпровідникових наноструктур 

2. Розроблення технологій отримання напівпровідникових наноструктур 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

1) проведення досліджень щодо процесів формування наноструктурованих об'єктів на поверхні напівпровідників A2B6 методами хімічного травлення та синтезу нанорозмірних напівпровідникових матеріалів хімічним способом 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,8 

0,4 

0,4 

0,5 

0,3 

0,2 

Національна академія наук 

  

1,8 

0,4 

0,4 

0,5 

0,3 

0,2 

Разом 

  

  

3,6 

0,8 

0,8 

0,6 

0,4 

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення:  

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

 

 

нанотехнологій отримання методом молекулярно-променевої епітаксії нанорозмірних структур (квантових точок Ge на Si і SiOx, вертикально інтегрованих систем квантових точок тощо) та проведення досліджень їх оптичних і електрофізичних властивостей для виготовлення на їх основі елементів сонячних батарей, фотоприймачів інфрачервоного діапазону та елементів пам'яті 

Держінформнауки 

 

2,8 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,8 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

5,6 

1,2 

1,2 

1,2 

кількість розроблених методів 

  

лазерних методів формування та модифікації наноструктур елементарних напівпровідників та благородних металів з керованими оптичними та люмінесцентними властивостями 

Держінформнауки 

  

1,8 

0,4 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

Національна академія наук 

  

1,8 

0,4 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

Разом 

  

  

3,6 

0,8 

0,8 

0,6 

0,4 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

нанотехнологій створення нанорозмірних германієвих структур на підкладках GaAs та Si для виготовлення на їх основі електронних приладів 

Держінформнауки 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Національна академія наук 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Разом 

  

  

2,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

кількість розроблених методів 

  

методів створення джерел випромінювання надвисокої частоти у терагерцовому діапазоні на основі напівпровідникових структур A3B5 з наноструктурними буферними шарами і структурованими дифузійними бар'єрами 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,35 

0,35 

0,35 

0,25 

0,2 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,35 

0,35 

0,35 

0,25 

0,2 

Разом 

  

  

0,7 

0,7 

0,7 

0,5 

0,4 

- " - 

  

  

методів ефективного нанолітографічного, в тому числі інтерференційного, створення наноструктур 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,35 

0,35 

0,35 

0,25 

0,2 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,35 

0,35 

0,35 

0,25 

0,2 

Разом 

  

  

0,7 

0,7 

0,7 

0,5 

0,4 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

високоефективних низькотемпературних плазмових нанотехнологій створення наноструктурованих шарів карбіду кремнію для захисту поверхні високовольтних діодів типу 4HSiC НВЧ pin 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

- " - 

  

  

  

нанотехнологій створення наноструктур методом сканувальної зондової мікроскопії з електропровідним алмазним вістрям 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

кількість розроблених нано-
технологій 

нанотехнологій виготовлення та дослідження властивостей нанопорошків ітрійалюмінієвих гранатів та перовскитів, активованих рідкісноземельними та перехідними іонами, та створення на їх основі нанокерамічних матеріалів для пристроїв оптоелектроніки нового покоління 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

- " - 

  

  

нанотехнологій компонентів наноелектронних приладів на основі групи тринітридів 

Держінформнауки 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Національна академія наук 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Разом 

  

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

- " - 

  

  

  

нанотехнологій створення епітаксійних структур для діодів Гана на основі сполук A3B5 із застосуванням глибокої очистки джерела методом парофазної епітаксії 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

- " - 

  

  

нанотехнологій виготовлення наноструктурованих кремній-
карбонізованих матеріалів та розроблення на їх основі світловипромінюючих елементів у широкому діапазоні довжини хвиль 

Держінформнауки 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Національна академія наук 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

кількість розроблених програмних продуктів 

програмних продуктів нового покоління для використання під час технологічних процесів 

Держінформнауки 

  

1,35 

0,2 

0,25 

0,275 

0,3 

0,325 

Національна академія наук 

  

1,35 

0,2 

0,25 

0,275 

0,3 

0,325 

Разом 

  

  

2,7 

0,4 

0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

кількість розроблених нано-
технологій 

10 

нанотехнологій об'ємних нанокристалічних матеріалів для кріогенної і аерокосмічної техніки, машино- і авіабудування та впровадження їх у дослідне виробництво 

Держінформнауки 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Національна академія наук 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

  

  

  

економічних нанотехнологій формування багатошарових резонансно-тунельних структур "діелектрик - нанокластер - діелектрик" з урахуванням принципу керованої самоорганізації 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

- " - 

  

  

  

  

нітридних сполук елементів третьої групи з використанням технології радикало-променевої епітаксії 

Держінформнауки 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Національна академія наук 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Разом 

  

  

2,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

кількість розроблених методів 

3) виготовлення функціональних біонаноматеріалів для адаптивних сенсорних систем та їх використання під час проведення моніторингу високотехнологічних процесів у біотехнології, медицині та навколишньому природному середовищі 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Національна академія наук 

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

Разом 

  

  

2,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

Разом за завданням 2 

  

  

- " - 

55,2 

11,7 

12 

12,05 

10,3 

9,15 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

27,6 

5,85 

6,025 

5,15 

4,575 

Національна академія наук 

  

27,6 

5,85 

6,025 

5,15 

4,575 

3. Створення та впровадження у виробництво новітньої елементної бази приладів для терагерцового діапазону шляхом створення наноструктур на основі традиційних напівпровідників та наноматеріалів 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

нанотехнологій виготовлення систем і обладнання для діапазону частот 200 - 600 ГГц та впровадження їх у виробництво 

Держінформнауки 

державний бюджет 

0,55 

1,25 

1,7 

1,8 

1,7 

Національна академія наук 

державний бюджет 

0,55 

1,25 

1,7 

1,8 

1,7 

інші джерела 

  

0,6 

1,2 

1,2 

Разом 

  

  

18 

1,1 

3,1 

4,4 

4,8 

4,6 

у тому числі 

  

державний бюджет 

14 

1,1 

2,5 

3,4 

3,6 

3,4 

  

інші джерела 

  

0,6 

1,2 

1,2 

  

  

  

нанотехнологій виготовлення потужних джерел випромінювання у терагерцевому діапазоні на основі міждолинного переносу носіїв заряду в багатошарових наноструктурах на основі тринітридів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Національна академія наук 

державний бюджет 

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

інші джерела 

  

0,1 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,4 

1,2 

1,2 

1,2 

у тому числі 

  

державний бюджет 

0,4 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

  

інші джерела 

  

0,1 

0,3 

0,3 

0,3 

  

  

мембранних нанотехнологій створення елементної бази джерел випромінювання у терагерцовому діапазоні частот як елементів інтегральних схем на основі високоомних наноструктурованих шарів карбіду кремнію 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Національна академія наук 

  

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Разом 

  

  

0,4 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

  

  

  

  

широкодіапазонного рефлектометра для вимірювання параметрів наноструктурних діелектричних матеріалів і біологічних середовищ у терагерцовому діапазоні із застосуванням лампи зворотної хвилі і низькобар'єрних напівпровідникових структур 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,3 

0,45 

0,45 

0,4 

  

  

Національна академія наук 

  

1,3 

0,45 

0,45 

0,4 

  

  

Разом 

  

  

2,6 

0,9 

0,9 

0,8 

  

  

 
кількість розроблених типоно-
міналів активних елементів і функціо-
нальних модулів терагер-
цового діапазону 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення та впровадження: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нанотехнологій виготовлення високоефективних фосфідіндієвих діодів Гана для терагерцового діапазону на основі епітаксійних структур з вбудованими буферними "еластичними" нанопористими шарами і катодними контактами, які випромінюють "гарячі" електрони 

Держінформнауки 

державний бюджет 

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Національна академія наук 

державний бюджет 

0,2 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

інші джерела 

0,3 

0,4 

0,6 

0,4 

0,3 

Разом 

  

  

0,7 

1,3 

1,5 

1,3 

1,2 

у тому числі 

  

державний бюджет 

0,4 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

  

інші джерела 

0,3 

0,4 

0,6 

0,4 

0,3 

кількість розроблених типоно-
міналів активних елементів терагер-
цового діапазону 

нанотехнологій виготовлення потужних транзисторів надвисоких частот (4 - 10 ГГц) з використанням наноструктурованих епітаксійних шарів нітриду галію та твердих розчинів на його основі 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,5 

0,1 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

Національна академія наук 

державний бюджет 

2,5 

0,1 

0,1 

0,5 

0,7 

0,7 

інші джерела 

  

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

0,2 

1,5 

1,5 

2,4 

2,4 

у тому числі 

  

державний бюджет 

50 

0,2 

1

1,4 

1,4 

  

інші джерела 

  

0,5 

0,5 

кількість розроблених типоно-
міналів активних елементів терагер-
цового діапазону 

  

  

  

  

  

  

3) створення: 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

напівпровідникових наноструктур з розподіленими параметрами в терагерцовому діапазоні та виготовлення на їх основі джерел і підсилювачів з підвищеною вихідною потужністю 

Держінформнауки 

  

1,5 

  

0,75 

0,75 

  

  

Національна академія наук 

  

1,5 

  

0,75 

0,75 

  

  

Разом 

  

  

  

1,5 

1,5 

  

  

  

  

  

джерел електромагнітних коливань терагерцового діапазону на основі сполук нітридів A3B5 та їх гетероструктур 

Держінформнауки 

  

0,3 

0,35 

0,35 

  

  

Національна академія наук 

  

0,3 

0,35 

0,35 

  

  

Разом 

  

  

0,6 

0,7 

0,7 

  

  

- " - 
 

  

  

  

  

  

  

4) виготовлення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

двоканального радіометричного приймача з активним підсвічуванням з використанням активних і пасивних напівпровідникових наноструктр для генерації та детектування сигналів у довгохвильовій частині терагерцового діапазону 

Держінформнауки 

державний бюджет 

1,5 

  

  

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

1,5 

  

  

0,5 

0,5 

0,5 

інші джерела 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

3,5 

0,1 

0,1 

1,1 

1,1 

1,1 

у тому числі 

  

державний бюджет 

  

  

  

інші джерела 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

  

  

  

пристроїв керування амплітудою сигналів у діапазоні частот 200 - 400 ГГц 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,8 

0,3 

0,25 

0,25 

  

  

Національна академія наук 

  

0,8 

0,3 

0,25 

0,25 

  

  

Разом 

  

  

1,6 

0,6 

0,5 

0,5 

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

53,7 

11,5 

14,1 

11,7 

11,4 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

21,6 

2,3 

4,9 

5,8 

4,35 

4,25 

Національна академія наук 

державний бюджет 

21,6 

2,3 

4,9 

5,8 

4,35 

4,25 

інші джерела 

10,5 

0,4 

1,7 

2,5 

2,9 

4. Виготовлення наноматеріалів, компонентів та електронних датчиків для приладо- та машинобудування, біотехнологічного і фармацевтичного виробництва 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

1) виготовлення та впровадження у виробництво захисних покриттів на основі високоомних наноструктурованих шарів карбіду кремнію для забезпечення високого рівня надійності твердотільних потужних приладів для діапазону надвисоких частот 

Держінформнауки 

державний бюджет 

1,5 

0,1 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Національна академія наук 

державний бюджет 

1,5 

0,1 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

інші джерела 

0,5 

  

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

Разом 

  

  

3,5 

0,2 

0,8 

0,8 

0,9 

0,8 

у тому числі 

  

державний бюджет 

0,2 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

  

інші джерела 

0,5 

  

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

- " - 

  

  

  

2) розроблення нанотехнологій виготовлення елементів потужних комутуючих інтегральних схем сантиметрового і міліметрового діапазону на основі наноструктурованих шарів високоомного карбіду кремнію 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

Національна академія наук 

  

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

Разом 

  

  

0,1 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення та впровадження у виробництво: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нанотехнологій виготовлення високостабільних багатофункціональних високотемпературних сенсорів на основі наноструктурованих шарів карбіду кремнію 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

Національна академія наук 

  

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

Разом 

  

  

0,1 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

високоефективних плазмових нанотехнологій формування наноструктурованих шарів нітридів алюмінію та бору для захисту поверхні активних елементів для діапазону надвисоких частот 

Держінформнауки 

державний бюджет 

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

Національна академія наук 

державний бюджет 

0,05 

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

інші джерела 

0,5 

  

0,1 

0,3 

0,1 

  

Разом 

  

  

2,5 

0,1 

0,5 

0,8 

0,6 

0,5 

у тому числі 

  

державний бюджет 

0,1 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

  

інші джерела 

0,5 

  

0,1 

0,3 

0,1 

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

10 

0,5 

2,1 

2,6 

2,5 

2,3 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

4,5 

0,25 

0,95 

1,1 

1,1 

1,1 

Національна академія наук 

державний бюджет 

4,5 

0,25 

0,95 

1,1 

1,1 

1,1 

інші джерела 

  

0,2 

0,4 

0,3 

0,1 

Разом за напрямом "Технології напівпровідникових наноструктур" 

  

  

  

118,9 

17,2 

25,6 

28,75 

24,5 

22,85 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

53,7 

8,4 

11,85 

12,925 

10,6 

9,925 

Національна академія наук 

державний бюджет 

53,7 

8,4 

11,85 

12,925 

10,6 

9,925 

інші джерела 

11,5 

0,4 

1,9 

2,9 

3,3 

Діагностика наноструктур 

5. Розроблення методів виготовлення апаратури для діагностики та сертифікації наноматеріалів, наноструктур 

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення методів: 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

27 

виготовлення апаратури для проведення високороздільної нанозондової, електронно-
мікроскопічної, електронно-
спектроскопічної, рентгенівської, оптичної, масспектрометричної, акустичної, електрофізичної, магнітної та високочатотної діагностики наноматеріалів, наноструктур та аморфних сплавів 

Держінформнауки 

  

21 

Національна академія наук 

  

54 

12 

12 

12 

10 

Разом 

  

  

75 

17 

16 

16 

14 

12 

15 

субмікронного топографування та проведення паспортизації хімічного складу, структурної досконалості, електрофізичних параметрів та розподілу механічних напружень у наноструктурах електроніки і оптоелектроніки 

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

16,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

5,5 

Разом 

  

  

23,5 

4,5 

4,5 

3,5 

4,5 

6,5 

10 

надчутливої поверхнево-підсиленої діагностики молекулярних, біологічних і колоїдних наносистем для потреб каталізу, медицини, фармакології та захисту навколишнього природного середовища 

Національна академія наук 

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

14 

нанозондової літографії та наноманіпуляцій для наноелектроніки і нанобіосенсорики (наноструктур та їх об'єднання з мікроструктурами, створеними електронно-зондовою літографією та фотолітографією) 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

16 

діагностики деградаційних процесів та прогнозування надійності наноструктурованих матеріалів і нанорозмірних структур у разі їх використання в екстремальних умовах 

Держінформнауки 

  

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

  

24,5 

4,5 

4,5 

4,5 

5,5 

5,5 

Разом 

  

  

37 

Разом за завданням 5 

  

  

державний бюджет 

148 

31 

30 

29 

29 

29 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

43 

10 

Національна академія наук 

  

105 

21 

21 

21 

21 

21 

6. Утворення центру сертифікації наноматеріалів, наноструктур та приладів, у тому числі для забезпечення екологічної безпеки 

кількість утворених підрозділів 

  

  

  

  

  

  

1) утворення підрозділів: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

сканувальної зондової мікроскопії 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,5 

  

  

  

Національна академія наук 

  

1,5 

0,5 

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

високороздільної рентгенівської дифрактометрії 

Національна академія наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дифузно-динамічної комбінованої дифрактометрії 

- " - 

  

10 

  

  

  

  

раманівсько-
люмінесцентної субмікронної спектроскопії 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

масспектрометричного аналізу 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

Національна академія наук 

  

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

Разом 

  

  

2,5 

0,5 

0,5 

1,5 

  

  

  

  

  

  

вимірювального комплексу експресного контролю напівпровідникових матеріалів і нанорозмірних приладів 

Держінформнауки 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

Національна академія наук 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Разом за завданням 6 

  

  

державний бюджет 

19,5 

5,5 

6,5 

4,5 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

1,5 

1,5 

  

  

Національна академія наук 

  

15,5 

3,5 

Разом за напрямом "Діагностика наноструктур" 

  

  

- " - 

167,5 

36,5 

36,5 

33,5 

30 

31 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

47 

11,5 

10,5 

Національна академія наук 

  

120,5 

25 

26 

24,5 

22 

23 

Наноматеріали 

7. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нанопорошків 

кількість дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

26 

синтезу нанопорошків металів та сплавів, у тому числі порошків тугоплавких сполук (карбідів, нітридів, боридів, силіцидів) для конструкційних наноструктурованих матеріалів 

Держінформнауки 

  

14 

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

  

14 

2,5 

2,5 

Разом 

  

  

28 

25 

синтезу нанопорошків простих оксидів та складних оксидних фаз для виготовлення наноструктурованих матеріалів та приладів пасивної електроніки 

Держінформнауки 

  

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

  

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Разом 

  

  

25 

синтезу нанопорошків халькогенідів для мастил та іонних провідників 

Держінформнауки 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Національна академія наук 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Разом 

  

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

15 

синтезу нанопорошків надтвердих фаз і фаз високого тиску 

Держінформнауки 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Національна академія наук 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Разом 

  

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом за завданням 7 

  

  

державний бюджет 

64 

13,2 

13,2 

13,2 

12,2 

12,2 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

32 

6,6 

6,6 

6,6 

6,1 

6,1 

Національна академія наук 

  

32 

6,6 

6,6 

6,6 

6,1 

6,1 

8. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення наночастинок, нанотрубок, нанострижнів, нановолокон, нанодротів різних речовин та сполук 

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

синтезу вуглецевих нанотрубок для наноелектронних приладів 

Держінформнауки 

  

1,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Національна академія наук 

  

1,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Разом 

  

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

15 

синтезу нановолокон і нанострижнів тугоплавких сполук (карбідів, нітридів, боридів, силіцидів) для нанокомпозитів 

Держінформнауки 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Національна академія наук 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Разом 

  

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

10 

синтезу нанопорошків складних оксидних фаз для нанокомпозитів 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

20 

синтезу нанокомпозитів для локальної магнітної гіпертермії, радіологічної терапії та забезпечення потрапляння ліків безпосередньо до хворих органів 

Держінформнауки 

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Національна академія наук 

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Разом 

  

  

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

10 

синтезу точкових наночастинок за допомогою культури клітин рослин та для візуалізації субклітинних структур 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

Разом за завданням 8 

  

  

державний бюджет 

28 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

14 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

Національна академія наук 

  

14 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

9. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення функціональних наноматеріалів з аморфно-
нанокристалічною структурою 

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій: 

  

-"-  

  

  

  

  

  

  

20 

виготовлення 
наноматеріалів з аморфно-нанокристалічною структурою, зокрема з металічною матрицею, для отримання надміцних магнітних сплавів 

Держінформнауки 

  

5,5 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

Національна академія наук 

  

5,5 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

Разом 

  

  

11 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

аморфно-кристалічних наноматеріалів з кластерною керамічною структурою та наноструктурованих покриттів для використання за умови високої температури і тиску 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Разом за завданням 9 

  

  

державний бюджет 

14 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

Національна академія наук 

  

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

10. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення функціональних консолідованих наноматеріалів 

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

15 

багатошарових керамічних конденсаторів та магнеторезисторів нового покоління з використанням наноструктур 

Держінформнауки 

  

7,75 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

Національна академія наук 

  

7,75 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

Разом 

  

  

15,5 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

10 

наноструктурованих феромагнетиків 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

10 

зносостійких нанокомпозитів з керамічною матрицею для нафтогазових насосів та вузлів тертя 

Держінформнауки 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Національна академія наук 

  

3,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Разом 

  

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

19 

керамічного ріжучого інструмента для високоточного точіння та обробки поверхні 

Держінформнауки 

  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Національна академія наук 

  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Разом 

  

  

12 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

15 

нових консолідованих надтвердих матеріалів на основі наноструктурованих фаз високого тиску та багатошарових плівок 

Держінформнауки 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Національна академія наук 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Разом 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

10 

антифрикційних нанокомпозитів з полімерною матрицею 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

13 

багатофункціональних композитів з полімерною матрицею, що наповнена нанотрубками або нановолокнами, для елементів конструкцій з екрануючою функцією для аерокосмічної галузі 

Держінформнауки 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Національна академія наук 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Разом 

  

  

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

20 

консолідованих наноматеріалів на основі магнітоелектричної кераміки та віртуальних сегнетоелектриків з іонами Mn або Cu 

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

Разом 

  

  

10 

10 

функціональних структурованих діелектричних матеріалів для радіолокаційних систем 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

Разом за завданням 10 

  

  

державний бюджет 

76 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

15,2 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

38 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

Національна академія наук 

  

38 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

11. Розроблення дослідно-промислових технологій нанесення функціональних наноструктурованих покриттів 

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій нанесення: 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

27 

наноструктурованих корозійностійких покриттів та покриттів, що призначені для експлуатації в екстремальних умовах 

Держінформнауки 

  

10,5 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

Національна академія наук 

  

10,5 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

Разом 

  

  

21 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

10 

наноструктурованих фотокаталітичних покриттів 

Держінформнауки 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Національна академія наук 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Разом 

  

  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

10 

багатошарових зносостійких покриттів шляхом магнетронного та іонно-плазмового напилення 

Держінформнауки 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Національна академія наук 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Разом 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

10 

біоактивних покриттів для імплантатів 

Держінформнауки 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Національна академія наук 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Разом 

  

  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Разом за завданням 11 

  

  

- " - 

42 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

21 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

Національна академія наук 

  

21 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

12. Розроблення дослідно-промислових технологій з'єднання наноматеріалів та наноструктур 

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення дослідно-промислових технологій: 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

15 

зварювання металевих конструкцій з використанням наноструктур 

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

Разом 

  

  

10 

10 

паяння з використанням наноструктурованих керамічних матеріалів 

Держінформнауки 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Національна академія наук 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Разом 

  

  

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

зварювання живих тканин 

Держінформнауки 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Національна академія наук 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Разом 

  

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

кількість проведених досліджень 

40 

2) проведення фундаментальних досліджень щодо впливу наноутворень на формування мікроструктури металу, що використовується для зварювання швів, з метою поліпшення властивостей зварних з'єднань високоміцних низьколегованих сталей, зниження ризику їх крихкого руйнування; розроблення фізичних принципів формування високов'язких складових у зварних з'єднаннях конструкцій, що призначені для експлуатації в екстремальних умовах 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Національна академія наук 

  

1,75 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Разом 

  

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Разом за завданням 12 

  

  

- " - 

24 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

12 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

Національна академія наук 

  

12 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

13. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення конструкційних наноструктурованих матеріалів з градієнтним та об'ємним зміцненням 

кількість розроблених дослідно-
промислових  технологій 

  

  

  

  

  

  

розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення: 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

19 

конструкційних наноструктурованих матеріалів з градієнтним та об'ємним зміцненням і високим опором втомному руйнуванню 

Держінформнауки 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Національна академія наук 

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Разом 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

13 

наноструктурованих сплавів з граничним рівнем зміцнення шляхом кристалізації об'ємноаморфізованих сплавів 

Держінформнауки 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Національна академія наук 

  

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Разом 

  

  

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

високоентропійних наноструктурованих сплавів конструкційного призначення з підвищеним рівнем жароміцності та корозійної стійкості 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

10 

низькомодульних бімодальних наноструктурованих сплавів конструкційного призначення з високою термостабільністю 

Держінформнауки 

  

2,25 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Національна академія наук 

  

2,25 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Разом 

  

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

біосумісних конструкційних наноструктурованих матеріалів 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

20 

тріщиностійких нанокомпозитних матеріалів з металевою матрицею 

Держінформнауки 

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Національна академія наук 

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Разом 

  

  

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

10 

наноматеріалів конструкційного призначення методом інтенсивної пластичної деформації 

Держінформнауки 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Національна академія наук 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

10 

конструкційних наноструктурованих сплавів на основі титану або алюмінію, легованого квазікристалами 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

10 

наноструктурованих матеріалів з керамічною матрицею 

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

10 

литих наноструктурованих матеріалів з триботехнічними властивостями 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

10 

радіаційностійких наноматеріалів, зокрема на основі титану та цирконію 

Держінформнауки 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Національна академія наук 

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

інструментальних наноструктурованих матеріалів для високоефективної прецизійної поверхневої обробки 

Держінформнауки 

  

2,25 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Національна академія наук 

  

2,25 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

Разом 

  

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Разом за завданням 13 

  

  

державний бюджет 

59 

11,8 

11,8 

11,8 

11,8 

11,8 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

29,5 

5,9 

5,9 

5,9 

5,9 

5,9 

Національна академія наук 

  

29,5 

5,9 

5,9 

5,9 

5,9 

5,9 

14. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нанодисперсних і наноструктурованих люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів 

  

  

  

  

  

  

  

1) розроблення дослідно-промислових технологій: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених дослідно-
промислових технологій 

виготовлення нанодисперсних люмінесцентних матеріалів на основі активованих рідкісноземельними іонами діелектричних та напівпровідникових нанокристалів для високоефективної конверсії іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання 

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

Разом 

  

  

10 

кількість виготовлених нанома-
теріалів 

компактування нанодисперсних матеріалів та диспергування наночастинок у кристалічних, полімерних і рідкокристалічних матрицях різної будови для виготовлення оптичної та сцинтиляційної кераміки 

Держінформнауки 

  

3,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

3,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

кількість проведених досліджень 

12 

2) проведення фундаментальних досліджень щодо визначення властивостей нанодисперсних люмінесцентних матеріалів та механізмів їх еволюції під час комлеактування в об'ємні зразки 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Національна академія наук 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Разом 

  

  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Разом за завданням 14 

  

  

- " - 

23 

5,2 

5,2 

4,2 

4,2 

4,2 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

11,5 

2,6 

2,6 

2,1 

2,1 

2,1 

Національна академія наук 

  

11,5 

2,6 

2,6 

2,1 

2,1 

2,1 

15. Утворення центрів сертифікації продукції нанопромисловості 

кількість утворених центрів сертифікації 

  

  

  

  

  

  

утворення центрів сертифікації: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нанопорошків, нанокомпозитів, консолідованих наноматеріалів, плівок та покриттів 

Держінформнауки 

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Національна академія наук 

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом 

  

  

15 

  

  

  

сцинтиляторів, нанолюмінофорів, оптичних та лазерних наносистем 

Держінформнауки 

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Національна академія наук 

  

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом 

  

  

15 

Разом за завданням 15 

  

  

- " - 

30 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

15 

Національна академія наук 

  

15 

Разом за напрямом "Наноматеріали" 

  

  

- " - 

360 

73 

73 

72 

71 

71 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

180 

36,5 

36,5 

36 

35,5 

35,5 

Національна академія наук 

  

180 

36,5 

36,5 

36 

35,5 

35,5 

Нанобіотехнології 

16. Виготовлення наноматеріалів медичного призначення 

кількість виготовлених нано-
матеріалів 

  

  

1) виготовлення біосумісних наноматеріалів біомедичного призначення 

Держінформнауки 

державний бюджет 

12 

2,65 

2,5 

2,4 

2,25 

2,2 

Національна академія наук 

державний бюджет 

12 

2,65 

2,5 

2,4 

2,25 

2,2 

інші джерела 

16,3 

3,1 

3,4 

3,5 

3,3 

Разом 

  

  

40,3 

8,4 

8,4 

8,3 

7,8 

7,4 

у тому числі 

  

державний бюджет 

24 

5,3 

4,8 

4,5 

4,4 

  

інші джерела 

16,3 

3,1 

3,4 

3,5 

3,3 

кількість розроблених нано-
технологій 

12 

2) розроблення нанотехнологій одержання композитних наноконструкцій медичного призначення 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11,5 

2,5 

2,4 

2,35 

2,15 

2,1 

Національна академія наук 

державний бюджет 

11,5 

2,5 

2,4 

2,35 

2,15 

2,1 

інші джерела 

16,3 

3,1 

3,4 

3,5 

3,3 

Разом 

  

  

39,3 

8,1 

8,2 

8,2 

7,6 

7,2 

у тому числі 

  

державний бюджет 

23 

4,8 

4,7 

4,3 

4,2 

  

інші джерела 

16,3 

3,1 

3,4 

3,5 

3,3 

кількість виготовлених препаратів 

3) виготовлення нових протипухлинних препаратів на основі наноматеріалів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11 

2,35 

2,2 

2,45 

2,1 

1,9 

Національна академія наук 

державний бюджет 

11 

2,35 

2,2 

2,45 

2,1 

1,9 

інші джерела 

16 

3,1 

3,3 

3,2 

3,4 

Разом 

  

  

38 

7,8 

7,7 

8,1 

7,6 

6,8 

у тому числі 

  

державний бюджет 

22 

4,7 

4,4 

4,9 

4,2 

3,8 

  

інші джерела 

16 

3,1 

3,3 

3,2 

3,4 

кількість виготовлених нанома-
теріалів 

4) виготовлення наноматеріалів для діагностики і терапії 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11,5 

2,6 

2,6 

2,25 

2,2 

1,85 

Національна академія наук 

державний бюджет 

11,5 

2,6 

2,6 

2,25 

2,2 

1,85 

інші джерела 

17 

3,1 

4,3 

3,2 

3,3 

3,1 

Разом 

  

  

40 

8,3 

9,5 

7,7 

7,7 

6,8 

у тому числі 

  

державний бюджет 

23 

5,2 

5,2 

4,5 

4,4 

3,7 

  

інші джерела 

17 

3,1 

4,3 

3,2 

3,3 

3,1 

Разом за завданням 16 

  

  

  

157,6 

32,6 

33,8 

32,3 

30,7 

28,2 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

46 

10,1 

9,7 

9,45 

8,7 

8,05 

Національна академія наук 

державний бюджет 

46 

10,1 

9,7 

9,45 

8,7 

8,05 

інші джерела 

65,6 

12,4 

14,4 

13,4 

13,3 

12,1 

17. Виготовлення наноконструкцій з метою підвищення ефективності біологічно активних препаратів 

  

  

  

  

  

  

  

виготовлення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість виготовлених нано-
конструкцій 

46 

10 

10 

10 

наноконструкцій з метою підвищення ефективності лікарських препаратів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11,5 

2,2 

2,15 

2,25 

2,4 

2,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

11,5 

2,2 

2,15 

2,25 

2,4 

2,5 

інші джерела 

1,5 

0,4 

0,2 

0,4 

0,2 

0,3 

Разом 

  

  

24,5 

4,8 

4,5 

4,9 

5,3 

у тому числі 

  

державний бюджет 

23 

4,4 

4,3 

4,5 

4,8 

  

інші джерела 

1,5 

0,4 

0,2 

0,4 

0,2 

0,3 

кількість виготовлених нано-
матеріалів 

10 

наноматеріалів для забезпечення потрапляння ліків до хворих органів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11 

2,2 

2,2 

2,35 

2,25 

Національна академія наук 

державний бюджет 

11 

2,2 

2,2 

2,35 

2,25 

інші джерела 

1,3 

0,15 

0,3 

0,25 

0,3 

0,3 

Разом 

  

  

23,3 

4,55 

4,7 

4,25 

4,8 

у тому числі 

  

державний бюджет 

22 

4,4 

4,4 

4,7 

4,5 

  

інші джерела 

1,3 

0,15 

0,3 

0,25 

0,3 

0,3 

  

кількість виготовлених нано-
конструкцій 

15 

наноконструкцій з метою підвищення ефективності препаратів, що використовуються у ветеринарії та сільському господарстві 

Держінформнауки 

державний бюджет 

21,5 

4,35 

4,25 

4,35 

4,5 

4,05 

Національна академія наук 

державний бюджет 

21,5 

4,35 

4,25 

4,35 

4,5 

4,05 

інші джерела 

0,9 

0,1 

0,35 

0,25 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

43,9 

8,8 

8,85 

8,95 

9,1 

8,2 

у тому числі 

  

державний бюджет 

43 

8,7 

8,5 

8,7 

8,1 

  

інші джерела 

0,9 

0,1 

0,35 

0,25 

0,1 

0,1 

Разом за завданням 17 

  

  

  

91,7 

18,15 

18,05 

18,1 

19,1 

18,3 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

44 

8,75 

8,6 

8,6 

9,25 

8,8 

Національна академія наук 

державний бюджет 

44 

8,75 

8,6 

8,6 

9,25 

8,8 

інші джерела 

3,7 

0,65 

0,85 

0,9 

0,6 

0,7 

18. Вивчення питання щодо впливу наноматеріалів на біологічні системи різного рівня організації 

кількість розроблених методик 

1) розроблення методик проведення моніторингу біологічної активності наноматеріалів 

  

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

Держінформнауки

  

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Національна академія наук 

 

4,5

0,9

0,9

0,9 

0,9 

0,9 

Разом 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

кількість виготовлених біологічно активних нано-
матеріалів 

10 

  

2) проведення досліджень щодо встановлення залежності між фізико-хімічними властивостями наночастинок та їх біологічною активністю 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,4 

1,35 

1,2 

1,05 

Національна академія наук 

  

1,4 

1,35 

1,2 

1,05 

Разом 

  

  

12 

2,8 

2,7 

2,4 

2,1 

кількість розроблених методик 

12 

3) розроблення неінвазивних методик проведення експериментів щодо розпізнавання біологічно активних речовин за допомогою люмінесцентних квантових точок різної хімічної природи, їх біорозподілу в живих організмах та ідентифікації молекулярних мішеней 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,7 

1,5 

1,4 

1,25 

1,15 

Національна академія наук 

  

1,7 

1,5 

1,4 

1,25 

1,15 

Разом 

  

  

14 

3,4 

2,8 

2,5 

2,3 

- " - 

4) розроблення методик проведення аналізу взаємодії наноматеріалів з біомембранами та їх впливу на функціонування окремих мембранних компонентів 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

6,5 

1,6 

1,4 

1,15 

1,3 

1,05 

Національна академія наук 

  

6,5 

1,6 

1,4 

1,15 

1,3 

1,05 

Разом 

  

  

13 

3,2 

2,8 

2,3 

2,6 

2,1 

  

  

  

  

  

  

  

5) вивчення питання щодо впливу: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість виготовлених наноматеріалів 

  

  

наночастинок різної хімічної природи на метаболічні процеси клітин, тканин та організму в цілому 

Держінформнауки 

  

6,5 

1,6 

1,4 

1,15 

1,3 

1,05 

Національна академія наук 

  

6,5 

1,6 

1,4 

1,15 

1,3 

1,05 

Разом 

  

  

13 

3,2 

2,8 

2,3 

2,6 

2,1 

кількість розроблених методик 

11 

наноматеріалів на сигнальні ланцюги біологічних відгуків клітин 

Держінформнауки 

  

5,5 

1,2 

1,3 

1,1 

1,05 

0,85 

Національна академія наук 

  

5,5 

1,2 

1,3 

1,1 

1,05 

0,85 

Разом 

  

  

11 

2,4 

2,6 

2,2 

2,1 

1,7 

Разом за завданням 18 

  

  

- " - 

72 

16,8 

15,7 

13,8 

13,7 

12 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

36 

8,4 

7,85 

6,9 

6,85 

Національна академія наук 

  

36 

8,4 

7,85 

6,9 

6,85 

19. Розроблення нанобіотехнологій на основі наноматеріалів 

кількість розроблених нанобіо-
технологій 

13 

розроблення нанобіотехнологій на основі наноматеріалів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

1,7 

1,75 

1,8 

1,75 

Національна академія наук 

державний бюджет 

1,7 

1,75 

1,8 

1,75 

інші джерела 

27 

5,6 

5,5 

5,4 

5,5 

Разом за завданням 19 

  

  

  

45 

9,5 

8,5 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

18 

3,4 

3,5 

3,6 

3,5 

  

інші джерела 

27 

5,6 

5,5 

5,4 

5,5 

20. Створення та впровадження сенсорних систем на основі наноматеріалів 

кількість створених біоеле-
ментів 

  

  

1) створення чутливих біоелементів для сенсорних систем із застосуванням нанобіоматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

6,75 

1,35 

1,25 

1,45 

1,35 

1,35 

Національна академія наук 

  

6,75 

1,35 

1,25 

1,45 

1,35 

1,35 

Разом 

  

  

13,5 

2,7 

2,5 

2,9 

2,7 

2,7 

кількість створених біосенсорів 

15 

2) створення оптичних нанобіосенсорів та електрохімічних біосенсорів нового покоління з використанням біоселективних елементів на основі органічних та неорганічних наночастинок для медицини, сільського господарства і захисту навколишнього природного середовища 

Держінформнауки 

державний бюджет 

13,75 

2,95 

2,8 

2,55 

2,45 

Національна академія наук 

державний бюджет 

13,75 

2,95 

2,8 

2,55 

2,45 

інші джерела 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

Разом 

  

  

27,6 

5,6 

5,1 

4,9 

у тому числі 

  

державний бюджет 

27,5 

5,9 

5,6 

5,1 

4,9 

  

інші джерела 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

кількість розроблених нанобіо-
технологій 

10 

3) розроблення нанобіотехнологій та виготовлення наноматеріалів для біоаналітичних приладів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

6,5 

1,6 

1,35 

1,2 

1,2 

1,15 

Національна академія наук 

  

6,5 

1,6 

1,35 

1,2 

1,2 

1,15 

Разом 

  

  

13 

3,2 

2,7 

2,4 

2,4 

2,3 

Разом за завданням 20 

  

  

  

54,1 

11,9 

11,2 

10,9 

10,2 

9,9 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

27 

5,9 

5,6 

5,45 

5,1 

4,95 

Національна академія наук 

державний бюджет 

27 

5,9 

5,6 

5,45 

5,1 

4,95 

інші джерела 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

21. Розроблення нанобіотехнологій для захисту навколишнього природного середовища 

кількість розроблених нанобіо-
технологій 

виготовлення нових приладів з використанням наноматеріалів та нанобіотехнологій для проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища 

Держінформнауки 

державний бюджет 

18 

3,95 

3,7 

3,65 

3,45 

3,25 

Національна академія наук 

державний бюджет 

18 

3,95 

3,7 

3,65 

3,45 

3,25 

інші джерела 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

Разом за завданням 21 

  

  

  

36,2 

8,1 

7,4 

7,3 

6,9 

6,5 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

36 

7,9 

7,4 

7,3 

6,9 

6,5 

  

інші джерела 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

Разом за напрямом "Нанобіотехнології" 

  

  

  

456,6 

96,55 

95,15 

91,4 

90,1 

83,4 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

180 

38,8 

37,2 

35,85 

35,35 

32,8 

Національна академія наук 

державний бюджет 

180 

38,8 

37,2 

35,85 

35,35 

32,8 

інші джерела 

96,6 

18,95 

20,75 

19,7 

19,4 

17,8 

Нанохімія 

22. Розроблення та удосконалення нанотехнологій виготовлення наноматеріалів 

кількість проектів 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

1) проведення фундаментальних досліджень щодо розроблення та удосконалення методів хімічного синтезу наноматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій та виготовлених нано-
матеріалів 

33 

2) розроблення нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів для каталізу 

Держінформнауки 

державний бюджет 

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

інші джерела 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

27 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4

5,4 

у тому числі 

  

державний бюджет 

25 

  

інші джерела 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

кількість виготовлених нано-
матеріалів 

31 

3) виготовлення гібридних органічно-неорганічних композитних наноматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

Разом 

  

  

10 

кількість створених нано-
фотоката-
лізаторів 

21 

4) створення нових нанофотокалізаторів та розроблення нанотехнологій з їх використанням 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій та виготовлених нано-
матеріалів 

55 

11 

11 

11 

11 

11 

5) розроблення нанотехнологій виготовлення наносорбентів і нанопористих матеріалів для сучасної техніки 

Держінформнауки 

державний бюджет 

10 

Національна академія наук 

державний бюджет 

10 

інші джерела 

0,4 

1,1 

1,1 

1,3 

1,1 

Разом 

  

  

25 

4,4 

5,1 

5,1 

5,3 

5,1 

у тому числі 

  

державний бюджет 

20 

  

інші джерела 

0,4 

1,1 

1,1 

1,3 

1,1 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

10 

6) розроблення колоїдних нанотехнологій виготовлення нанорозмірних матеріалів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

інші джерела 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

5,5 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

у тому числі 

  

державний бюджет 

  

інші джерела 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

63 

11 

12 

14 

13 

13 

7) розроблення нанотехнологій та створення нанорозмірних систем медичного і технічного призначення 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

  

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Разом 

  

  

25 

Разом за напрямом "Нанохімія" 

  

  

  

102,5 

19,9 

20,6 

20,6 

20,8 

20,6 

  

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

47,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

47,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

інші джерела 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Наноелектроніка та нанофотоніка 

23. Утворення науково-навчального центру нанотехнологій на базі нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ" 

кількість технологічних ліній 

  

  

  

1) розроблення нанотехнологій молекулярно-променевої епітаксії та сфокусованих іонних пучків для їх використання на виробництві нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ" 

Держінформнауки 

державний бюджет 

50,2 

22 

20 

2,2 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

кількість впроваджених нано-
технологій 

  

  

кількість виготовлених вимірю-
вальних приладів 

  

  

  

кількість технологічних ліній 

  

  

  

  

2) створення на базі науково-навчального центру виробництва наноелектронних приладів для діапазону надвисоких частот з використанням матричних кантилеверів та кантилеверів, що проводять електричний струм 

- " - 

- " - 

7,5 

  

  

  

3,5 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

кількість впроваджених нано-
технологій 

  

  

  

кількість виготовлених вимірювальних приладів 

  

  

  

Разом за завданням 23 

  

  

- " - 

57,7 

22 

20 

5,7 

24. Створення та забезпечення розвитку технологічної та приладоінструментальної бази наноіндустрії 

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

1) створення промислової бази виготовлення світлодіодів білого спектра випромінювання 

Держінформнауки 

державний бюджет 

10 

  

  

кількість впроваджених нано-
технологій 

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

  

  

кількість технологічних ліній 

  

  

  

  

інші джерела 

12 

  

  

Разом 

  

  

31 

11 

10 

10 

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

19 

  

  

  

інші джерела 

12 

  

  

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

  

2) створення технологічної бази виготовлення структур з використанням кадмій-ртуть - телуру для фотоперетворювачів та приймачів інфрачервоного випромінювання методом молекулярно-
променевої епітаксії 

Держінформнауки 

державний бюджет 

34 

  

  

20 

10 

Національна академія наук 

державний бюджет 

14 

  

  

інші джерела 

  

  

Разом 

  

  

54 

  

  

27 

17 

10 

у тому числі 

  

державний бюджет 

48 

  

  

25 

15 

  

інші джерела 

  

  

- " - 

12 

  

  

3) розроблення та впровадження у виробництво нанотехнологій виготовлення надтонкої сегнетоелектричної плівки з п'єзоелектричними властивостями, методів створення нанорозмірних запам'ятовуючих елементів з використанням комплементарної металоксидної напівпровідникової технології 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

Національна академія наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

4) створення високопродуктивних технологій виробництва напівпровідникових приладових наноструктур з використанням нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ" 

Держінформнауки 

  

1,3 

  

  

0,6 

0,7 

  

кількість виготовлених зразків нано-
структур 

  

  

  

  

кількість розроблених резонаторних мікрозондів для діапазону надвисоких частот 

  

  

  

5) розроблення методів здійснення експрес-контролю за якістю напівпровідникових багатошарових наноструктур та наноматеріалів у процесі виробництва з використанням засобів скануючої мікрохвильової мікроскопії 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

0,5 

0,5 

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

2,5 

1,5 

  

  

  

кількість розроблених програмних засобів 

  

  

  

6) розроблення програмних засобів скануючої мікрохвильової мікроскопії під час виготовлення наноелектронних приладів 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

4,4 

  

  

1,7 

1,7 

кількість виготовлених скануючих мікроскопів 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

1,9 

  

  

0,5 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

6,3 

  

  

1,5 

2,4 

2,4 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

7) розроблення нанотехнологій виготовлення нанопорошків монокристалів складних оксидів із спеціальними люмінесцентними, магнітними та електричними властивостями для створення на їх основі сенсорних пристроїв та пристроїв фізичної електроніки 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

3,3 

  

  

1,1 

1,2 

кількість типономіналів нано-
порошків 

10 

  

  

Національна академія наук 

  

1,3 

  

  

0,4 

0,5 

0,4 

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

4,6 

  

  

1,5 

1,7 

1,4 

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

8) виготовлення експериментальних зразків пристроїв прецизійного позиціонування для нанолітографії та атомно-силової мікроскопії на основі біморфних монокристалічних структур 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

1,5 

0,7 

0,8 

кількість виготовлених експери-
ментальних зразків пристроїв 

  

  

Національна академія наук 

  

1,1 

  

  

0,3 

0,6 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

4,1 

  

  

1,8 

1,3 

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

9) розроблення та впровадження у виробництво нанотехнології підвищення ефективності перетворення сонячної енергії у фотовольтаїчних приладах 

Держінформнауки 

- " - 

  

  

  

кількість розроблених нано-
технологій виробництва 

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

10) виготовлення енергозберігаючих нанотранзисторів та/або інверторів на основі вуглецевих нанотрубок засобами скануючої зондової мікроскопії 

- " - 

- " - 

1,4 

  

  

0,4 

0,5 

0,5 

кількість виготовлених зразків нанотран-
зисторів 

  

  

кількість розроблених нано-
технологій 

  

  

  

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

11) створення на базі установки MOCVD D-180LDM технологічної дільниці для випробування нанотехнологій виробництва напівпровідникових гетероепітаксійних структур на основі твердих розчинів A3B5 

- " - 

державний бюджет 

10,5 

  

5,5 

2,5 

2,5 

  

інші джерела 

2,5 

  

  

1,5 

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

13 

  

5,5 

3,5 

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

12) застосування базових технологій виробництва напівпровідникових гетероепітаксійних структур з нанорозмірними елементами на основі твердих розчинів A3B5 для фотоелектронних приладів на установці MOCVD D-180GaN 

Держінформнауки 

державний бюджет 

11 

  

  

3,5 

3,5 

кількість розроблених нано-
технологій 

 

 

 

 

інші джерела 

4,5 

 

 

2,5 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

15,5 

  

  

4,5 

кількість розроблених методик 

  

  

13) здійснення контролю за якістю напівпровідникових епітаксійних структур на основі твердих розчинів A3B5 під час їх виробництва 

-"-  

державний бюджет 

2,5 

  

1,5 

0,5 

0,5 

  

Разом за завданням 24 

  

  

  

149,7 

15,5 

19,5 

54,8 

35,6 

24,3 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

93,4 

12 

36,6 

23,3 

13,5 

інші джерела 

  

  

2,5 

2,5 

Національна академія наук 

державний бюджет 

31,3 

3,5 

3,5 

10,2 

7,8 

6,3 

інші джерела 

18 

25. Розроблення та впровадження у виробництво нанотехнологій виготовлення енергозберігаючих пристроїв з урахуванням досягнень оптоелектроніки та фотовольтаїки 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

1) розроблення нанотехнологій виготовлення світлодіодів білого спектра випромінювання потужністю 2 - 10 Вт на гетероструктурах з квантовими точками 

Держінформнауки 

державний бюджет 

4,5 

1,3 

1,5 

1,7 

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

  

  

інші джерела 

  

  

  

Разом 

  

  

9,5 

2,3 

3,5 

3,7 

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

7,5 

2,3 

2,5 

2,7 

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

2) розроблення тонкоплівкової рулонної нанотехнології виготовлення сонячних перетворювачів енергії на основі кремнію 

Держінформнауки 

державний бюджет 

10 

  

  

інші джерела 

  

  

  

Разом 

  

  

12 

  

  

- " - 

  

  

  

3) розроблення сонячних елементів великої площі на основі a-Si:H-кремнію 

- " - 

державний бюджет 

  

2,5 

2,5 

  

кількість розроблених методик 

  

  

інші джерела 

1,5 

  

0,5 

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

9,5 

  

2,5 

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

4) розроблення нанотехнології виготовлення високоефективних перетворювачів сонячної енергії на основі полікристалічного кремнію з використанням нанорозмірних елементів 

- " - 

державний бюджет 

12 

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

інші джерела 

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

16 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

5) розроблення нанотехнології отримання сонячного кремнію без застосування сполук хлору 

- " - 

державний бюджет 

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

6) розроблення нанотехнології виготовлення високоефективних фотоперетворювачів на основі наноструктур арсеніду галію з квантовими точками 

Держінформнауки 

державний бюджет 

1,5 

1,5 

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

  

  

інші джерела 

1,5 

  

0,5 

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

9,5 

3,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

2,5 

2,5 

  

  

  

інші джерела 

1,5 

  

0,5 

  

  

Разом за завданням 25 

  

  

  

65,5 

9,3 

23,5 

24,2 

8,5 

  

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

46,5 

7,3 

16 

15,7 

7,5 

  

інші джерела 

9,5 

  

4,5 

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

  

  

інші джерела 

3,5 

  

1,5 

  

  

26. Забезпечення розвитку приладобудування на основі наноелектронних сенсорів 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

1) розроблення нанотехнології виготовлення сенсорів нового покоління на базі епітаксійних нанорозмірних структур з матеріалів A3B5 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,9 

  

  

1,2 

0,7 

інші джерела 

  

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,9 

  

  

1,2 

1,7 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

2) розроблення нанотехнології створення багатошарових структур з обмінною взаємодією для виготовлення надчутливих магніторезистивних сенсорів магнітних полів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

2,5 

  

  

  

1,5 

Національна академія наук 

  

  

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,5 

  

  

  

1,5 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

3) розроблення нанотехнологій виготовлення високоефективних тонкоплівкових твердотільних сцинтиляторів на основі гранатових епітаксійних структур із субмікронною роздільною здатністю для рентгенівської томографії та дефектоскопії 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

кількість виготовлених типоно-
міналів сцинтиляторів 

  

  

  

Національна академія наук 

  

0,7 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

2,7 

1,3 

  

  

  

кількість виготовлених приймачів 

  

  

  

  

4) виготовлення приймачів випромінювання далекого інфрачервоного та терагерцового діапазону частот на основі нанорозмірних напівпровідникових структур 

Національна академія наук 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

  

  

1,4 

1,6 

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

5) розроблення методів та засобів керування параметрами постійного та змінного струму за допомогою джозефсонівських наногетероструктур високотемпературних надпровідників 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

  

0,9 

0,5 

0,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

2,9 

1,5 

1,4 

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

6) розроблення нанотехнологій виготовлення нанорозмірних гетероструктур з переходами Джозефсона для надпровідної електроніки з регульованим співвідношенням струм - фаза 

Держінформнауки 

державний бюджет 

3,1 

0,9 

1,2 

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,1 

0,9 

1,2 

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

7) розроблення та впровадження у виробництво нанорозмірних елементів надпровідникової квантової електроніки на основі стохастичних резонаторних систем для сквид-мікроскопів, геофізичних радарів, магнітоенцефалографів тощо 

- " - 

- " - 

3,9 

2,1 

1,8 

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

8) створення математичних моделей електронних нанокомпонентів для забезпечення процесу проектування гетеротранзисторів з квантовими точками, нитками і трубками, транзисторів з квантовими переходами, резонансно-тунельних діодів 

- " - 

- " - 

  

  

0,5 

0,5 

кількість створених математичних моделей 

  

  

  

  

кількість створених конструкцій і тестових діодних структур, транзисторних перетворю-
вальних нано-
структур і компонентів 

  

  

  

9) створення гетеротранзисторів та тестових структур з квантовими точками, нитками і трубками, транзисторів з тунельними переходами, резонансно-тунельних діодів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

  

1,5 

  

  

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,5 

  

  

1,5 

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

10) створення резонансно-тунельного діода для сенсорів та генераторів терагерцового діапазону 

Держінформнауки 

- " - 

1,5 

  

  

  

0,7 

0,8 

кількість нанотех-
нологій 

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

11) розроблення нанотехнологій наноструктурних сполук кремнію для мікроелектронних сенсорів 

- " - 

- " - 

2,2 

0,7 

0,7 

0,8 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

12) створення елементної бази та структур базових вузлів нанокомп'ютера 

- " - 

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

Разом за завданням 26 

  

  

  

37,5 

11,3 

8,8 

5,7 

5,2 

6,5 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

29,1 

8,7 

6,5 

5,2 

4,2 

4,5 

інші джерела 

  

  

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

7,4 

2,6 

2,3 

0,5 

27. Забезпечення розвитку приладобудування на основі елементної бази надвисоких частот 

  

  

  

  

  

  

  

1) розроблення: 

Держінформнауки 

  

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

елементів пасивної та активної радіометрії у терагерцовому діапазоні на основі нанорозмірних пристроїв 

державний бюджет 

  

  

0,9 

0,5 

0,6 

кількість виготовлених пристроїв 

  

  

  

  

кількість розроблених методів 

  

  

  

кількість виготовлених приймачів 

  

  

  

двоканального радіометричного приймача з активним підсвічуванням у довгохвильовій частині терагерцового діапазону на базі активних і пасивних напівпровідникових наноструктур 

державний бюджет 

  

  

інші джерела 

0,5 

  

  

0,1 

0,2 

0,2 

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,5 

  

  

1,1 

1,2 

1,2 

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

2) створення елементної бази для виготовлення широкодіапазонних рефлектометрів у терагерцовому діапазоні на основі нанорозмірних напівпровідникових структур 

- " - 

державний бюджет 

2,6 

1,3 

1,3 

  

  

  

інші джерела 

0,6 

0,3 

0,3 

  

  

  

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,2 

1,6 

1,6 

  

  

  

кількість розроблених типів структур 

  

  

  

3) розроблення наноматеріалів та нанотехнологій виготовлення плазмонних сонячних елементів підвищеної ефективності 

- " - 

державний бюджет 

2,3 

  

  

0,7 

0,7 

0,9 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

4) розроблення широкодіапазонного рефлектометра для електронних приладів терагерцового діапазону на базі нанорозмірних напівпровідникових структур низькобар'єрних діодів 

Держінформнауки 

державний бюджет 

3,5 

  

  

1,1 

1,4 

інші джерела 

  

  

0,3 

0,3 

0,4 

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

4,5 

  

  

1,3 

1,4 

1,8 

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

5) розроблення приладів керування параметрами випромінювання у терагерцовому діапазоні на базі нанорозмірних напівпровідникових структур 

  

державний бюджет 

  

0,4 

0,3 

0,3 

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених методів 

  

  

  

Національна академія наук 

  

0,6 

  

0,2 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

1,6 

  

0,6 

0,5 

0,5 

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

  

6) створення приладу для вимірювання діапазону надвисоких частот (аналізаторів спектра, широкодіапазонних частотомірів та надчутливих детекторів) з використанням надпровідникових наногетероструктур 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

4,5 

  

  

1,5 

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

1,5 

  

  

0,5 

0,7 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

2,5 

2,2 

1,3 

  

  

  

  

  

  

  

7) розроблення нанотехнологій виготовлення: 

Держінформнауки 

  

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

двобар'єрних переходів Джозефсона в міліметровому та субміліметровому діапазонах довжин хвиль для приладобудування 

  

- " - 

4,5 

1,5 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

низькорозмірних випромінювачів на основі напівпровідникових гетероепітаксійних наноструктур A3B5 з модифікованою поверхнею 

  

державний бюджет 

3,7 

  

  

0,7 

інші джерела 

  

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

кількість розробленої ескізної конструк-
торської документації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

4,7 

  

  

1,7 

Разом за завданням 27 

  

  

  

32,3 

4,6 

3,7 

8,2 

7,8 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

27,1 

4,3 

3,2 

6,9 

5,8 

6,9 

інші джерела 

3,1 

0,3 

0,3 

0,4 

1,5 

0,6 

Національна академія наук 

державний бюджет 

2,1 

  

0,2 

0,7 

0,9 

0,3 

28. Розроблення та впровадження у виробництво оптичних джерел випромінювання (лазери і світлодіоди) на основі наноелектронних структур 

кількість розроблених діагностичних методів 

  

  

  

1) створення вимірювального комплексу для дослідження параметрів фотоперетворювачів сонячної енергії під час виробництва 

Держінформнауки 

державний бюджет 

  

  

  

1,7 

1,3 

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

2) розроблення: нанотехнологій виготовлення волоконних лазерів і впровадження їх у виробництво 

- " - 

- " - 

3,5 

1,5 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

промислової технології виготовлення тандемних гетероструктур для фотовольтаїки методом газофазної епітаксії з металоорганічних з'єднань та впровадження їх у виробництво 

Держінформнауки 

державний бюджет 

3,3 

1,1 

1,2 

  

  

інші джерела 

3,5 

  

1,5 

  

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

6,8 

2,6 

3,2 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

нанотехнологій виготовлення оптичної нанокераміки та створення з їх використанням активних і пасивних пристроїв оптоелектроніки та лазерної техніки 

Держінформнауки 

державний бюджет 

3,6 

1,2 

1,4 

  

  

кількість виготовлених типономіналів активних пристроїв 

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет 

1,6 

0,5 

0,5 

0,6 

  

  

інші джерела 

0,7 

0,3 

0,2 

0,2 

  

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

5,9 

1,8 

1,9 

2,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

5,2 

1,5 

1,7 

  

  

  

інші джерела 

0,7 

0,3 

0,2 

0,2 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

нанотехнологій виготовлення люмінофорів на основі нанопорошків для світлодіодів білого спектра випромінювання 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,1 

0,6 

0,7 

0,8 

  

  

кількість виготовлених типоно-
міналів люмінофорів 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

0,8 

0,2 

0,2 

0,4 

  

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

2,9 

0,8 

0,9 

1,2 

  

  

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

нанотехнологій виготовлення джерел когерентного випромінювання видимого, ближнього та середнього інфрачервоного діапазону на базі квантоворозмірних наноструктур 

Держінформнауки 

державний бюджет 

  

  

0,9 

1,1 

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

кількість типів джерел випромі-
нювання 

  

  

  

нанотехнологій виробництва мікрочіпових лазерів середнього інфрачервоного діапазону на базі квантово-розмірних структур кадмій - ртуть - телур 

- " - 

державний бюджет 

  

  

1,3 

1,5 

1,2 

інші джерела 

0,6 

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

кількість розроблених методик 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

4,6 

  

  

1,5 

1,7 

1,4 

кількість впроваджених нанотехнологій 

  

  

гетероструктур на основі AlInGaAsP з активними наношарами для високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-гідридної технології та впровадження їх у виробництво 

- " - 

державний бюджет 

4,4 

  

  

1,8 

1,4 

1,2 

інші джерела 

  

  

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

  

кількість нанотехно-
логічних ліній 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

6,4 

  

  

1,8 

2,4 

2,2 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

нанотехнології виготовлення нанорозмірних високоефективних епітаксійних структур для потужних світлодіодів ближнього інфрачервоного діапазону та впровадження їх у виробництво 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,5 

  

  

0,8 

0,7 

кількість впроваджених нанотех-
нологій 

  

  

  

Національна академія наук 

державний бюджет  

  

  

0,3 

0,2 

0,5 

інші джерела 

0,3 

  

  

0,1 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

3,8 

  

  

1,2 

1,6 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

3,5 

  

  

1,1 

0,9 

1,5 

  

інші джерела 

0,3 

  

  

0,1 

0,1 

0,1 

кількість розроблених нанотех-
нологій 

  

  

  

  

нанотехнології виготовлення епітаксійних структур A3B5 з нанорозмірними активними шарами для світлодіодів та інжекційних гетеролазерів, які працюють у середньому інфрачервоному діапазоні хвиль 

Держінформнауки 

державний бюджет 

2,5 

  

  

0,8 

0,8 

0,9 

Разом за завданням 28 

  

  

  

42,4 

4,6 

6,9 

13,8 

8,6 

8,5 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

31,9 

3,6 

4,5 

10 

7,1 

6,7 

інші джерела 

6,1 

  

1,5 

2,2 

1,2 

1,2 

Національна академія наук 

державний бюджет 

3,4 

0,7 

0,7 

1,3 

0,2 

0,5 

інші джерела 

0,3 

0,2 

0,3 

0,1 

0,1 

Разом за напрямом "Наноелектроніка та нанофотоніка" 

  

  

  

385,1 

67,3 

82,4 

109,5 

73,1 

52,8 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

285,7 

53,9 

62,2 

77,4 

54,9 

37,3 

інші джерела 

26,7 

0,3 

5,8 

9,1 

6,2 

5,3 

Національна академія наук 

державний бюджет 

50,2 

8,8 

8,7 

14,7 

9,9 

8,1 

інші джерела 

22,5 

4,3 

5,7 

8,3 

2,1 

2,1 

Нанобезпека 

29. Розроблення порядку проведення оцінки впливу наноматеріалів та нанотехнологій на людину та навколишнє природне середовище 

кількість визначених факторів негативного впливу нано-
частинок 

  

  

  

  

1) проведення оцінки негативного впливу наночастинок різних елементів і сполук на здоров'я людини під час виготовлення наноматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

2) розроблення наукового обґрунтування методичних підходів до визначення медичних та екологічних аспектів безпеки наноматеріалів 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,25 

  

0,75 

0,5 

  

  

Національна академія наук 

  

1,25 

  

0,75 

0,5 

  

  

Разом 

  

  

2,5 

  

1,5 

  

  

- " - 

3) забезпечення біологічної безпеки наноматеріалів, проведення досліджень щодо взаємодії нанорозмірних частинок з клітинами під впливом фізичних факторів 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

1,25 

  

0,75 

0,5 

  

  

Національна академія наук 

  

1,25 

  

0,75 

0,5 

  

  

Разом 

  

  

2,5 

  

1,5 

  

  

кількість визначених факторів ризику впливу нано-
матеріалів 

10 

  

4) проведення досліджень щодо негативного впливу наноматеріалів на людину та навколишнє природне середовище 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

0,75 

0,375 

0,375 

  

  

  

Національна академія наук 

  

0,75 

0,375 

0,375 

  

  

  

Разом 

  

  

1,5 

0,75 

0,75 

  

  

  

кількість розроблених проектів нормативних документів 

25 

5) розроблення проектів нормативних документів щодо проведення оцінки біологічної безпеки наноматеріалів 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

0,5 

0,5 

  

Національна академія наук 

  

  

  

0,5 

0,5 

  

Разом 

  

  

  

  

  

кількість розроблених методик, рекомен-
дацій 

10 

6) розроблення плану заходів щодо захисту від негативного впливу під час виготовлення нанопорошків 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держінформнауки 

  

  

  

  

Національна академія наук 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Разом за напрямом "Нанобезпека" 

  

  

- " - 

16,5 

4,75 

7,75 

  

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

8,25 

2,375 

3,875 

1,5 

0,5 

  

Національна академія наук 

  

8,25 

2,375 

3,875 

1,5 

0,5 

  

Забезпечення розвитку наноіндустрії 

30. Створення інфраструктури для забезпечення розвитку наноіндустрії 

  

  

  

  

  

  

  

утворити: 

Національна академія наук 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

кількість утворених структурних підрозділів 

  

  

  

  

структурний підрозділ для проведення експертизи пілотних зразків наноматеріалів та технологічного аудиту нанотехнологій 

  

  

3,8 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

  

  

  

  

структурний підрозділ для проведення трансферу нанотехнологій, стратегічного планування та маркетингу 

  

  

3,8 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

кількість утворених центрів 

  

  

  

  

центр інформаційних ресурсів 

  

  

3,8 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

  

  

  

  

центр закупівлі сучасного обладнання 

  

  

3,8 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

  

  

  

  

центр стандартизації нанопорошків та консолідованих наноматеріалів на базі робочої групи при технічному комітетові стандартизації "Порошкова металургія" 

  

  

3,8 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Разом за завданням 30 

  

  

- " - 

19 

31. Утворення науково-навчальних центрів для підготовки магістрів та аспірантів (спеціалізація "Нанотехнології" та "Наноматеріали") 

- " - 

  

  

  

  

  

утворити: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

науково-навчальний центр "Інститут високих технологій" на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Держінформнауки 

  

15 

Національна академія наук 

  

15 

Разом 

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

науково-навчальний центр на базі Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" 

Держінформнауки 

  

15 

Національна академія наук 

  

15 

Разом 

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

науково-навчальний центр на базі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 

Держінформнауки 

  

15 

Національна академія наук 

  

15 

Разом 

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

науково-навчальний центр на базі Національного технічного університету "Львівська політехніка" 

Держінформнауки 

  

15 

Національна академія наук 

  

15 

Разом 

  

  

30 

Разом за завданням 31 

  

  

державний бюджет 

120 

24 

24 

24 

24 

24 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Національна академія наук 

  

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Разом за напрямом "Забезпечення розвитку наноіндустрії" 

  

  

- " - 

139 

27 

28 

28 

28 

28 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

  

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Національна академія наук 

  

79 

15 

16 

16 

16 

16 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 

  

  

 

1847,1 

362,2 

393 

408,75 

357,5 

325,65 

у тому числі 

  

Держінформнауки 

державний бюджет 

912,65 

183,475 

196,125 

204,675 

175,35 

153,025 

інші джерела 

26,7 

0,3 

5,8 

9,1 

6,2 

5,3 

Національна академія наук 

державний бюджет 

769,65 

153,875 

161,125 

162,475 

149,35 

142,825 

інші джерела 

138,1 

24,55 

29,95 

32,5 

26,6 

24,5 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 750)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Проведення фундаментальних фізичних досліджень з метою розроблення нанотехнологій та фізичних основ нових приладів, створення наносистем, наноструктур та новітньої елементної бази наноелектроніки і нанофотоніки, виготовлення наноматеріалів 

кількість досліджень 

40 

11 

11 

2. Розроблення технологій отримання напівпровідникових наноструктур 

кількість розроблених нанотехнологій 

40 

13 

кількість розроблених методів 

21 

кількість розроблених програмних продуктів 

3. Створення та впровадження у виробництво новітньої елементної бази приладів для терагерцового діапазону шляхом створення наноструктур на основі традиційних напівпровідників та наноматеріалів 

кількість розроблених нанотехнологій 

20 

кількість розроблених типономіналів активних елементів і функціональних модулів терагерцового діапазону 

  

кількість розроблених типономіналів активних елементів терагерцового діапазону 

16 

4. Виготовлення наноматеріалів, компонентів та електронних датчиків для приладо- та машинобудування, біотехнологічного і фармацевтичного виробництва 

кількість розроблених нанотехнологій 

12 

  

5. Розроблення методів виготовлення апаратури для діагностики та сертифікації наноматеріалів, наноструктур 

кількість розроблених методів 

82 

15 

18 

17 

15 

17 

6. Утворення центру сертифікації наноматеріалів, наноструктур та приладів, у тому числі для забезпечення екологічної безпеки 

кількість утворених підрозділів 

12 

  

7. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нанопорошків 

кількість розроблених дослідно-промислових технологій 

71 

15 

15 

15 

13 

13 

8. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення наночастинок, нанотрубок, нанострижнів, нановолокон, нанодротів різних речовин та сполук 

- " - 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

9. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення функціональних наноматеріалів з аморфно-нанокристалічною структурою 

- " - 

25 

10. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення функціональних консолідованих наноматеріалів 

- " - 

122 

25 

25 

25 

24 

23 

11. Розроблення дослідно-промислових технологій нанесення функціональних наноструктурованих покриттів 

- " - 

57 

12 

12 

12 

11 

10 

12. Розроблення дослідно-промислових технологій з'єднання наноматеріалів та наноструктур 

кількість розроблених дослідно-промислових технологій 

30 

кількість проведених досліджень 

40 

13. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення конструкційних наноструктурованих матеріалів з градієнтним та об'ємним зміцненням 

кількість розроблених дослідно-промислових технологій 

136 

24 

28 

31 

29 

24 

14. Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нанодисперсних і наноструктурованих люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів 

кількість розроблених дослідно-промислових технологій 

кількість виготовлених наноматеріалів 

кількість проведених досліджень 

12 

15. Утворення центрів сертифікації продукції нанопромисловості 

кількість утворених центрів сертифікації 

  

  

  

16. Виготовлення наноматеріалів медичного призначення 

кількість виготовлених наноматеріалів 

20 

кількість розроблених нанотехнологій 

12 

17. Виготовлення наноконструкцій з метою підвищення ефективності біологічно активних препаратів 

кількість виготовлених наноконструкцій 

61 

11 

13 

13 

13 

11 

кількість виготовлених наноматеріалів 

10 

18. Вивчення питання щодо впливу наноматеріалів на біологічні системи різного рівня організації 

кількість розроблених методик 

39 

кількість виготовлених біологічно активних наноматеріалів 

10 

  

кількість виготовлених наноматеріалів 

  

  

19. Розроблення нанобіотехнологій на основі наноматеріалів 

кількість розроблених нанобіотехнологій 

13 

20. Створення та впровадження сенсорних систем на основі наноматеріалів 

кількість створених біоелементів 

  

  

кількість створених біосенсорів 

15 

кількість розроблених нанобіотехнологій 

10 

21. Розроблення нанобіотехнологій для захисту навколишнього природного середовища 

кількість розроблених нанобіотехнологій 

22. Розроблення та удосконалення нанотехнологій виготовлення наноматеріалів 

кількість проектів 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

кількість розроблених нанотехнологій та виготовлених наноматеріалів 

88 

15 

17 

18 

19 

19 

кількість виготовлених наноматеріалів 

31 

кількість створених нанофотокаталізаторів 

21 

кількість розроблених нанотехнологій 

73 

13 

14 

16 

15 

15 

23. Утворення науково-навчального центру нанотехнологій на базі нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ" 

кількість технологічних ліній 

  

  

кількість розроблених нанотехнологій 

  

кількість впроваджених нанотехнологій 

11 

кількість виготовлених вимірювальних приладів 

  

24. Створення та забезпечення розвитку технологічної та приладоінструментальної бази наноіндустрії 

кількість технологічних дільниць 

кількість впроваджених нанотехнологій 

  

  

кількість технологічних ліній 

  

  

  

  

кількість розроблених нанотехнологій 

25 

  

  

10 

кількість виготовлених зразків наноструктур 

  

  

  

  

кількість розроблених резонаторних мікрозондів для діапазону надвисоких частот 

  

  

  

кількість розроблених методик 

12 

кількість розроблених програмних засобів 

  

  

  

кількість виготовлених скануючих мікроскопів 

  

  

  

  

кількість типономіналів нанопорошків 

10 

  

  

кількість виготовлених експериментальних зразків пристроїв 

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

кількість розроблених нанотехнологій виробництва 

  

  

  

  

кількість виготовлених зразків нанотранзисторів 

  

  

25. Розроблення та впровадження у виробництво нанотехнологій виготовлення енергозберігаючих пристроїв з урахуванням досягнень оптоелектроніки та фотовольтаїки 

кількість розроблених нанотехнологій 

  

кількість розроблених методик 

12 

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

19 

  

  

26. Забезпечення розвитку приладобудування на основі наноелектронних сенсорів 

кількість розроблених нанотехнологій 

17 

кількість виготовлених дослідних зразків 

12 

  

  

кількість виготовлених типономіналів сцинтиляторів 

  

  

  

кількість виготовлених приймачів 

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

11 

  

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

  

кількість розроблених методів 

  

  

  

  

кількість створених математичних моделей 

  

  

  

  

кількість створених конструкцій і тестових діодних структур, транзисторних перетворювальних наноструктур і компонентів 

  

  

  

27. Забезпечення розвитку приладобудування на основі елементної бази надвисоких частот 

кількість розроблених нанотехнологій 

  

  

кількість розроблених методів 

10 

кількість виготовлених приймачів 

  

  

  

кількість виготовлених приладів 

  

  

кількість розроблених типів структур 

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

  

  

кількість розробленої ескізної конструкторської документації 

  

  

  

  

28. Розроблення та впровадження у виробництво оптичних джерел випромінювання (лазери і світлодіоди) на основі наноелектронних структур 

кількість розроблених діагностичних методів 

  

  

  

кількість виготовлених дослідних зразків 

  

  

кількість розроблених нанотехнологій 

17 

  

кількість технологічних дільниць 

  

  

  

кількість виготовлених типономіналів активних пристроїв 

  

  

кількість виготовлених типономіналів люмінофорів 

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

  

  

  

  

кількість типів джерел випромінювання 

  

  

  

кількість впроваджених нанотехнологій 

  

кількість нанотехнологічних ліній 

  

  

  

29. Розроблення порядку проведення оцінки впливу наноматеріалів та нанотехнологій на людину та навколишнє природне середовище 

кількість визначених факторів негативного впливу наночастинок 

  

  

  

  

кількість розроблених методик 

23 

кількість визначених факторів ризику впливу наноматеріалів 

10 

  

кількість розроблених проектів нормативних документів 

25 

30. Створення інфраструктури для забезпечення розвитку наноіндустрії 

кількість утворених структурних підрозділів 

  

  

  

кількість утворених центрів 

  

  

  

31. Утворення науково-навчальних центрів для підготовки магістрів та аспірантів (спеціалізація "Нанотехнології" та "Наноматеріали") 

кількість утворених центрів 

  

  

  

  

____________

Опрос